Updates

Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
houden
Aandelen Nederland

Adyen

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
houden
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen

Updates

Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
houden
Aandelen Nederland

Adyen

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
houden
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Opinie Ivan Snurer, 29 mrt 2013 07:52

Megatrends 2050

0 0 Leestijd ongeveer

De wereldbevolking groeit. Hoe voeden we negen miljard mensen? In het westen vergrijst de maatschappij. De impact van de vergrijzing is negen keer groter dan de eurocrisis. Hoe haalt u profijt uit demografische ontwikkelingen?

De Verenigde Naties verwachten dat tegen 2050 negen miljard mensen op aarde leven. Dat zijn er twee miljard meer dan nu.

De bevolkingsgroei vindt vooral plaats buiten Europa. In 2050 telt Afrika dubbel zo veel inwoners als nu. In Azië, Latijns- en Noord-Amerika stijgt het aantal inwoners met zo’n 30 procent. Het aantal Europeanen zal echter tegen 2050 tien procent zijn gekrompen.

Omdat de bevolking van Japan, de Verenigde Staten en West-Europa vergrijst, verschuift het zwaartepunt van de mondiale economie naar Azië, Latijns-Amerika en op termijn ook naar Afrika.

Als zij allen een Amerikaanse levensstijl ambiëren, dan wacht ons niet alleen een ecologische ramp, maar ook een economische ramp.

De bevolkingsgroei in de opkomende landen stuwt de vraag naar landbouwproducten en drijft de prijs van grondstoffen op. Door te beleggen in de juiste bedrijven kun je daarop inhaken.

Bovendien stijgt de vraag naar grondstoffen sneller dan de aarde ze kan leveren of de mens kan ontginnen, omdat in groeilanden de welvaart toeneemt. Door de ongebreidelde groei van de afgelopen jaren werken veel Chinezen niet langer meer in de landbouw, maar in fabrieken, waardoor het gezinsinkomen aanzienlijk hoger ligt dan voorheen. Landen als China en India hebben nu ook een middenklasse. Verwacht wordt dat in China de middenklasse in de komende tien jaar zal verviervoudigen en in de tien jaar erna nog eens. Dat zou betekenen dat in 2030 de middenklasse ongeveer 2,5 miljard mensen groot is en dat de helft van de mondiale middenklasse uit Aziaten zal bestaan. Dit zorgt voor een sterke groei van de consumptieve bestedingen. Het aantal Chinezen dat voor het eerst een auto of een motor koopt, zet ook druk op de infrastructuur. De wensen en eisen van deze middenklasse zal ook veranderen ten aanzien van hun huisvesting, voeding (meer vlees), luxegoederen en reizen.

Tweede megatrend

Niet alleen in opkomende markten wordt volop geïnvesteerd in infrastructuur, ook in de Verenigde Staten en bij ons is er een enorme behoefte aan onderhoud en uitbreiding van het wegennet. En door de vergrijzingsgolf die op ons afkomt, wordt renovatie belangrijker dan nieuwbouw en stijgt ook de vraag naar seniorenwoningen met aanverwante zorg. Vergrijzing is naast de bevolkingsgroei in China en India de tweede megatrend waarop beleggers kunnen inhaken.

Na kinderen en jongeren zijn 65-plussers de belangrijkste doelgroep van fabrikanten. De vergrijzing is niet zozeer het gevolg van een daling van het aantal geboortes, maar wel omdat de mens door de betere medische voorzieningen almaar ouder wordt. Tegen 2050 is een op de zes ouder dan 65 jaar, in 2000 was dat nog een op de 15 en verwacht wordt dat in 2100 een op de vier ouder zal zijn dan 65 jaar. De impact van de vergrijzing is in Nederland nog groter. In 2050 is een op de vier Nederlanders ouder dan 65 jaar, in 2000 was dat een op de zeven en in 2100 wordt dat wellicht een op de drie.

De stijgende levensverwachting stelt pensioenfondsen voor grote problemen en zet ons zorgstelsel onder druk. Dat gepensioneerden langer leven betekent niet noodzakelijk dat ze ook langer gezond blijven. Vroeger werd het gros van de medische kosten in de laatste jaren van een mensenleven gemaakt en op zich is dat nog steeds zo, maar omdat tegenwoordig veel ouderdomskwalen met medicijnen onderdrukt of met operaties verholpen kunnen worden, stijgen de kosten voor gezondheidszorg. In de eerste plaats profiteren bedrijven die zich met gezondheidszorg bezighouden hiervan, maar er is ook een toenemende focus op een gezonde levensstijl. Denk aan gezonde voeding, meer bewegen, afvallen en dan is er ook het eeuwige verlangen naar een jong en fris uiterlijk. De cosmetica-industrie met zijn verzorgingsproducten voor een eeuwige jeugd spint er garen bij.

