Updates

Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Acomo

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
houden
Aandelen Nederland

AMG

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
kopen
Aandelen Nederland

InPost

Advies
houden
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen

Updates

Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Acomo

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
houden
Aandelen Nederland

AMG

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
kopen
Aandelen Nederland

InPost

Advies
houden
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen
Technische Analyse Arent Thijsen, 23 dec 2021 14:28

TA | Drie wijzigingen en debuut voor Berkshire

0 0 Leestijd ongeveer

Ons blad valt de laatste weken van december niet op de deurmat maar advieswijzigingen brengen we uiteraard onder aandacht. Deze week drie TA-wijzigingen en het TA-debuut van Berkshire. 

AEX | Wederom noteert de Nederlandse beursbarometer onder het opwaarts gerichte trendkanaal. Hierdoor wordt de kans op een pauzepatroon alsmaar groter. Mocht dit het geval zijn, dan zal het tijdelijk een zijwaartse beweging inzetten om later de opwaartse trend te herpakken. Doordat het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde zich ondertussen vlak onder het steunniveau bevindt, kan de AEX op voldoende steun rekenen. Dus zal de koers naar alle waarschijnlijkheid nog geen daling inzetten. De trendindicatoren kunnen deze verwachting verder onderbouwen. De koers staat nog altijd boven het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde, dat iedere week hoger noteert. Tevens bevindt de MACD zich boven het nulniveau. Hiermee wordt er geduid op een stijgende markt. Vandaar dat het koopadvies wordt gehandhaafd. Wel dreigt er een zijwaarts verloop.

iShares MSCI World

De iShares MSCI World (ticker: IWRD.AS) volgt een selectie aandelen uit de ontwikkelde landen. Enkele weken geleden wist de koers het 161,8% Fibonacci-niveau te bereiken. Dit wordt vaak gezien als een moment om wat winst uit de belegging te pakken. De leer van Fibonacci kan aan de hand van het hoogste en laagste punt de niveau’s berekenen waar de koers steun en/of weerstand zou moeten vinden. De niveaus 38,2% en 61,8% worden hierbij als belangrijkste gezien. Verder wordt de koers al sinds begin dit jaar omhoog begeleid door de opwaarts gerichte steunlijn. Afgaand op de indicatoren, zal de koers nog geen afscheid nemen van deze lijn. De MACD is positief en de koers noteert boven het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde. Deze tracker krijgt een koopadvies.

 

Alfen

Sinds deze zomer staat Alfen op ‘kopen’. Doordat de koers onder het toenmalige steunniveau op €80 zakte, wat een negatieve draai aan de trendindicatoren betekende, werd er enige tijd een houdadvies afgegeven. Maar spoedig herpakte de koers zijn opwaartse beweging. Wel moet het aandeel nog opboksen tegen het zware weerstandsniveau op €100. Vanwege de laatste afketsing op dit niveau, noteert de koers op gelijke hoogte met het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde. Zodoende geeft deze trendindicator een houdsignaal af. Wel heeft deze gemiddeldelijn een licht opwaartse helling, waardoor dit signaal gedeeltelijk wordt ontkracht. De MACD moet dan uitsluitsel geven over een eventuele adviesverlaging. Het positieve sentiment van deze indicator is reden om het koopadvies te handhaven.

ASML

ASML staat al lange tijd op ‘kopen’. Het sterk opwaartse sentiment is af te lezen aan beide trendindicatoren. De MACD is al sinds 2019 niet meer onder het nulniveau gekomen. Ditzelfde geldt voor de koers, die enkel tijdens de coronacrash onder het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde is geraakt. Er hangt dus een sterk opwaarts sentiment rondom dit aandeel. Wel lijkt de koers in een tijdelijk zijwaarts patroon te zijn beland. Het opwaartse trendkanaal is aan de onderzijde verlaten en het lijkt erop dat de koers zich binnen de bandbreedte tussen€612 en €770 beweegt. Het weerstandsniveau op €700 wordt hier achterwege gelaten omdat de koers enige volatiliteit ondervindt. Deze zijwaartse beweging mag nog niet als een belemmering van het advies worden gezien. Het koopadvies blijft staan, met als koersdoel €800.

