Updates

Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
houden
Aandelen Internationaal

PayPal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Coca-Cola EurPartners

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Novartis

Advies
houden
Aandelen Nederland

Boskalis Westminster

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
verkopen

Actueel advies

Advies Hein Praats, 22 jun 2021 16:00

Oliereuzen VS ondergaan een nuttige nederlaag

0 0 Leestijd ongeveer

Moest in Nederland de rechter eraan te pas komen om een concreter klimaatbeleid af te dwingen bij Shell, in de VS zijn het de aandeelhouders die grote oliebedrijven dwingen tot (snellere) vergroening. Daar kunnen Exxon Mobil en Chevron echter hun voordeel mee doen.

Eind vorige maand besliste de rechtbank Den Haag in een procedure die was aangespannen door actiegroep Milieudefensie dat Royal Dutch Shell veel concreter met de energietransitie aan de slag moet. De netto-nulemissie in 2050 die ‘De Koninklijke’ zichzelf tot op dat moment ten doel had gesteld, was volgens de rechter niet afdoende. Shell kreeg te verstaan dat het zijn CO2-uitstoot eind 2030 al tot netto 45% moet hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau van 2019.

In een reactie liet Bas Steins Bisschop, hoogleraar ondernemingsrecht en corporate governance, al weten dat dit een uitbreiding betekende van de definitie van waardecreatie op lange termijn, zoals vastgelegd in de Nederlandse corporate-governancecode. Deze definitie beperkt zich nu niet langer tot interne en externe stakeholders. ‘De kring die identificeerbaar was als staande rond de onderneming zelf, is uitgebreid en opgeschoven richting een algemene maatschappelijke verantwoordelijkheid die ondernemingen als Shell vanaf nu geacht worden te dragen.’

Naast politieke druk (met steeds meer partijen die klimaatverandering centraal stellen) en gerechtelijke uitspraken (nu dus in een zaak tegen Shell als privaat bedrijf en eerder, in de zogeheten Urgenda-zaak, tegen de Nederlandse overheid), dwingt ook de toenemende duurzaamheidsfocus van beleggers de olie- en gasbedrijven tot het varen van een steeds groenere koers. In het meest drastische geval kan dit leiden tot het geheel weren van de olie- en gassector uit de beleggingsportefeuille, maar (institutionele) beleggers kiezen vaker voor ‘engagement’: het aangaan van de dialoog met het bestuur om een groener beleid na te streven.

Activisme VS

In de Verenigde Staten gingen klimaatactivisten op dat gebied een stukje verder. Zo werd op bijna hetzelfde moment dat de rechter in Nederland uitspraak deed in de zaak Shell, tijdens de aandeelhoudersvergadering bij het Amerikaanse Chevron door een ruime meerderheid van de aanwezigen voor een klimaatmotie gestemd van de activistische aandeelhoudersorganisatie Follow This (die zich overigens ook bij Shell al jaren roert). Daarmee werd gehoor gegeven aan de oproep van een groep groene aandeelhouders aan het bestuur van Chevron om hardere en concretere klimaatdoelen te stellen en het terugdringen van de CO2-emissie veel meer in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Een paar weken eerder was het Follow This voor het eerst in de historie al gelukt om er bij het Amerikaanse ConocoPhilips een klimaatresolutie doorheen te krijgen.

Bij concurrent Exxon Mobil kreeg een minderheidsaandeelhouder nóg meer voor elkaar door met drie man zitting te krijgen in het bestuur van de Amerikaanse olie- en gasreus. Hedgefonds Engine No. 1, dat slechts 0,02% van de aandelen van Exxon Mobil in bezit heeft, kreeg bij de stemming op de aandeelhoudersvergadering onder meer steun van enkele grote pensioenfondsen en vermogensbeheerders (waaronder BlackRock) om via het bezetten van een kwart van de zetels in de raad van commissarissen het bedrijf van binnenuit te transformeren.

Sporen verdiend

Daarbij zijn de nieuwkomers niet louter ‘geitenwollensokkendragers’. Integendeel, het zijn mensen die binnen de olie- en gassector hun sporen hebben verdiend. Zo heeft Kaisa Hietala in de twee decennia dat ze bij het Finse Neste werkte een centrale rol gespeeld in de transformatie van een ‘klassiek’ petrochemisch bedrijf naar een van de grootste én meest winstgevende producenten van biobrandstoffen. Alexander Karsner was tussen 2006 en 2008 adjunct-secretaris voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie bij de Amerikaanse overheid. En Gregory Goff werkte onder meer dertig jaar lang bij ConocoPhilips en werd in 2018 – vooral vanwege zijn gave bedrijven financieel sterker te maken – door het Amerikaanse tijdschrift de Harvard Business Review uitgeroepen tot een van ’s werelds beste ceo’s.

