Updates

Aandelen Nederland

AMG

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
kopen
Aandelen Nederland

InPost

Advies
houden
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen

Updates

Aandelen Nederland

AMG

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
kopen
Aandelen Nederland

InPost

Advies
houden
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen
Interview Michiel Pekelharing, 29 dec 2021 11:41

Over 2022 | ‘Bijna elke correctie kan een koopkans zijn’

0 0 Leestijd ongeveer

De beweeglijkheid op financiële markten lijkt in 2022 toe te nemen. Ons vaste panel beleggingsstrategen vertelt waar in het nieuwe jaar de kansen liggen en hoeveel zorgen beleggers zich moeten maken over nieuwe virusvarianten.

Nu het uitstekende beursjaar 2021 voorbij is, richten we samen met ons vaste panel beleggingsstrategen de blik op 2022. Welke rol zullen de nieuwe coronavarianten het komende jaar spelen? En welke sectoren, regio’s en vermogenscategorieën verdienen de voorkeur? Luc Aben (Hoofdeconoom Van Lanschot), Rik Dhoest ( Hoofd aandelenfondsen Bank Nagelmackers), Bob Homan (Hoofd investment office ING) en Ralph Wessels (Hoofd beleggingsstrategie ABN) kijken vooruit.

Voor beleggers was 2021 een heel goed jaar, hoewel de coronapandemie toch weer oplaaide. Krijgen we in 2022 meer van hetzelfde te zien?


Homan: ‘Na delta en omikron steken er ongetwijfeld meer varianten van het virus de kop op. Maar we hebben gezien dat de economie blijft draaien. De meeste sectoren die hard geraakt worden, zoals de horeca, zijn nauwelijks beursgenoteerd. Bovendien gaan de grote beurscrashes bijna altijd gepaard met een recessie. Dus zolang het economisch plaatje niet verandert, kan elke correctie een koopkans zijn. De bedrijfswinsten groeien ook in het nieuwe jaar door. Het tempo van die groei ligt natuurlijk wel lager dan de 50% van 2021. Analisten houden gemiddeld rekening met een stijging van circa 9%. De rente zal wel iets gaan oplopen, zodat de keuze tussen aandelen en obligaties voor beleggers gemakkelijk gemaakt is.’

Aben: ‘De houding van de politiek krijgt denk ik een groter effect op het beursjaar dan veel mensen denken. Een van de discussies waar ik naar uitkijk, gaat over hoe er in Europa wordt omgesprongen met het stabiliteits- en groeipact, dat tot het eind van het jaar in de koelkast is gezet. Schakelen we terug naar de oude normen? Of wordt er meer coulant met de regels omgesprongen? Je zag vorig jaar al aan de koersreactie na de aankondiging van het herstelfonds dat stappen richting meer Europese integratie enthousiast worden ontvangen op de beurs. Ook in een ander opzicht kan de politiek richting geven aan financiële markten in 2022. Hoe gaan overheden om met alle nieuwe virusvarianten?’

Wessels: ‘Bij de virusuitbraak in maart 2020 haalde de overheid alles uit de kast om de economie op gang te houden. Een van de grootste fouten die je als belegger kan maken, is te denken dat centrale banken en overheden opnieuw grote stimuleringsprogramma’s optuigen. De inflatie ligt nu een stuk hoger dan twee jaar geleden en bovendien zijn de overheidsschulden gestegen. In de Verenigde Staten komt de kerninflatie in het eerste deel van het jaar uit op 5%. Dat lokt een reactie uit van de Federal Reserve. Wij houden rekening met drie renteverhogingen dit jaar. De lange rente kan in de loop van 2022 oplopen naar 2,6%.’

Homan: ‘Drie renteverhogingen is volgens ons wat veel. Ik denk dat de Federal Reserve liever wat te laat en te voorzichtig reageert op de stijgende inflatie dan te snel en te fel. Als de rente snel stijgt, zal de economie pijn lijden en krijgen financiële markten een tikje. Overigens valt het op dat de lange rente nauwelijks reageert als de vrees voor een renteverhoging oplaait. Volgens mij komt dat omdat markten inprijzen dat een renteverhoging ten koste gaat van de toekomstige inflatie en groei. Als je het zo bekijkt, zal de lange rente in 2022 niet snel in de buurt komen van 2,6%. Ik zou dan eerder verwachten dat de rentecurve omkeert en zo ergens volgend jaar een recessie inprijst.’

