Updates

Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
houden
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BAM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Randstad

Advies
houden
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
houden
Aandelen Nederland

Sligro

Advies
houden
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
houden
Aandelen Internationaal

PayPal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
kopen
Advies Michiel Pekelharing, 19 aug 2015 16:25

Kas Bank richt zich vooral op de thuismarkt

0 0 Leestijd ongeveer

Ondanks het ogenschijnlijk hoge dividendrendement van 5,8% en een marktconforme waardering (k/w 13,8) blijven we bij ons verkoopadvies. Het opwaartse potentieel is in het huidige marktklimaat beperkt, terwijl het risico groot kan zijn als het concern bijvoorbeeld het dividend moet verlagen door een onverwachte tegenvaller.

Kas Bank is een grote speler op de Nederlandse markt voor effecten- en aanvullende diensten. Het is echter heel lastig om de ambitie om internationaal te groeien waar te maken. Het is zaak de marge te beschermen voordat er aan omzetgroei gedacht kan worden. Kas Bank maakt op vrijdag 28 augustus de cijfers over het eerste halfjaar bekend. De bank slaagt er de laatste jaren steeds beter in om goed in te spelen op de veranderingen in de financiële wereld. Het concern heeft zich gespecialiseerd in dienstverlening aan institutionele partijen, waarbij de focus de laatste jaren sterk ligt op pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsfondsen en vermogensbeheerders. Kas Bank heeft ruim €450 mrd in bewaring en past zo indirect op het pensioen van meer dan 3 miljoen Nederlanders. Naast het in bewaring nemen van effecten (custodian) is de onderneming actief met diensten als het controleren en afwikkelen van effectentransacties, en het opstellen van rapportages voor naleving van regelgeving en risicobeheersing. Dit laatstgenoemde segment groeit snel. Grote institutionele beleggers moeten door de invoering van nieuwe regels steeds meer informatie naar buiten brengen. Ook kiezen partijen ervoor om zich te concentreren op de kernactiviteiten en de rapportage zo veel mogelijk uit te besteden.

Prijsdruk

Samen met de gestage groei van het totale vermogen dat Kas Bank in bewaring heeft van €303 mrd in 2012 tot €451 mrd eind 2014, zorgen de inkomsten uit additionele dienstverlening voor een stijging van de operationele inkomsten met 5,5% in deze periode. Die vrij magere stijging is voornamelijk terug te voeren op de toenemende prijsdruk op de marges van custodians. Lokaal is Kas Bank een grote speler, met een aandeel van ongeveer 20% in de totale markt voor het bewaard vermogen van institutionele partijen. Daarnaast heeft de onderneming vestigingen in Groot­- Brittannië en Duitsland. De buitenlandse activiteiten leverden vorig jaar een beperkte bijdrage van 10,4% aan de omzet (2003: 15,0%) en het operationeel resultaat wordt buiten Nederland nog niet in zwarte cijfers geschreven. Het was de bedoeling om de positie op de Duitse markt uit te bouwen via een samenwerking met de lokale dwpBank. Aanvankelijk zou dat initiatief halverwege dit jaar vorm moeten krijgen, maar dwpBank koos er in 2014 voor om niet verder te gaan dan het verlenen van operationele ondersteuning aan Kas Bank op de Duitse markt. In ruil voor het terugschroeven van de samenwerkingsactiviteiten heeft het bedrijf €20 mln betaald, dat wordt geïnvesteerd in het uitbouwen van de dienstverlening in de bestaande kernmarkten. Beleggers hoeven er niet rouwig om te zijn dat de internationale ambities op een wat lager pitje staan. Qua schaalgrootte legt het concern het op wereldwijd niveau duidelijk af tegen de vier dominante partijen: Bank of New York Mellon, JPMorgan Chase, State Street en Citigroup. Deze ondernemingen hebben een beheerd vermogen dat ruim vijftig keer zo groot is als dat van Kas Bank en dat levert flinke schaalvoordelen op. In een dergelijk landschap verdient het de voorkeur om de marge zo goed mogelijk te beschermen via het aanhalen van de banden met bestaande klanten, het lokaal uitbouwen van de goede reputatie en het lanceren van nieuwe diensten boven het wagen van een poging om internationaal marktaandeel te winnen. De wens om internationaal te groeien is overigens heel begrijpelijk, aangezien schaalgrootte een steeds belangrijker voordeel wordt in een periode waarin de invoering van nieuwe regels de vaste kosten doet stijgen. Dezelfde strenge regelgeving die grote klanten ervoor doet kiezen om steeds meer rapportage-activiteiten uit te besteden, creëert zo ook een uitdaging voor Kas Bank zelf.

