Updates

Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen

Updates

Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen
Opinie Christiaan Casper, 19 apr 2018 09:53

Brokeronderzoek 2018: waarin kun je handelen en hoe makkelijk is het?

0 0 Leestijd ongeveer

De keuze voor een broker hangt vaak af van meer dan het kostenaspect. Service en gebruiksgemak kunnen een belangrijke rol spelen. We bespreken de verschillende mogelijkheden die de brokers bieden.

Om een compleet plaatje te krijgen van de brokers is het van belang om te kijken naar het gebruiksgemak en de klantvriendelijkheid. Dat zijn zeer subjectieve begrippen. Niet iedereen hecht bijvoorbeeld evenveel waarde aan de beschikking over een zo groot mogelijke hoeveelheid beleggingsopties en producten.

Werkwijze

Om de handelsmogelijkheden, de dienstverlening en het gebruiksgemak toch objectief te kunnen onderzoeken, hebben wij de begrippen geconcretiseerd in een duidelijk overzicht. Hierbij hebben we gebruikgemaakt van een simpel systeem. Iets is wel, niet of beperkt beschikbaar. Dit is weergegeven door respectievelijk een groen vinkje, een rood kruis en een oranje vinkje. Voor het onderzoek is voor zover mogelijk gebruikgemaakt van demo-accounts en schaduwportefeuilles.

Op basis van deze accounts hebben we onderzocht of het mogelijk was om in bepaalde landen en producten te beleggen. Ook is hiermee gekeken naar de functionaliteiten en opties die de brokerplatforms boden. Waar het niet mogelijk was om over een demo-account te beschikken zijn we door contact met de broker of via een overzicht op de site toch in bezit gekomen van de benodigde informatie. Deze informatie is voor feedback teruggekoppeld aan de brokers en heeft geleid tot de tabellen in dit artikel. De meetdatum ligt op 1 maart jongstleden. Dit betekent dat veranderingen die na deze datum hebben plaatsgevonden, niet zijn verwerkt in dit brokeronderzoek.

Handelsmogelijkheden

Om een overzicht te krijgen van de handelsmogelijkheden is per land (beurs) gekeken welke aandelen verkrijgbaar zijn. Het is hierbij belangrijk om op te merken dat we om de landen te onderzoeken steekproeven hebben gebruikt. Een groen vinkje betekent niet per definitie dat alle aandelen in het desbetreffende land en op de betreffende beurs beschikbaar zijn. Evenals voorgaande jaren hebben brokers ook dit jaar over het algemeen het grootste aanbod in West-Europese landen en Noord-Amerika.

Met name Afrika, Azië, Oceanië, Griekenland, Polen en Tsjechië vertonen grote verschillen in toegankelijkheid. Daarbij valt op te merken dat geen van de brokers de optie heeft op de Zuid-Koreaanse of de Nieuw-Zeelandse beurs te beleggen. Als bij brokers beperkingen zijn opgelegd voor het handelen in bepaalde landen, of als slechts een zeer beperkt aantal aandelen op een beurs beschikbaar is, hebben wij dit weergegeven door middel van een oranje vinkje.

Productverschillen

Naast de geografische verscheidenheid, hebben we onder de noemer van handelsmogelijkheden ook de verschillen in producten vergeleken. Hierbij is niet per land gekeken, maar of het überhaupt mogelijk was om in een product te beleggen. Bij opties hebben we dit wel specifiek per land bekeken. Aangezien in het vorige brokeronderzoek obligaties onder de loep zijn genomen, werd dit jaar specifiek naar de mogelijkheden voor aandelenopties gekeken in Nederland, België, Duitsland en de Verenigde Staten. Bij iedere broker bestaat de mogelijkheid om in Nederlandse opties te beleggen. De belangrijkste verschillen en beperkingen zitten met name in opties in Duitsland en in de Verenigde Staten.

Naast opties is gekeken naar individuele producten. Aandelen, obligaties en opties zijn bij alle brokers (al dan niet beperkt) beschikbaar. Bij Saxo Bank is het handelen in obligaties alleen mogelijk vanaf een bedrag van €10.000. Bij beleggers die veel waarde hechten aan een groot scala aan producten zullen Lynx en TradersOnly in de smaak vallen, aangezien deze brokers alle onderzochte producten aanbieden. Wie beleggingsmogelijkheden met een zo groot mogelijke verscheidenheid aan landen wenst, kan zich het best wenden tot DeGiro. Deze broker scoort in dit segment door het grote aanbod aan landen het hoogste aantal punten.

