Updates

Aandelen Internationaal

Intel

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Wereldhave

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Nederland

IMCD

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SBM Offshore

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Adyen

Advies
houden
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AMG

Advies
kopen

Updates

Aandelen Internationaal

Intel

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Wereldhave

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Nederland

IMCD

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SBM Offshore

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Adyen

Advies
houden
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AMG

Advies
kopen

Vier aantrekkelijke aandelen uit de onstuimige nutssector

0 0 Leestijd ongeveer

De sterke stijging van de stroomprijzen in Europa leidt tot politiek ingrijpen. Dat is niet alleen maar negatief, het zorgt ook voor versnelde verduurzaming van de nutssector en biedt mogelijkheden voor beleggers.

Ruim een jaar geleden kostte een MWh stroom in Duitsland nog ruim €60 op de spotmarkt van de EEX-stroombeurs. Eind vorige week was die prijs bijna verviervoudigd tot €228 per MWh. In andere Europese landen waren in deze periode soortgelijke prijsbewegingen te zien. Ondanks de enorme stijging van de stroomprijzen in Europa staat de Stoxx Europe 600 Utilities Index van nutsbedrijven nog op hetzelfde niveau als in april 2021. Niets geeft de lastige situatie van de Europese nutssector zo goed weer als deze tegenstelling. Dat de hoge prijzen niet tot hogere koersen van de nutsaandelen hebben geleid is vooral te wijten aan (de vrees voor verder) overheidsingrijpen. Om consumenten en bedrijven tegen de hogere elektriciteitsprijzen te beschermen zijn de afgelopen maanden al verschillende maatregelen genomen.

Door de oorlog in Oekraïne is nog meer Europees overheidsingrijpen aanstaande. Begin maart publiceerde de Europese Commissie (EC) namelijk het REPowerEU-plan om te zorgen voor ‘betaalbaardere, veiliger en duurzamere energie’ in Europa. Daaruit kwam naar voren dat de ‘gereedschapskist’ uit oktober 2021 – met maatregelen om kwetsbare huishoudens en bedrijven tijdelijk tegen de hogere energieprijzen te beschermen – zo lang mogelijk open moet blijven. Denk aan het verlagen van btw en andere belastingen op energie. Daarnaast werkt de commissie als gevolg van de oorlog in Oekraïne aan een nieuw ‘crisiskader’ waarmee ondernemingen die zijn getroffen door de hoge energieprijzen liquiditeitssteun kunnen krijgen. Voor de financiering van dergelijke maatregelen stelt de EC voor om de hoger dan verwachte opbrengsten uit de veiling van emissierechten te gebruiken. Deze veilingen hebben tussen januari 2021 en eind februari dit jaar zo’n €30 mrd opgebracht. Maar ook ‘tijdelijke belastingmaatregelen ten aanzien van uitzonderlijke winsten’ van de nutsbedrijven zijn een optie, zo schrijft de EC.

Dat klinkt onheilspellender dan het is. Om te beginnen mag deze ‘extra’ belasting niet tot later dan eind juni worden geheven. Bovendien mag de maatregel niet met terugwerkende kracht ingaan. Stroom die al is verkocht – en veel Europese nutsbedrijven verkopen het grootste deel van stroom al vooruit – valt dus niet onder de mogelijke belastingmaatregel. Spanje en Portugal zijn minder goed aangesloten op het Europese hoogspanningsnetwerk en hebben als gevolg daarvan een wat uitzonderlijke positie. Daardoor mogen beide landen een voorstel aan de Europese Commissie doen voor een maximale aardgasprijs op basis waarvan de stroomprijs wordt berekend. Deze prijs zal duidelijk onder de marktprijs liggen en de vraag is of en hoe de nutsbedrijven worden gecompenseerd voor het prijsverschil. Het eerste voorstel van de Spaanse regering daarvoor lijkt minder gunstig dan de Iberische nutsbedrijven hadden verwacht. Dat zorgt voor onzekerheid bij beleggers over de winstgevendheid van Iberdrola, de Spaanse Enel-dochter Endesa en in iets mindere mate Energias de Portugal (EDP).

Russisch aardgas

Via het REPowerEU-plan wil de Europese Unie (EU) daarnaast minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen in het algemeen en Russisch aardgas in het bijzonder. Daarvoor moet de EU versneld de transitie naar duurzame energiebronnen maken. Onder meer door het sneller in kaart brengen van ‘gebieden te land en ter zee die beschikbaar zijn’ voor dergelijke duurzame energieprojecten en door de vergunningsprocedures voor bijvoorbeeld windenergieparken te verkorten. Deze maatregelen werden eind maart opnieuw door de Europese Raad aanbevolen. Naast de verschillende pan-Europese autoriteiten kwamen ook enkele individuele Europese landen met nieuwe plannen. Duitsland legde daarbij de nadruk op ontwikkeling van duurzame energiebronnen en verbetering van het transmissienetwerk. Het Verenigd Koninkrijk wil een sterke uitbouw van de stroomopwekkingscapaciteit via off-shore-windprojecten en kernenergie.

