Updates

Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
houden
Aandelen Nederland

Van Lanschot Kempen

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen

Actueel advies

Advies Jeroen Boogaard, 18 sep 2015 10:59

Wolters Kluwer boekt succes met digitalisering

0 0 Leestijd ongeveer

De digitalisering van Wolters Kluwer is in volle gang en leidt tot een hogere winstgevendheid en een voorzichtig aantrekkende autonome omzetgroei. Hoewel deze transitie bij een k/w van 15 al voor een groot deel is ingeprijsd, blijft het aandeel als veilige belegging met een goed dividendrendement het aanhouden waard.

De sterke dollar stuwt dit jaar de winst van Wolters Kluwer, maar ook de autonome groei trekt na een lange periode van stagnatie weer aan. De omslag van printuitgaven naar digitale producten betaalt zich uit, maar dit heeft wel tot een duidelijke herwaardering van het aandeel geleid. Jarenlang hing de teruglopende verkoop van vaktijdschriften en -boeken als een molensteen om de nek van Wolters Kluwer, maar onder leiding van de Amerikaanse bestuursvoorzitter Nancy McKinstry heeft de uitgever versterkt ingezet op de noodzakelijke digitale omslag. En met succes. In de eerste helft van dit jaar maakten printuitgaven nog slechts 16% van de omzet uit, waar dat tien jaar geleden nog ruim de helft was. Wolters Kluwer heeft elk jaar veel geïnvesteerd in digitale producten, en heeft bovendien sinds 2003 voor €985 mln aan softwarebedrijven overgenomen. Tegelijk is er voor €826 mln aan voornamelijk printomzet afgestoten. Inmiddels komt 84% van de inkomsten uit digitale producten en diensten. Die laten al langer een fraaie autonome groei zien van circa 5%, en compenseren steeds beter de krimp bij print. Het gevolg is dat de autonome omzetgroei vorig jaar en in de eerste helft van 2015 is aangetrokken tot 2%. Dit is weliswaar nog steeds geen indrukwekkend percentage, maar wel een positieve trendbreuk: in voorgaande jaren bleef de groei steken op slechts 1%. Softwareproducent Wij gaan ervan uit dat de autonome groei op een structureel hoger niveau is gekomen en voorzien de komende jaren een verdere acceleratie, die zich langzaam maar gestaag zal voltrekken. De digitale transformatie is namelijk nog in volle gang. Print kromp in het eerste halfjaar nog met 9%, maar wordt steeds kleiner en drukt over enkele jaren nauwelijks nog op de omzet. Intussen gaat de expansie in snelgroeiende activiteiten en markten door. Zo blijft Wolters Kluwer voorlopig stevig investeren (8-10% van de omzet) in digitale oplossingen en diensten, waarbij de nadruk nog meer komt te liggen op een aantal specifieke groeisegmenten: belasting- en accountancysoftware, klinische oplossingen in ziekenhuizen, financiële risico- en complianceproducten en corporate legal services. Deze activiteiten wisten in het afgelopen halfjaar de omzet op eigen kracht met 7% op te voeren en vertegenwoordigen al 52% van de concernomzet. In deze marktsegmenten is Wolters Kluwer marktleider en behaalt het de hoogste winstmarges. Een andere belangrijke pijler onder de strategie is de overgang naar mobiele toepassingen, zoals applicaties voor smartphones en cloudsoftware, omdat gebruikers steeds vaker onderweg zijn en niet meer aan hun bureau zijn vastgeklonken. Software wordt sowieso steeds belangrijker binnen het concern. Een pure informatieleverancier is Wolters Kluwer al lang niet meer: circa eenderde van de omzet is reeds afkomstig van softwareproducten en dat aandeel moet de komende drie tot vijf jaar omhoog naar ongeveer 50%. Markttrends Met zijn producten speelt Wolters Kluwer in op de wens van bedrijven om de productiviteit en efficiency van medewerkers te verhogen. Daarbij profiteert het bedrijf van een aantal markttrends, zoals een toenemend aantal informatiestromen en een steeds strengere en complexere regelgeving in alle expertisegebieden. Medewerkers moeten beter