Veel bedrijven die in 2020 profiteerden van coronatrends, zoals thuiswerken en online winkelen, waren in 2021 opvallende verliezers. Kunnen deze aandelen een inhaalslag maken?


Dhoest: ‘Mogelijk zie je een herstel als de coronavrees oplaait. Maar in veel gevallen is de waardering al zo ver opgelopen dat er weinig opwaarts potentieel meer is. In mijn smallcap-fonds heb ik bijvoorbeeld afscheid genomen van Basic-Fit. Het bedrijf heeft een fantastisch management en een heel succesvolle groeistrategie. Maar het heeft in anderhalf jaar tijd al twee of drie keer kapitaal opgehaald via het plaatsen van aandelen en de koers staat hoger dan voor de virusuitbraak, terwijl de sportscholen heel lange tijd niet eens open zijn geweest. Een marktsegment dat tijdens de pandemie wel heel goede zaken heeft gedaan, zijn de online winkels. Ook hier hoeven beleggers er echter niet op te rekenen dat de waardering weer flink omhoog gaat, al is het maar omdat de rente in 2022 gaat stijgen.’

Wessels: ‘Toch zie je nog steeds dat er bedrijven met een veelbelovende technologie of app naar de beurs komen tegen een extreem hoge waardering. Die zogeheten “unicorns” zijn in één klap $10 mrd of $15 mrd waard. Bij mij roept dat de beelden op van de internethausse aan het eind van de jaren 90.’

Dhoest: ‘Volgens mij is dat vooral een Amerikaans fenomeen. In de VS zijn ook heel veel spacs naar de beurs gekomen. In Europa zijn die lege beurshulzen die op zoek gaan naar een overnameprooi helemaal niet aangeslagen. Datzelfde geldt voor Tesla-achtige bedrijven die een prachtige technologie hebben, maar waar nog nauwelijks auto’s van de lopende band rollen. Europese beleggers zijn daar toch iets rationeler in.’

Homan: ‘Bij de uitschieters speelt mogelijk mee dat particuliere beleggers een grotere rol zijn gaan spelen op de beurs. Er zijn de laatste jaren veel mensen begonnen met beleggen. Onlangs bleek uit een onderzoek dat particuliere beleggers al goed zijn voor 80% van de prijsbewegingen en het handelsvolume op de aandelenmarkt. Daarbij werd de impact van high frequency traders overigens niet meegenomen. Maar die partijen doen ook weinig meer dan gebruik maken van kleine onevenwichtigheden in de markt, zonder daarbij de koersen echt richting te geven. Het wordt heel interessant om te zien hoe nieuwe beleggers zich houden als de koersuitslagen groter worden. De terugval na berichten over de omikron-variant was de grootste koersdaling van het jaar, maar de MSCI World Index viel toen met nog geen 5% terug. Normaal gesproken gaan de koersen elk jaar tussentijds wel een keer met 10 à 15% onderuit, in sommige jaren zelfs twee keer.’

Wessels: ‘Van een normale correctie heb je bij wijze van spreken twee weken last. Maar soms kan het ook even heel hard gaan. Ik ben wel geschrokken van de kracht van de koersdaling aan het begin van de pandemie, in maart 2020. Toen hadden we ook wel een wereldwijde recessie, maar na de gebeurtenissen met de financiële crisis in 2008 had ik niet gedacht dat volatiliteitsindex VIX razendsnel weer naar het extreem hoge niveau van 80 zou zien schieten. Sommige grote partijen beleggen met een behoorlijke hefboom, dus als het sentiment draait kan dat de daling versterken.’

Dhoest: ‘Aan het begin van de virusuitbraak wisten we helemaal niet waar we aan toe waren. Het was een compleet onbekende factor. Misschien komt er een nieuwe variant die we met de huidige middelen niet kunnen aanpakken. Maar we weten nu wel dat we binnen afzienbare tijd een vaccin kunnen ontwikkelen om zo’n uitbraak weer beheersbaar te krijgen.’

Aben: ‘We moeten opletten dat we niet teveel als konijnen naar de corona-lichtbak blijven staren. Er gebeuren ook allerlei andere dingen. Het staat bijvoorbeeld nog helemaal niet vast dat de Federal Reserve de rente zo snel opschroeft als dat veel beleggers nu denken. Als de rentestijging meevalt, maken we misschien net als in de twintigste eeuw de “roaring twenties” door.’

Wessels: ‘Daar geloof ik niet in. In de jaren ’20 van de vorige eeuw was de belastingdruk gruwelijk hoog. De inflatie lag toen op 24%. De dynamiek is nu helemaal anders. De rente ligt extreem laag, de belastingdruk is laag en de inflatie is laag vergeleken met toen, terwijl de schuldratio hoog is.’