Ironisch

Ondanks de enorme omvang van het vermogen in bewaring is Kas Bank ook in het Nederlandse financieel landschap slechts een middelgrote speler. ‘Het is ironisch dat de stapel nieuwe regels die als doel heeft om de angst weg te nemen voor banken die zo groot worden dat ze een bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit de grootste partijen juist helpt om nog groter te groeien’, schreef topman Albert Röell in het jaarverslag over 2012. In dit klimaat is het knap dat de bank de regeldruk via de lancering van nieuwe diensten in zijn voordeel weet om te zetten. Tegelijkertijd dwingt de toenemende concurrentie Kas Bank om voortdurend in de kosten te snijden om zo de marge enigszins op peil te houden. Eind 2013 stelde de onderneming zich ten doel om de operationele kosten binnen twee jaar met 15% te verlagen. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers kan waarschijnlijk gemeld worden dat die doelstelling is gehaald. In 2014 werden de kosten al met 14% omlaag gebracht; voornamelijk dankzij lagere huisvestingskosten, minder uitgaven aan ingekochte diensten en het inkrimpen van het personeelsbestand. De personeelskosten daalden vorig jaar van €68,0 naar €57,5 mln. Dat was voor het grootste deel het gevolg van reorganisatiekosten van €7,7 mln die het bedrag in 2013 behoorlijk vertekende. Het aantal werknemers is binnen twee jaar met ruim 10% gedaald. Dat is voor een klein deel het gevolg van het noodgedwongen terugschroeven van de ambities in Duitsland, waar het aantal werknemers vorig jaar daalde van 26 naar 16.

Imago

Op de lange termijn streeft Kas Bank ernaar om de opbrengsten met gemiddeld 3% sneller te laten groeien dan de kosten. Een rendement op het eigen vermogen dat 5 tot 8% boven de tienjaars rente ligt, een gemiddelde groei van de winst per aandeel van 8% en de uitkering van 60 tot 80% van de nettowinst zijn andere doelstellingen van het concern. Samen met het streven om de core tier 1 ratio boven de 16% te houden (2014: 22%) onderstreept dat hoge uitkeringspercentage dat het concern zich wil positioneren als solide dividendaandeel. Ook in andere opzichten doet Kas Bank er alles aan om zich een voorzichtig en degelijk imago aan te meten. ‘Wij werken vrijwel uitsluitend voor zakelijke relaties en zijn in feite hartstikke saai. Het enige wat telt is onze solide reputatie’, vertelde Röell enkele jaren geleden in een interview met zakenblad Management Scope. Hoewel Kas Bank een voorzichtig beleid voert en er goed in slaagt om de kosten terug te dringen, worden de resultaten voor een groot deel beïnvloed door factoren waarop de onderneming geen invloed heeft, zoals de omstandigheden op financiële markten, de opstelling van de toezichthouder en prijsdruk op belangrijke markten. Vorig jaar verhulde een stijging van de overige inkomsten met €19 mln tot €21,8 mln dankzij de vergoeding van dwpBank voor het opzeggen van de samenwerking bijvoorbeeld dat de belangrijke commissie-inkomsten (€65,3 mln) en interestinkomsten ( €25,4 mln) in 2014 slechts met 2,5% toenamen tot €90,7 mln. De huidige marktontwikkelingen geven geen aanleiding om te verwachten dat deze inkomsten in de toekomst veel sneller gaan toenemen, zodat beleggers er rekening mee moeten houden dat de winst onderaan de streep meer fluctueert dan zij graag zouden zien.

