Updates

Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BAM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Accell

Advies
aanmelden
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ING

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BAM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Accell

Advies
aanmelden
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ING

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen

Vijf keer private equity | Hoe en waar beleggen in vergeten categorie

0 0 Leestijd ongeveer

Beleggen in private equity staat niet bij veel beleggers op de radar, terwijl zo’n benadering diverse voordelen biedt. Wat zijn die voordelen en hoe en hoeveel kunnen we dan het beste in private equity beleggen?

Private equity is een snel groeiende beleggingscategorie, eind 2022 wordt er naar alle waarschijnlijkheid een kleine $6 bln (bron Preqin) in belegd (zie grafiek). Dat is overigens nog maar een fractie van de marktkapitalisatie van de beursgenoteerde aandelen die wereldwijd per eind april $117 bln (bron SIFMA) bedraagt.

groei private equity

Met een verwachte groei van ongeveer 16% per jaar gaat private equity echter wel ruim uitstijgen boven die van andere beleggingscategorieën. Volgens SIFMA komt tot en met 2025 geen enkele beleggingscategorie op een jaarlijkse groei van boven de 5% uit.

Redenen om te beleggen in private equity

Private equity staat nog weleens negatief in het nieuws. De kosten zouden te hoog zijn (zie kader) en sommige private equity -investeerders zouden puur op kortetermijnwinsten uit zijn. De groei is echter toch goed te rechtvaardigen. De beleggingscategorie voegt namelijk diverse diversificatiebronnen toe aan de ‘gewone’ aandelenportefeuille. Op de beurs wordt vooral belegd in bedrijven die al langere tijd bestaan.

Met private equity , afhankelijk van het soort fonds, kan in bedrijven worden belegd die in een andere levensfase zitten. Het kan dan gaan om interessante, potentieel disruptieve startups tot bedrijven die een ‘turnaround’ ondergaan, bijvoorbeeld een familiebedrijf dat een opvolgingsprobleem heeft en middels private equity een nieuwe fase ingaat. Ook krijgt de belegger toegang tot andersoortige, meestal opkomende sectoren. De sectorverdeling van een private equity -fonds is doorgaans anders dan die van de bredere beurs.

Private equity heeft ook de mogelijkheid dieper bij een bedrijf binnen te kijken. Bij beursgenoteerde aandelen is de belegger aangewezen op door regelgeving bepaalde informatieverstrekking van bedrijven. Private equity spreekt veelal direct met het management en heeft daarom veel meer (privaat) inzicht in de bedrijfsvoering, doorgaans met meer bijsturingsmogelijkheden als het niet goed gaat. De belegger kan met private equity een actievere rol spelen, ook bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaam beleggen. Bij aandelen hebben de beleggers doorgaans een passieve rol.

Maar waarschijnlijk het belangrijkste argument is dat private equity , of het broertje venture capital (VC) waarbij in de opstartfasen van bedrijven wordt geïnvesteerd, meer rendement oplevert. Zo ligt het gemiddelde langetermijnrendement op aandelen op zo’n 7 tot 8% per jaar, terwijl dat van private equity tussen de 10 en 14% per jaar ligt (bron Preqin). Dit komt doordat een complexiteit- en liquiditeitspremie wordt verdiend.

Het beleggen in private bedrijven vereist veel meer van de belegger. Het bedrijf moet tot de bodem doorgrond worden en er moeten goede afspraken (convenanten) gemaakt worden. Daarnaast zijn de bedrijven niet snel publiekelijk te verkopen. Het vermogen wordt vaak lange tijd geparkeerd. Voor die illiquiditeit wordt een extra rendement geëist.

Beleggers in private equity

Familiebedrijven zijn van oudsher relatief de grootste beleggers in private equity. De gemiddelde allocatie bedraagt hier 28% van de totale portefeuille (bron Preqin). Daarna volgen ‘sovereign ‘wealth funds’ (14% allocatie naar private equity ), ‘endowments’ (12%) en vermogensbeheerders (11%). Pensioenfondsen en verzekeraars alloceren respectievelijk tussen de 5 en 2%. Doe-het-zelf beleggers hebben wereldwijd gezien maar een beperkte allocatie.

