Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds

Met slechts één transactie deelnemen in de Dividendportefeuille

- Frequently Asked Questions 

Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds is een beleggingsfonds gebaseerd op de succesvolle Dividendportefeuille, die in 2011 door de redactie van Beleggers Belangen is opgezet. De beheerder van het fonds is Alpha Based Capital B.V. (“ABC”).

Wat is het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

Waarom is het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds gestart?

De goede resultaten van de Dividendportefeuille zijn niet onopgemerkt gebleven. Vele abonnees van Beleggers Belangen volgen de beleggingsideeën van de Dividendportefeuille nauwgezet. We zien een groeiende behoefte om de portefeuille op een eenvoudiger manier te volgen. Dankzij het fonds kan de Dividendportefeuille nu met één transactie worden aangekocht. U volgt daarmee de strategie van de Dividendportefeuille van Beleggers Belangen, inclusief alle mutaties.

Wat is het beleggingsbeleid van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds is gebaseerd op de research van de Dividendportefeuille van Beleggers Belangen. Het fonds belegt dus voor de lange termijn in beursgenoteerde aandelen uit ontwikkelde landen met een stabiel of groeiend dividend. Het ontvangen dividend wordt niet uitgekeerd maar herbelegd. Meer informatie over het beleggingsbeleid is te vinden in het Essentiële-informatiedocument (Eid) en in het Supplement op het Base Prospectus.

Is de samenstelling van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds gelijk aan die van de Dividendportefeuille van Beleggers Belangen?

Ja, Beleggers Belangen en ABC houden de samenstelling van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds gelijk aan de samenstelling van de Dividendportefeuille van Beleggers Belangen.

Zowel de prospectus (‘supplement’) als het Essentiële-informatiedocument (Eid) van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds staat op deze website.

Waar kan ik alle overige informatie vinden over het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

De ISIN-code van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds is NL00150001B1.

Wat is de ISIN-code van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

Blijft de Dividendportefeuille van Beleggers Belangen bestaan nu beleggers ook kunnen beleggen in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

Ja. De Dividendportefeuille van Beleggers Belangen blijft zeker bestaan. We blijven dus wekelijks verslag doen van de Dividendportefeuille. Ook houden abonnees via onze website toegang tot de volledige samenstelling en historie van de Dividendportefeuille.

Wie bepaalt het beleggingsbeleid van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

Het beleggingsbeleid van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds is bepaald door ABC en is gebaseerd op de Dividendportefeuille van Beleggers Belangen.

Nee. Er zullen verschillen ontstaan in de onderlinge rendementen als gevolg van kosten en belastingen. In de rendementsberekening van de Dividendportefeuille zijn de kosten nooit meegerekend en dat zal ook in de toekomst niet gebeuren. Hetzelfde geldt voor de dividendbelasting. In de rendementsberekening van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds worden de diverse kosten en belastingen wél meegerekend.

Is het rendement van de Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds gelijk aan dat van de Dividendportefeuille van Beleggers Belangen?

Het beschikbaar stellen van informatie over onze Dividendportefeuille via het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds gaat op geen enkele manier ten koste van onze redactionele onafhankelijkheid. De redactie houdt in haar beleggingsadviezen geen rekening met beleggingsmogelijkheden die worden aangeprezen door adverteerders of door andere samenwerkingspartners, bijvoorbeeld bij de organisatie van events of online seminars.

Wat betekent de samenwerking met ABC voor de redactionele onafhankelijkheid van Beleggers Belangen?

Publiceert Beleggers Belangen ook de rendementsontwikkeling van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

Wordt de gehele portefeuille van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds ook gepubliceerd op de website van ABC?

Nee. Op de website van ABC wordt in de maandelijkse factsheet alleen de grootste posities van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds gepubliceerd.

Het grote verschil is dat u voor de Dividendportefeuille alle 25 tot 50 aandelenposities apart bij uw broker(s) moet aankopen, terwijl u met de aankoop van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds in een keer alle aandelenposities in portefeuille krijgt. Ook hoeft u de wijzigingen in de portefeuille niet zelf bij te houden. Dat wordt gedaan ABC. Die laatste optie scheelt u dus tijd en (transactie)kosten, hoewel het beleggen in dit fonds uiteraard ook kosten met zich meebrengt. Bovendien kunt u door te kiezen voor het fonds zelfs met een minimale eerste inleg van €5.000 in een keer alle aandelen uit de Dividendportefeuille aankopen.

