Updates

Aandelen Nederland

Value8

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SBM Offshore

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ordina º

Advies
houden
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nedap

Advies
kopen
Aandelen Nederland

PostNL

Advies
houden
Aandelen Nederland

Allfunds

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

Value8

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SBM Offshore

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ordina º

Advies
houden
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nedap

Advies
kopen
Aandelen Nederland

PostNL

Advies
houden
Aandelen Nederland

Allfunds

Advies
kopen
Analisten Christian Slagter-Koster, 17 sep 2022 09:00

Rabobank | Nederlandse economie nadert kantelpunt

0 0 Leestijd ongeveer

Na sterke groeicijfers begin 2022 nadert de Nederlandse economie volgens Rabobank door de hoge inflatie een kantelpunt, waardoor zij rekenen op een economische krimp eind 2022 en begin 2023.

In het tweede kwartaal groeide de Nederlandse economie op kwartaalbasis met 2,6% en alle bestedingscomponenten van het bbp bevinden zich volgens Rabobank weer (ruim) boven het pre-coronaniveau. In de voorgaande kwartalen kwam een vergelijkbaar beeld naar voren en de Nederlandse economie is sinds de start van de pandemie ook aanzienlijk harder gegroeid dan de andere grote economieën in de eurozone.

Daarbij vindt Rabobank vooral de hoge groei van de export opvallend, omdat de economie van diverse belangrijke handelspartners minder goed draait. Verwacht wordt dat de economische groei van deze partners de komende kwartalen inzakt of zelfs omslaat in krimp, met tot gevolg dat de export van Nederland de komende kwartalen onder druk zal staan.

Collectief armer

Een andere belangrijke factor voor de economische groei is de hard opgelopen inflatie. In augustus lag het algemene prijsniveau 13,6% hoger dan een jaar eerder en Rabobank verwacht dat de inflatie de komende maanden verder oploopt, om daarna geleidelijk te dalen. Voor dit jaar wordt er gerekend op een gemiddeld inflatiecijfer van 11,4%, om volgend jaar te dalen naar 4,95%. Rabobank vreest dat zonder fors overheidsingrijpen het onontkoombaar is dat de particuliere consumptie te lijden zal hebben onder de hoge inflatie. Verwacht wordt dat de krimp zich zal concentreren in het laatste kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar, om vervolgens nauwelijks te herstellen. Daardoor zal de particuliere consumptie in 2023 met bijna 1% krimpen.

Voor 2023 voorziet het Centraal Planbureau dat een mediane koopkrachtdaling van 6,8%, om in 2023 met 0,6% te stijgen. In deze ramingen is het koopkrachtpakket dat het kabinet op Prinsjesdag bekendmaakt nog niet verwerkt en Rabobank vermoedt dat nieuwe steunmaatregelen de koopkrachtdaling voor veel mensen beperkt. Wel is duidelijk dat door de duurdere geïmporteerde energie Nederland collectief armer wordt en Rabobank stelt dat de afnemende consumptie een grote bijdrage levert aan de voorspelde economische krimp.

Investeringen terugschroeven

Verder zullen bedrijven door de onzekerheden over de economische activiteit en afnemende winstgevendheid hun investeringen terugschroeven. De vertrouwensindicator voor de industrie laat al zien dat steeds minder bedrijven voor de komende drie maanden rekenen op een productiegroei. Daarnaast zorgen de beleidsrenteverhogingen door centrale banken wereldwijd ervoor dat de financieringskosten van bedrijven oplopen.

Al deze zaken resulteren erin dat Rabobank voor 2022 rekent op een economische groei in Nederland van 4,7% en een daling in 2023 naar 0,2%.