Het drietal heeft binnen de olie- en gasindustrie dus een schat aan ervaring in het combineren van een duurzame ideologie en een duidelijke focus op het verhogen van financieel rendement. Je zou dat als een verrijking kunnen zien, waarbij het bestuur van Exxon extra kennis in huis heeft gekregen om de energietransitie concreter in te vullen, deze beter vorm te geven en dit alles financieel zo rendabel mogelijk te maken.

Niettemin repten veel kranten, refererend aan de gerechtelijke Shell-uitspraak, de aangenomen klimaatresolutie bij Chevron en het groenere Exxon-bestuur, over een ‘verpletterende nederlaag voor de olie- en gassector’. Moody’s waarschuwde zelfs voor oplopende kredietrisico’s bij bedrijven in de olie- en gassector, die het volgens de kredietbeoordelaar bijgevolg ook steeds lastiger zouden kunnen krijgen om aan financiering te komen.

Machtige organisaties

Ik zou dat wat willen relativeren. Allereerst zijn de olie- en gasreuzen grote technologische bedrijven die jarenlang ervaring en expertise hebben opgebouwd in een grootschalige, complexe, fossiele tak van sport. Al die kennis is door deze ‘verpletterende nederlagen’ niet ineens waardeloos. De oliebedrijven moeten haar alleen anders gaan inzetten. Daarnaast zijn het machtige organisaties met uitgebreide netwerken en grote marketingbudgetten, die ze kunnen aanwenden om klanten voor hun nieuwe energiediensten te enthousiasmeren.

In plaats van te spreken over een nederlaag, kan je ook stellen dat oliebedrijven meer duiding hebben gekregen van wat er – preciezer en concreter – van ze wordt verwacht. Daarbij zullen fossiele energie-inkomsten voorlopig als financieel fundament blijven dienen. Het is namelijk niet zo dat met de recente ontwikkelingen olie en gas opeens volledig uit de gratie zijn geraakt. Integendeel: er zal vanuit de markt nog jarenlang vraag naar zijn.

Aandelen Exxon Mobil en Chevron het aanhouden waard

Niettemin lag er bij de Amerikaanse oliereuzen Exxon Mobil en Chevron tot voor kort misschien wel te veel focus op de inkomsten uit fossiele brandstoffen. De verandering die de aandeelhouders hebben afgedwongen zie ik dan ook eerder als positief dan als negatief. In afwachting van het effect dat de nieuwe bestuursleden gaan maken, blijft mijn houdadvies voor het aandeel Exxon Mobil voorlopig dan ook zeker van kracht.

Om diezelfde reden geef ik een houdadvies voor het aandeel Chevron, dat geen deel uitmaakt van de Koerswijzer, maar wel van de Hoogdividendportefeuille. Bij dit laatste advies geldt wel het voorbehoud dat de groenere koers niet ten koste mag gaan van het dividend – iets wat ik ook niet verwacht.

Greenhouse Gas Protocol
Het Greenhouse Gas (GHC) Protocol dat in 1998 werd gelanceerd is wereldwijd het meest gebruikte protocol om de uitstoot van broeikasgassen te berekenen aan de hand van een drietal zogenoemde scopes. Die zien er ten aanzien van het klimaatbeleid bij de olie- en gasbedrijven als volgt uit:

Scope 1: de uitstoot veroorzaakt door de productie van olie en gas(producten).
Scope 2: de uitstoot veroorzaakt door opwekking van ingekochte energie.
Scope 3: de uitstoot veroorzaakt door toeleveranciers en door het gebruik van de producten door klanten.

Bedrijven uit de olie- en gassector worden dus ook opgezadeld met een lastig te kwantificeren (inspannings)verplichting om de CO2-emissie bij klanten te reduceren. Volgens vermogensbeheerder BMO Global Asset Management heeft van de oliemajors het Nederlands-Britse Shell daar als eerste verantwoordelijkheid voor genomen door bij zijn klimaatstrategie nadrukkelijk zijn klanten te betrekken.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!