Gebruiksgemak, toegang en ordertypen

Hoewel er veel discussie mogelijk is over de gebruikersvriendelijkheid van brokers, wordt in dit onderzoek zoveel mogelijk aangesloten bij objectieve maatstaven. Net als in voorgaande jaren bieden alle brokers toegang via de pc of laptop (internet). Het is echter een opvallende trend dat brokers steeds meer beperkingen opleggen aan de mogelijkheid om per telefoon orders te plaatsen. Hierbij valt op dat bijvoorbeeld ABN Amro die mogelijkheid alleen biedt aan mensen met een beperking of om te handelen in complexere producten.

Verder zijn bij de meeste brokers extra kosten verbonden aan de handel door middel van telefonische orders. Het onderwerp ‘lokale software’ vergt enige uitleg. Hierbij zijn we uitgegaan van brokers die eigen (downloadbare) platforms hebben voor de computer. Beleggers kunnen dan vaak meer kanten op (ook op het gebied van personalisatie). Op ordertypen scoren – net als op handelsmogelijkheden – Lynx en TradersOnly het maximale aantal punten. Alex en Binck delen de tweede plek.

Service en app

Ervaringen op het gebied van service zullen per belegger ver uiteenlopen. We hebben een zestal aspecten onderzocht die van belang kunnen zijn, namelijk: fonds-analyse/info, technische analyse, optie-analyse, chatfunctie, schaduwportefeuille en nieuws. Zowel de eerste twee diensten als de laatste worden door alle brokers aangeboden. De mate van service hebben we hierbij niet ter discussie gesteld. Als de service op de peildatum aanwezig was, zijn de volle punten gerekend.

Een groeiende hoeveelheid beleggers lijkt veel waarde te hechten aan toegang tot een broker met een smart­phone of tablet via een app. Omdat we een verschuiving zien van lokale software naar apps hebben we ook dit jaar weer gekeken naar de mogelijkheden om koersen te volgen door middel van grafieken. Brokers doen het daarmee dit jaar beter dan ooit; 80% van de aanbieders scoort zelfs het maximale aantal punten. Verder hebben we gekeken naar het cijfer dat apps in de appstore kregen en eventuele feedback die er gegeven werd.

Er moet wel bij worden vermeld dat brokers de opmerkingen in de appstore vaak gebruiken om functionaliteiten te verbeteren en er soms niet voldoende feedback was om een duidelijke afspiegeling te vormen van de gebruikersgroep. Bovendien valt op te merken dat het cijfer voor ABN Amro vooral de app betreft en niet per se specifiek de broker. Cijfers kunnen tot maximaal een tiende afwijken van de waardering in de appstore op de peildatum. Op dit gebied delen Lynx, Saxo Bank en TradersOnly de eerste plaats. De tiebreaker wordt hier gewonnen door Lynx, dat de hoogste score in de appstore heeft.

Conclusie

Er zijn veel variabelen die beleggers belangrijk vinden in een broker. Naast de onderzochte onderdelen kan ook duurzaamheid een grote rol spelen. Deze factor is niet meegenomen in de score. Verder valt te denken aan de mogelijkheden voor brokers om de compatibiliteit met (internationale) regelgeving te faciliteren en zo zijn er nog vele andere facetten die een rol kunnen spelen. Het heeft een hoge mate van subjectiviteit, maar wij hopen op basis van dit onderzoek een duidelijk overzicht te verschaffen van de brokers.

Op basis van de gewogen scores van de drie onderdelen komen Lynx en TradersOnly uit op de hoogste score. Lynx maakt echter het verschil door de hogere waardering van beleggers in de appstore. Saxo Bank eindigt hier vlak achter en DeGiro staat op de vierde plek. De scores liggen wel erg dicht bij elkaar. Een keuze voor een broker op basis van alleen de puntentelling is daarom wellicht te kortzichtig.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €10,75 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