Updates

Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
houden
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SBM Offshore

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen

Updates

Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
houden
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SBM Offshore

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen

Zes groene aandelen met een duurzame voorsprong

0 0 Leestijd ongeveer

Het klimaatbeleid krijgt steeds meer impact op de resultaatontwikkeling en vooruitzichten voor het bedrijfsleven. Hoe kun je duurzaam beleggen en welke ondernemingen profiteren van de structurele beleidsomslag?

De scholierenstaking voor een beter klimaat en het boerenprotest tegen strengere stikstofregels illustreren dat het klimaatbeleid volop in de schijnwerpers staat. Slimme beleggers volgen deze ontwikkelingen op de voet. De nieuwe wetgeving en technologische vooruitgang die achter het thema schuilgaan, zijn namelijk een prima bron voor het vinden van veelbelovende aandelen. Daarbij is het gemakkelijk om te onderschatten hoe snel dit soort verschuivingen zich voltrekt – en hoe groot de impact van overheidsbeleid en internationale afspraken kan zijn.

Een mooi voorbeeld is de uitstoot van fosfaten en andere stoffen die de kwaliteit van de Nederlandse sloten en meren sterk bedreigde. Als gevolg van strenge regels is de belasting van het oppervlaktewater bijna gehalveerd van iets minder dan 150 miljoen kilo in 1990 tot ruim 75 miljoen in 2017. In andere gevallen is internationale samenwerking nodig, zoals bij de aanpak van het gat in de ozonlaag dat ruim dertig jaar geleden een bron van zorgen was. Dankzij een verbod op het gebruik van cfk’s en andere drijfgassen – dat internationaal werd vastgelegd in het Montrealprotocol uit 1987 – neemt de omvang van het gat al ruim tien jaar geleidelijk af. In het huidige krimptempo is het rond 2060 zelfs volledig gedicht.

De grenzen van onze planeet
Klimaatverandering staat bij politici, ongeruste burgers en beleggers inmiddels volop in de schijnwerpers. Maar ook op andere vlakken vragen we vaak meer dan onze planeet te bieden heeft. Het Stockholm Resilience Centre (SRC) heeft onder leiding van duurzaamheidsexpert prof. Johan Rockström in kaart gebracht waar de grootste gevaren schuilen. Ze onderscheiden naast klimaatverandering nog acht gebieden waar menselijk handelen het stabiele, gunstige milieu op de aarde kan bedreigen, die in verschillende opzichten ook nog in elkaar grijpen. In sommige gevallen worden de veilige marges al ruimschoots overschreden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verstoring van de natuurlijke fosfor- en stikstofcyclus. Stikstof is een belangrijk ingrediënt van meststoffen. Een overmatige inzet daarvan leidt ertoe dat hiervoor gevoelige gewassen zoals gras, brandnetels en bramen veel andere plantsoorten overwoekeren. Het is dan ook geen toeval dat ook op het vlak van biodiversiteit de grens volgens SRC wordt overschreden. Tot 30% van alle zoogdieren, vogels en amfibieën wordt deze eeuw met uitsterven bedreigd. Voor beleggers zijn deze planeetgrenzen interessant om in het oog te houden. Ze krijgen steeds meer invloed op de politieke agenda – en daarmee op het verdienmodel van veel bedrijven.

CO2-kansen in de nutssector

CO2-uitstoot is het beste voorbeeld van waar overheidsbeleid en internationaal handelen nu in een stroomversnelling komt. In 1997 waren er op dit vlak wereldwijd slechts 54 wetten en regels. Tegenwoordig zijn dat er meer dan 1200. Bijna een kwart van de totale uitstoot valt nu onder een emissiestelsel – en dat aandeel gaat in de toekomst snel toenemen. Om de klimaatdoelen te halen, moet die prijs de komende decennia oplopen tot $100 of waarschijnlijk zelfs $150 per ton. Het is geen wonder dat veel institutionele beleggers kijken of er in hun portefeuille nog plaats is voor kolenproducenten en energiemaatschappijen. Fossiele brandstoffen zorgen namelijk voor 80% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Langzaam maar zeker kiezen grote partijen ervoor bepaalde sectoren compleet te mijden. Maar het kan ook geen kwaad om te kijken hoe groot de daadwerkelijke impact per bedrijf is. Hierdoor wordt het mogelijk om binnen CO2-gevoelige sectoren ondernemingen te vinden die veel minder last hebben van de CO2-problematiek dan concurrenten. In de energie- en nutssector is Iberdrola een voorbeeld van een bedrijf dat er heel goed uitspringt.