Avantium

Toen Avantium in april onder het steunniveau kwam, was de koers dermate ver onder het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde gezakt dat het aandeel werd voorzien van een verkoopadvies. Sinds deze advieswijziging is het in een neerwaarts trendkanaal beland, dat onlangs echter krachtig is doorbroken. De koers steeg tot boven het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde. Al geeft dit een koopsignaal af, enige terughoudendheid is gepast. Doordat de gemiddeldelijn slechts een vlakke helling heeft, zou een houdadvies meer op zijn plaats zijn. Verder staat de MACD dicht tegen het nulniveau, maar nog wel in het negatieve segment. Dit duidt op een licht houdsignaal. Avantium zal dus niet direct naar ‘kopen’ worden gezet. Er zal eerst een houdadvies gelden.

Euronext

Begin juni is Euronext op onze kooplijst gekomen. Toen brak de koers boven het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde en zocht het de top van €100 op. Onder begeleiding van een opwaartse steunlijn wist het hier te komen, maar het ketste af op dit niveau en is sindsdien tot nipt onder de gemiddeldelijn gezakt. Hiermee geeft deze trendindicator niet langer een koopsignaal aan. Ditzelfde geldt voor de MACD: deze is afgezakt tot aan het nulpunt, en geeft daarmee volgens de theorie een houdsignaal af. Het huidige advies kan dus niet langer onderbouwd worden aan de hand van de trendindicatoren. Wel lijkt de koers enige steun te ondervinden rond het huidige niveau, al moet gezegd worden dat het echte steunniveau op € 73,40 ligt. Gezien deze ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt om het advies van Euronext te verlagen naar ‘houden’.

IMCD

IMCD heeft zijn koopadvies meer dan waargemaakt. Sinds dit advies is afgegeven, heeft het aandeel een rendement van 121% gemaakt. Hoewel er al een lange periode is verstreken sinds de adviesverhoging, zijn de indicatoren ongewijzigd gebleven. De koers staat nog altijd ruim boven het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde, dat een opwaartse helling heeft. Ook de MACD bevindt zich nog in het positieve segment. Wel staat deze dermate hoog boven het nulniveau, dat hij erop hint dat het aandeel ‘overbought’ is. Bij een stand als deze kunnen beleggers gaan speculeren op een mogelijke daling, om deze uiteindelijk zelf in werking te zetten. Het aandeel heeft echter een opwaartse steunlijn die de koers al sinds het tweede kwartaal van dit jaar omhoog begeleidt. De indicatoren in acht nemend, blijft het koopadvies voor IMCD intact.

Enel

Na het doorbreken van het steunniveau, is het houdadvies van Enel verlaagd naar ‘verkopen’. Natuurlijk in combinatie met negatief gestemde trendindicatoren. Dit sentiment komt tot stand bij een negatieve MACD en een koers die zich onder het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde bevindt. Als extra signaal kan de dalende gemiddeldelijn nog mee worden genomen. Enkele maanden nadat deze trend in gang is gezet, is er nog niets aan veranderd, of het zou moeten zijn dat de MACD zich nu nóg verder onder het nulniveau bevindt. Daarbij lijkt er zich een neerwaarts trendkanaal voor te doen. Dat de koers zich via dit patroon langzaam naar beneden beweegt, onderstreept de dalende stemming rond dit aandeel. Naar verwachting zal de koers zich via dit kanaal in de richting van koersdoel op €5,15 bewegen. Vandaar dat het verkoopadvies van Enel gehandhaafd zal worden.