Kas Bank is een grote speler op de Nederlandse markt voor effecten- en aanvullende diensten. Het is echter heel lastig om de ambitie om internationaal te groeien waar te maken. Het is zaak de marge te beschermen voordat er aan omzetgroei gedacht kan worden.

Kas Bank maakt op vrijdag 28 augustus de cijfers over het eerste halfjaar bekend. De bank slaagt er de laatste jaren steeds beter in om goed in te spelen op de veranderingen in de financiële wereld. Het concern heeft zich gespecialiseerd in dienstverlening aan institutionele partijen, waarbij de focus de laatste jaren sterk ligt op pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsfondsen en vermogensbeheerders. Kas Bank heeft ruim €450 mrd in bewaring en past zo indirect op het pensioen van meer dan 3 miljoen Nederlanders. Naast het in bewaring nemen van effecten (custodian) is de onderneming actief met diensten als het controleren en afwikkelen van effectentransacties, en het opstellen van rapportages voor naleving van regelgeving en risicobeheersing. Dit laatstgenoemde segment groeit snel. Grote institutionele beleggers moeten door de invoering van nieuwe regels steeds meer informatie naar buiten brengen. Ook kiezen partijen ervoor om zich te concentreren op de kernactiviteiten en de rapportage zo veel mogelijk uit te besteden.

Prijsdruk

Samen met de gestage groei van het totale vermogen dat Kas Bank in bewaring heeft van €303 mrd in 2012 tot €451 mrd eind 2014, zorgen de inkomsten uit additionele dienstverlening voor een stijging van de operationele inkomsten met 5,5% in deze periode. Die vrij magere stijging is voornamelijk terug te voeren op de toenemende prijsdruk op de marges van custodians. Lokaal is Kas Bank een grote speler, met een aandeel van ongeveer 20% in de totale markt voor het bewaard vermogen van institutionele partijen. Daarnaast heeft de onderneming vestigingen in Groot­- Brittannië en Duitsland. De buitenlandse activiteiten leverden vorig jaar een beperkte bijdrage van 10,4% aan de omzet (2003: 15,0%) en het operationeel resultaat wordt buiten Nederland nog niet in zwarte cijfers geschreven. Het was de bedoeling om de positie op de Duitse markt uit te bouwen via een samenwerking met de lokale dwpBank. Aanvankelijk zou dat initiatief halverwege dit jaar vorm moeten krijgen, maar dwpBank koos er in 2014 voor om niet verder te gaan dan het verlenen van operationele ondersteuning aan Kas Bank op de Duitse markt. In ruil voor het terugschroeven van de samenwerkingsactiviteiten heeft het bedrijf €20 mln betaald, dat wordt geïnvesteerd in het uitbouwen van de dienstverlening in de bestaande kernmarkten. Beleggers hoeven er niet rouwig om te zijn dat de internationale ambities op een wat lager pitje staan. Qua schaalgrootte legt het concern het op wereldwijd niveau duidelijk af tegen de vier dominante partijen: Bank of New York Mellon, JPMorgan Chase, State Street en Citigroup. Deze ondernemingen hebben een beheerd vermogen dat ruim vijftig keer zo groot is als dat van Kas Bank en dat levert flinke schaalvoordelen op. In een dergelijk landschap verdient het de voorkeur om de marge zo goed mogelijk te beschermen via het aanhalen van de banden met bestaande klanten, het lokaal uitbouwen van de goede reputatie en het lanceren van nieuwe diensten boven het wagen van een poging om internationaal marktaandeel te winnen.

