Updates

Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
houden
Aandelen Internationaal

PayPal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Coca-Cola EurPartners

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Novartis

Advies
houden
Aandelen Nederland

Boskalis Westminster

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
verkopen

Updates

Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
houden
Aandelen Internationaal

PayPal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Coca-Cola EurPartners

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Novartis

Advies
houden
Aandelen Nederland

Boskalis Westminster

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
verkopen
Verhaal van de Week Harry Geels, 15 sep 2021 16:11

Vier beleggingsfondsen voor een duurzaam rendement

0 0 Leestijd ongeveer

Duurzaam beleggen wordt steeds meer omarmd. Er zijn diverse nieuwe trends waarneembaar, met name rond het klimaatthema. We selecteerden de vier beste duurzame beleggingsfondsen.

Duurzaam beleggen, ook wel maatschappelijk verantwoord beleggen genoemd, kan op verschillende manieren. Een eerste vorm van duurzaam beleggen ontstaat door uitsluiten, bijvoorbeeld niet beleggen in bedrijven uit controversiële sectoren als tabak of wapens. De tweede vorm wordt ook wel ‘best-in-class’ genoemd. Er wordt dan vooral in bedrijven belegd die goed scoren op de zogeheten ESG-factoren (Environment, Social, Governance­). De derde vorm betreft het beleggen in bepaalde duurzaamheidsthema’s. De portefeuille wordt dan gebouwd rond bijvoorbeeld een aantal Social Development Goals, of SDG’s, zoals de Verenigde Naties die heeft benoemd. Goed belegbare SDG’s zijn bijvoorbeeld goede gezondheid en welzijn (SDG nummer 3), schoon water en hygiëne (nr. 6), betaalbare en schone energie (nr. 7) en actief klimaatbeleid (nr.13).

De overtreffende trap van duurzaam beleggen, tot slot, is impactbeleggen. Hierbij is het niet voldoende dat een bedrijf uit een bepaalde sector komt of een hoge ESG-score heeft. De belegging moet een aantoonbare, meetbare impact hebben op criteria die de belegger belangrijk vindt. Een voorbeeld is een bedrijf dat de CO2-uitstoot vermindert. Om het verhaal compleet te maken zijn er ook nog mengvormen.

ESG-beleggen wordt vaak gecombineerd met bepaalde uitsluitingen. Een speciale mengvorm is het zogeheten Social Responsible Investing (SRI). Hierbij wordt een groot aantal sectoren uitgesloten en wordt er eigenlijk alleen belegd in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan vooral het milieu en het sociale domein (de E en de S van ESG). Engagement, of actief eigenaarschap, is tot slot ook nog een onderdeel van duurzaam beleggen. De belegger gaat dan de discussie met bedrijven aan, of gaat zich actief bij aandeelhoudersvergaderingen met de besluitvorming bemoeien teneinde bedrijven in de juiste duurzame richting te duwen. Samengevat kan gesteld worden dat er vele vormen van duurzaam beleggen zijn. Dit geeft keuzemogelijkheden, maar ook keuzestress.

Passief duurzaam beleggen in opkomst

Tot enige jaren geleden werd gedacht dat duurzaam beleggen vooral het domein van de actieve beleggers was. Zij konden kwantitatief en kwalitatief beoordelen of bedrijven aan bepaalde duurzame criteria voldoen. Maar tegenwoordig wordt het standpunt dat passief en duurzaam beleggen prima samengaan, steeds meer gehuldigd.

Passieve beleggers beleggen meestal in een brede index, dus in veel meer bedrijven dan actieve beleggers, die doorgaans geconcentreerde portefeuilles hebben. Passieve beleggers hebben dus veel meer mogelijkheden om aan engagement te doen. Ook is er steeds meer goede ESG-data beschikbaar, waardoor het construeren van duurzame indices steeds gemakkelijker wordt.

CO2-reductie domineert

Momenteel is vooral het klimaat, de E van ESG, dominant. Dat zien we ook terug in de groei van het aanbod van bijvoorbeeld CO2-neutrale beleggingen. Voor sommige beleggers lijkt duurzaam beleggen zelfs synoniem te zijn geworden met het reduceren van CO2-emissies. Vooral institutionele beleggers kijken echter breder naar de markt, en stellen zich de vraag hoe ze invulling kunnen geven aan duurzaam beleggen in een tijd waarin de mogelijkheden op dit gebied steeds verder toenemen.

Zogeheten ‘investment beliefs’ worden uitgebreid met ‘sustainability beliefs’, waarbij ook gekeken wordt naar wat de achterban van bijvoorbeeld een pensioenfonds belangrijk vindt. Daarbij komt ook het thema biodiversiteit om de hoek kijken. Dat is een terrein waar niet alleen beleggers, maar ook toezichthouders zich mee bemoeien. Volgens een recent rapport van De Nederlandsche Bank heeft de financiële sector €510 mrd negatieve blootstelling aan activiteiten die raken aan onze biodiversiteit. Op termijn kan de financiële schade voor de financiële sector hierdoor zelfs groter worden dan de negatieve effecten van CO2-uitstoot. Niettemin staat dit laatste onderdeel van duurzaam beleggen nog in de kinderschoenen.