presteren met minder middelen, iets dat mede in de hand wordt gewerkt door een toenemend tekort aan gekwalificeerd personeel in bijvoorbeeld de gezondheidszorg en de accountancy als gevolg van de vergrijzing. Als een arts dankzij de software van Wolters Kluwer sneller een diagnose kan stellen of een belastingadviseur makkelijker een aangifte kan opmaken, dan worden de producten in feite onmisbaar voor de klant. Voor Wolters Kluwer levert dit een hoge retentiegraad en de nodige 'pricing power' op. Omdat veel met abonnementen wordt gewerkt, is 78% van de omzet van terugkerende aard. Dat geeft het bedrijf een defensief karakter. In geografisch opzicht heeft de uitgever de afgelopen jaren ook een drastische verandering ondergaan. Zo is het omzetaandeel van Noord-Amerika in tien jaar tijd toegenomen van 44 naar 55% en dat van Europa geslonken van 52 naar 37%. Asia/Pacific en de rest van de wereld winnen aan belang: ze dragen nu voor 8% bij aan de omzet en bieden Wolters Kluwer nog veel expansiemogelijkheden. Het is maar goed dat de uitgever minder afhankelijk is geworden van Europa, want de activiteiten draaien hier nog steeds moeizaam, met een autonome omzetdaling van 2% in de eerste helft van 2015. Noord-Amerika trekt momenteel de kar en noteerde een omzetgroei tegen constante koersen van 5%. Per saldo steeg de omzet in het eerste halfjaar met 17% naar €2,02 mrd, maar dat was vooral te danken aan de sterkere dollar. Gecorrigeerd hiervoor en exclusief overnames en desinvesteringen steeg de omzet zoals gezegd met 2%. Het operationele resultaat nam sterker dan verwacht toe met 25% (+4% autonoom) naar €391 mln, wat resulteerde in een fraaie margeverbetering van 18,2 naar 19,4%. Onderaan de streep kwam de nettowinst 24% hoger uit op €235 mln, wat overeenkomt met €0,79 per aandeel. Herwaardering De sterke margeverbetering tekent de ontwikkeling die Wolters Kluwer momenteel doormaakt. Weliswaar zit daar een positief valutakoerseffect in, maar de voortgaande verschuiving naar digitale producten draagt er ook een steentje aan bij. Digitaal is namelijk winstgevender dan print, zodat de marge stijgt. Dit jaar komt de operationele winstmarge naar verwachting uit op 21-21,5%, tegen nog maar 16% in 2004. Beleggers is de omvorming van Wolters Kluwer tot een winstgevender en wat sneller groeiend bedrijf uiteraard niet ontgaan. Over de afgelopen drie jaar is de koers verdubbeld, en is de koers-winstverhouding opgelopen van ruim 9 naar 15,2 op basis van onze winsttaxatie voor dit jaar. De hogere waardering is overigens ook te danken aan de huidige populariteit van defensieve aandelen met een veilig dividend. Met eveneens een koersverdubbeling over dezelfde periode heeft concurrent RELX (het voormalige Reed Elsevier) een soortgelijke herwaardering achter de rug. RELX is met een k/w van 16 overigens nog altijd een stukje duurder, maar dat vinden we gezien de grotere omvang en de snellere groei van de branchegenoot gerechtvaardigd. Hoewel het opwaarts koerspotentieel van Wolters Kluwer na de krachtige rally voorlopig beperkt lijkt, mogen de aandeelhouders op de wat langere termijn nog een goed rendement verwachten. De door Wolters Kluwer voor dit jaar voorziene toename van de winst per aandeel met circa 5% tegen constante wisselkoersen, moet het bedrijf de komende jaren kunnen doortrekken. Samen met het dividendrendement van 2,6% biedt dat uitzicht op een prima totaalrendement. Een koerstrigger kan komen van de aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma. De vrije kasstroom groeit gestaag, komt dit jaar uit op €500-525 mln en dekt daarmee ruimschoots het dividend van thans ruwweg €220 mln. Veel grote acquisitiemogelijkheden heeft Wolters Kluwer niet en de schuldgraad van 2,1 ligt al ruimschoots onder de doelstelling van 2,5. Het ligt daarom voor de hand dat het concern meer geld naar de aandeelhouders gaat terugsluizen.