Aben: ‘Ik bedoel ook niet dat er qua economie veel overeenkomsten zijn met een eeuw geleden, maar meer wat betreft het euforische gevoel. Een van de zaken die de stemming kunnen bederven is een groeivertraging in China. De omschakeling van een agrarische naar een industriële maatschappij is soepel verlopen, maar dat was op zich ook tamelijk eenvoudig. Je bouwt telkens een nieuwe fabriek, trommelt duizend Chinezen op en je hebt een industriële economie. Het wordt echter veel lastiger om de stap te zetten naar een economie met een hogere toegevoegde waarde. Zaken zoals vrij ondernemerschap en creatieve destructie laten zich niet via spreadsheets vanuit Peking dirigeren. Voor mij is de economische groeisnelheid van China dan ook een van de belangrijkste factoren om in de gaten te houden, zowel in 2022 als de jaren erna.’

Waar leggen jullie de accenten in het nieuwe jaar?


Homan: ‘IT was in 2021 een van de best presterende sectoren. Samen met een sterke dollar heeft dat Amerikaanse aandelen flink geholpen. Je zou verwachten dat Europese aandelen een inhaalslag gaan maken. Misschien kan de energietransitie daarbij helpen. Veel bedrijven die daarbij een rol spelen, staan genoteerd aan Europese beurzen. Ook verwacht ik dat waardeaandelen beter presteren dan groeiaandelen. Voor obligatiebeleggers wordt het een lastig jaar, door het vooruitzicht van een stijgende rente. Het beste wat je kunt doen is de gemiddelde looptijd wat korter te houden en proberen om via segmenten zoals high-yieldobligaties toch op een positief rendement uit te komen.’

Aben: ‘Ik kan me vinden in de voorkeur voor Europese aandelen, maar zou liever kiezen voor een balans tussen groei- en waardeaandelen. Daarmee bouw je een hedge in voor het geval de omikronvariant of een andere virusvariant tot nieuwe lockdownmaatregelen leidt. Dat speelt groeiaandelen dan in de kaart, terwijl waarde het juist moeilijk heeft. Overigens denk ik ook dat 2022 meer een jaar voor aandelen dan obligaties wordt, tenzij een onverwachte politieke ontwikkeling alles doet kantelen. Maar met dat soort “zwarte zwanen” kan je eigenlijk geen rekening houden in je beleggingsbeleid.’

Wessels: ‘Het economisch herstel zet door en hoewel winsten minder snel groeien, hebben bedrijven wel sterke balansen. De financiële condities gaan wat normaliseren, maar blijven per saldo redelijk positief. Dat wijst allemaal op bescheiden aandelenrendementen en wat meer beweeglijkheid op de beurzen. Op sectorniveau zetten wij in op industrie, basismaterialen, financiële dienstverlening, luxegoederen en diensten. Dat zijn vooral cyclische keuzes, terwijl we met het oog op de langere termijn een iets hogere weging hebben in gezondheidszorg. Aan de andere kant zijn we minder positief over consumentengoederen, communicatiediensten en ook energie.’

Dhoest: ‘Ik ben sterk overwogen in technologie en vooral in halfgeleideraandelen. Het gaat nog heel lang duren voordat de chiptekorten zijn weggewerkt. Onlangs sprak ik de cfo van het Belgische Melexis, dat halfgeleiders maakt voor onder meer de auto-industrie. De autoverkopen zijn de laatste tijd niet heel fantastisch, maar omdat er steeds meer chips gebruikt worden in nieuwe wagens heb ik haar nog nooit zo optimistisch over de toekomst horen spreken. Waar het bedrijf in het verleden ongeveer drie maanden vooruit kon kijken, doet zij nu al uitspraken over 2023. Ze kunnen 20 à 30% van de nieuwe bestellingen niet leveren door een gebrek aan capaciteit. Een aandeel dat ik heb gekocht toen het in de tweede helft van 2021 terugviel, is FlatexDeGiro. Door de pandemie zijn veel meer mensen begonnen met beleggen. Bedrijven zoals filmketen Kinepolis en voedingsgroothandel Sligro hebben het lastig als er nieuwe lockdowns komen. Maar op de lange termijn ontstaan er voor goed geleide bedrijven in die lastige periodes ook kansen om te groeien via overnames. Een goede balans tussen aandelen uit beide segmenten is een mooie basis voor beleggingsjaar 2022.’

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!