Updates

Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

TomTom

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fagron

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Caterpillar

Advies
houden
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
houden
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

RoodMicrotec

Advies
houden
Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Nederland

RELX

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

TomTom

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fagron

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Caterpillar

Advies
houden
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
houden
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

RoodMicrotec

Advies
houden
Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Nederland

RELX

Advies
houden
Opinie Ivan Snurer, 14 mei 2012 10:36

Laagvolatiele kwaliteitsaandelen | Voorkomen is beter dan genezen

0 0 Leestijd ongeveer

Risico is terug van weggeweest. Met kwaliteitsaandelen kiest u voor rendement, met laagvolatiele aandelen voor veiligheid. De Amerikanen zeggen Better safe than sorry, ofwel voorkomen is beter dan genezen.

Risico is meer dan volatiliteit alleen. Het grootste risico van de eindbelegger is het verlies van zijn vermogen. Voor beroepsbeleggers (beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders) is dit evenwel het verlies van hun baan, maar dat terzijde.

Minder volatiliteit

Volatiliteit is de intensiteit waarmee activa bewegen. Hoe groter de koersuitslagen, hoe hoger het risico en vice versa. De koersbewegingen van laagvolatiele aandelen zijn dus minder fors. Dat wil niet zeggen dat u nooit verlies lijdt, het verlies zal wel minder uitgesproken zijn.

In de afgelopen twaalf maanden kelderden de beurskoersen op het Damrak met 14,2 procent. Aandelen die een jaar geleden de hoogste bèta’s en standaarddeviaties voorlegden, koersen inmiddels ruim vijftig procent lager. Laagvolatiele aandelen daarentegen noteren een jaar na dato weliswaar zeven procent lager en lijden dus de helft minder verlies dan de AEX.

Volatiliteitsdempers

Op termijn leidt een lager risico tot een hoger rendement. Factoren waarvan bekend is dat zij ook bijdragen tot een hoger eindrendement zijn de algemene schuldgraad, de operationele winstmarge en natuurlijk het dividend. Alle drie fundamentele factoren hebben een zeer hoog significantieniveau. Dat wil zeggen dat statistisch is aangetoond dat zij het aandelenrisico nadrukkelijk dempen.

Zowel correlatiestudies als regressie-analyses tonen aan dat naarmate de algemene schuldgraad lager uitvalt de volatiliteit van de onderliggende aandelen afneemt. Dit is niet meer dan logisch. Door te lenen kunnen bedrijven als het economisch goed gaat meer winst maken. Als het hen echter tegenzit, maken zij sneller verlies. Zij moeten immers hun schulden met rente terugbetalen en dat drukt eenmaal de nettowinst. Door die hefboom evolueert de winst van schuldenrijke bedrijven volatieler en vertonen de aandelen veelal een grilliger koersverloop.

De operationele winst geeft aan hoeveel van de omzet overblijft voor de financiers, dit zijn de verstrekkers van het vreemd vermogen en de aandeelhouders. Bedrijven met hoge operationele marges beschikken over een goede kostenbasis of over prijszettingsvermogen. Dat wil zeggen dat zij hun kostenstructuur goed in de hand hebben of dat zij prijsstijgingen gemakkelijk kunnen doorberekenen, met als gevolg dat de winstontwikkeling minder volatiel is.

En tot slot het dividend. Weliswaar ligt de fundamentele logica minder voor de hand, niettemin leert de praktijk dat bedrijven die onderworpen zijn aan de discipline van het dividend zorgvuldiger investeren en omgaan met hun kapitaal. Over het algemeen geven institutionele beleggers de voorkeur aan aandelen met een voorspelbaar dividend. Om ervoor te zorgen dat zij een stabiel dividend kunnen betalen, ontplooien bedrijven activiteiten in sectoren waarbij zij min of meer verzekerd zijn van succes. Dit komt niet allen de stabiliteit van de winstontwikkeling ten goede komt, maar ook de volatiliteit van de onderliggende aandelen.

Interactie

Fundamentele eigenschappen zijn duurzamer dan beurskoersen. Bedrijven met hogere operationele marges hebben de neiging om ze te behouden als gevolg van de industriële structuur, zeg maar de sector waarbinnen zij opereren. Aandelen met de geschetste fundamentele kenmerken bieden beleggers een duurzame vorm van lage volatiliteit, maar nog belangrijker is de interactie tussen kwaliteit, volatiliteit en het verwachte rendement.

De kwaliteit kan gedefinieerd worden aan hand van de geschetste fundamentele kenmerken. De factoren die de kwaliteit bepalen, resulteren in een lager risico. Laagvolatiele aandelen worden vaak geassocieerd met een laag verwacht rendement. Beleggers die zich richten op deze fundamentele factoren genereren meer alfa. Op de beurs verdient men immers het meeste geld met aandelen die beter zijn dan de markt denkt.

STOXX Europe 600

De onderstaande tabel geeft een overzicht van Europese aandelen waarvan de algemene schuldgraad en de volatiliteit lager en het dividendrendement en de operationele winstmarge hoger is dan het marktgemiddelde. Het overzicht telt met Royal Dutch Shell, Ahold en DSM drie hoofdfondsen uit de AEX.