Updates

Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Alphabet

Advies
houden
Aandelen Nederland

Heineken

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Microsoft

Advies
verkopen

Updates

Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Alphabet

Advies
houden
Aandelen Nederland

Heineken

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Microsoft

Advies
verkopen
Opinie Michiel Pekelharing, 13 jan 2016 14:05

Interview: Thomas Bunnik, oprichter online vermogensbeheerder Pritle

0 0 Leestijd ongeveer

Online vermogensbeheerder Pritle staat sinds de overname van beleggingsonderneming Fundix, in oktober vorig jaar, volop in de schijnwerpers. Met de overname kreeg Pritle meteen €100 mln vermogen onder beheer. Vlak na die start van de Nederlandse activiteiten maakte de onderneming bekend in het eerste kwartaal van dit jaar de stap naar de Belgische markt te zetten en kwamen er overeenkomsten met bekende internetbedrijven als Booking.com en Uber. Hoe onderscheidt Pritle zich als nieuwkomer op de Nederlandse markt voor vermogensbeheerders? 'Pritle is een flink stuk goedkoper en toegankelijker dan traditionele vermogensbeheerders. Het is al mogelijk om met een inleg van €10 te gaan beleggen en de jaarlijkse kosten komen uit op 0,5%, inclusief BTW, over het gedeelte van het vermogen tot €250.000. Het gedeelte daarboven belasten we niet. De beheerkosten van de fondsen en indexfondsen waaruit de portefeuilles zijn opgebouwd, komen gemiddeld jaarlijks op 0,2% uit. Per saldo zijn we daarmee tot ruim tweederde goedkoper dan concurrenten. Een ander voordeel is dat onze klanten 24 uur per dag op de website kunnen zien hoe goed ze op weg zijn. Op basis van de historische rendementen van de verschillende beleggingscategorieën over de afgelopen 25 jaar visualiseren we bovendien een verwachte bandbreedte van de kapitaalgroei. Bij die historische rendementen hebben we wel een buffer van minimaal 15% ingebouwd, want het is natuurlijk niet zeker dat beleggingen in de toekomst evenveel opleveren als in het verleden.' Hoe zorgt Pritle ervoor dat de portefeuille altijd goed is afgestemd op de individuele financiële doelen? 'Klanten van Pritle krijgen de mogelijkheid om naast hun risicoprofiel ook zelf een concreet beleggingsdoel te formuleren, zoals eerder stoppen met werken, een wereldreis of de studie van de kinderen. Vaak liggen die doelen behoorlijk ver in de toekomst, en die lange horizon maakt het mogelijk om in de beginfase relatief veel risico te nemen. Een portefeuille bestaat dan voor 80% uit aandelen, terwijl de overige 20% gelijk verdeeld is over obligaties, vastgoed, grondstoffen en geldmarktfondsen. In het aandelensegment wordt driekwart van het vermogen belegd in de Verenigde Staten en Europa. Nog eens 5% gaat naar Japan en ontwikkelde landen in Azië en Oceanië. De overige 20% beleggen we in aandelen uit opkomende markten. Dat percentage ligt hoger dan bij veel andere vermogensbeheerders. Het effect van de relatief hoge volatiliteit van aandelen uit opkomende markten wordt echter behoorlijk gedempt doordat ons model automatisch risico afbouwt naarmate de einddatum dichterbij komt. Elke drie maanden worden alle portefeuilles automatisch geherbalanceerd, waarbij telkens de weging van risicovolle beleggingen vermindert, tenzij de klant aangeeft een vast risiconiveau te wensen. Het gewicht van de relatief veilige investeringen in geldmarktfondsen neemt bij afbouw van het risico stapsgewijs toe. Hierdoor minimaliseren we het gevaar dat klanten vlak voordat ze hun doel bereikt hebben, een groot deel van hun vermogen verliezen als gevolg van een koersdaling op de beurs. Als een belegger tijdens een eerdere fase van de looptijd averij oploopt als gevolg van een grote crash, krijgt hij een seintje dat het doel mogelijk niet gehaald wordt. Er zijn dan verschillende opties, zoals het verhogen van de periodieke inleg, het verlengen van de looptijd of het bijstellen van het doel.' In 2010 startte Ohpen al een dienst voor online vermogensbeheer, maar in 2014 werden deze activiteiten gestaakt. Waarom zou Pritle dan wel succesvol zijn? 