Updates

Aandelen Nederland

Intertrust

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Value8

Advies
kopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
houden
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Avantium

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Daimler

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Boskalis Westminster

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SBM Offshore

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

Intertrust

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Value8

Advies
kopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
houden
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Avantium

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Daimler

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Boskalis Westminster

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SBM Offshore

Advies
kopen

De goedkoopste broker | Wie brengt welke kosten in rekening?

0 0 Leestijd ongeveer

Een goedkope broker kan een grote impact hebben op het eindresultaat van uw beleggingen. In het eerste deel van ons brokeronderzoek besteden we daarom aandacht aan de kosten die zeven Nederlandse brokers in rekening brengen.

Het aantal huishoudens dat op zoek kan naar een goedkope broker is de laatste jaren flink toegenomen. Uit recent onderzoek van de Autoriteit Financiële markten blijkt dat we in Nederland inmiddels op 1,9 miljoen beleggende huishoudens zitten. Twee jaar terug waren dit er nog 1,4 miljoen. Een deel van de beleggers kiest voor vermogensbeheer, maar met ruim 1 miljoen beleggers die zelf hun keuzes maken, is zelf beleggen het populairst. Gouden tijden dus voor de brokers die dat faciliteren, zou je zeggen. Tegelijkertijd kunnen we ons afvragen of de brokers de toestroom aan nieuwe klanten wel in goede banen kunnen leiden. De trend van het aanbieden van steeds lagere tarieven de laatste jaren maakt het bieden van goede service namelijk een enorme uitdaging.

Daarbij is het brokerlandschap de laatste drie jaar volop in beweging geweest. DeGiro kwam in handen van Flatex, TradersOnly werd ingelijfd door Lynx en Binck gaat op in Saxobank. Met name over deze laatste overname is de laatste tijd veel te doen geweest. Op het forum van Beleggers Belangen stapelen de klachten zich op over de migratie van Binck-klanten naar het Saxo-platform. Ook de reacties op beoordelingssite Trustpilot over Saxo zijn niet mals. 60% van de meer dan 1900 beoordelingen valt inmiddels onder de categorie ‘zeer slecht’. De Vereniging van Effectenbezitters waarschuwde Saxo onlangs dat het rekening moet houden met schadeclaims van ontevreden klanten.

Het overnamegeweld zorgt ervoor dat er in Nederland steeds minder keus is voor particuliere beleggers. Doordat Flatex klanten voortaan doorverwijst naar haar dochter DeGiro en Binck binnenkort volledig van het toneel verdwijnt, vergelijken we dit jaar nog maar zeven verschillende brokers op kosten, handelsmogelijkheden, service en gebruiksgemak.

Wie is de goedkoopste broker?


Voor onze zoektocht naar de goedkoopste broker zijn we net als vorig jaar uitgegaan van drie verschillende portefeuilles. Bij de Portefeuille Nederland en de Portefeuille Internationaal zijn de kosten berekend alsof we alle posities in één keer hebben aangeschaft en vervolgens een jaar hebben vastgehouden. Voor de Portefeuille Periodiek Beleggen, waarmee maandelijks periodiek wordt belegd in de iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA), hebben we een schatting gemaakt van de totale kosten op jaarbasis. De omvang van deze portefeuille is het kleinst en bedraagt €10.000. De kosten die we vergelijken zijn de transactiekosten (bij de aanschaf van de aandelen en ETF’s), kosten voor verwerking van dividenduitkeringen en servicekosten.

Niet elke broker brengt servicekosten in rekening. Brokers waarbij dit wel speelt, vragen vaak een vast bedrag en/of vast percentage van de beleggingsportefeuille. Voor de kostenberekening bij DeGiro zijn ook aansluitkosten meegenomen van €2,50 die deze aanbieder in rekening brengt per beurs per jaar. Deze zijn niet van toepassing bij Euronext Amsterdam en Brussel. De andere aanbieders rekenen geen aansluitkosten. Belangrijk om te vermelden is dat 1 oktober 2021 de peildatum is voor de kostenvergelijking. Tariefswijzigingen na deze datum, zoals die van DeGiro, hebben we niet meegenomen in onze zoektocht naar de goedkoopste broker; in november introduceerde deze broker onder andere commissievrij beleggen op Amerikaanse beurzen. Daarnaast zijn in ons onderzoek inactiviteitskosten en valutaconversiekosten voor aandelen die zijn genoteerd in andere valuta’s dan de euro niet meegenomen.

