Updates

Aandelen Nederland

ING

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Intel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

WDP

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

KPN

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
houden
Aandelen Nederland

Beter Bed

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Fastned

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

ING

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Intel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

WDP

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

KPN

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
houden
Aandelen Nederland

Beter Bed

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Fastned

Advies
houden
Verhaal van de Week Jeff Thijssen, 29 sep 2021 16:00

De Wheelstrategie | In slechts drie stappen beleggen met opties

0 0 Leestijd ongeveer

In dit artikel bespreken we de kansen en risico’s van de Wheel-optiestrategie. Door de eenvoud van deze constructie, is deze bij grote groepen beleggers geliefd. De strategie bestaat uit slechts drie stappen

De rentevergoeding op een spaarrekening bereikte dit jaar een dieptepunt. Meerdere banken verlaagden de rente, en op bedragen boven de €100.000 geldt nu bij verschillende partijen een negatieve rente van -0,5%. Spaarders worden daardoor steeds meer gedwongen om hun geld aan het werk te zetten. Wie ervoor koos om te beleggen en dat goed gespreid deed, werd daarvoor beloond.

2021 is vooralsnog een ongekend goed beursjaar voor aandelen, waarin de AEX-index en S&P500 nieuwe records hebben bereikt. Sinds de coronacrash is het erg hard gegaan, en wie nu de inschatting maakt dat de aandelenbeurzen de komende zes maanden eerder zijwaarts zullen bewegen dan flink verder zullen stijgen, staat daarin niet alleen. Zo lieten onlangs de analisten van KBC Asset Management nog weten ernstig rekening te houden met een dergelijk scenario.

De Wheel-optiestrategie


Een strategie waarmee u een zijwaarts bewegende aandelenmarkt kunt omzetten in een mooi rendement, is de Wheel-optiestrategie. Vanwege de eenvoud ervan, en de sterke overeenkomst met een rechtstreekse belegging in aandelen, is deze strategie ook geschikt voor beleggers die nog weinig ervaring hebben met opties. Enige basiskennis over opties is niettemin noodzakelijk. Bent u nog niet bekend met dit beleggingsinstrument, dan raad ik u aan om na het lezen van dit artikel onze online training over opties te volgen op de website van Beleggers Belangen.

Premies van belang bij de Wheel-optiestrategie 

De Wheel-optiestrategie is door de eenvoud ervan bij grote groepen beleggers geliefd. De strategie bestaat uit drie stappen. Stap één is het schrijven van putopties op aandelen die u graag zou kopen, totdat u aan uw verplichting moet voldoen. Stap twee is het moment dat u daadwerkelijk moet afnemen en de aandelen met korting in bezit krijgt. De derde en laatste stap is het gedekt schrijven van callopties op de aandelen in bezit. Wordt u vervolgens gehouden aan de leveringsplicht, dan bezit u geen aandelen meer en is ook de verplichting komen te vervallen. De ontvangen premies en een stukje koerswinst bij de gedekt geschreven out-of-the-money calloptie bepalen uiteindelijk de hoogte van het rendement.

Alvorens ik de stappen van de strategie één voor één bespreek, behandel ik in het kort wat theorie over het ontvangen van premies. Bij de Wheel-optiestrategie draait het om het schrijven van opties en het ontvangen van de tijdswaarde die in een optiepremie zit. Het is daarom belangrijk om te weten dat de premie van een optie bestaat uit intrinsieke waarde en tijdswaarde. De intrinsieke waarde is over het algemeen eenvoudig te berekenen: als een belegger bijvoorbeeld een calloptie bezit waarmee hij 100 aandelen mag kopen voor $50 per stuk en het aandeel noteert op $55, dan bevat deze calloptie $5 aan intrinsieke waarde. Het overige deel is de tijdswaarde. Indien de premie van de optie in dit voorbeeld $7 zou bedragen, dan zit er $2 aan tijdswaarde in de optie, omdat $5 intrinsiek is.

