Updates

Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen

Biotech | Vier kansen door herwaardering van de sector

0 0 Leestijd ongeveer

Door een oplopende rente en een groeiende risico-aversie zijn biotechaandelen hard gedaald. Hoewel sommige bedrijven het in financieel opzicht moeilijk krijgen, zijn er ook ondernemingen die ook nu goed uit de voeten kunnen.

Er zijn weinig sectoren waar de omslag in het beursklimaat zich dit jaar zo sterk heeft laten voelen als bij biotechaandelen. De bedrijfstak kenmerkt zich door hoge investeringen in veelbelovende middelen, die op de lange termijn mogelijk een flinke inkomstenstroom opleveren. Dit model is door de stijgende rente aan verschillende kanten steeds meer gaan knellen. Een hogere rente maakt het duurder om nieuw kapitaal aan te trekken. Bovendien zijn beleggers ook een stuk minder happig om meer geld in biotechbedrijven te stoppen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een flinke daling van het aantal nieuwe beursintroducties.

Volgens dataverzamelaar Refinitiv zijn er in de eerste jaarhelft 23 biotech-ondernemingen naar de beurs gekomen, die gezamenlijk $2,3 mrd ophaalden. In dezelfde periode van vorig jaar waren 68 beursintroducties goed voor een bedrag van ruim $11,5 mrd. Uiteraard was 2021 een topjaar voor de sector, als gevolg van alle aandacht voor medicijnontwikkeling tijdens de pandemie. Maar ook in 2019 en 2020 lag de opbrengst van biotech-beursintroducties hoger dan dit jaar.

biotechaandelen en de geldstroom

Ook in andere opzichten is de geldstroom richting de sector opgedroogd. Volgens consultancyfirma McKinsey hebben durfkapitalisten vorig jaar $34,8 mrd geïnvesteerd in biotechbedrijven. Dat was bijna twee keer zoveel als in 2020. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn de investeringen van venture capital-beleggers echter gedaald tot net iets meer dan de helft van het voorgaande jaar. Er tekent zich bovendien een opvallend patroon af. Investeerders stoppen naar verhouding steeds meer geld in ondernemingen die een platform of hulpmiddelen bouwen voor medicijnontwikkeling, in plaats van in bedrijven met een veelbelovende therapie voor een ziekte of aandoening. Dit soort bedrijven heeft een ander risicoprofiel. Hun succes wordt immers niet sterk bepaald door de ontwikkeling en goedkeuring van één specifiek middel.

Behalve een betere spreiding bieden dit soort ondernemingen ook uitzicht op een kortere route naar winstgevendheid. Gemiddeld duurt het 10,5 jaar voordat een nieuw medicijnconcept na het doorlopen van alle keuringsfases op de markt komt. Een succesvol platform voor medicijnontwikkeling kan na enkele jaren al een omzetstroom opleveren. Naarmate de rente verder oploopt, wordt dat verschil steeds belangrijker. Net als in andere sectoren gebruikelijk is, wordt ook voor biotechaandelen de actuele waarde van een bedrijf door geschatte toekomstige winsten terug te rekenen naar het heden. Naarmate die winsten verder in de toekomst liggen en de rekenrente stijgt, wordt de huidige waarde steeds lager.

Uitstellen en besparen

De hogere rente in combinatie met meer terughoudende beleggers, dwingt veel biotechbedrijven om zuiniger met hun middelen om te springen. De afgelopen maanden hebben verschillende ondernemingen zonder stabiele inkomstenstroom al laten weten dat bepaalde studies tijdelijk worden stilgelegd, terwijl nieuwe keuringsaanvragen zijn uitgesteld. Op de aandelenmarkten wordt de omslag weerspiegeld in een koersdaling van de Nasdaq Biotech Index met ruim 24% in de afgelopen twaalf maanden. In dezelfde periode daalde de S&P500 met minder dan 10%. Beleggers kunnen gebruikmaken van het wel zeer negatieve sentiment door selectief biotechaandelen te kiezen in de sector.

Hoewel de sector zich bij uitstek leent om positie te kiezen in bedrijven met een veelbelovende pijplijn, die zich weliswaar kenmerken door een hoog risico maar ook door een in potentie enorm hoog rendement, is het verstandig om de focus te verleggen naar bedrijven die goed uit de voeten kunnen onder de huidige marktomstandigheden. Daarbij trekken al snel twee zaken de aandacht: de hogere risico-aversie bij beleggers en de onvoorspelbare houding van toezichthouder FDA.

