Updates

Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Altice Europe

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden

Actueel advies

Advies Jeroen Boogaard, 2 dec 2019 14:00

Offshore-sector biedt Boskalis groot winstpotentieel

0 0 Leestijd ongeveer

Boskalis is hard geraakt door de teruggevallen investeringen in de olie- en gassector, maar ziet nu eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Aan de vooravond van een nieuwe opgaande cyclus in de offshore-sector beschikt het bedrijf over een groot winstpotentieel.

Maritiem aannemer Boskalis heeft een aantal moeizame jaren achter de rug. Sinds het piekjaar 2014 is de ebitda voor bijzondere posten met 53% gekelderd, bij een omzetdaling van bijna 20%. Ook de beurskoers is zowat gehalveerd. De scherpe winstval viel samen met de gedaalde investeringen in de olie- en gassector. Net voor de neergang vergrootte Boskalis juist zijn blootstelling aan deze markt met de overname van Dockwise, specialist in zwaar zeetransport. Vorig jaar vertegenwoordigden de activiteiten in de offshore-industrie naar schatting circa een kwart van de concernomzet.

Baggermarkt

De baggerdivisie blijft met een omzetaandeel van 56% de grootste tak binnen het bedrijf. Ook hier is het operationele resultaat vergeleken met de topjaren 2013-2014 gedaald, vooral vanwege het ontbreken van megaprojecten. Boskalis deelt de koek met Van Oord, Jan de Nul en DEME. Het viertal heeft circa driekwart van de vrije baggermarkt van €5,1 mrd in handen, waarbij de marktaandelen niet wezenlijk uiteenlopen. Overigens is de totale markt twee keer zo groot, maar in veel landen mogen alleen lokale bedrijven actief zijn of maken internationale spelers weinig kans bij tenders.

Na de afronding van mega-landaanwinningsprojecten in het Midden-Oosten piekte de vrije baggermarkt in 2008 op €7,3 mrd. Na de financiële crisis en de sterke daling van de olieprijs is het volume sterk teruggelopen. Een van de laatste megaprojecten was de modernisering van het Suezkanaal in Egypte in 2015, waar Boskalis samen met Van Oord aan werkte. Sindsdien is de baggermarkt vrij stabiel geweest. Dat geldt ook voor het orderboek, dat eind september een omvang had van circa €3 mrd. Daarmee kan de divisie twee jaar vooruit.

Voor de lange termijn ogen de vooruitzichten goed. Megatrends als de groeiende wereldbevolking en wereldhandel, klimaatverandering en stijgende energieconsumptie zorgen voor structurele groei van de baggermarkt. Op de korte termijn is de markt echter gevoelig voor de staat van de wereldeconomie en de hoogte van de olieprijs. Ruwweg 17% van de baggermarkt is gerelateerd aan de offshore olie- en gassector.

Het gaat dan bijvoorbeeld om baggerwerkzaamheden voor LNG-terminals, het vlak maken van zeebodems voor de aanleg van olie- en gasplatforms en het leggen van onderzeese kabels en pijpleidingen. Nu de kapitaalinvesteringen in de olie- en gasindustrie beginnen aan te trekken, zou dit deel van de baggermarkt beter moeten gaan draaien.

KERNCIJFERS
In € mln20182017201620152014
Omzet25702343259632403167
Ebitda353,6436,6660,5884,7945,9
Nettowinst82,8150,5276,4440,2490,3

Bodem bereikt

Het opwaartse winstpotentieel zit echter vooral in de divisie Offshore Energy. Dit onderdeel genereerde vorig jaar circa 40% van de concernomzet en omvat offshore bagger- en steenstortwerken, zwaar transport, hijswerk en installatie, duik- en ROV-diensten voor olie- en gasterminals en offshore windparken. De divisie kwam door de zwakte in de offshore-sector in de afgelopen jaren in grote problemen. Het zeetransport en de duikactiviteiten werden afhankelijk van de spotmarkt, waar de prijzen sterk onder druk zijn gekomen. Gevolg: een flink lagere bezetting en zwakke marges.

Maar de bodem is hier wel bereikt. Boskalis ziet eindelijk voorzichtige tekenen van herstel op de high-end transportmarkt. Schepen die actief waren aan de onderkant van de markt zijn verkocht. Onlangs maakte Boskalis $120 mln aan orders bekend voor zwaar zeetransport. Het grootste deel van de projecten zal in 2021 en 2022 worden uitgevoerd en betreft het vervoer van F(P)SO’s en LNG-modules. Daarnaast gaat het vlaggenschip Vanguard dit jaar nog een FPSO met een gewicht van ruim 91.000 ton van China naar Brazilië transporteren. De Vanguard is het enige schip in de wereld dat een dergelijke zware lading kan vervoeren.

Het orderboek voor de transportschepen vult zich langzaam, vooral voor de jaren na 2020. Zo is de Vanguard alweer bijna volgeboekt. Boskalis overweegt de bouw van een tweede megaschip om in te spelen op de aantrekkende vraag. Volgens Wood Mackenzie zal de mondiale FPSO-markt in de periode 2019-2025 met 16% per jaar toenemen. Ook de demontage van olie- en gasplatforms en het aanleggen van funderingen en kabels voor de offshore windenergiemarkt bieden groeikansen voor het bedrijf.

Waar Dockwise later in de cyclus actief is, zien de bodemonderzoek- en kabelleg-activiteiten het marktherstel eerder in de resultaten terug. Boskalis krijgt veel aanvragen voor offertes. Hier zal het in 2020 al beter moeten gaan. Boskalis kocht de twee bodemonderzoekbedrijven Gardline en Horizon op de bodem van de markt en breidde zijn belang in laatstgenoemde onlangs uit naar 100%. Daartegenover staat de verkoop van de havensleepdienstdochters.

Aandeel Boskalis blijft interessant 

Per saldo is de verdiencapaciteit van Boskalis niet wezenlijk veranderd. Terugkeer naar de piekwinsten van 2014 verwacht het bedrijf echter niet. Toch kan de winst vanaf de huidige bedrukte niveaus fors opveren. Voor dit jaar stelt het bedrijf een stabiele ebitda in het vooruitzicht van circa €350 mln. Onderliggend impliceert de outlook een lichte operationele winststijging. Dat zou een trendbreuk zijn na vier achtereenvolgende jaren van winstdalingen. Ik denk dat Boskalis deze opgaande lijn kan doortrekken. Het aandeel noteert slechts 15% boven de boekwaarde en tegen 10,5 keer de gemiddelde winst over de afgelopen vijf jaar. Grootaandeelhouder HAL maakte slim gebruik van de lage waardering door zijn belang te vergroten van 31,7% naar 43,5%. Het aandeel Boskalis blijft interessant en het advies blijft ‘kopen’.

De auteur heeft een positie in Boskalis.

Binnenkort weer schuldenvrij
Boskalis eindigde het derde kwartaal met een nettoschuld van circa €150 mln, tegen €420 mln eind juni. De sterke daling is te danken aan de desinvestering van de havensleepdochters. Die brachten circa €270 mln in het laatje. Met een schuldgraad van 0,4 en een solvabiliteit van meer dan 50% is de balans ijzersterk. Zoals het er nu uitziet zal het bedrijf binnen afzienbare tijd kunnen bogen op een netto kaspositie. Als er geen acquisitiemogelijkheden zijn, zou Boskalis er verstandig aan doen om meer eigen aandelen in te kopen. De verwatering door het stockdividend was in de afgelopen jaren mede vanwege de lage aandelenkoers te groot.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!