Wanneer is het beter om de Dividendportefeuille te volgen en wanneer kan ik beter in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds stappen?

Beleggen de redacteuren van Beleggers Belangen zelf ook in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

Ja. Diverse redacteuren van Beleggers Belangen beleggen zelf ook in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds.

Het in de markt zetten van andere voorbeeldportefeuilles ligt zeker in de bedoeling. De beslissing daarover hangt wel af van de interesse van abonnees/beleggers in het beleggingsfonds op basis van onze Dividendportefeuille.

Gaat Beleggers Belangen zich ook inzetten om andere voorbeeldportefeuilles als beleggingsfondsen in de markt te zetten?

Bij beheerder ABC kunt u terecht met uw vragen of eventuele klachten. Voor informatie over de Dividendportefeuille kunnen abonnees zich zoals voorheen blijven richten tot de beheerder van de Dividendportefeuille en/of de hoofdredactie van Beleggers Belangen.

Waar kan ik terecht met Klachten over het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

Nee. Het beleggingsbeleid van de Dividendportefeuille van Beleggers Belangen verandert niet nu het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds is geïntroduceerd. De rendementsontwikkeling en de enthousiaste reacties van abonnees door de jaren heen geven geen enkele aanleiding om dit beleid te wijzigen. De redacteur die de Dividendportefeuille sinds de start heeft beheerd, Menno van Hoven, zal dit ook blijven doen, samen met medebeheerder Stephen Hendriks.

Verandert het beleggingsbeleid van de Dividendportefeuille van Beleggers Belangen nu het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds is geïntroduceerd?

Waarom zou ik gaan beleggen in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

Wat is de rol van de twee betrokken partijen bij het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

Bij het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds zijn twee partijen betrokken. Beleggers Belangen verstrekt informatie over de samenstelling van, en mutaties in, de Dividendportefeuille aan ABC. ABC is de fondsbeheerder en heeft  de aanmelding van het beleggingsfonds bij de toezichthouder AFM verzorgd. Daarnaast is ABC verantwoordelijk voor het risicobeheer en de verslaglegging van het fonds. Het beleggingsbeleid van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds is bepaald door ABC en is gebaseerd op de Dividendportefeuille van Beleggers Belangen.

Kunnen alleen abonnees van Beleggers Belangen in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds beleggen?

Nee. Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds staat open voor alle particuliere beleggers, zowel abonnees als niet-abonnees van Beleggers Belangen.

Om dezelfde redenen als waarom Beleggers Belangen al sinds 2011 enthousiast is over de Dividendportefeuille: een directe belegging in tientallen kwaliteitsaandelen uit ontwikkelde landen, een jaarlijks groeiend dividendinkomen uit de portefeuille en een maximaal rendement op lange termijn door het herbeleggen van dividend. Een belegging in het fonds moet natuurlijk wel passend zijn in uw persoonlijke situatie en u moet de risico’s zoals beschreven in het Essentiële-informatiedocument (Eid) en het Prospectus goed begrijpen en kunnen dragen.

Waar kan ik beleggen in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds is nu beschikbaar bij Saxo. Het streven is om het fonds in de toekomst bij meer banken en brokers beschikbaar te stellen.

Wat is de minimale investering als ik wil beleggen in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

De minimale inleg voor het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds is €5.000. 

Geldt de minimale inleg ook voor de voormalige participanten in het gesloten FundShare Beleggers Dividend Fund of alleen voor nieuwe deelnemers?

Zowel voor de voormalige participanten van het gesloten FundShare Beleggers Dividend Fund als voor nieuwe deelnemers geldt dat de eerste inleg minimaal €5000,- moet zijn. Dit heeft de beheerder gedaan om de kosten van het fonds niet te ver te laten oplopen. Als u eenmaal een positie hebt, kunt u daarna wel met lagere bedragen uitbreiden.

