Updates

Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Acomo

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
houden
Aandelen Nederland

AMG

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
kopen
Aandelen Nederland

InPost

Advies
houden
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen

Updates

Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Acomo

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
houden
Aandelen Nederland

AMG

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
kopen
Aandelen Nederland

InPost

Advies
houden
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen
Analisten Christian Slagter-Koster, 12 dec 2021 09:00

ING | Begrotingshervormingen, loongroei en inflatie

0 0 Leestijd ongeveer

Begrotingshervormingen, loongroei en inflatie zijn volgens de analisten van ING de belangrijkste uitdagingen voor de eurozone voor het beursjaar 2022.

ING denkt dat de langverwachte discussie over modernisering van de begrotingsregels van de eurozone in de tweede helft van volgend jaar op gang zal komen. In april worden namelijk de Franse presidentsverkiezingen gehouden, waardoor meer duidelijk wordt over welke koers het land gaat varen. Duitsland heeft intussen de deur opengezet voor enkele hervormingen, al waarschuwen de Duitsers wel voor al te veel optimisme.

Pragmatisch

De analisten van ING stellen dat er in het verleden in geen enkel land binnen de eurozone coalitieakkoorden zijn gesloten waarbij van tevoren een routekaart voor hervormingen in de eurozone was uitgestippeld. Zij verwachten dan ook geen veranderingen in de officiële begrotingsregels. Wel zien zij een verschuiving naar een meer pragmatische aanpak per land, waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen de houdbaarheid van de schuld en de investeringsbehoefte. In deze opzet zal de Europese Commissie een meer beslissende en prominente rol gaan spelen. ING denkt dat de Duitse regering intussen in de eurozone veel medestanders zal vinden voor zijn investeringsplannen, waardoor elke bezuiniging tot 2023 wordt uitgesteld.

Een ander punt dat ING aanstipt zijn de lonen in Europa. De loonstijging bereikte in het derde kwartaal van 2021 een historisch dieptepunt, maar verwacht wordt dat het tij zal keren. De tekorten aan arbeidskrachten zijn veel sneller teruggekeerd dan voorzien, waardoor de onderhandelingspositie van werknemers is verbeterd. De sterk stijgende inflatie heeft al tot hogere looneisen van de vakbonden geleid, terwijl landen met een inflatie-indexatie de lonen automatisch zien stijgen. Daarbij geven de hoge winsten bedrijven de ruimte om lonen te verhogen. De verzwakte positie van de vakbonden kan volgens ING de gemiddelde stijging van de nominale lonen temperen, maar de verwachte stijging van 3 tot 3,5% in 2022 zou het loonpeil boven de piek van 2019 brengen.

Renteverhoging

Het laatste punt dat ING noemt is de inflatie. De analisten zijn het eens met de prognoses van de ECB, die wijst op een inflatie van ongeveer 2% in december 2022. ING verwacht dat niet alleen de lonen sneller stijgen, maar ook dat er enige vraaggestuurde prijsdruk zal ontstaan, vooral omdat de dienstensector zich in een goede positie zal bevinden om de prijzen te verhogen. Daarnaast leidt de transitie naar duurzame energie waarschijnlijk tot structureel hogere energieprijzen. De prognoses van de ECB zouden volgens ING een eerste renteverhoging in de eerste helft van 2023 rechtvaardigen.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.