Updates

Aandelen Nederland

Brunel

Advies
houden
Aandelen Nederland

Sligro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Facebook

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
houden
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BP

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
houden
Aandelen Nederland

PostNL

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Netflix

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
houden
Aandelen Nederland

NIBC

Advies
houden
Aandelen Nederland

Acomo

Advies
kopen

Actueel advies

Advies van de dag Peter Schutte, 26 aug 2019 14:00

Dividend bepaalt rendement bij Randstad

0 0 Leestijd ongeveer

De tijden van een hoge autonome groei zijn alweer even voorbij voor Randstad. Beleggers worden door het als cyclisch te boek staande uitzendconcern evenwel door de jaren heen rijkelijk beloond met een goed dividend.

De uitzendsector staat te boek als cyclisch. Bij het Nederlandse concern Randstad weerspiegelt zich dit vooral in een beweeglijke beurskoers. Veel stabieler is het beeld bij het dividend. Door de jaren blijkt Randstad een uitstekende dividendbetaler. Het dividend is dan ook veruit de grootste component van het totaalrendement op het aandeel.


Wie in 2010 het aandeel kocht rond de €40, staat nu op circa 7% koerswinst. Intussen is er echter €13,34 per aandeel aan dividend betaald en wacht in het vierde kwartaal nog de extra winstuitkering van €1,11 over 2018. Bij elkaar opgeteld is dat een totaalrendement van circa 43% binnen tien jaar, vooral dankzij het dividend. Het totaalrendement over het afgelopen decennium bedraagt gemiddeld op jaarbasis circa 3,6%. De afgelopen jaren lag het dividendrendement op het aandeel zelfs nog een stuk hoger dan dat.

Korter werken in Duitsland na omzetdreun van 15%
De malaise in de auto-industrie zorgde het afgelopen jaar voor een omzetdaling van maar liefst 15% in Duitsland, terwijl de ebita-marge bijna halveerde. Randstad besluit zijn medewerkers bij onze Oosterburen korter te laten werken. Bij een 10% kortere werkweek past de Duitse overheid 8% van het nettoloon bij. Dat kan interessant blijken.

Extra dividend of inkoop eigen aandelen

Randstad hanteert een pay-out van 40-50%. Dat is al behoorlijk hoog. Sinds enkele jaren durft het concern het zelfs aan om een minimumdividend min of meer te garanderen. Gegeven de sterke balans en gunstige vooruitzichten voor de ontwikkeling van de vrije kasstroom onder verschillende economische scenario’s, geldt onder bepaalde randvoorwaarden een bodemdividend van €1,62. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde uitkering over de jaren 2014-2016. Randstad zal dit basisbedrag zelfs uitkeren als daarvoor een tijdelijk hogere pay-out ratio nodig is dan de gehanteerde bandbreedte van 40-50%.

Deze randvoorwaarden waar het concern over spreekt zijn wat vaag en behelzen de volgende punten: 1) serieus gewijzigde economische omstandigheden, 2) verandering van de strategische kansen voor de sector en 3) verslechtering van de solvabiliteit en liquiditeitsratio’s. Bij de huidige koers van €42 geeft het basisdividend al een rendement van 3,9%.

Of dat nog niet genoeg is, wacht beleggers bij een schuldratio (nettoschuld/ebitda) per jaareinde onder de 1,0 ook nog eens een extra dividend of inkoop van eigen aandelen. De huidige schuldratio ligt op 1,2, maar er bestaat een gerede kans dat de grens van 1 wederom wordt behaald. Vorig jaar eindigde Randstad met een schuldratio van 0,8 en werd bovenop het reguliere dividend van €2,27 (pay out van 50%) ook een extra dividend van €1,11 voorgesteld. Dit laatste bedrag zit overigens nog in de beurskoers en wordt in het vierde kwartaal van dit jaar uitgekeerd. Afgezet tegen de ultimo koers van 2018 van €40,09 komt het totale dividendrendement uit op maar liefst 8,4%.

Het jaar 2017 was ook al zo mooi, met een regulier dividend van €2,07 en daar bovenop een speciaal dividend van €0,69. Op basis van de ultimo koers 2017 van €51,24 kwam dat neer op een dividendrendement van 6,6%. Er is een goede kans dat ook 2019 een mooi dividendjaar wordt voor de aandeelhouders van Randstad.