Overigens is er nog een speciale groep private equity -beleggers, de zogeheten Investment Company, ook wel Diversified Holding Company genoemd. Dan gaat het om een beursgenoteerd bedrijf dat belegt in onderliggende bedrijven, deels privaat, deels publiek. Deze bedrijven hebben van alle investeerders de grootste allocatie naar private equity (42%). HAL Investments, genoteerd aan de beurs van Amsterdam, is een bekend voorbeeld. Aan de Belgische beurs staan er hiervan meer genoteerd: Ackermans & Van Haaren, Belreca, Candela Invest, Compagnie du Bois Sauvage, Groupe Bruxelles Lambert en Sofina.

Maatschappij heeft moeite met kosten private equity
Pensioenfondsen en verzekeraars hebben een beetje een haat-liefde-relatie met private equity . Enerzijds biedt het een mooie bron van spreiding en extra rendement, anderzijds liggen de hoge kosten maatschappelijk niet lekker. Begin mei verscheen er in de media het bericht dat het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, vorig jaar €2,8 mrd aan vaste en prestatievergoedingen heeft betaald aan private equity -huizen. ABP bracht daar tegenin dat de beleggingen netto ook €14 mrd aan rendement hebben opgeleverd, ofwel €4500 per deelnemer. Het tweede pensioenfonds van Nederland, PFZW, betaalde €1,2 mrd aan private equity -‘fees’.

De kosten zijn vorig jaar zo hoog uitgevallen doordat hoge rendementen tot hoge prestatievergoedingen hebben geleid. Er heeft zelfs een debat in de Tweede Kamer over plaatsgevonden. De Kamer heeft daarbij aan minister Carola Schouten voor Pensioenen gevraagd met de sector in gesprek te gaan. Of dat gaat leiden tot lagere kosten is lastig in te schatten. private equity-beleggen vraagt nu eenmaal veel meer inspanningen dan beursgenoteerd beleggen. Vaak nemen de private equity -beheerders ook zelf risico’s door met eigen geld mee te doen. Het is wel aannemelijk dat de prestatievergoedingen (doorgaans 20% van het rendement boven een bepaald minimumrendement) onder maatschappelijke druk de komende jaren wat verlaagd gaan worden.

Hoe te beleggen in private equity

Particulieren kunnen op twee manieren in private equity beleggen. De eerste mogelijkheid is zelf beursgenoteerde private equity-bedrijven te selecteren. Er zijn verschillende soorten, de eerder genoemde Investment Companies (naast HAL bijvoorbeeld 3i, Kinnevik of Hg Investment Trust), Private Equity Asset Managers (zoals Apollo en KKR) en Business Development Companies (zoals Solar Capital en Ares). De uitdaging is hier dat deze beursnoteringen niet altijd volledig in private equity -beleggen (vooral bij de Investment Companies speelt dit), of een sectorfocus hebben. De vraag is dan wat de juiste mix is.

Een andere oplossing is voor een fund-of-funds (FoF) te kiezen. Het voordeel is dan spreiding, het nadeel een extra kostenlaag. Wat betreft FoF’s zijn er weer twee mogelijkheden: beursgenoteerde FoF’s (zoals PIP en ICG) en niet-beursgenoteerde FoF’s. En van de laatste soort zijn er dan ook weer twee: FoF’s die beleggen in beursgenoteerde private equity -maatschappijen (de eerder genoemde Investment Companies, private equity -vermogensbeheerders en Business Development Companies) en FoF’s die beleggen in private, niet-beursgenoteerde private equity -beheerders. Sommige van deze fondsen keren dividend uit, andere niet. Er zijn dus veel mogelijkheden. En de laatste jaren zijn er ook steeds meer aanbieders bijgekomen.

Het maakt de keuze er niet makkelijker op. Bij niet-beursgenoteerde FoF’s moet de belegger zich rechtstreeks inschrijven. Dat kan de belegger zelf doen, maar dat kan ook via een vermogensbeheerder die toegang geeft tot dit soort fondsen. In dat laatste geval zal de vermogensbeheerder veelal de keuze voor bepaalde private equity-fondsen hebben gemaakt.

IRR-maatstaf niet onbetwist
Private equity rapporteert rendementen vaak op basis van IRR, Internal Rate of Return, wat neerkomt op een disconteringsvoet die nodig is om de toekomstige kasstromen van de investeringsportefeuille contant te maken (waarbij dan als eis wordt gesteld dat de contante waarde nul is). Een gemiddelde IRR van een private equity -fonds bedraagt al snel meer 20%, hetgeen suggereert dat het rendement van een private equity-fonds daar dan ook in de buurt ligt. Maar dat is niet zo.

