Updates

Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
houden
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Intertrust

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Avantium

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Daimler

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Boskalis Westminster

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SBM Offshore

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
houden
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
houden
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Intertrust

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Avantium

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Daimler

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Boskalis Westminster

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SBM Offshore

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
houden
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden

Schroders | Energiecrisis een katalysator voor groene omslag?

0 0 Leestijd ongeveer

Ondanks de forse stijging van de energieprijzen winnen de langetermijnfactoren voor hernieuwbare energie, energieopslag en elektrisch vervoer volgens Schroders aan kracht.

Een belangrijke les die Schroders uit de huidige energiecrisis trekt is dat de prijs van fossiele energie instabiel en volatiel is. Het is van belang om de energieprijzen onder controle te krijgen, omdat deze een grote impact hebben op de toekomstige groei van de wereldeconomie. Overheden en beleidsmakers kijken daarbij vooral naar de korte termijn.

Zo heeft China steenkoolmijnbouwers gevraagd of zij de productie willen opschroeven om de energietekorten het hoofd te bieden, waardoor het klimaat lijdt onder de directe behoefte van de burgers.

Hogere kosten

Een ander probleem is dat de ontwrichting in de maakindustrie alleen maar toeneemt en dat door de energiebeperkingen in China steeds meer bedrijven te maken krijgen met annuleringen van leveringen. Samen met de toegenomen inflatie worden hierdoor ook nieuwe zonne- en windenergieprojecten duurder.

De hogere kosten moeten deels gedragen worden door de producenten, waardoor Schroders anticipeert op neerwaartse bijstellingen van de winstverwachting voor producenten van hernieuwbare energie. Ook verwachten de analisten dat diverse duurzame energieprojecten worden uitgesteld.

Doelstellingen

Schroders ziet ook positieve beleidssignalen waaruit blijkt dat overheden gefocust blijven op het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarbij is er nog veel te winnen in elektrificatie. Het Internationaal Energie Agentschap verwacht dat de consumptie van elektriciteit jaarlijks met 4,2% zal groeien en dat het aandeel elektriciteit in de energiemix oploopt van 20 naar 50%.

Deze verschuiving vereist volgens Schroders nog eens $20 bln aan investeringen, alleen al om de opwekkingscapaciteit uit te breiden – exclusief infrastructuur en toeleveringsketen.

Schroders verwacht dat de overstap naar elektrificatie op dergelijk grote schaal de groei van de vraag naar elektriciteit zal stimuleren en is er daarom van overtuigd dat de vraag naar hernieuwbare energie en batterijopslag de komende jaren sterk zal blijven. Daarnaast schat Schroders in dat Europa tegen 2050 drie keer zijn huidige elektriciteitsopwekking nodig zal hebben om zijn klimaatdoelstellingen te realiseren.

Katalysator

De komende zes tot twaalf maanden zullen uitdagend zijn voor de hele waardeketen van de klimaatinfrastructuur. Schroders denkt dat het tempo van duurzame opwekking van energie uiteindelijk op zijn minst zal moeten verdubbelen en waarschijnlijk verdrievoudigen. De huidige energiecrisis kan volgens de analisten als katalysator dienen om dat te beseffen.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.