Naast de hoogte van de tijdswaarde, is ook van belang in welke mate de tijdswaarde die in een optie zit, afneemt door het verstrijken van de tijd. Om dit te verduidelijken heb ik de grafiek ‘verloop tijdswaarde’ toegevoegd. In de grafiek zien we een at-the-money optie met een uitoefenprijs van $100 en een impliciete volatiliteit van 20%. De optie heeft een looptijd van honderd dagen. Tussen de honderd en vijftig dagen verliest de optie onder normale omstandigheden $1,28 aan tijdswaarde, terwijl de optie in de laatste vijftig dagen $2,98 aan tijdswaarde verliest. Daaruit kunnen we concluderen dat hoe dichter een optie bij expiratie komt, hoe sneller de nog aanwezige tijdswaarde afneemt. Om hiervan optimaal te profiteren, is het aan te raden om opties te schrijven met een looptijd tussen de dertig en zestig dagen.

Een andere belangrijke factor die de hoogte van de tijdswaarde bepaalt, is de impliciete volatiliteit. Als er meer onzekerheid ontstaat op de beurs, of over een bedrijf, dan neemt de volatiliteit toe en daarmee ook de tijdswaarde. We kunnen dit vergelijken met een brandverzekering, waarbij huiseigenaren ook een premie betalen en de verzekeraar de premie ontvangt. De premie die men betaalt voor een dergelijke verzekering, zal relatief hoog liggen in een gebied waar vaker bosbranden voorkomen omdat de verzekeraar dan meer risico loopt. In de praktijk schrijft u bij voorkeur een nieuwe optie op de dagen dat de koersen dalen. De onzekerheid neemt dan toe, en dus ook de impliciete volatiliteit. Daardoor ontvangt u over het algemeen net wat extra premie.

De Wheelstrategie Stap 1 | Geschreven putoptie

De eerste stap van de Wheel-optiestrategie is het schrijven van een putoptie op een aandeel dat u graag in bezit zou willen hebben, het liefst met wat korting ten opzichte van de huidige beurskoers. Door het schrijven van een putoptie gaat u een afnameverplichting aan. U moet dan gedurende de looptijd van de optie aandelen afnemen tegen een vaste prijs. Dit noemen we de uitoefenprijs van de optie. Een voordeel van het schrijven van een putoptie is dat u bij opening direct geld ontvangt, de premie. Om een putoptie te kunnen schrijven, dient u bij uw bank of broker wel de zogenoemde margin aan te houden, een bedrag dat wordt gebruikt als onderpand. Dit is noodzakelijk omdat gedurende de looptijd van de optie onduidelijk is wat in de toekomst de financiële consequenties zullen zijn van de verplichting. Het is hierdoor erg belangrijk dat u alleen putopties schrijft naar gelang het aantal aandelen dat u wenst te kopen en dat u voldoende bestedingsruimte heeft op de rekening om aan de eventuele verplichting te doen. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat één optiecontract betrekking heeft op honderd aandelen. Wilt u in de toekomst maximaal tweehonderd aandelen kopen met korting, dan schrijft u dus maximaal twee putopties.

Bij het kopen met korting, de eerste stap van de Wheel-optiestrategie, worden in de praktijk opties geschreven met een uitoefenprijs die zo dicht mogelijk bij de beurskoers ligt. Dit doen we om meer premie te kunnen ontvangen. De keuze van de looptijd hangt ervan af wat uw persoonlijke voorkeur is en hoe actief u wenst te zijn. Binnen de Wheel-optiestrategie kies ik bij voorkeur voor een looptijd tussen de dertig en zestig dagen. Daarmee profiteer ik maximaal van het verstrijken van de tijd.

Wheelstrategie voorbeeld putoptie Uber

Om het strategische karakter van de geschreven putoptie te tonen, kijken we naar de grafiek op expiratie van een geschreven UBER nov21 45 put voor $3,20. In de grafiek is te zien dat de schrijver van een putoptie een positief rendement behaalt als de beurskoers flink stijgt, lichtjes stijgt, zijwaarts beweegt en lichtjes daalt. Enkel als het aandeel op expiratie 7,1% of meer is gedaald, maakt de schrijver verlies. Het rendement is te berekenen door de uitoefenprijs te nemen min de ontvangen premie. Het break-evenniveau komt daarmee op $41,80. Koopt u in plaats van de optie enkel het aandeel, waarbij er in dit voorbeeld geen dividend wordt uitgekeerd, dan kan er alleen een positief rendement worden gerealiseerd als de beurskoers stijgt.

