Updates

Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
houden
Aandelen Nederland

Intertrust

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Value8

Advies
kopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
houden
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Avantium

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Daimler

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
houden
Aandelen Nederland

Intertrust

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Value8

Advies
kopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
houden
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Avantium

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Daimler

Advies
kopen

ABN Amro | Energieschok werkt door in inflatiecijfer

0 0 Leestijd ongeveer

ABN Amro vraagt zich af in hoeverre de huidige energieschok het economisch herstel bedreigt.

ABN Amro denkt dat de opwaartse druk op de energieprijzen tijdens de wintermaanden aanhoudt. Weliswaar verwachten de analisten  dat de aardgasprijzen eind volgend jaar dalen richting €30 per MWh, maar dat is nog altijd het dubbele van vorig jaar rond deze tijd. Voor de  olie- en elektriciteitsprijzen voorzien ze een vergelijkbaar patroon.

Voor bedrijven vormen de hogere energieprijzen een extra kostenstijging naast de toch al enorme problemen aan de aanbodzijde. Verstoringen door extreme weersomstandigheden en klimaatverandering, het beleid inzake de energietransitie en de verschuiving van vraagpatronen zullen waarschijnlijk blijven bestaan en in sommige gevallen zelfs toenemen, aldus ABN Amro. Dat zal ertoe leiden dat vooral de prijzen van goederen gaan stijgen.

Dit proces zal volgens ABN Amro nog lange tijd duren, al zijn de analisten er niet van overtuigd dat de inflatie in de dienstensector even sterk zal zijn. De vraag naar diensten blijft namelijk achter bij die naar goederen. ABN Amro verwacht dat hogere prijzen uiteindelijk zullen leiden tot een daling van de vraag. In de VS is de recente zwakte van het consumentenvertrouwen (Michigan-index) te wijten aan aversie tegen de recente prijsstijgingen, met name voor auto’s.

Lees ook: Methaanakkoord biedt beleggingskansen

Domino-effect op de arbeidsmarkt

De zwakkere vraag zal de druk op de aanbodketens verlichten. Tegelijkertijd hebben productiebeperkingen en -onderbrekingen ook een effect op de vraag naar arbeid, omdat sommige bedrijven op de problemen in de toeleveringsketen reageren door hun personeelsbestand of het aantal gewerkte uren te reduceren. Dit kan volgens ABN Amro resulteren in een domino-effect op de arbeidsmarkt en op de inkomens, hoewel dit effect momenteel lijkt te worden overtroffen door de sterke vraag naar arbeid elders in de economie. De bank gaat ervan uit dat de terugval van de vraag op korte termijn beperkt blijft.

ABN Amro stelt vast dat het extra effect van de energieprijsstijgingen op de inflatie in de eurozone weliswaar ongekend is, maar dat dit in de VS binnen de recente historische bandbreedtes blijft. Omdat de druk aan de vraagzijde voor de dienstensector naar verwachting binnen de perken blijft, zou dit ervoor moeten zorgen dat de belangrijkste centrale banken niet al te sterk reageren op de recente inflatiestijgingen.

ABN Amro denkt dat de lange rente de rest van dit jaar rond het huidige niveau blijft liggen, maar begin volgend jaar weer kan dalen zodra de inflatie merkbaar afneemt. Vooralsnog rekenen de analisten erop dat in de komende kwartalen de groei in de eurozone en de VS boven trendniveau ligt.