'Ohpen is zich snel gaan richten op de ontwikkeling van software voor beleggingsdienstverleners, en bood daarnaast zelf vermogensbeheer aan. Pritle heeft een andere filosofie ten aanzien van de styling van vermogensbeheer. Die komt bijvoorbeeld terug in een aanpak die veelomvattender en kleurrijker is. Op ons platform zien klanten niet alleen cijfers, ze kunnen zelf een foto aan het financiële doel koppelen. Daarbij wordt zowel het verwachte als het gerealiseerde rendement als grafiek weergegeven. Behalve het verschil in aanpak speelt ook mee dat de tijden zijn veranderd. Vijf jaar geleden hadden nog maar relatief weinig mensen een smartphone. Bovendien zijn provisies van fondsbeheerders aan distributeurs tegenwoordig verboden, waardoor de dienstverlening is veranderd en banken zijn gaan snijden in hun toch al beperkte adviescapaciteit. Begrijpelijk, want mensen zijn eraan gewend geraakt om financiële zaken via het internet te regelen. Voor nieuwkomers is het daardoor makkelijker om voet aan de grond te krijgen in deze sector, met onderscheidende, door technologie gedreven dienstverlening en lagere kosten. Dat laatste komt mede doordat Pritle bijna alleen gebruik maakt van indextrackers, aangezien actief beheerde fondsen hun benchmark op een termijn van tien jaar of langer, in 95% van de gevallen niet verslaan.' Hoe ziet de toekomst van Pritle en van andere robotadviseurs/vermogensbeheerders eruit? 'De markt maakt momenteel een enorme groei door. De Amerikaanse consultancy organisatie MyPrivateBanking Research voorspelt dat het wereldwijd beheerd vermogen van robotadviseurs en -managers gaat groeien tot $450 mrd in 2020 en AT Kearney houdt zelfs rekening met een bedrag van $2,5 bln. Een groot deel van die groei voltrekt zich in de Verenigde Staten, maar ook in Europa liggen er enorme kansen voor bedrijven zoals Pritle. Het afgelopen jaar hebben we al een enorme groei meegemaakt. Tot eind 2014 werkten wij met zijn drieën vanuit huis aan de ontwikkeling van Pritle. Tegenwoordig werken we met 25 mensen in een ruim pand aan het IJ in Amsterdam, en breiden we maandelijks ons team uit. In de toekomst willen we op twee manieren groeien. Aan de ene kant breiden we de activiteiten in geografisch opzicht uit. Dit kwartaal beginnen we in België, en daar komen voor het eind van 2016 nog andere Europese landen bij. Die expansie is relatief eenvoudig te realiseren, aangezien we gebruik kunnen maken van de schaalbare technologische infrastructuur die we al hebben opgebouwd. Daar komt bij dat we in Nederland al onder toezicht staan van de AFM en DNB, waardoor we onze diensten ook in andere EU-landen mogen aanbieden zonder dat we daar een aparte vergunning voor hoeven aan te vragen bij lokale toezichthouders. Daarnaast zetten we in op een verbreding van het dienstenaanbod. We zijn bezig om een systeem te ontwikkelen waarmee gegevens van banken over betalen en sparen ingepast kunnen worden binnen de webomgeving van Pritle. De bedoeling is om van de website een soort dashboard te maken van alle bankzaken, dus niet alleen het beleggingsgedeelte. Daarnaast zoeken we de samenwerking met partijen waarvan de activiteiten aansluiten bij de doelen die onze klanten nastreven. We hebben bijvoorbeeld al afspraken gemaakt met Booking.com en Uber. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op een gezamenlijke webpagina hotels en taxiritten te boeken voor een vakantie, of een wereldreis waarvoor iemand vermogen heeft opgebouwd. Mogelijk komt KLM er binnenkort ook bij. Van sommige dienstverleners ontvangen wij een vergoeding die we rechtstreeks doorspelen aan de klant. Die heeft dan na het realiseren van zijn ene doel meteen al een beginnetje op weg naar zijn volgende beleggingsdoel. Ik kan me voorstellen dat we in de toekomst ook afspraken gaan maken met bijvoorbeeld auto- en motorfabrikanten en universiteiten om klanten meer voordelen te kunnen bieden. Zodra we eenmaal voet aan de grond hebben in een groot deel van Europa en de twee nieuwe pilaren succesvol in het bedrijfsmodel hebben geïntegreerd, kan een beursgang de volgende stap zijn. Tegen die tijd zijn we echter een paar jaar verder. Onze focus ligt op het helpen van beleggers om hun financiële toekomst veilig te stellen. Want dat is iets dan we steeds meer zelf zullen moeten doen.' <