Zelf doen of laten beleggen

Beleggers die willen inhaken op megatrends als bevolkingsgroei en vergrijzing kunnen dat doen met individuele aandelen of met themafondsen. Het nadeel van themafondsen is dat banken vaak groot inzetten op populaire aandelen die volop van bepaalde economische trends profiteren. Vaak leggen de betrokken bedrijven bovengemiddelde groei- en omzetcijfers voor, wat op zich logisch is, ware het niet dat waarde-aandelen op termijn een hoger rendement bieden dan groeiaandelen. Vaak hebben beleggers bij aandelen met hoge groeicijfers hoge verwachtingen en zijn ze snel teleurgesteld als het bedrijf niet aan de hooggespannen prognoses van analisten heeft kunnen voldoen.

Als je zelf de touwtjes in handen wilt houden, moet je je focussen op het rendement op eigen vermogen en de (onder)waardering van het aandeel. Op de beurs zijn altijd wel aandelen te vinden die een hoger rendement in het vooruitzicht stellen, maar daar moet je wel wat voor doen. Je kunt echter ook terugvallen op aandelen met een betrouwbare dividendgeschiedenis en waarvan je weet dat het bedrijf zaken doet in landen als China of aan de vergrijzing geld verdient. Hiervoor hoef je enkel de lijst met Amerikaanse en Europese dividendaristocraten van indexbeheerder Standard & Poor’s te doorlopen.

Nog gemakkelijker is het om een blik te werpen op de dividendportefeuille van Menno van Hoven. In anderhalf tijd harkte hij 50 procent aan rendement bijeen. Of je de dividendportefeuille kopieert of de krenten eruit haalt, doordat je het dividend herbelegt, profiteer je volop van het rente-op-rente-effect. Tegen de tijd dat je zelf met pensioen bent, heb je een aardig bedrag bijeen gespaard en kun je voortaan de dividendbetalingen gebruiken als een aanvulling op je oudedagsvoorziening. Maar wat als een bedrijf toch het dividend onverhoeds kort of schrapt, dan wordt je binnen de kortste keren door van Hoven geïnformeerd, zodat je niet nodeloos moet wachten totdat S&P ingrijpt. @ Ivan Snurer

De Verenigde Naties verwachten dat tegen 2050 negen miljard mensen op aarde leven. Dat zijn er twee miljard meer dan nu.

De bevolkingsgroei vindt vooral plaats buiten Europa. In 2050 telt Afrika dubbel zo veel inwoners als nu. In Azië, Latijns- en Noord-Amerika stijgt het aantal inwoners met zo’n 30 procent. Het aantal Europeanen zal echter tegen 2050 tien procent zijn gekrompen.

Omdat de bevolking van Japan, de Verenigde Staten en West-Europa vergrijst, verschuift het zwaartepunt van de mondiale economie naar Azië, Latijns-Amerika en op termijn ook naar Afrika.

Als zij allen een Amerikaanse levensstijl ambiëren, dan wacht ons niet alleen een ecologische ramp, maar ook een economische ramp.

De bevolkingsgroei in de opkomende landen stuwt de vraag naar landbouwproducten en drijft de prijs van grondstoffen op. Door te beleggen in de juiste bedrijven kun je daarop inhaken.

Bovendien stijgt de vraag naar grondstoffen sneller dan de aarde ze kan leveren of de mens kan ontginnen, omdat in groeilanden de welvaart toeneemt. Door de ongebreidelde groei van de afgelopen jaren werken veel Chinezen niet langer meer in de landbouw, maar in fabrieken, waardoor het gezinsinkomen aanzienlijk hoger ligt dan voorheen. Landen als China en India hebben nu ook een middenklasse. Verwacht wordt dat in China de middenklasse in de komende tien jaar zal verviervoudigen en in de tien jaar erna nog eens. Dat zou betekenen dat in 2030 de middenklasse ongeveer 2,5 miljard mensen groot is en dat de helft van de mondiale middenklasse uit Aziaten zal bestaan. Dit zorgt voor een sterke groei van de consumptieve bestedingen. Het aantal Chinezen dat voor het eerst een auto of een motor koopt, zet ook druk op de infrastructuur. De wensen en eisen van deze middenklasse zal ook veranderen ten aanzien van hun huisvesting, voeding (meer vlees), luxegoederen en reizen.