Goedkoopste broker periodiek beleggen

De eerste portefeuille die we hebben doorgerekend is de portefeuille waarmee periodiek wordt belegd. Dit is een passieve beleggingsstrategie die met name populair is onder jongeren. De focus ligt op een lange adem, wereldwijde spreiding en lage kosten. Een belegger kan deze strategie in praktijk brengen door periodiek bijvoorbeeld elke maand de iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA) aan te schaffen voor een vast bedrag. In ons voorbeeld vergelijken we de kosten van twaalf transacties op jaarbasis van IWDA-ETF’s. De ordergrootte per transactie bedraagt in ons onderzoek €357,50, omdat de ETF op de peildatum tegen €71,50 noteerde.

Beleggers vinden voor dit onderdeel in DeGiro de goedkoopste broker. De totale kosten voor deze portefeuille komen namelijk uit op €0, oftewel 0%. Op plek twee volgt Mexem met €21,60 (0,22%). Deze broker brengt geen servicekosten in rekening, enkel transactiekosten. Op plek drie vinden we ING met €44 (0,44%). Deze bank brengt net als DeGiro geen transactiekosten in rekening, maar wel servicekosten van €20 per jaar plus 0,24% over het belegde vermogen. Daarna volgt Lynx met €72 (0,72%). Bij ABN Amro (€82,15 of 0,82%) en Rabobank €86,15 (0,86%) liggen de kosten nog een stukje hoger. Ondanks een flinke tariefverlaging ten opzichte van vorig jaar zijn beleggers bij Saxobank met €126 (1,26%) nog altijd het duurst uit. Saxo hanteerde op de peildatum een minimum van €6 per transactie voor de desbetreffende ETF, vorig jaar was dit nog €12.

Portefeuille Internationaal

De tweede portefeuille die we hebben doorgerekend is qua financiële omvang het grootst. De totale waarde van deze Portefeuille Internationaal bedraagt €100.000. Er zitten vijftien Amerikaanse, vier Franse, vier Duitse en twee Nederlandse aandelen in. Op jaarbasis leidt dit tot 25 transacties van €4000. Voor de Amerikaanse aandelen zijn wij uitgegaan van dertig dividendbetalingen van €30 en voor de Duitse, Franse en Nederlandse aandelen zijn we in totaal uitgegaan van tien dividendbetalingen van €60.

Mexem blijkt voor de internationale portefeuille de goedkoopste broker. De totale kosten voor deze portefeuille bedragen €62,48, oftewel 0,06% van de waarde van de portefeuille.

Goedkoopste broker internationale aandelen

Op de tweede plek vinden we DeGiro met €71,98 (0,07%). Naast transactiekosten brengt deze aanbieder voor deze portefeuille €7,50 aan aansluitkosten in rekening. Op plek drie komt Lynx met €124,68 (0,12%). Bij Saxo (0,36%), ABN Amro (0,39%) en ING (0,39%) vallen de kosten aanzienlijk hoger uit. Rabobank brengt de hoogste kosten in rekening: €470,50 oftewel 0,47%.

Bij de Portefeuille Internationaal is het tot slot goed om te weten dat het bij de Amerikaanse aandelen bij sommige aanbieders gebruikelijk is om een bedrag per aandeel te betalen. In die gevallen hebben we 50 aandelen per transactie gehanteerd. Wat verder opvalt is dat Mexem en Lynx de enige twee brokers zijn die geen dividendkosten, servicekosten en overige kosten in rekening brengen. Rabobank is de enige partij die nog steeds kosten in rekening brengt voor dividenduitkeringen.

Portefeuille Nederland

De derde portefeuille die we hebben doorgerekend is een portefeuille met enkel Nederlandse aandelen, die qua samenstelling gelijk is aan Portefeuille NL van Beleggers Belangen. Deze voorbeeldportefeuille is over een periode van twaalf maanden gestegen met 43% en heeft daardoor op 1 oktober 2021 een omvang van €28.414. De portefeuille bestaat uit vijftien Nederlandse aandelen en een cash bedrag van €1163.

In totaal vonden er 18 dividenduitkeringen plaats voor een totaalbedrag van €680,45. Net als een jaar eerder, is Mexem wederom de goedkoopste broker. De totale kosten bedragen €28,68, oftewel 0,10% van de portefeuillewaarde.