Hoe is de verhandelbaarheid van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds is maandelijks verhandelbaar. Aankopen die tot tien dagen voor het einde van de maand worden gedaan, worden per de eerste dag van de daaropvolgende maand verwerkt. Hetzelfde geldt voor verkooporders. 

Heeft het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds een benchmark?

De benchmark van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds is de MSCI World Index Net Return (in euro’s, tickercode MBWO Index).

Welk risicoprofiel heeft het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

Het risicoprofiel van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds wordt bepaald aan de hand van de risico- en opbrengstindicator. Dit is de Europese opvolger van de financiële bijsluiter. Het risico wordt vastgesteld op basis van de beweeglijkheid van de waarde van de beleggingen. Aandelenkoersen hebben grotere koersuitslagen dan koersen van staatsobligaties. Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds belegt in aandelen uit ontwikkelde landen. Het fonds is daarom ingedeeld in categorie 4 – op een schaal die loopt van 1 tot en met 7 – van de risico- en opbrengstindicator. Meer informatie over het risicoprofiel en de risico’s van beleggen in dit fonds staat in het Essentiële-informatiedocument (Eid).

Hoe wordt het ontvangen dividend voor het fonds herbelegd? Per kwartaal? Direct bij ontvangst?

Het ontvangen dividend wordt meestal per kwartaal herbelegd, maar herbeleggingen kunnen ook tussentijds plaatsvinden. Het ontvangen dividend wordt niet altijd herbelegd in het aandeel dat het dividend heeft uitgekeerd. Het ontvangen dividend kan ook worden belegd in andere aandelen uit de portefeuille of worden gebruikt om nieuwe aandelen voor de portefeuille aan te kopen.

Wat gebeurt er als een van de betrokken partijen bij het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds failliet gaat of om andere redenen afhaakt?

Als een van de partners van Beleggers Belangen failliet gaat of afhaakt, stellen de betrokkenen alles in het werk om het fonds met andere partners voort te zetten. De activa van het beleggingsfonds blijven in alle gevallen indirect eigendom van u als deelnemer in het fonds.

Heeft het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds een vergunning van de AFM?

De beheerder van het fonds ABC heeft de aanmelding van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds bij de AFM verzorgd, die het fonds heeft geregistreerd.

Wat zijn de kosten voor de belegger van deelname aan het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

Op basis van het geprognotiseerde fondsvermogen genoemd in de prospectus bedragen de lopende kosten van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds 1,28% per jaar, waarvan 0,80% management fee. Bovenop de lopende kosten komen de instapkosten van 0,15%. Omdat de transactiekosten pas achteraf zijn vast te stellen, worden deze kosten over het algemeen niet meegenomen in de door beheerders gepubliceerde kosten van een fonds. Voor meer details verwijzen wij u naar Essentiële-informatiedocument (Eid).

Krijgen abonnees korting op hun abonnementsprijs voor Beleggers Belangen als ik in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds beleg?

Nee, abonnees krijgen geen korting op hun abonnementsprijs als ze in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds beleggen.

Nee. De Dividendportefeuille (sinds 2011) en het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds (vanaf 1 juni 2023 ) hebben allebei hun eigen rendementsontwikkeling. Dat van de Dividendportefeuille staat op onze website en dat blijft ook zo. De rendementsontwikkeling van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds komt te staan op de website van ABC zodra hiervoor voldoende gegevens beschikbaar zijn.

Hoe kan ik nog meer te weten komen en waar kan ik terecht voor nog onbeantwoorde vragen?

Wilt u nog meer weten, stel uw vraag via de mail: belbeldividendgroeifonds@roularta.nl) of op ons forum.

Wat is de startkoers van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds?

De startkoers van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds is €100.

Wat zie ik op mijn brokeraccount gebeuren als ik een inleg doe?

Als u hebt ingelegd, krijgt u in uw brokeraccount de bevestiging dat de order is ontvangen en daarna dat de order is geplaatst. Maar afhankelijk van de dag van inleg kan het daarna nog wel weken duren voordat u een nieuwe regel met het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds in uw portefeuille ziet staan. Als u in de loop van de maand hebt hebt ingelegd moet u, afhankelijk van de broker, dus niet vreemd opkijken als u deze positie pas in de loop van de volgende maand in uw portefeuille ziet verschijnen.