Vier solide biotechaandelen


De voorkeur gaat uit naar ondernemingen met een stabiele omzetstroom boven bedrijven waar de waarde vooral in de pijplijn zit. Het is een bijkomend voordeel dat het eerstgenoemde segment zich vaak kenmerkt door een sterke financiële positie. Die kan gebruikt worden voor het overnemen van branchegenoten waarvan de koers relatief sterk is gedaald door de omslag in de biotechwereld.

1. Gilead Sciences | Nieuwe groeimotor

Gilead Sciences (GILD) is voor Nederlandse beleggers wellicht wel de bekendste onder de internationale biotechaandelen en tevens een voorbeeld van een bedrijf dat aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. Het bedrijf is onder meer bekend als partner van Galapagos bij de ontwikkeling van reumamiddel Jyselica (filgotinib), dat in de Verenigde Staten geen groen licht kreeg van de FDA. Het is niet de eerste keer dat een overname of joint-venture van Gilead behoorlijk tegenvalt, maar het goede nieuws is dat het bedrijf lijkt te leren van de tegenvallers. In een toelichting op de eerstekwartaalcijfers benadrukte medisch topman Michael Yee dat er voorlopig geen grote bedragen voor overnames meer betaald gaan worden.

Voorlopig ligt de focus op het incorporeren van Immunomedics, waarvoor twee jaar terug $21 mrd werd betaald. Die aankoop past in een strategie om met vooral kleinere overnames en partnerschappen de pijplijn voor nieuwe kankermedicijnen (oncologie) uit te bouwen. De medicijnen die al op de markt zijn – zoals Trodelvy van Immunomedics tegen borstkanker en enkele celtherapieën  – groeien razendsnel. In het tweede kwartaal namen de inkomsten met respectievelijk 79 en 68% toe, tot $159 en $368 mln. Samen vormt dat slechts 9% van de totale medicijnverkopen. De onderneming streeft ernaar om die bijdrage in 2030 uit te bouwen tot 30%. Voorlopige onderzoeksresultaten voor een bredere inzet van Trodelvy tegen borstkanker en ook tegen blaaskanker wijzen erop dat het middel in dit opzicht een belangrijke groeimotor kan vormen.

Die motor is overigens ook hard nodig, aangezien de omzetstijging goeddeels is stilgevallen sinds Gilead het patent verloor op de hepatitismiddelen die de omzet in het vorige decennium enorm hebben opgestuwd. Momenteel is het bedrijf voor twee derde van de omzet afhankelijk van de verkoop van HIV-middelen. Na een daling van de productverkopen met circa 7% in het lopende jaar, kan de omzet de komende jaren dankzij de divisie oncologie weer langzaam groeien. De meest aantrekkelijke eigenschap is echter de hoge vrije kasstroom van ruim $8,5 mrd per jaar. Die geeft Gilead alle ruimte voor het afbouwen van de nettoschuldpositie (iets minder dan $20 mrd), investeringen in de pijplijn en een gestaag groeiende dividenduitkering (4,6% rendement).

2. Bio-Techne | Inspelen op veelbelovende gentherapieën

Heel veel zeldzame ziektes worden veroorzaakt door een verkeerd gemaakt eiwit in het lichaam. Via gentherapieën kan de genfout worden hersteld. Dat is een groot verschil met veel traditionele medicijnen, die juist de symptomen van een aandoening bestrijden. Er zijn al enkele gentherapieën op de markt, maar de ontwikkeling daarvan is nog altijd een riskante aangelegenheid. Beleggers die op de veelbelovende technologie willen inspelen, kunnen positie kiezen in Bio-Techne (TECH).

Deze onderneming levert allerlei materialen zoals cytokinen, proteïnen en antilichamen die gebruikt worden bij onderzoek binnen de biotechsector. Onder de biotechaandelen kent deze onderneming een specialistische karakter waardoor Bio-Techne nauwelijks concurrentie heeft. Hierdoor heeft de onderneming ook in het huidige klimaat met hoge inflatie veel prijskracht. In het eind juni afgesloten boekjaar is de omzet op organische basis met 17% gegroeid naar $1,1 mrd. De komende jaren ligt dat groeitempo naar verwachting rond de 15%.

De winst en met name de vrije kasstroom kunnen zelfs nog wat sneller groeien dan de omzet. Met een verwachte winst van $275 mln (50,8 maal de k/w) en een vrije kasstroom van $420 mln (33 maal de k/w) is Bio-Techne behoorlijk aan de prijs. Maar de unieke marktpositie, de ijzersterke balans en het hoge groeitempo rechtvaardigen de hoge waardering. Bovendien is de beurskoers na de zomer van vorig jaar met ruim 30% gedaald.