Online vermogensbeheerder Pritle staat sinds de overname van beleggingsonderneming Fundix, in oktober vorig jaar, volop in de schijnwerpers. Met de overname kreeg Pritle meteen €100 mln vermogen onder beheer. Vlak na die start van de Nederlandse activiteiten maakte de onderneming bekend in het eerste kwartaal van dit jaar de stap naar de Belgische markt te zetten en kwamen er overeenkomsten met bekende internetbedrijven als Booking.com en Uber.

Hoe onderscheidt Pritle zich als nieuwkomer op de Nederlandse markt voor vermogensbeheerders?
‘Pritle is een flink stuk goedkoper en toegankelijker dan traditionele vermogensbeheerders. Het is al mogelijk om met een inleg van €10 te gaan beleggen en de jaarlijkse kosten komen uit op 0,5%, inclusief BTW, over het gedeelte van het vermogen tot €250.000. Het gedeelte daarboven belasten we niet. De beheerkosten van de fondsen en indexfondsen waaruit de portefeuilles zijn opgebouwd, komen gemiddeld jaarlijks op 0,2% uit. Per saldo zijn we daarmee tot ruim tweederde goedkoper dan concurrenten. Een ander voordeel is dat onze klanten 24 uur per dag op de website kunnen zien hoe goed ze op weg zijn. Op basis van de historische rendementen van de verschillende beleggingscategorieën over de afgelopen 25 jaar visualiseren we bovendien een verwachte bandbreedte van de kapitaalgroei. Bij die historische rendementen hebben we wel een buffer van minimaal 15% ingebouwd, want het is natuurlijk niet zeker dat beleggingen in de toekomst evenveel opleveren als in het verleden.’

Hoe zorgt Pritle ervoor dat de portefeuille altijd goed is afgestemd op de individuele financiële doelen?
‘Klanten van Pritle krijgen de mogelijkheid om naast hun risicoprofiel ook zelf een concreet beleggingsdoel te formuleren, zoals eerder stoppen met werken, een wereldreis of de studie van de kinderen. Vaak liggen die doelen behoorlijk ver in de toekomst, en die lange horizon maakt het mogelijk om in de beginfase relatief veel risico te nemen. Een portefeuille bestaat dan voor 80% uit aandelen, terwijl de overige 20% gelijk verdeeld is over obligaties, vastgoed, grondstoffen en geldmarktfondsen. In het aandelensegment wordt driekwart van het vermogen belegd in de Verenigde Staten en Europa. Nog eens 5% gaat naar Japan en ontwikkelde landen in Azië en Oceanië. De overige 20% beleggen we in aandelen uit opkomende markten. Dat percentage ligt hoger dan bij veel andere vermogensbeheerders. Het effect van de relatief hoge volatiliteit van aandelen uit opkomende markten wordt echter behoorlijk gedempt doordat ons model automatisch risico afbouwt naarmate de einddatum dichterbij komt. Elke drie maanden worden alle portefeuilles automatisch geherbalanceerd, waarbij telkens de weging van risicovolle beleggingen vermindert, tenzij de klant aangeeft een vast risiconiveau te wensen. Het gewicht van de relatief veilige investeringen in geldmarktfondsen neemt bij afbouw van het risico stapsgewijs toe. Hierdoor minimaliseren we het gevaar dat klanten vlak voordat ze hun doel bereikt hebben, een groot deel van hun vermogen verliezen als gevolg van een koersdaling op de beurs. Als een belegger tijdens een eerdere fase van de looptijd averij oploopt als gevolg van een grote crash, krijgt hij een seintje dat het doel mogelijk niet gehaald wordt. Er zijn dan verschillende opties, zoals het verhogen van de periodieke inleg, het verlengen van de looptijd of het bijstellen van het doel.’