Het Spaanse nutsbedrijf heeft ruim vijftien jaar geleden ingezet op een duurzamere strategie. De onderneming is erin geslaagd de CO2-uitstoot sinds 2000 met ruim driekwart te verlagen. Iberdrola is in bijna heel Europa actief, maar is bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten de op twee na grootste opwekker van windenergie. De waardering (k/w van ruim 16) biedt binnen de nutssector nauwelijks opwaarts potentieel. Maar het concern is prima in staat om de winst elk jaar met 6% tot 10% op te voeren. Het dividend (4,2% rendement) groeit met die winststijging mee.

Groene energie wint het op prijs

Behalve energie- en nutsbedrijven, gaan ook veel andere bedrijfstakken de pijn voelen als er een hogere prijs aan CO2 komt te hangen. Het Britse fondsenhuis Schroders heeft becijferd dat een CO2-prijs van meer dan $100 per ton bij meer dan de helft van de beursgenoteerde ondernemingen een winstimpact heeft van meer dan 20%. Die kan zowel positief als negatief zijn: de onderlinge verschillen zijn behoorlijk groot. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen hoe de toekomst van aluminiumfabrikanten eruit ziet. Bij de productie van een ton aluminium wordt circa 20 ton CO2 uitgestoten, terwijl de aluminiumprijs rond de $1800 schommelt.

Aan de andere kant zijn er ook ondernemingen die juist profiteren van een stijgende CO2-prijs. Dat zijn met name bedrijven die actief zijn op het vlak van duurzame energie, energiebesparing of energie-infrastructuur. Deze marktsegmenten hebben niet alleen de wind in de rug van strengere milieuregelgeving, maar ook van technologische vooruitgang. Hierdoor is de prijs van hernieuwbare energie bijvoorbeeld zover gedaald dat deze vorm ook zonder subsidies een streepje voor heeft op fossiele brandstoffen. Naar schatting ligt de prijs voor een megawattuur (Mwh) kolenenergie in 2020 op $82. Voor aardgas is dat $74 – net als voor windenergie op zee. De prijs voor zonne-energie en windenergie op het vasteland komt dan echter uit op minder dan $50.

Hier komt de zon

In het segment zonne-energie zijn het vooral de staatsgesteunde Chinese bedrijven zoals JinkoSolar, JA Solar en Trina Solar die de dienst uitmaken. Het enige Amerikaanse concern dat enigszins een voet tussen de deur krijgt is First Solar. Ondanks een winstgroei van naar schatting 50% in 2020 en een k/w van minder dan 15 op basis van de winst in dat jaar, oogt het aandeel als een riskante belegging. De groei is namelijk deels te danken aan de positie op de thuismarkt, die momenteel door importheffingen wordt beschermd. Het is onzeker hoelang die bescherming tegen prijsdruk uit China in stand blijft. Een branchegenoot uit Canada is aantrekkelijker.

Canadian Solar (CSIQ) heeft in verschillende opzichten een streepje voor. Bij een recente test werd bij de conversie van de panelen naar elektriciteit een efficiency gehaald van 23%. Dat is net iets meer dan First Solar en andere concurrenten. Hoewel het hoofdkantoor in Ontario staat, heeft het bedrijf veel fabrieken in China. Hierdoor is het in ieder geval tijdelijk lastiger om op de Amerikaanse markt te concurreren. Canadian Solar heeft echter internationaal een sterke positie, met projecten in tientallen landen zoals Chili, Peru, Nederland, Spanje en Zuid-Afrika. Hoewel de winstgroei van 5 à 10% misschien wat minder tot de verbeelding spreekt, is het aandeel met een k/w van minder dan 5 heel aantrekkelijk gewaardeerd.

Windenergie: groter is beter

Voor meer op groei georiënteerde beleggers is SolarEdge (SEDG) binnen dit segment een veelbelovend alternatief. In plaats van op de competitieve markt voor zonnepanelen, is dit bedrijf een leidende speler in de fabricage van zogeheten omvormers. Deze apparaten zetten de energie van de panelen om in netstroom. De snelgroeiende vraag naar deze apparaten komt tot uitdrukking in een omzetgroei van ruim 40% dit jaar. In 2020 ligt dat tempo naar schatting op meer dan 20%. Aan die groei hangt echter wel een prijskaartje. De k/w voor dit jaar komt op ongeveer 21, maar daalt dankzij de groeiende winst volgend jaar naar minder dan 18.

Binnen het segment windenergie is het Deense Vestas de bekendste en grootste speler. De onderneming had vorig jaar 22% van de wereldmarkt in handen. Vestas is bovendien het meest internationale bedrijf. Nummer twee Goldwind (bijna 15%) en General Electric (11%) boeken het overgrote deel van de omzet op de Chinese en Amerikaanse thuismarkt. Dankzij de positie als marktleider heeft Vestas meer middelen om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dat leidde eerder dit jaar tot de introductie van de nieuwe EnVentus-windmolen, die efficiënter energie opwekt dan de vorige generatie.