3. Exelixis | Hoge vrije kasstroom

Hoewel de omslag in de biotechsector feller is dan verwacht, komt deze niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel. In een sectorartikel werd vorig jaar mei al geadviseerd om bij inflatievrees en een strengere toezichthouder selectiever te werk te gaan. Van de drie biotechaandelen die ik indertijd tipte, zijn de koersen van Exelixis (EXEL) en Incyte (INCY) minder gedaald dan het branchegemiddelde. Het tweetal is onverminderd koopwaardig.

Bij de eerstgenoemde onderneming lopen de inkomsten snel op door het succes van Cabometyx. De verkopen van dit middel tegen schildklierkanker namen in het tweede kwartaal met 23% toe naar $339,2 mln. Hoewel het een grotere uitdaging is om het middel ook in te zetten tegen andere kankervormen dan aanvankelijk werd verwacht, liggen er nog goede groeikansen voor de onderneming. Behalve via de ontwikkeling van nieuwe middelen – Exelixis heeft bijvoorbeeld een opvolger van Cabometyx in de pijplijn met in potentie een nog beter veiligheidsprofiel – komt toekomstige groei ook van hogere inkomsten uit andere regio’s. Momenteel ligt het zwaartepunt van het verkoopapparaat op de Amerikaanse westkust.

De onderneming bouwt echter een grote campus in Philadelphia, terwijl Exelixis internationaal de marketing in eigen hand wil nemen. Tot nu toe maakte het bedrijf vooral gebruik van samenwerkingsverbanden. Met deze strategie kan de omzet de komende jaren met circa 15% groeien. Omdat de kosten minder snel stijgen, kan de winst net iets sneller toenemen. Maar het is voornamelijk de vrije kasstroom van ongeveer $425 mln in 2022 die de aandacht verdient. Het bedrijf is schuldenvrij en de beurswaarde van $6,1 mrd staat gelijk aan circa 14,3 maal de verwachte vrije kasstroom.

Incyte | Verbreedt de medicijnmix

Die verhouding ligt voor Incyte aanzienlijk hoger: bijna 32. Net als Exelixis is dit bedrijf per saldo schuldenvrij, maar het is vooral het indrukwekkende groeitempo dat Incyte tot een aantrekkelijke belegging maakt. De onderneming is hard op weg om de omzet op te schroeven van minder dan $3 mrd vorig jaar naar meer dan $4,5 mrd in 2024. De belangrijkste motor achter die groei is Jakafi: een middel tegen specifieke vormen van bot- en bloedkankers. In het tweede kwartaal namen de verkopen van Jakafi met 13% toe naar $598 mln.

Het is een kwestie van tijd voordat die groei omslaat in een stevige krimp, aangezien in 2027 het patent verloopt. Maar Incyte is goed op weg om de afhankelijkheid van het middel geleidelijk af te bouwen. In het najaar kreeg de onderneming toestemming om het middel Opzelura op de markt te brengen tegen atopisch eczeem. Hoewel in de handleiding een uitgebreidere bijwerkingswaarschuwing opgenomen moest worden dan verwacht, was het een grote opsteker dat er half juli groen licht kwam om het middel ook voor te laten schrijven tegen huidziekte Vitiligo.

Tot slot heeft het vorig jaar mei getipte Horizon Therapeutics (HZNP) een halfjaar achter de rug om snel te vergeten. De onderneming zag branchegenoot Viridian goede onderzoeksresultaten publiceren van een potentiële concurrent van oogmiddel Tepezza. Ook stelde het bedrijf bij het bekendmaken van halfjaarcijfers de groeiprognose voor het middel in 2022 bij van ruim 30% naar minder dan 20%. ‘Verkopen’, is nu ons advies.

Koopwaardige biotechaandelen

Gilead, Bio-Techne, Exelixis en Incyte zijn voorbeelden van biotechbeleggingen die dankzij een sterke financiële positie en hoge winstgevendheid ook in het huidige klimaat goed uit de voeten kunnen. Hoewel ook deze bedrijven uiteraard niet immuun zijn voor mogelijke pijplijntegenvallers of de opkomst van concurrerende middelen, verdient het kwartet op de huidige waardering een koopadvies.

kansrijke biotechaandelen ticker beurswaarde focusgebied k/w lopend boekjaar
Bio-Techne TECH $14,0 mrd Leverancier van biotech-testmaterialen 50,9
Exelixis EXEL $6,1 mrd Schildklierkanker 20
Gilead Sciences GILD $79,7 mrd HIV / oncologie 9,5
Incyte INCY $16,2 mrd oncologie 22,7

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €10,75 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