De sterke dollar stuwt dit jaar de winst van Wolters Kluwer, maar ook de autonome groei trekt na een lange periode van stagnatie weer aan. De omslag van printuitgaven naar digitale producten betaalt zich uit, maar dit heeft wel tot een duidelijke herwaardering van het aandeel geleid.

Jarenlang hing de teruglopende verkoop van vaktijdschriften en -boeken als een molensteen om de nek van Wolters Kluwer, maar onder leiding van de Amerikaanse bestuursvoorzitter Nancy McKinstry heeft de uitgever versterkt ingezet op de noodzakelijke digitale omslag. En met succes. In de eerste helft van dit jaar maakten printuitgaven nog slechts 16% van de omzet uit, waar dat tien jaar geleden nog ruim de helft was. Wolters Kluwer heeft elk jaar veel geïnvesteerd in digitale producten, en heeft bovendien sinds 2003 voor €985 mln aan softwarebedrijven overgenomen. Tegelijk is er voor €826 mln aan voornamelijk printomzet afgestoten.

Inmiddels komt 84% van de inkomsten uit digitale producten en diensten. Die laten al langer een fraaie autonome groei zien van circa 5%, en compenseren steeds beter de krimp bij print. Het gevolg is dat de autonome omzetgroei vorig jaar en in de eerste helft van 2015 is aangetrokken tot 2%. Dit is weliswaar nog steeds geen indrukwekkend percentage, maar wel een positieve trendbreuk: in voorgaande jaren bleef de groei steken op slechts 1%.

Softwareproducent

Wij gaan ervan uit dat de autonome groei op een structureel hoger niveau is gekomen en voorzien de komende jaren een verdere acceleratie, die zich langzaam maar gestaag zal voltrekken. De digitale transformatie is namelijk nog in volle gang. Print kromp in het eerste halfjaar nog met 9%, maar wordt steeds kleiner en drukt over enkele jaren nauwelijks nog op de omzet. Intussen gaat de expansie in snelgroeiende activiteiten en markten door. Zo blijft Wolters Kluwer voorlopig stevig investeren (8-10% van de omzet) in digitale oplossingen en diensten, waarbij de nadruk nog meer komt te liggen op een aantal specifieke groeisegmenten: belasting- en accountancysoftware, klinische oplossingen in ziekenhuizen, financiële risico- en complianceproducten en corporate legal services. Deze activiteiten wisten in het afgelopen halfjaar de omzet op eigen kracht met 7% op te voeren en vertegenwoordigen al 52% van de concernomzet. In deze marktsegmenten is Wolters Kluwer marktleider en behaalt het de hoogste winstmarges.

Een andere belangrijke pijler onder de strategie is de overgang naar mobiele toepassingen, zoals applicaties voor smartphones en cloudsoftware, omdat gebruikers steeds vaker onderweg zijn en niet meer aan hun bureau zijn vastgeklonken. Software wordt sowieso steeds belangrijker binnen het concern. Een pure informatieleverancier is Wolters Kluwer al lang niet meer: circa eenderde van de omzet is reeds afkomstig van softwareproducten en dat aandeel moet de komende drie tot vijf jaar omhoog naar ongeveer 50%.

Markttrends

Met zijn producten speelt Wolters Kluwer in op de wens van bedrijven om de productiviteit en efficiency van medewerkers te verhogen. Daarbij profiteert het bedrijf van een aantal markttrends, zoals een toenemend aantal informatiestromen en een steeds strengere en complexere regelgeving in alle expertisegebieden. Medewerkers moeten beter presteren met minder middelen, iets dat mede in de hand wordt gewerkt door een toenemend tekort aan gekwalificeerd personeel in bijvoorbeeld de gezondheidszorg en de accountancy als gevolg van de vergrijzing. Als een arts dankzij de software van Wolters Kluwer sneller een diagnose kan stellen of een belastingadviseur makkelijker een aangifte kan opmaken, dan worden de producten in feite onmisbaar voor de klant. Voor Wolters Kluwer levert dit een hoge retentiegraad en de nodige ‘pricing power’ op. Omdat veel met abonnementen wordt gewerkt, is 78% van de omzet van terugkerende aard. Dat geeft het bedrijf een defensief karakter.

