Updates

Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
houden

Blijf relaxed, bekijk de valutaschommelingen op de lange termijn

Blijf relaxed, bekijk de valutaschommelingen op de lange termijn

 

Nu een nieuw jaar aanbreekt, denken veel Nederlandse beleggers na over wat dit nieuwe jaar voor hun portefeuille in petto heeft. We vermoeden dat voor veel mensen de valutaschommelingen zowel een bron van ergernis als zorg zijn. Zeker voor hen die wereldwijd beleggen. In plaats van de nadruk te leggen op de schommelingen van de euro, denken we dat u beter af bent wanneer u kijkt naar de lange termijn: accepteren dat wisselkoersschommelingen in de loop van de tijd meestal in evenwicht komen. Wij zijn van mening dat ongunstige wisselkoersschommelingen die het rendement temperen, niet opwegen tegen de voordelen van een wereldwijde diversificatie.

Uiteraard ontkennen we niet dat deze van invloed zijn op de korte termijn. Immers, wanneer u belegt in effecten in andere valuta’s, hebt u zowel te maken met het rendement van de effecten als de mutaties in de valuta. Als de euro bijvoorbeeld verzwakt ten opzichte van de dollar, zal het rendement op de Amerikaanse aandelen of de vaste rente die u bezit, toenemen met de winst op de dollar. Een versterking van de euro zal het rendement op niet-euroactiva verlagen.

Dat laatste punt is de reden waarom we denken dat de gedachten van veel Nederlandse beleggers nu waarschijnlijk uitgaan naar de valutaschommelingen: de sterke euro vorig jaar heeft het mondiale rendement aanzienlijk beïnvloed. Begin vorig jaar werd deze eerst zwakker, maar vanaf het voorjaar is de euro sterk gestegen. Op het hoogtepunt, op 29 augustus, was de euro met 14% gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar op jaarbasis. Deze kracht had invloed op het wereldwijde rendement van het actief vermogen van Nederlandse beleggers. Het rendement van MSCI World Index was 18,5% vorig jaar wanneer berekend met de binnenlandse valuta van elke onderneming, in ´lokale´ valuta. In euro was het rendement 7,5% , 11 procentpunten lager als gevolg van wisselkoersschommelingen.

Valutaschommelingen hebben op korte termijn (een goed en slecht) effect en daarom schuwen veel beleggers wereldwijde investeringen. Naar ons idee is dit kortzichtig: deze schommelingen wisselen snel en zijn onvoorspelbaar. Figuur 1 toont het wisselkoerseffect op het rendement van de wereldwijde aandelenmarkt sinds 1970. Hierin wordt het verschil weergegeven tussen het voortschrijdend rendement op 12 maanden van de MSCI World in Nederlandse valuta (gulden vóór 1998, euro na 1998) en dezelfde index in lokale valuta. Wanneer de lijn boven nul ligt, profiteren de Nederlandse beleggers van een valuta-impuls. Als deze onder nul ligt, drukt een sterke munt op het rendement in Nederlandse cijfers.

Figuur 1: Het valutaeffect op de wereldwijde rendementen, Nederlandse valuta minus lokaal

 

Bron: FactSet, per 8/12/2017. Twaalfmaandelijks voortschrijdend MSCI World Index-rendement met netto dividenden in Nederlandse guldens van december 1969 tot en met december 1998; euro’s van december 1998 tot en met november 2017. Twaalfmaandelijks voortschrijdend MSCI World Index-rendement met netto dividenden in lokale valuta, december 1969 tot en met november 2017.

 

Kijk naar de curven! Dit blijven golven! Sterker nog, het Nederlandse valuta-effect verschuift van positief naar negatief, zonder rekening te houden met bredere markt- of economische omstandigheden. In deze opgaande wereldwijde aandelenmarkt, die op 9 maart 2009 begon, zijn de bewegingen van de euro met regelmaat omgeslagen tussen het optellen en aftrekken van rendementen. (Figuur 2) Er zijn acht grote kantelmomenten en enkele kleinere, waarvan er twee alleen al in 2016 plaatvonden.

 

Figuur 2: Het valutaeffect in deze opgaande markt, Euro minus lokaal

Bron: FactSet, per 8/12/2017. Het twaalfmaandelijks voortschrijdend MSCI World Index-rendement met netto dividenden in euro en lokale valuta, maart 2009 – november 2017.