In 2010 startte Ohpen al een dienst voor online vermogensbeheer, maar in 2014 werden deze activiteiten gestaakt. Waarom zou Pritle dan wel succesvol zijn?
‘Ohpen is zich snel gaan richten op de ontwikkeling van software voor beleggingsdienstverleners, en bood daarnaast zelf vermogensbeheer aan. Pritle heeft een andere filosofie ten aanzien van de styling van vermogensbeheer. Die komt bijvoorbeeld terug in een aanpak die veelomvattender en kleurrijker is. Op ons platform zien klanten niet alleen cijfers, ze kunnen zelf een foto aan het financiële doel koppelen. Daarbij wordt zowel het verwachte als het gerealiseerde rendement als grafiek weergegeven. Behalve het verschil in aanpak speelt ook mee dat de tijden zijn veranderd. Vijf jaar geleden hadden nog maar relatief weinig mensen een smartphone. Bovendien zijn provisies van fondsbeheerders aan distributeurs tegenwoordig verboden, waardoor de dienstverlening is veranderd en banken zijn gaan snijden in hun toch al beperkte adviescapaciteit. Begrijpelijk, want mensen zijn eraan gewend geraakt om financiële zaken via het internet te regelen. Voor nieuwkomers is het daardoor makkelijker om voet aan de grond te krijgen in deze sector, met onderscheidende, door technologie gedreven dienstverlening en lagere kosten. Dat laatste komt mede doordat Pritle bijna alleen gebruik maakt van indextrackers, aangezien actief beheerde fondsen hun benchmark op een termijn van tien jaar of langer, in 95% van de gevallen niet verslaan.’

Hoe ziet de toekomst van Pritle en van andere robotadviseurs/vermogensbeheerders eruit?
‘De markt maakt momenteel een enorme groei door. De Amerikaanse consultancy
organisatie MyPrivateBanking Research voorspelt dat het wereldwijd beheerd vermogen van robotadviseurs en -managers gaat groeien tot $450 mrd in 2020 en AT Kearney houdt zelfs rekening met een bedrag van $2,5 bln. Een groot deel van die groei voltrekt zich in de Verenigde Staten, maar ook in Europa liggen er enorme kansen voor bedrijven zoals Pritle. Het afgelopen jaar hebben we al een enorme groei meegemaakt. Tot eind 2014 werkten wij met zijn drieën vanuit huis aan de ontwikkeling van Pritle. Tegenwoordig werken we met 25 mensen in een ruim pand aan het IJ in Amsterdam, en breiden we maandelijks ons team uit. In de toekomst willen we op twee manieren groeien. Aan de ene kant breiden we de activiteiten in geografisch opzicht uit. Dit kwartaal beginnen we in België, en daar komen voor het eind van 2016 nog andere Europese landen bij. Die expansie is relatief eenvoudig te realiseren, aangezien we gebruik kunnen maken van de schaalbare technologische infrastructuur die we al hebben opgebouwd. Daar komt bij dat we in Nederland al onder toezicht staan van de AFM en DNB, waardoor we onze diensten ook in andere EU-landen mogen aanbieden zonder dat we daar een aparte vergunning voor hoeven aan te vragen bij lokale toezichthouders. Daarnaast zetten we in op een verbreding van het dienstenaanbod. We zijn bezig om een systeem te ontwikkelen waarmee gegevens van banken over betalen en sparen ingepast kunnen worden binnen de webomgeving van Pritle. De bedoeling is om van de website een soort dashboard te maken van alle bankzaken, dus niet alleen het beleggingsgedeelte. Daarnaast zoeken we de samenwerking met partijen waarvan de activiteiten aansluiten bij de doelen die onze klanten nastreven. We hebben bijvoorbeeld al afspraken gemaakt met Booking.com en Uber. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op een gezamenlijke webpagina hotels en taxiritten te boeken voor een vakantie, of een wereldreis waarvoor iemand vermogen heeft opgebouwd. Mogelijk komt KLM er binnenkort ook bij. Van sommige dienstverleners ontvangen wij een vergoeding die we rechtstreeks doorspelen aan de klant. Die heeft dan na het realiseren van zijn ene doel meteen al een beginnetje op weg naar zijn volgende beleggingsdoel. Ik kan me voorstellen dat we in de toekomst ook afspraken gaan maken met bijvoorbeeld auto- en motorfabrikanten en universiteiten om klanten meer voordelen te kunnen bieden. Zodra we eenmaal voet aan de grond hebben in een groot deel van Europa en de twee nieuwe pilaren succesvol in het bedrijfsmodel hebben geïntegreerd, kan een beursgang de volgende stap zijn. Tegen die tijd zijn we echter een paar jaar verder. Onze focus ligt op het helpen van beleggers om hun financiële toekomst veilig te stellen. Want dat is iets dan we steeds meer zelf zullen moeten doen.’ <

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €10,75 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