Updates

Aandelen Internationaal

Abbott Laboratories

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Avantium

Advies
houden
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
kopen
Aandelen Nederland

PostNL

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Fagron

Advies
houden
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
kopen
Aandelen Nederland

IMCD

Advies
houden
Aandelen Nederland

Allfunds

Advies
kopen

Updates

Aandelen Internationaal

Abbott Laboratories

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Avantium

Advies
houden
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
kopen
Aandelen Nederland

PostNL

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Fagron

Advies
houden
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
kopen
Aandelen Nederland

IMCD

Advies
houden
Aandelen Nederland

Allfunds

Advies
kopen

ABN Amro | Risico op recessie bij dichte gaskraan

0 0 Leestijd ongeveer

Er zijn volgens ABN Amro drie belangrijke risico’s die kunnen leiden tot een recessie en drie cruciale compenserende factoren die dit kunnen voorkomen. Gas speelt een cruciale rol.

Het eerste risico dat ABN Amro ziet is dat de Russen de gaskraan naar Europa volledig dichtdraaien. De kans dat dit werkelijkheid wordt, schat ABN Amro op 35-40%. In dat geval veroorzaakt dit een recessie in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. Energietekorten kunnen daarnaast leiden tot door de overheid opgelegde rantsoenering en stillegging van de industrie in Europa, waardoor het risico van een recessie elders in de wereld toeneemt.

Het tweede risico is volgens ABN Amro dat de lockdowns in China zich verdiepen en de kans daarop wordt geschat op 25%. De bank gaat uit van een geleidelijke heropening van de Chinese economie en van overheidsmaatregelen die de knelpunten in het binnenlandse vervoer en de productie verlichten.

Het derde risico is volgens ABN Amro een inflatieschok die leidt tot een inkomensdaling of een renteschok die leidt tot een consumptiedaling. De waarschijnlijkheid hiervan schat ABN Amro op 30-40%. Het zal voor centrale banken moeilijk worden om de inflatie in toom te houden en tegelijkertijd de schade voor de economie tot een minimum te beperken. Het risico bestaat dat centrale banken te streng optreden en per ongeluk een recessie veroorzaken.

Dempingsfactoren

Tegenover deze drie risico’s staan volgens ABN Amro drie cruciale dempende factoren die kunnen voorkomen dat economieën in een recessie belanden. Allereerst hebben huishoudens nog een groot deel van de tijdens de pandemie opgebouwde spaargelden tot hun beschikking. Dit wijst erop dat er nog veel ruimte is voor consumenten om de klap van de inflatie op de reële inkomens in de komende kwartalen op te vangen.

De tweede dempingsfactor is een inhaalvraag naar diensten en het aanbod van de industrie. Omdat de dienstensector goed is voor 60-70% van de particuliere consumptie, verwacht ABN Amro dat een herstel een belangrijke ruggensteun van de economische groei kan betekenen. In de industrie blijven de orderboeken goed gevuld, terwijl knelpunten in de toeleveringsketen en personeelstekorten volgens ABN Amro in de loop van het jaar gaan afnemen.

De derde dempingsfactor is het ruimhartige begrotingsbeleid in de EU, zoals belastingverlagingen op energie en extra uitkeringen aan huishoudens met lagere inkomens. ABN Amro rekent niet op soortgelijke maatregelen in de VS, omdat daar de consensus is dat buitensporige stimuleringsmaatregelen tijdens de pandemie een van de oorzaken zijn van de huidige sterke stijging van de inflatie.

ABN Amro concludeert dat als de geschetste risicofactoren tot uiting komen, zelfs de dempende factoren onvoldoende zijn om te voorkomen dat de ontwikkelde economieën in een recessie belanden.