 

Deze schommelingen proberen te voorspellen en hierop te herpositioneren, maakt dat u gek wordt. (Om nog maar te zwijgen van alle transactiekosten die u moet betalen!) Wisselkoersschommelingen hangen sterk af van de relatieve renteverwachtingen. Handelaren zoeken doorgaans naar een hoger rendement, verkopen valuta’s in landen waar zij lagere tarieven verwachten en kopen valuta’s in landen waar zij op stijgende tarieven anticiperen. Het herpositioneren van uw aandelenportefeuille op basis van valutaschommelingen vereist dan ook een prognose van de relatieve rentetarieven in een groot deel van de ontwikkelde wereld. En dat is best lastig, gezien de veelheid aan informatie, waaronder acties van centrale bankiers. Deze zijn vaak in één land niet voorspelbaar, laat staan in meerdere landen.

 

Relax dus en realiseer u dat timing en het voorspellen van valutaschommelingen onnodig is. Op jaarbasis is te zien dat het rendement onder invloed van de wisselkoersen staat, maar op de langere termijn is dit meestal gelijkmatig gespreid. Figuur 3 illustreert dit aan de hand van cumulatieve MSCI World Index-rendementen in deze opgaande markt, weergegeven in lokale valuta en in 10 belangrijke valuta’s van over de hele wereld. Hoewel er variantie bestaat, van een dieptepunt van 201,6% (rendement in Australische dollars) tot een hoogtepunt van 321,9% (Noorse kroon), zijn het allemaal rendementen van een grote opgaande markt: het soort markt waarin beleggers die groei nodig hebben, moeten participeren.

 

Figuur 3: Cumulatieve MSCI World-rendementen sinds 9/3/2009 in verschillende valuta

Bron: FactSet, per 8/12/2017. Rendement MSCI World Index met netto dividenden, 9/3/2009 – 7/12/2017.

 

Als uw oplossing voor valutaschommelende frustraties erin bestaat om alleen te investeren in aandelen in de eurozone, dan heeft ook dat volgens ons een prijs: suboptimale diversificatie. De eurozone is ongetwijfeld een zeer grote economische zone, maar is slechts goed voor ongeveer 12,3% van de kapitalisatie van de ontwikkelde wereldmarkt.[i] Voor de Nederlandse aandelen is dat 1,3%. Er is echter sprake van een scheve verdeling. De MSCI Technology Sector van de EMU is goed voor slechts 8,1% van de index. De MSCI World? 17,0%.

 

Belangrijker nog is dat, ondanks dat we op dit moment optimistisch zijn over aandelen in de eurozone, wij denken dat investeren in slechts één regio het risico verhoogt. Politieke factoren, regionale economische kwesties, mogelijke geopolitieke conflicten… wereldwijde beleggingen kunnen deze enigszins temperen. De door de staatsschuldencrisis in de eurozone veroorzaakte regionale recessie en de dalende markt van 2011-2013 laten dit bijna perfect zien. Wereldwijde diversificatie had kunnen helpen. Dat is een belangrijk voordeel en wij vinden dat beleggers meer moeten nadenken over valutaschommelingen.

 


[1]Bron: FactSet, per 8/12/2017. EUR/USD-wisselkoers, 31/12/2016 – 29/8/2017.

[1]Bron: FactSet, 31/12/2016 – 31/12/2017.

[1]Bron: FactSet, 31/12/2016 – 31/12/2017.

[1]Bron: FactSet, per 8/12/2017. Aandeel van de EMU-landen in MSCI World-marktkapitalisatie per 7/12/2017.

 

Fisher Investments Nederland is de Nederlandse tak van Fisher Investments Europe Limited, een volledige dochteronderneming van Fisher Investments. Fisher Investments is een onafhankelijke, particuliere vermogensbeheerder. Fisher Investments Europe delegeert het portefeuillebeheeractiviteiten aan zijn moedermaatschappij. Dit artikel geeft de standpunten, inzichten en commentaren van redactiemedewerkers van Fisher Investments weer, die op elk moment onaangekondigd kunnen veranderen. De weergegeven marktgegevens dienen louter ter illustratie en informatie. Niets in dit artikel kan worden uitgelegd als beleggingsadvies of een aanbeveling om een effect te kopen of verkopen, noch als een bewijs dat een specifieke transactie of beleggingsstrategie geschikt is voor een bepaald persoon.

 

Dit artikel is een bijdrage van Fisher Investments Nederland

Lees ook: Fisher Investments Nederland