Tweede megatrend

Niet alleen in opkomende markten wordt volop geïnvesteerd in infrastructuur, ook in de Verenigde Staten en bij ons is er een enorme behoefte aan onderhoud en uitbreiding van het wegennet. En door de vergrijzingsgolf die op ons afkomt, wordt renovatie belangrijker dan nieuwbouw en stijgt ook de vraag naar seniorenwoningen met aanverwante zorg. Vergrijzing is naast de bevolkingsgroei in China en India de tweede megatrend waarop beleggers kunnen inhaken.

Na kinderen en jongeren zijn 65-plussers de belangrijkste doelgroep van fabrikanten. De vergrijzing is niet zozeer het gevolg van een daling van het aantal geboortes, maar wel omdat de mens door de betere medische voorzieningen almaar ouder wordt. Tegen 2050 is een op de zes ouder dan 65 jaar, in 2000 was dat nog een op de 15 en verwacht wordt dat in 2100 een op de vier ouder zal zijn dan 65 jaar. De impact van de vergrijzing is in Nederland nog groter. In 2050 is een op de vier Nederlanders ouder dan 65 jaar, in 2000 was dat een op de zeven en in 2100 wordt dat wellicht een op de drie.

De stijgende levensverwachting stelt pensioenfondsen voor grote problemen en zet ons zorgstelsel onder druk. Dat gepensioneerden langer leven betekent niet noodzakelijk dat ze ook langer gezond blijven. Vroeger werd het gros van de medische kosten in de laatste jaren van een mensenleven gemaakt en op zich is dat nog steeds zo, maar omdat tegenwoordig veel ouderdomskwalen met medicijnen onderdrukt of met operaties verholpen kunnen worden, stijgen de kosten voor gezondheidszorg. In de eerste plaats profiteren bedrijven die zich met gezondheidszorg bezighouden hiervan, maar er is ook een toenemende focus op een gezonde levensstijl. Denk aan gezonde voeding, meer bewegen, afvallen en dan is er ook het eeuwige verlangen naar een jong en fris uiterlijk. De cosmetica-industrie met zijn verzorgingsproducten voor een eeuwige jeugd spint er garen bij.

Zelf doen of laten beleggen

Beleggers die willen inhaken op megatrends als bevolkingsgroei en vergrijzing kunnen dat doen met individuele aandelen of met themafondsen. Het nadeel van themafondsen is dat banken vaak groot inzetten op populaire aandelen die volop van bepaalde economische trends profiteren. Vaak leggen de betrokken bedrijven bovengemiddelde groei- en omzetcijfers voor, wat op zich logisch is, ware het niet dat waarde-aandelen op termijn een hoger rendement bieden dan groeiaandelen. Vaak hebben beleggers bij aandelen met hoge groeicijfers hoge verwachtingen en zijn ze snel teleurgesteld als het bedrijf niet aan de hooggespannen prognoses van analisten heeft kunnen voldoen.

Als je zelf de touwtjes in handen wilt houden, moet je je focussen op het rendement op eigen vermogen en de (onder)waardering van het aandeel. Op de beurs zijn altijd wel aandelen te vinden die een hoger rendement in het vooruitzicht stellen, maar daar moet je wel wat voor doen. Je kunt echter ook terugvallen op aandelen met een betrouwbare dividendgeschiedenis en waarvan je weet dat het bedrijf zaken doet in landen als China of aan de vergrijzing geld verdient. Hiervoor hoef je enkel de lijst met Amerikaanse en Europese dividendaristocraten van indexbeheerder Standard & Poor’s te doorlopen.

Nog gemakkelijker is het om een blik te werpen op de dividendportefeuille van Menno van Hoven. In anderhalf tijd harkte hij 50 procent aan rendement bijeen. Of je de dividendportefeuille kopieert of de krenten eruit haalt, doordat je het dividend herbelegt, profiteer je volop van het rente-op-rente-effect. Tegen de tijd dat je zelf met pensioen bent, heb je een aardig bedrag bijeen gespaard en kun je voortaan de dividendbetalingen gebruiken als een aanvulling op je oudedagsvoorziening. Maar wat als een bedrijf toch het dividend onverhoeds kort of schrapt, dan wordt je binnen de kortste keren door van Hoven geïnformeerd, zodat je niet nodeloos moet wachten totdat S&P ingrijpt. @ Ivan Snurer

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.