De daadwerkelijke rendementen zijn afhankelijk van hoeveel van de investeringen in de tijd zijn belegd. Vaak is in het begin van een nieuw private equity -fonds nog niet meteen al het geld belegd. Ook kunnen er exits zijn waarvan de opbrengst niet meteen weer belegd is. Ook de fondskosten worden niet meegenomen. Als we kijken naar de ‘normale’ indexrendementen dan heeft private equity in het verleden zo’n 14% rendement gemaakt. De keuze voor een private equity -fonds hangt dus niet alleen van de IRR af. Het belangrijkste criterium voor de keuze van een private equity-fonds is de staat van dienst en de grootte van de organisatie achter het fonds.

Premie of discount

Het voordeel van beursgenoteerd private equity, of dat nu rechtstreeks gaat via Investment Companies, private equity Asset Managers of Business Development Companies of via FoFs in beursgenoteerde private equity -bedrijven, is dat de belegger als het goed is altijd in- en uit kan stappen. Bij rechtstreeks beleggen in privaat Private Equity, al dan niet via een FoF, zit het vermogen vaak lange tijd, meestal zo’n zeven jaar, opgesloten. Bij beursgenoteerd private equity kan de koers van een aandeel of fonds afwijken van de waardering van de onderliggende portefeuille aan private investeringen. Meestal noteert beursgenoteerd private equity tegen een discount (zie grafiek).

beursgenoteerd private equity

Hoe hoger de discount hoe aantrekkelijker meestal het instapmoment in beursgenoteerd private equity. Door de slechte prestaties van de beurzen dit jaar is de discount op dit moment groter dan gemiddeld. Er zijn echter tijden geweest dat er nog grotere discounts zijn ontstaan.

Vijf private equity-beleggingen


Beleggers die nog geen private equity in de aandelenportefeuille hebben kunnen nu echter wel gunstiger dan gemiddeld in stappen de private equity-allocatie verhogen. We geven vijf tips waarmee je kunt beleggen in privaty equity.

 • Apollo Global Management (NYSE:APO)
  •  Private equity Asset Manager, opgericht in 1990 en beursgenoteerd sinds 2011
  • Wereldwijde focus
  • Marktkapitalisatie van $37 mrd
  • Huidige koers rond de $51 (gemiddeld koersdoel analisten: $86)
  • K/w 16,5; dividendrendement 3,2%.
 • Ares Management (NYSE:ARES)
  • Private equity Asset Manager, opgericht in 1997 en beursgenoteerd sinds 2014
  • Wereldwijde focus, met nadruk op ‘mid-market buyouts’
  • Marktkapitalisatie van $25 mrd
  • Huidige koers rond de $64 (gemiddeld koersdoel analisten: $95)
  • K/w 30,5; dividendrendement 3,8%.
 • 3i Group (LON:III)
  • Investment Company, opgericht in 1987 en beursgenoteerd sinds 1994
  • Wereldwijde focus, met nadruk op ‘mid-market buyouts’
  • Marktkapitalisatie van £12,4 mrd
  • Huidige koers rond de £1300 (gemiddeld koersdoel analisten: $1300)
  • K/w 4,5; dividendrendement 3,2%.
 • Partners Group Listed Investments SICAV (rechtstreeks, of via een vermogensbeheerder)
  • Niet-beursgenoteerd beleggingsfonds inbeursgenoteerd private equity, gelanceerd juli 2001
  • Fondsgrootte: €370 mln
  • Wereldwijde focus;
  • Geen analistenratings;
  • Gemiddelde k/w asset managers: 16x / gemiddelde discount investment companies: 20%
  • Portfolio dividendrendement 3,1%.
  • Langetermijndoelrendement: 8-12% per jaar.
  • ISIN: LU0196152861
 • Schroder GAIA (rechtstreeks, of via een vermogensbeheerder)
  • Niet-beursgenoteerd direct private equity, gelanceerd september 2011
  • Semi-liquide (maximaal 5% ‘redemptions’ per maand)
  • Wereldwijde focus, met nadruk op ‘mid-market buy outs’
  • Geen analistenratings, geen discount of premie
  • Marktkapitalisatie van €830 mln
  • Langetermijndoelrendement: 10-12% per jaar.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!