In geografisch opzicht heeft de uitgever de afgelopen jaren ook een drastische verandering ondergaan. Zo is het omzetaandeel van Noord-Amerika in tien jaar tijd toegenomen van 44 naar 55% en dat van Europa geslonken van 52 naar 37%. Asia/Pacific en de rest van de wereld winnen aan belang: ze dragen nu voor 8% bij aan de omzet en bieden Wolters Kluwer nog veel expansiemogelijkheden. Het is maar goed dat de uitgever minder afhankelijk is geworden van Europa, want de activiteiten draaien hier nog steeds moeizaam, met een autonome omzetdaling van 2% in de eerste helft van 2015. Noord-Amerika trekt momenteel de kar en noteerde een omzetgroei tegen constante koersen van 5%. Per saldo steeg de omzet in het eerste halfjaar met 17% naar €2,02 mrd, maar dat was vooral te danken aan de sterkere dollar. Gecorrigeerd hiervoor en exclusief overnames en desinvesteringen steeg de omzet zoals gezegd met 2%. Het operationele resultaat nam sterker dan verwacht toe met 25% (+4% autonoom) naar €391 mln, wat resulteerde in een fraaie margeverbetering van 18,2 naar 19,4%. Onderaan de streep kwam de nettowinst 24% hoger uit op €235 mln, wat overeenkomt met €0,79 per aandeel.

Herwaardering

De sterke margeverbetering tekent de ontwikkeling die Wolters Kluwer momenteel doormaakt. Weliswaar zit daar een positief valutakoerseffect in, maar de voortgaande verschuiving naar digitale producten draagt er ook een steentje aan bij. Digitaal is namelijk winstgevender dan print, zodat de marge stijgt. Dit jaar komt de operationele winstmarge naar verwachting uit op 21-21,5%, tegen nog maar 16% in 2004.
Beleggers is de omvorming van Wolters Kluwer tot een winstgevender en wat sneller groeiend bedrijf uiteraard niet ontgaan. Over de afgelopen drie jaar is de koers verdubbeld, en is de koers-winstverhouding opgelopen van ruim 9 naar 15,2 op basis van onze winsttaxatie voor dit jaar. De hogere waardering is overigens ook te danken aan de huidige populariteit van defensieve aandelen met een veilig dividend. Met eveneens een koersverdubbeling over dezelfde periode heeft concurrent RELX (het voormalige Reed Elsevier) een soortgelijke herwaardering achter de rug. RELX is met een k/w van 16 overigens nog altijd een stukje duurder, maar dat vinden we gezien de grotere omvang en de snellere groei van de branchegenoot gerechtvaardigd.

Hoewel het opwaarts koerspotentieel van Wolters Kluwer na de krachtige rally voorlopig beperkt lijkt, mogen de aandeelhouders op de wat langere termijn nog een goed rendement verwachten. De door Wolters Kluwer voor dit jaar voorziene toename van de winst per aandeel met circa 5% tegen constante wisselkoersen, moet het bedrijf de komende jaren kunnen doortrekken. Samen met het dividendrendement van 2,6% biedt dat uitzicht op een prima totaalrendement. Een koerstrigger kan komen van de aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma. De vrije kasstroom groeit gestaag, komt dit jaar uit op €500-525 mln en dekt daarmee ruimschoots het dividend van thans ruwweg €220 mln. Veel grote acquisitiemogelijkheden heeft Wolters Kluwer niet en de schuldgraad van 2,1 ligt al ruimschoots onder de doelstelling van 2,5. Het ligt daarom voor de hand dat het concern meer geld naar de aandeelhouders gaat terugsluizen.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €10,75 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