Updates

Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
houden
Aandelen Nederland

Adyen

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
houden
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen

Updates

Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
houden
Aandelen Nederland

Adyen

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
houden
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Educatie Jeroen Boogaard, 12 jun 2020 09:00

Hoe beleg ik in herstelkandidaten?

0 0 Leestijd ongeveer

Beleggen in aandelen die vanwege tijdelijke problemen zwaar zijn afgestraft kan torenhoge rendementen opleveren. Maar er zijn ook risico's.

De verliezers van 2020 kunnen volgend jaar tot de grootste winnaars behoren. Beleggers zijn vaak te negatief over hard gedaalde aandelen en te positief over de beurslievelingen. Ze onderschatten het vermogen van bedrijven om het tij te keren. Weet de geplaagde onderneming er echter weer bovenop te komen, dan is de potentiële beloning groot. Beleggen in turnaroundkandidaten is daarom een van de meest winstgevende waardestrategieën. Daartegenover staat echter ook een bovengemiddeld risico, want veel bedrijven hebben uiteindelijk geen goed antwoord op de uitdagingen waar ze voor staan. Ik zet de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Stap 1: zoek de aanleiding

Aandelen kunnen om verschillende redenen uit de gratie raken. Denk aan zorgen over een zwakke balans, dalende winsten of negatieve economische vooruitzichten, maar ook aan fraude, de komst van een nieuwe concurrent op de markt of ingrijpende technologische veranderingen. Het is dan ook zaak om te beoordelen of de problemen van tijdelijke aard zijn of dat de winst van de onderneming structureel onder druk staat. Dat is uiteraard niet eenvoudig, zeker niet nu technologische vernieuwing hele sectoren op zijn kop zet.

Een voorbeeld is de snelle opmars van internetwinkelen, die tot faillissementen leidt onder de traditionele retailers. Sterke bedrijven die met cyclische tegenwind kampen, hebben vanzelfsprekend een veel grotere kans om er weer bovenop te komen dan zwakke spelers die in de problemen zitten vanwege structurele markttrends. Het is daarom een stuk veiliger om uitsluitend te beleggen in kwaliteitsbedrijven die dankzij hun schaalgrootte, hun unieke technologie of hun ijzersterke merkenportefeuille een duurzaam concurrentievoordeel hebben en daardoor de problemen beter te lijf kunnen gaan.

Waardebeleggen
Turnaroundbeleggen is een van de meest winstgevende waardestrategieën, en wordt ook wel ‘deep value’ genoemd. Het zijn aandelen waar niemand zich aan wil branden en die daardoor vele malen goedkoper zijn dan andere aandelen. Waarde-aandelen kenmerken zich vaak door een scherpe koersdaling na negatief nieuws over het desbetreffende bedrijf, een lage waardering op basis van gangbare indicatoren als de koers-winstverhouding en koers-boekwaarde en een hoog dividendrendement. Bij dit soort aandelen moeten beleggers goed hun huiswerk doen. Een herwaardering vindt namelijk lang niet altijd plaats, waardoor er sprake is van een ‘value trap’.

Stap 2: beoordeel de balans

Staan niet alleen de inkomsten onder druk, maar heeft het bedrijf ook een gammele financiële positie, dan is het helemaal zaak om goed op te passen. Turnarounds kunnen lang op zich laten wachten, en daarom is het van groot belang om jezelf ervan te verzekeren dat het bedrijf de storm kan weerstaan en over een solide balans beschikt. Let daarbij vooral op de vrije kasstroom en de schuldgraad en kijk goed naar zwakke plekken in de boekhouding. Zo mag de verhouding tussen nettoschuld en ebitda bij voorkeur niet boven de 2,5 uitstijgen, zeker niet in cyclische bedrijfstakken.

Ook de liquiditeitspositie is van groot belang, omdat het voor bedrijven niet gemakkelijk is om financiering aan te trekken als het tegenzit. Is de schuld te hoog, dan moet deze kunnen worden teruggebracht zonder dat de zittende aandeelhouders met al te grote verwatering te maken krijgen. Blijf van zulke aandelen af zolang de dreiging van een claimemissie niet is weggenomen.

Wisselende prestaties Schroder Recovery Fund
Dat turnaround-beleggen erg lucratief kan zijn, bewijst het Schroder Recovery Fund. Dit beleggingsfonds investeert hoofdzakelijk in Britse herstelkandidaten en kon lange tijd een mooie outperformance boeken. Maar de laatste jaren blijft het achter, waardoor het totaalrendement over de afgelopen tien jaar blijft steken op 53%. Fondsmanagers Nick Kirrage and Kevin Murphy houden de aandelen gemiddeld vijf jaar in portefeuille, betalen niet meer dan acht tot twaalf keer de genormaliseerde winst en leggen in het bijzonder veel nadruk op de balansrisico’s.