De wens om internationaal te groeien is overigens heel begrijpelijk, aangezien schaalgrootte een steeds belangrijker voordeel wordt in een periode waarin de invoering van nieuwe regels de vaste kosten doet stijgen. Dezelfde strenge regelgeving die grote klanten ervoor doet kiezen om steeds meer rapportage-activiteiten uit te besteden, creëert zo ook een uitdaging voor Kas Bank zelf.

Ironisch

Ondanks de enorme omvang van het vermogen in bewaring is Kas Bank ook in het Nederlandse financieel landschap slechts een middelgrote speler. ‘Het is ironisch dat de stapel nieuwe regels die als doel heeft om de angst weg te nemen voor banken die zo groot worden dat ze een bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit de grootste partijen juist helpt om nog groter te groeien’, schreef topman Albert Röell in het jaarverslag over 2012. In dit klimaat is het knap dat de bank de regeldruk via de lancering van nieuwe diensten in zijn voordeel weet om te zetten. Tegelijkertijd dwingt de toenemende concurrentie Kas Bank om voortdurend in de kosten te snijden om zo de marge enigszins op peil te houden. Eind 2013 stelde de onderneming zich ten doel om de operationele kosten binnen twee jaar met 15% te verlagen. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers kan waarschijnlijk gemeld worden dat die doelstelling is gehaald. In 2014 werden de kosten al met 14% omlaag gebracht; voornamelijk dankzij lagere huisvestingskosten, minder uitgaven aan ingekochte diensten en het inkrimpen van het personeelsbestand. De personeelskosten daalden vorig jaar van €68,0 naar €57,5 mln. Dat was voor het grootste deel het gevolg van reorganisatiekosten van €7,7 mln die het bedrag in 2013 behoorlijk vertekende. Het aantal werknemers is binnen twee jaar met ruim 10% gedaald. Dat is voor een klein deel het gevolg van het noodgedwongen terugschroeven van de ambities in Duitsland, waar het aantal werknemers vorig jaar daalde van 26 naar 16.

Imago

Op de lange termijn streeft Kas Bank ernaar om de opbrengsten met gemiddeld 3% sneller te laten groeien dan de kosten. Een rendement op het eigen vermogen dat 5 tot 8% boven de tienjaars rente ligt, een gemiddelde groei van de winst per aandeel van 8% en de uitkering van 60 tot 80% van de nettowinst zijn andere doelstellingen van het concern. Samen met het streven om de core tier 1 ratio boven de 16% te houden (2014: 22%) onderstreept dat hoge uitkeringspercentage dat het concern zich wil positioneren als solide dividendaandeel. Ook in andere opzichten doet Kas Bank er alles aan om zich een voorzichtig en degelijk imago aan te meten. ‘Wij werken vrijwel uitsluitend voor zakelijke relaties en zijn in feite hartstikke saai. Het enige wat telt is onze solide reputatie’, vertelde Röell enkele jaren geleden in een interview met zakenblad Management Scope. Hoewel Kas Bank een voorzichtig beleid voert en er goed in slaagt om de kosten terug te dringen, worden de resultaten voor een groot deel beïnvloed door factoren waarop de onderneming geen invloed heeft, zoals de omstandigheden op financiële markten, de opstelling van de toezichthouder en prijsdruk op belangrijke markten. Vorig jaar verhulde een stijging van de overige inkomsten met €19 mln tot €21,8 mln dankzij de vergoeding van dwpBank voor het opzeggen van de samenwerking bijvoorbeeld dat de belangrijke commissie-inkomsten (€65,3 mln) en interestinkomsten ( €25,4 mln) in 2014 slechts met 2,5% toenamen tot €90,7 mln. De huidige marktontwikkelingen geven geen aanleiding om te verwachten dat deze inkomsten in de toekomst veel sneller gaan toenemen, zodat beleggers er rekening mee moeten houden dat de winst onderaan de streep meer fluctueert dan zij graag zouden zien.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €10,75 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