Aantrekkelijke aandelen uit de nutssector


De rol van overheden in de nutssector wordt dus zeker niet kleiner. Dat is echter niet alleen maar negatief en er zijn dan ook nog steeds aantrekkelijke aandelen te vinden in de (Europese) nutssector. Ik noem er vier, op volgorde van aantrekkelijkheid.

RWE

De eerste is RWE, een aandeel dat ik ruim een jaar geleden al tipte (zie kader ‘RWE en AEP blinken uit’). De transitie van het Duitse nutsbedrijf sluit goed aan op de plannen van de Europese Unie en de Duitse overheid om de stroomopwekking te verduurzamen. Afgelopen jaar produceerde RWE 160,8 TWh aan stroom waarvan 43% voor rekening van steen/bruinkool en kernenergie kwam. De totale capaciteit voor stroomopwekking van 36,1 GW bestaat nog voor 26,5% uit steen/bruinkool en kernenergie. Deze niet-duurzame bronnen zijn echter als niet-kernactiviteit apart gezet en RWE zet vol in op uitbreiding van opwekkingscapaciteit van on- en offshore wind- en zonne-energie. Die moet in 2023 zo’n 15 GW zijn en in 2030 31 GW tegen 9,4 GW in 2021. Daarvoor maakt RWE tot en met 2030 een voor desinvesteringen gecorrigeerd investeringsbudget van €30 mrd vrij.

Belangrijk is dat deze duurzame investeringen ook goed renderen. RWE mikt op – redelijke – rendementen van deze projecten die 100-300 basispunten boven de gemiddelde kapitaalkosten moeten liggen. Als deze doelstellingen worden behaald dan moet de ebitda – operationele winst voor afschrijvingen en amortisatie van immateriële activa – van de verwachte €2,9-3,3 mrd in 2023 tot zeker €5 mrd in 2030 kunnen oplopen. Daar zullen uiteindelijk ook de aandeelhouders van profiteren. RWE betaalt een dividend van €0,90 over 2021 – en vermoedelijk ook 2022 – en dat is het minimum dat beleggers de komende jaren mogen verwachten. Op termijn willen de Duitsers 50-60% van de aangepaste nettowinst als dividend uitkeren.

SSE

Net als het Duitse RWE heeft ook het Britse SSE – voorheen bekend als Scottish & Southern Energy – niet direct te maken met retailklanten. Ook is net als in Duitsland de kans op direct overheidsingrijpen in de stroomprijzen voor gezinnen en bedrijven klein. Wat SSE wel van RWE onderscheidt is dat de Britten naast het opwekken van stroom ook nog een regionaal distributienetwerk exploiteren. Net als RWE zet ook SSE vol in op uitbreiding van de capaciteit van duurzame stroomopwekking, in lijn met de strategie van de Britse overheid. Deze capaciteit moet in 2025/26 zijn verdubbeld tot zo’n 8 GW vanaf het huidige niveau van bijna 4 GW.

SSE investeert de komende vijf jaar £12,5 mrd, overigens niet alleen in duurzame stroomopwekking maar ook in transmissie- en distributienetwerken. SSE mikt op een verschil tussen rendement en gemiddelde kapitaalkosten van deze investeringen van 100-400 basispunten. Dat moet de komende vijf jaar leiden tot een jaarlijkse gemiddelde groei van de winst per aandeel van 5-7%. Aandeelhouders gaan wel een offer brengen om deze investeringen te financieren. SSE zal over het boekjaar 2021/22 een dividend van 81 pence uitkeren. Voor het lopende boekjaar wordt een verdere stijging voorzien, maar in 2023/24 gaat het dividend naar 60 pence per aandeel om vanaf dat niveau jaarlijks met gemiddeld zo’n 5% te stijgen. Het in maart geëindigde boekjaar is overigens prima verlopen. SSE verhoogde recent de verwachting voor de winst per aandeel van zeker 90 pence naar 92-97 pence.

Record voor impopulair Consolidated Edison
Het Amerikaanse nutsbedrijf Consolidated Edison – dat vooral in New York actief is – bereikte vorige week de hoogste koers ooit. Deze ‘dividend aristocrat’ maakt sinds de start eind juni 2018 deel uit van onze Hoogdividendportefeuille en is met een winst van ruim 22% (in euro’s) dit jaar een van de best presterende portefeuilleposities.

Bovendien blijft Consolidated Edison (+13% in dollars) dit jaar ook de S&P500 Utilities sector (+4%) ruim voor. Onder analisten is het aandeel echter niet populair. Consolidated Edison krijgt maar liefst negen verkoopadviezen, zeven houdadviezen en slechts één koopadvies.