Een ander belangrijk thema is regelgeving. In maart zijn de Europese regels omtrent zogeheten Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Dit pakket aan bepalingen en wettelijke verplichten heeft vooral betrekking op de transparantie van vermogensbeheerders. Zo moeten beleggers die zichzelf het predikaat ‘duurzaam’ opplakken, rapporteren over allerlei ESG-karakteristieken. Deze regelgeving moet ook ‘green washing’ tegengaan (zie kader). Veel vermogensbeheerders zullen nu meer aan duurzaamheid moeten doen dan ze altijd hebben gezegd eraan te doen.

Beleggen met duurzame beleggingsfondsen


Duurzaam beleggen is in een stroomversnelling terechtgekomen. De regelgeving is toegenomen en er wordt steeds meer nagedacht over duurzaam beleggingsbeleid. Inmiddels is er ook een ruime keuze uit duurzame beleggingsfondsen. Dat maakt het kiezen van de beste duurzame fondsen er echter niet makkelijker op, ook al niet omdat de zwaartepunten – en daarmee de selectiecriteria – per belegger zullen verschillen.

Om tot een goed gespreide selectie te komen van de beste duurzame beleggingsfondsen, heb ik zowel beheerde als niet beheerde fondsen (ETF’s) geanalyseerd. Daarbij heb ik nadrukkelijk verder gekeken dan uitsluitend aandelenfondsen. Uiteindelijk is mijn keuze gevallen op drie beheerde fondsen en één ETF, die ik hieronder één voor één toelicht.

1. Actiam Impact Wereld Aandelenfonds | Aandelen wereldwijd

Het Actiam Impact Wereld Aandelenfonds (ISIN: NL0010579124) is een van de speerpuntproducten van fondshuis Actiam. Het fonds streeft zowel naar een financieel als een duurzaam rendement. Een bedrijf moet dus financieel een goede belegging zijn, maar moet ook actief bijdragen aan het realiseren van de SDG’s van de Verenigde Naties. Daarnaast moet het een positieve impact hebben op de negen duurzaamheidscriteria (‘planetary boundaries’ die zijn gedefinieerd door het Stockholm Resilience Centre. Voor de selectie van bedrijven wordt gebruik gemaakt van kwantitatief en kwalitatief (ESG-)onderzoek en het fonds is een actieve aandeelhouder.

De beheerders streven naar een rendement dat ten minste in lijn is met de benchmark gedurende een periode van drie jaar, en aan dat rendementscriterium weet het fonds al jarenlang te voldoen. De outperformance in de laatste drie jaar was maar liefst 2,5 procentpunt per jaar ten opzichte van de MSCI All Country World Index (ACWI). De keuze voor deze index is opvallend. Actiam meent dat via de vergelijking met een brede index het beste het financieel rendement en de positieve duurzame bijdragen kunnen worden aangetoond. Er zijn wel sectorafwijkingen ten opzichte van de benchmark. De grootste overwegingen zijn Gezondheidszorg en Industrie, de grootste onderwegingen Communicatie en Energie.

TOP-5 HOLDINGS
1. Microsoft 4,6%
2. PNC Financial Services 3,8%
3. U.S. Bancorp 3,7%
4. Edwards Lifesciences 3,1%
5. Nvidia 3,0%

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Serie | Aandelen wereldwijd

De BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped ETF (ISIN: LU1291108642) is een goed voorbeeld van het steeds groter wordende aanbod aan passieve producten op het terrein van duurzaamheid. De ETF heeft een duurzame benchmark, wat logisch is voor een ETF aangezien die immers een index moet volgen. De ETF streeft ernaar de prestaties van de MSCI World SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index te repliceren, met een maximale tracking error van 1%. Dit gebeurt door te beleggen in aandelen uitgegeven door ondernemingen die deel uitmaken van de index, door middel van fysieke en bijna volledige replicatie.

De index is samengesteld uit bedrijven die geselecteerd zijn op basis van (ESG)-rating, met een ‘best-in-class’-benadering met op elke herbalanceringsdatum een maximaal gewicht van 5% voor één onderneming. Bedrijven die actief zijn in sectoren met een potentieel negatieve ESG-impact, die de Global Compact-beginselen van de VN (een soort Tien Geboden op duurzaamheidsgebied) in forse mate schenden en die betrokken zijn bij ernstige ESG-gerelateerde controverses, worden uitgesloten. In de sectoren Energie en Communicatie wordt bijna niet belegd.