Nestlé

In april heeft Nestlé een koopadvies gekregen. Dit kwam tot stand door een stijging tot boven het neerwaartse trendkanaal, waarna er spoedig een positieve draai plaatsvond in de trendindicatoren. Nadien heeft de koers het zware weerstandsniveau op CHF112 doorbroken, om vlak hierboven opnieuw weerstand te ondervinden. Na ook dit niveau achter zich te hebben gelaten, bevindt het aandeel zich nu in ‘uncharted territory’. Dit is het geval wanneer de koers zijn all time high doorbreekt en geen weerstanden meer voor zich heeft. Hierdoor heeft het aandeel alle vrijheid om naar nieuwe hoogtes te stijgen. Dit brengt echter wel gevaar met zich mee, omdat er geen referentiepunten zijn. De indicatoren duiden echter onmiskenbaar op een stijgende trend. De MACD is positief en de koers staat hoger dan het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde. Het koopadvies blijft dus staan.

Rio Tinto

Nadat Rio Tinto onder het toenmalige steunniveau op 5000 pence was gezakt, is het voorzien van een verkoopadvies. Momenteel staat de koers weer tegen dit niveau aan, maar ditmaal is het een weerstandsniveau. Zodra een steunniveau doorbroken wordt, verandert het namelijk in een weerstandsniveau (zoals weerstandsniveaus ook steunniveaus worden nadat ze doorbroken zijn). Daar komt bij dat de koers dicht tegen de weerstandslijn aan die is ontstaan uit het neerwaartse trendkanaal. Dit patroon kenmerkt zich door de gelijklopende steun- en weerstandslijn met dalende helling. Gezien de trendindicatoren blijft er een neerwaartse stemming hangen rond het aandeel. De koers bevindt zich onder het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde. Tevens heeft deze lijn een daling ingezet en staat de MACD onder het nulpunt. Dit geeft ons voldoende reden om het verkoopadvies door te zetten. Het koersdoel staat op 4000 pence.

Alphabet

Deze zomer heeft Alphabet zich ontdaan uit het opwaartse wigpatroon. Ondanks het feit dat de trendindicatoren het koopadvies nog altijd ondersteunen, lijkt het af aandeel te streven op een pauzepatroon. Dit betekent dat er een zijwaartse beweging in het verschiet ligt, met de kans op een herpakking van de trend in een later stadium. Deze horizontale beweging was al te verwachten door de kruising in de MACD. Indien deze zich in het positieve segment bevindt, maar een dalende helling aanneemt, kan er gerekend worden op een dalend of neutraal koersverloop. Ondanks dit hinten de trendindicatoren op een stijgende trend. De koers staat boven het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde en de MACD is positief. Dus is er geen reden om al van het koopadvies af te zien. Wel kan de koers zich enige tijd horizontaal bewegen.

Berkshire Hathaway B

Nieuw op onze volglijst is Berkshire Hathaway B. Dit aandeel bevindt zich al lange tijd in een zijwaarts trendkanaal, wat betekent dat de koers zich binnen de bandbreedte tussen steun- en weerstandsniveau beweegt. Dit wekt normaliter de indruk dat er een houdadvies van toepassing is. We moeten echter de stijging van begin dit jaar in acht nemen, en dan lijkt er sprake te zijn van een pauzepatroon. De trendindicatoren geven dus een koopsignaal weer. De MACD bevindt zich in het positieve segment, en daarbij heeft de koers na het opveren vanaf het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde weer afstand weten te nemen van deze indicator. Tevens heeft deze gemiddeldelijn nog altijd een licht opwaartse helling. Berkshire Hathaway B zal debuteren met een koopadvies. Het koersdoel wordt op $350 gezet.

Walmart

Bij de laatste update van eind september bevond Wal-Mart zich met ‘bullish’ gestemde indicatoren in een opwaarts trendkanaal. Zodoende werd het geldende koopadvies bevestigd. Onlangs hebben er echter negatieve ontwikkelingen plaatsgevonden. De koers is door de opwaartse steunlijn gezakt en heeft hiermee het trendkanaal verlaten. Gezien de beweging die koers al langere tijd maakt tussen het steun- en weerstandsniveau, lijkt er een horizontale beweging in het verschiet te liggen. Dit geeft de eerste reden voor een adviesverlaging. De tweede komt voort uit de indicatoren. De koers loopt op gelijke hoogte met het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde welke een vlak verloop heeft. Tevens staat de MACD op het nulniveau. Dat duidt op een neutrale stemming. Walmart krijgt een houdadvies.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!