EDP

Het Portugese EDP is een zogeheten geïntegreerd nutsbedrijf, dat zowel stroom opwekt als transporteert en distribueert aan gezinnen en huishoudens. Het bedrijf is actief in Europa, Noord-Amerika en Brazilië. Duurzame stroomopwekking – via de beursgenoteerde dochter EDPR waar EDP een belang van 75% in heeft – is goed voor ruim 61% van de totale ebitda van €3,7 mrd in 2021. Ook voor EDP is de groei in duurzame stroomopwekking speerpunt van de strategie. In 2030 moet de volledige stroomopwekking van het Portugese nutsbedrijf duurzaam zijn. Eind 2025 wil EDP zo’n 20 GW aan nieuwe duurzame stroomcapaciteit toevoegen.

Dat is geen luchtfietserij, want nu al is 8,4 GW – drie kwart van de doelstelling voor 2021-2023 – daarvan verzekerd. En ook nog eens tegen aantrekkelijke rendementen. EDP mikte op een verschil tussen rendement en gemiddelde kapitaalkosten voor deze projecten van meer dan 200 basispunten, maar is uiteindelijk rond de 300 basispunten uitgekomen. Een ander aantrekkelijk punt van EDP is dat de rendementen op de elektriciteitsnetwerken in Portugal en Spanje gekoppeld zijn aan de inflatie en de Portugese tienjaarsrente. Beleggers moeten overigens niet schrikken van matige eerstekwartaalcijfers op 5 mei, door droogte viel de productie van waterkrachtcentrales tegen.

Public Service Enterprise Group

Het Amerikaanse Public Service Enterprise Group (PEG) heeft een rigoureuze stap richting een meer duurzame toekomst gezet. Medio februari rondde het bedrijf de verkoop van fossiele elektriciteitscentrales met een capaciteit van 6,75 GW voor $1,9 mrd af. Wat overblijft is een bedrijf dat transmissie en distributie van elektriciteit en gas in de staat New Jersey verzorgt en daarnaast nog 3,9 GW aan capaciteit voor stroomopwekking via kerncentrales exploiteert. Ook is PEG partner van het Deense windenergieconcern Ørsted. PEG heeft een aandeel van 25% in Ørsted’s Ocean Wind 1 project, een offshore-windpark aan de kust van New Jersey.

De resultaten van PEG zijn redelijk goed voorspelbaar omdat de bulk van de activiteiten – de transmissie- en distributienetwerken – gereguleerde activiteiten zijn waarbij bepaalde rendementsvoeten met toezichthouders overeengekomen worden. PEG verwacht tot eind 2025 een jaarlijks gemiddelde winstgroei van 5-7% en een houdbare groei van het dividend. PEG keert al 115 jaar dividend uit en gaat dit jaar uit van een dividend per aandeel van $2,16. In de nieuwe opzet moet dat dividend bovendien iets sneller groeien dan in de jaren daarvoor. Enige nadeel is de vrij hoge waardering van het aandeel.

Van eerdere nutstips blinken RWE en AEP uit
Eind vorig jaar tipte ik vier aandelen uit de Europese en Amerikaanse nutssector: AES (AES), American Electric Power (AEP), NextEra (NEE) en RWE. Ruim een jaar later is het een mooi moment om de balans op te maken.

Na de publicatie van de eerstekwartaalcijfers op 21 april duikelde NextEra omlaag, waardoor er over de periode 29 maart 2021 tot en met 22 april 2022 een koersverlies van 1,1% (+8,0% in euro’s) resulteert. De cijfers van NextEra waren prima, maar toch verhoogde het bedrijf de winstverwachting van 6-8% voor 2022 niet. Bovendien moet NextEra waarschijnlijk de oplevering van 2,1-2,8 GW aan zonne-energieprojecten van 2022 naar 2023 uitstellen. Het Amerikaanse ministerie van Handel onderzoekt of Chinese producenten van zonnepanelen handelstarieven ontdoken hebben. Daardoor dreigt een tekort aan deze panelen te ontstaan.

Ook AES leek een tik van deze kwestie te krijgen. Zo’n 55% van de pijplijn van capaciteitsuitbreiding van stroomopwekking van 59 GW bestaat uit zonne-energieprojecten. Door de recente daling is het koersverlies van deze tip 13,7% (-5,8% in euro’s). AEP presteerde daarentegen prima met een koerswinst van 16,8% (27,6% in euro’s) en RWE was met plus van 21,1% de best renderende tip van vorig jaar maart. Alle vier deze aandelen – met dividendrendementen van 2,3-3,1% – blijven aantrekkelijk voor wie een beleggingshorizon heeft van meer dan twaalf maanden.

De auteur heeft een positie in de aandelen AES, American Electric Power en RWE.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €11,17 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!