Winstgroei in tweede uitzendland Frankrijk
Waar Randstad als geheel in het tweede kwartaal de ebita-marge zag dalen van 4,8 naar 4,7%, wist het bedrijf in Frankrijk een opvallende margeverbetering neer te zetten. De ebita-marge klom hier van 5,3 naar 6,2%. Naast een prudent aannamebeleid van opdrachten, leverde het in 2017 overgenomen Franse bedrijf Ausy een positieve bijdrage aan de winstgevendheid. Ausy is sterk in het plaatsen van professionals en daar zitten hogere marges aan. Ausy werd destijds wel als een risicovolle overname gezien, omdat het bedrijf de medewerkers in loondienst heeft en dus ook moet doorbetalen als er geen werk voor hen is. Tot dusver doet dat probleem zich echter niet voor.

Waardering en advies

In het tweede kwartaal stelde het uitzendconcern de markt nog teleur met een autonome krimp van 1,7%, tegen een groei van 0,5% in het eerste kwartaal. De pijn zit vooral in Europa, waar de economische groei tanende is en de sterke vergelijkingsbasis van vorig jaar opspeelt. Deze ontwikkeling speelt voor de gehele sector. Het concern uit Diemen betrekt evenwel circa 70% van de totale omzet uit Europa.

Randstad-ceo Jacques van den Broek schrijft de autonome krimp in het tweede kwartaal vooral toe aan zwakte in de automobielindustrie. Nieuwe uitstootnormen en de draai naar elektrisch aangedreven auto’s zorgen voor veel onzekerheid. Randstad claimt evenwel in meerdere landen marktaandeel te hebben gewonnen. En dat terwijl het bedrijf altijd winstgevendheid verkiest boven volumegroei en dus marktaandeel.

De daling van de onderliggende nettowinst in het tweede kwartaal was met 14% tot €192 mln ook behoorlijk groot. Dit komt echter vooral doordat vorig jaar nog sprake was van een positief financieel valutaresultaat van €14 mln, tegen een min van €1 mln in de verslagperiode. Ook lag de belastingdruk met 26,8% een stuk hoger dan een jaar geleden (23,3%). De onderliggende winst per aandeel daalde niettemin met 14% van €1,21 tot €1,04. Na zes maanden staat de teller op €1,90, tegen €2,07 vorig jaar om deze tijd. De winst vormt uiteraard wel de basis van het dividend.

Randstad stelde dat de autonome krimp in de maand juni en begin juli zich in hetzelfde tempo heeft voltrokken als in het gehele tweede kwartaal. Het bedrijf ‘profiteert’ echter wel van een steeds minder zware vergelijkingsbasis. Zo bedroeg de autonome groei in het derde en vierde kwartaal van 2018 respectievelijk 2,7 en 0,3%. Gezien de aanhoudende druk op het aantal uitzenduren, lijkt een voortgaande autonome omzetkrimp aannemelijk.

Deze teruggang zit mijns inziens nu echter wel in de waardering van het aandeel verwerkt. Over de afgelopen twaalf maanden is de koers vanaf het piekniveau bijna een kwart gedaald. Zo erg zal het voorlopig niet zijn met de nettowinst, en zeker niet met de kasstroom en het dividend. Uitgaande van onze verlaagde winstraming van €4,20 per aandeel voor dit jaar bedraagt de k/w een schappelijke 10. Bij een pay out van 50% geeft dat een regulier dividend van €2,10 per aandeel. Uitgaande van wederom een extra dividend, dat wij op €0,90 inschatten, komt het totale dividend uit op €3,00. Dat betekent weliswaar een verlaging van het reguliere dividend, maar daar staat een totaal dividendrendement van maar liefst 7,2% tegenover.

Dividendrendement biedt koers Randstad genoeg steun

Verdere verslechtering van de markt zou de winst de komende jaren verder onder druk kunnen zetten. Er lijkt mij echter een goede kans dat het hoge dividendrendement steun zal geven aan de beurskoers en beleggers de komende jaren een superieur rendement op het aandeel Randstad kunnen maken. Om deze reden trek ik het houdadvies op naar ‘kopen’.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!