TOP-5 HOLDINGS
1. Microsoft 5,4%
2. Tesla 4,0%
3. Nvidia 3,6%
4. Home Depot 2,6%
5. Walt Disney 2,4%

Pictet-Global Environmental Opportunities | Actief Themafonds

Pictet-Global Environmental Opportunities (ISIN: LU0503631714) is een goed voorbeeld van een themafonds dat zich met een actieve beleggingsbenadering richt op het milieu. Hoewel de vier fondsbeheerders hun eigen onderzoek verrichten, maken zij gebruik van de research van het bredere team van meer dan dertig personen dat ook de andere thematische strategieën van Pictet ondersteunt. Het proces begint met het definiëren van het belegbare universum van bedrijven met een kleine milieuvoetafdruk, die uit negen milieudimensies bestaat. De aandelenselectie wordt vervolgens gestuurd door een herhalend scoringskader dat kijkt naar milieuzuiverheid, handelsliquiditeit en koersvolatiliteit.

Aan de meest veelbelovende aandelen wordt een fundamentele bedrijfsscore toegekend, die wordt bepaald op basis van een analyse van de fundamentele bedrijfsgegevens, de managementkwaliteit en de aantrekkelijkheid van het aandeel (waardering en momentum). Deze strategie heeft beter gepresteerd dan de categoriegenoten van Morningstar en de categorie- en strategiebenchmarks. Hoewel beleggers een grillig rendementspatroon kunnen verwachten, vooral ten opzichte van deze brede benchmark, de MSCI ACWI, is er van grotere risico’s tot nu toe geen sprake geweest. Technologie is al sinds jaar en dag overwogen in het fonds.

TOP-5 HOLDINGS
1. Agilent Technologies 3,6%
2. Schneider Electric 3,5%
3. Republic Services 3,1%
4. Applied Materials 3,0%
5. Synopsys 3,0%

NN Green Bond | Duurzame Obligatie

Er komen ook steeds meer duurzame obligatiefondsen. Wat betreft bedrijfsobligaties kunnen dezelfde duurzame scores worden gebruikt als voor aandelen. Bij staatsobligaties is de discussie natuurlijk lastiger. Is Duitsland duurzamer dan Zweden? Mede om deze discussie te omzeilen kiezen veel brede obligatiefondsen voor zogeheten ‘green bonds’, obligaties waarvan de opbrengst wordt aangewend voor gedeeltelijke of volledige (her)financiering van projecten die gunstig zijn voor het milieu. Zo ook NN Green Bond (ISIN: LU1365052890), dat vooral belegt in euro-obligaties van hoge kwaliteit (rating AAA tot BBB-). Maximaal 10% mag worden belegd in obligaties met een rating lager dan BBB-.

NN kiest uit obligaties die voldoen aan de Green Bond Principles zoals geformuleerd door de International Capital Market Association. Verder worden uitgevende partijen gescreend met behulp van een uitsluitingstoets. Er wordt niet belegd in partijen die betrokken zijn bij activiteiten als ontwikkeling, productie, onderhoud of handel in controversiële wapens, productie van tabak, winning van thermische kolen en/of productie van oliezanden. Het fonds streeft naar een outperformance over vijf jaar ten opzichte van de bench­mark Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index, wat de laatste vijf jaar gelukt is (0,3 procentpunt gemiddeld per jaar beter).

TOP-5 HOLDINGS
1. Frankrijk 7,9%
2. België 2,8%
3. Nederland 2,2%
4. Ierland 2,0%
5. Italië 1,8%
‘Greenwashing’ en andere problemen
Duurzaam beleggen heeft de laatste twee jaar een ongekende groei doorgemaakt. Het is logisch dat er dan groeistuipen plaatsvinden. Een van de problemen is het zogeheten ‘greenwashing’, ofwel iets onterecht kwalificeren als duurzame belegging. Eind augustus kwam de Duitse vermogensbeheerder DWS negatief in het nieuws – er ging zelfs het verhaal dat de Duitse en Amerikaanse toezichthouders, de BaFin en de SEC, al een onderzoek waren gestart – door beschuldigingen van het ontslagen hoofd duurzaamheid van DWS, Desiree Fixler. Zij beweerde dat het jaarverslag over 2020 van DWS misleidende teksten over duurzaamheid bevatte. Ook zou het ESG-risicobeheersysteem van de vermogensbeheerder ernstig tekortschieten.

Van ‘greenwashing’ kan Tariq Fancy in elk geval niet beticht worden. Deze voormalige cio op duurzaamheidsgebied voor vermogensbeheerder BlackRock liet in dagblad The Guardian optekenen dat duurzaam beleggen volgens hem niet werkt omdat bedrijven het als hun plicht zien om zoveel mogelijk winst te maken voor de aandeelhouders. Bedrijven worden pas echt duurzaam, stelt hij, als de overheid bijvoorbeeld CO2-uitstoot gaat belasten. De regelgeving SFDR is een eerste aanzet om het kaf van het koren te scheiden. Fondsen moeten voortaan onderverdeeld worden in negen categorieën. Drie van de vier hier getipte fondsen – het BNP-fonds net niet – vallen in de categorie met de hoogste duurzaamheidsscore.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!