Stap 3: beoordeel de maatregelen

Om uit de problemen te komen, zal de onderneming uiteraard adequate maatregelen moeten treffen. Managementwisselingen, reorganisaties, de verkoop van slecht lopende bedrijfsonderdelen, de reparatie van de balans en de investeringen in veelbelovende producten kunnen een ommekeer teweegbrengen en het vertrouwen van beleggers herstellen. Blijf uit de buurt van bedrijven waarvan het bestuur is aangebleven dat verantwoordelijk is voor de huidige problemen. Laat ook de kleintjes, met een beurswaarde van minder dan €100 mln, links liggen. Deze bedrijven hebben een te hoog risicoprofiel en een minder goede toegang tot de kapitaalmarkt dan grotere organisaties.

Behavioural Finance
De meeste beleggers kunnen rationeel analyseren, maar handelen voornamelijk emotioneel. Ze hebben bijvoorbeeld doorgaans een voorkeur voor de meest populaire aandelen, die al fors in koers zijn gestegen, het zogeheten ‘bandwagon effect’. Tegelijkertijd zijn ze bang om te beleggen in bedrijven die in problemen verkeren. De pijn die bij verlies wordt geleden is groter dan het genot van geld verdienen. Ook hebben beleggers de neiging om trends door te trekken en gaan ze ervan uit dat de negatieve ontwikkelingen zullen voortduren. Waardebeleggers proberen het irrationele gedrag van emotionele beleggers uit te buiten.

Stap 4: let op de waardering

Een belangrijk beginsel bij het selecteren van turnaroundkandidaten is dat het opwaarts potentieel veel groter moet zijn dan de neerwaartse risico’s. Neem de genormaliseerde winst om het stijgingspotentieel te berekenen, oftewel de winst die de onderneming onder normale omstandigheden zou kunnen maken. Afgezet tegen die potentiële winst en de boekwaarde moet het aandeel zeer laag gewaardeerd zijn, zodat er een ruime veiligheidsmarge is. Een sterke balans biedt ook zekerheid. De waardering moet bij een winstherstel weer naar de normale ratio’s uit het verleden terug kunnen keren.

Technologische disruptie
Gevestigde bedrijven en complete sectoren lopen gevaar door technologische veranderingen. Internetbedrijven Google en Facebook hebben bijvoorbeeld een groot deel van de advertentiemarkt naar zich toe getrokken en zetten de traditionele mediasector onder grote druk. Amazon is heer en meester op de Amerikaanse e-commerce-markt en zijn overname van Whole Foods leidde tot een schokgolf in de supermarktbranche. De veranderingen gaan snel en leveren duidelijke winnaars en verliezers op. De koersen van Google-moederbedrijf Alphabet, Facebook en Amazon zijn geëxplodeerd, terwijl die van traditionele retailers als Sears, Macy’s en J. C. Penny zijn gedecimeerd. Tesla, de producent van elektrische auto’s, is op de beurs al twee keer zoveel waard als Volkswagen. Bedrijven die zich niet weten aan te passen aan de snelle technologische innovaties zullen uiteindelijk het onderspit delven.

Stap 5: kies het goede instapmoment

Te vroeg instappen is misschien wel de grootste valkuil voor turnaround-beleggers. Dat kan tot stevige koersverliezen leiden. Wacht daarom op aanwijzingen dat een herstel in de maak is. Belangrijke signalen zijn stabilisatie of verbetering van de winstmarges, van de autonome omzetgroei en van balansratio’s zoals de schuldgraad en rentedekking. Stap niet in één keer in, maar vergroot de positie bij bevestiging van de positieve trend.

Beleggen met meer dan aandelen
Wie beleggen gaat, krijgt te maken met een overdaad aan producten en thema’s. Voor wie meer wil dan beleggen in aandelen: dit artikel is onderdeel van een serie artikelen waarin we enkele opties belichten voor de belegger die wil investeren in andere soorten beleggingen.

De eerste sterke koersopleving wordt dan weliswaar gemist, maar deze aandelen zijn vaak ruimschoots gehalveerd zodat er nog voldoende opwaarts potentieel is. Ook nemen de risico’s wat later in de herstelfase aanzienlijk af. Omgekeerd geldt dat een goede exitstrategie van groot belang is. Neem snel je verlies als de prestaties niet verbeteren, het bestuur negatiever wordt of grote aandeelhouders het vertrouwen opzeggen.

Let verder nog op

  • Sectoren: Turnaroundkandidaten zijn oververtegenwoordigd in cyclische sectoren als basismaterialen en industrie. In defensieve sectoren zoals de gezondheidszorg, niet-duurzame consumptiegoederen en nutsbedrijven is de kans dat bedrijven in de problemen komen minder groot.
  • Beleggingshorizon: de turnaroundbeleggingsstrategie vergt geduld. Veranderingen gaan vaak langzaam en de koers van het geplaagde aandeel kan op korte termijn grote schommelingen vertonen. Beleggers moeten daar doorheen kijken en een horizon van drie tot vijf jaar aanhouden.
  • Diversificatie: omdat heel wat bedrijven het uiteindelijk niet redden, is risicospreiding essentieel. Aandelen die wel sterk herstellen kunnen de onvermijdelijke tegenvallers ruimschoots compenseren.

 

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.