Goedkoopste broker nederlandse aandelen

Op de tweede plaats volgt DeGiro met €38,18 (0,13%). Op plek drie vinden we Lynx. Doordat deze broker een minimum van €6 per transactie voor Nederlandse aandelen in rekening brengt en geen servicekosten rekent, komt het totale kostenplaatje uit op €90 (0,32%). Daarna komen de drie grootbanken, waarbij ING het voordeligst uit de bus komt met €127,65 (0,45%). ABN Amro volgt met €143,13 (0,50%) en Rabobank met €164,72 (0,58%). Net als bij de Portefeuille Periodiek Beleggen zijn beleggers het duurste uit bij Saxobank met €196,10 (0,69%).

Focus op een goedkope broker loont

In ons voorbeeld van periodiek beleggen hebben we voor onze zoektocht naar de goedkoopste broker bewust gekozen voor een passieve wereldwijd gespreide ETF en niet voor een beleggingsfonds. Een van de redenen hiervoor zijn de lage kosten. De jaarlijkse kosten voor de iShares Core MSCI World UCITS ETF bedragen namelijk slechts 0,2%. Bij veel actief beheerde beleggingsfondsen komen de lopende kosten al snel uit rond de 1% en soms zelfs boven de 2%. De hogere kosten wegen niet altijd op tegen het resultaat, want in de praktijk blijkt het voor de meerderheid van de actieve beheerders over een langere periode lastig om na kosten de index te verslaan.

Naast de keuze van een specifiek beleggingsproduct en de daarmee gepaarde kosten, lopen ook de kosten die brokers in rekening brengen flink uiteen. In ons voorbeeld bedragen de kosten voor de Portefeuille Periodiek Beleggen bij DeGiro €0, oftwel 0%. Bij Saxobank betaalt een belegger voor dezelfde portefeuille €126 (1,26%) op jaarbasis.

Om de impact van de kosten te verduidelijken nemen we een voorbeeld. Bij een kostenniveau van 2% houdt u bij een investering van €10.000 en een gemiddeld rendement van 5% na een periode van tien jaar €13.439 over. Zonder kosten was dat €16.289 geweest, oftewel een procentueel verschil van 21,2%. Doordat de kosten het enige onderdeel zijn van het rendement dat u als belegger op voorhand al kent, loont het om daar scherp op te letten.

Overstappen?

Overstappen naar een andere broker is voor veel beleggers financieel aantrekkelijk. Daarbij is het wel belangrijk om te vermelden dat kosten slechts één aspect zijn. Service, gebruiksgemak, handelsmogelijkheden en de betrouwbaarheid en stabiliteit van een handelsplatform dat een broker aanbiedt dienen ook zeker te worden meegenomen in de keuze voor een broker. Mocht u daadwerkelijk willen overstappen, dan doet u er verstandig aan om de kosten in kaart te brengen die uw bank of broker in rekening brengt voor het overboeken van effecten. Ook de ontvangende partij brengt soms kosten in rekening.

Daarnaast is het van belang om te weten dat er bij ontevredenheid ook uitzonderingen zijn. Zo staat in de tarievenlijst van Saxobank vermeld dat klanten voor het overboeken van effecten naar een andere aanbieder €25 per regel betalen. De bank heeft echter een regeling in het leven geroepen die het voor Binck-klanten mogelijk maakt om kosteloos bij Saxo te vertrekken. In dat geval vergoedt de broker eventuele overboekingskosten, dan wel de directe transactiekosten die gemoeid zijn met het liquideren van de portefeuille. Deze regeling is echter wel aan een limiet gebonden: hij geldt tot uiterlijk zes maanden nadat de klant van het platform van Saxo gebruik is gaan maken.

Goedkoopste broker per omvang

De goedkoopste broker verschilt per belegger

Afhankelijk van het type belegger dat u bent, verschillen de kosten per broker. Als u veel handelt, zullen de totale kosten per transactie voor u van belang zijn. Handelt u (erg) weinig, dan worden transactiekosten minder belangrijk en weegt juist de hoogte van de service fee zwaarder.

Na alles te hebben doorgerekend voor de drie portefeuilles in ons onderzoek, komt DeGiro met €110,16 in totaal dit jaar als voordeligste uit de bus. Het verschil met de nummer twee, Mexem (€112,76), bedraagt in totaal slechts €2,60. Nummer drie Lynx (€286,65) is aanzienlijk duurder. Mexem is zowel bij de Portefeuille Internationaal als Portefeuille Nederland het goedkoopst. DeGiro is het voordeligst bij de Portefeuille Periodiek Beleggen.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!