De Wheelstrategie Stap 2 | Expiratie

Bij de geschreven putoptie zult u aan uw verplichting moeten voldoen indien de beurskoers van het aandeel op expiratie lager staat dan de uitoefenprijs van de geschreven put. U bezit dan honderd aandelen. Staat de beurskoers op expiratie boven de uitoefenprijs, dan loopt de optie af en hoeft u geen aandelen af te nemen. De eerder ontvangen premie is dan volledig voor u. Wordt u niet aangewezen, dan schrijft u opnieuw een putoptie op hetzelfde aandeel. Moet u wel aan uw verplichting voldoen en wilt u de Wheel-optiestrategie voltooien, dan gaat u verder met stap 3.

De Wheelstrategie Stap 3 | Gedekt geschreven calloptie

Wordt u bij de Wheel-optiestrategie aan uw verplichting gehouden om de honderd aandelen af te nemen, dan is dat geen teleurstelling. Integendeel: het maakt juist deel uit van de strategie. U heeft daarmee immers honderd aandelen in bezit gekregen van een bedrijf waarvan u graag mede-eigenaar wilde worden – bijvoorbeeld vanwege het concurrentievoordeel van deze onderneming, een gedegen management of gunstige vooruitzichten. Voor deze aandelen heeft u niet de hoofdprijs betaald, want de reeds ontvangen premie kan worden afgetrokken van de aanschafwaarde.

U zou nu kunnen overwegen de aandelen voor de lange termijn vast te houden, maar een andere mogelijkheid is het zetten van de laatste stap van de Wheel-optiestrategie: het gedekt schrijven van een calloptie op de aandelen in bezit. Daarmee kunt u wat extra rendement behalen op uw aandelen. Beleggers die gedekt een calloptie schrijven, gaan daarmee een leveringsplicht aan. Staat op expiratie de beurskoers boven de uitoefenprijs van de geschreven call, dan moet u leveren. Hier zou u blij mee moeten zijn, omdat u de eerder ontvangen premie dan volledig mag behouden. Doordat het in de praktijk aan te raden is een calloptie te schrijven met een uitoefenprijs die boven de beurskoers ligt waarop u werd aangewezen, maakt u ook nog een stukje koerswinst.

Wheelstrategie voorbeeld calloptie Uber

Het grote voordeel van de gedekt geschreven calloptie is dat u niet alleen rendement maakt als de beurskoers stijgt, maar ook als deze zijwaarts beweegt of zelfs lichtjes daalt. In de grafiek is dit goed te zien. Welke looptijd u selecteert, hangt af van uw persoonlijke keuze, die afhangt van hoe actief u wilt zijn. Persoonlijk ben ik zoals gezegd een voorstander van het schrijven van opties met een looptijd tussen de dertig en zestig dagen. Bij de Wheel-optiestrategie blijft u vervolgens net zo lang gedekt callopties schrijven tot u aan de verplichting moet voldoen. Als u moet leveren op expiratie, dan bezit u geen aandelen meer en is het tijd om de balans op te maken. De ontvangen premies plus de koerswinst bepalen het rendement dat u heeft gemaakt. U kunt daarna opnieuw starten met deze strategie door wederom een putoptie te schrijven.

Risico’s

Beleggen brengt risico’s met zich mee, en dat geldt uiteraard ook voor de Wheel-optiestrategie. Kijken we naar beide expiratiegrafieken, dan kunnen we echter concluderen dat de strategie iets minder risicovol is dan een directe belegging in aandelen. Daarnaast is de strategie, net als een directe belegging in enkel aandelen, gevoelig voor flinke koersdalingen. Schrijft u een putoptie, of gedekt een calloptie, en stort de beurskoers van de onderliggende waarde in, dan wordt het lastig om op korte termijn de positie winstgevend te sluiten. U zult dan, net als een belegger in aandelen, een tijdje op uw handen moeten zitten tot de beurskoers herstelt, alvorens u weer gedekt een calloptie kunt schrijven om zo de positie met winst te sluiten. De strategie is hierdoor, zoals gezegd, enkel geschikt voor aandelen waarvan u het niet erg vindt als u deze voor een langere periode dient aan te houden.

De praktijk

De strategie zorgt voor extra inkomsten en werkt idealiter het beste als de beurskoersen lichtjes stijgen dan wel zijwaarts bewegen. Wie op zoek is naar concrete voorbeelden kan terecht bij de rubriek Opties. Daar wordt op dit moment de Wheel-optiestrategie toegepast op voor een optieconstructie op Coca-Cola en voor een optieconstructie op Unilever. Nieuwe kandidaten zullen telkens op dinsdag laat in de middag online verschijnen.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!