Inmiddels heeft de onderneming de eerste EnVentus-order al binnen. In totaal waren de opdrachten in het tweede kwartaal goed voor een totale capaciteit van 5,7 gigawatt. Die capaciteit zou in 2018 goed zijn geweest voor een wereldmarktaandeel van maar liefst 10%. De daadwerkelijke omzet ontwikkelde zich met een daling van 6% echter minder gunstig. Het kost tijd voordat nieuwe projecten aangelegd en daadwerkelijk opgestart worden. Hoewel Vestas redelijk aan de prijs is (k/w 19) voor een bedrijf waarvan de winst op korte termijn matig groeit, beloven de orderportefeuille van ruim €31 mrd en de verschuiving van aanleg- naar service-inkomsten veel goeds voor de langere termijn.

Koploper in isolatie

Het gaat nog zeker enkele decennia duren voordat schone energiebronnen fossiele brandstoffen volledig hebben verdrongen. In de tussentijd is het dan ook van belang om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare energie om te springen. Kingspan is een van de ondernemingen die daarbij helpt. De Ierse toeleverancier van de (ver)bouwsector is marktleider op het vlak van isolatiemateriaal in Europa en Noord-Amerika. Meer dan 80% van de inkomsten is afkomstig uit de verkoop van isolatiepanelen en -boardings.

De onderneming heeft de omzet sinds 1994 met gemiddeld 17% per jaar opgeschroefd. Op de korte termijn is dat tempo even te hoog gegrepen. De Ierse en Britse bouwmarkt maken momenteel door brexit-onzekerheid een mindere periode door. De technologische voorsprong op de concurrentie en de kracht van de onderliggende trend maken Kingspan echter tot een veelbelovende belegging, ondanks de wat hoge waardering (k/w 21).

Lichtgewicht voor de luchtvaart

Energiebesparing kan echter ook heel andere vormen aannemen. Het Amerikaanse Hexcel ontwikkelt speciale, lichte koolstofvezels voor onder meer de luchtvaartsector en windmolens. In tegenstelling tot autobouwers hebben vliegtuigfabrikanten niet de luxe om over te schakelen op schone, elektrische energiebronnen. Voor vliegtuigbouwers zoals Boeing en Airbus is het van doorslaggevend belang om toestellen zo licht en energiezuinig mogelijk te maken.

Dat verklaart waarom de omzetbijdrage hoger ligt naarmate het toestel moderner is. Elke Boeing 737 die van de band rolt, levert Hexcel bijvoorbeeld circa $400.000 op. Maar voor de nieuwe Boeing 787 is dat maar liefst $1,4 mln. Net als veel andere bedrijven die profiteren van de energietransitie is het aandeel relatief hoog gewaardeerd. Maar voor circa 20 maal de verwachte winst krijgen beleggers een dominante speler in een veelbelovende nichemarkt met een grote technologievoorsprong op de concurrentie.

Duurzaam beleggen

Net als Iberdrola, Canadian Solar, SolarEdge, Vestas en Kingspan is Hexcel dan ook een mooi aandeel voor wie wil inspelen op duurzame verandering. Aangezien de invoering van nieuwe klimaatregels en het opschroeven van de CO2-prijs een trend is voor de lange termijn, moeten beleggers er rekening mee houden dat de horizon van de zes koopadviezen (2 tot 5 jaar) wat langer is dan de twaalf maanden die bij Beleggers Belangen gebruikelijk is.

Hoe warm gaat het worden volgens Schroders?
Maar liefst 194 landen hebben het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. De ondertekenaars leggen zich vast op het nemen van alle nodige maatregelen om te voorkomen dat de gemiddelde temperatuur met meer dan 2 graden Celsius oploopt ten opzichte van het niveau van voor de industriële revolutie. Er wordt gemikt op een stijging van maximaal 1,5 graad. Dat is behoorlijk ambitieus, aangezien de temperatuur sinds het industriële tijdperk al met ongeveer 1 graad is gestegen. Hoe warm gaat het echt worden? Schroders heeft een klimaatmonitor ontwikkeld om aan de hand van twaalf factoren zoals politieke ambities, CO2-prijzen en investeringen in fossiele brandstoffen te berekenen op welke temperatuurstijging de aarde afstevent. Het goede nieuws is dat de verwachte temperatuurstijging 0,3 graad lager ligt dan toen dit klimaatdashboard in 2017 werd geïntroduceerd. Het slechte nieuws is dat onze planeet volgens dit model nog altijd afstevent op een temperatuurstijging van 3,8 graden.
Bedrijf beurs k/w div.rend.
Canadian Solar NasdaqGS 5 nvt
Hexcel NYSE 21,1 0,90%
Iberdrola Madrid 16,4 4,20%
Kingspan Euronext Dublin 21,1 0,90%
SolarEdge NasdaqGS 21,2 nvt
Vestas OMX Kopenhagen 19,3 1,60%

 

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!