Updates

Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

BS Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Boskalis Westminster

Advies
kopen
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AMG

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

BS Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Boskalis Westminster

Advies
kopen
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AMG

Advies
houden
Educatie Michiel Pekelharing, 18 jun 2021 13:30

Hoe maak ik een reëel rendement?

0 0 Leestijd ongeveer

Sommige Nederlandse banken hanteren vanaf 1 juli een negatieve rente als het spaartegoed boven een bepaald bedrag uitkomt. Wie toch een aantrekkelijk reëel rendement wil halen, ontkomt er bijna niet meer aan om verder op te schuiven langs de risicocurve.

Voor spaarders komt een boeterente steeds dichterbij. Banken moeten namelijk al jarenlang geld toeleggen als ze hun geld stallen bij de ECB. Die hanteert sinds 18 september 2019 een depositorente van -0,5%. Op de obligatiemarkt is het overigens al langere tijd gebruikelijk dat je geld betaalt om vermogen ‘veilig’ te kunnen stallen.

Het rendement op Nederlandse tienjaars staatsobligaties is ruim twee jaar geleden al onder het nulpunt terechtgekomen. Ongeveer een vijfde van de wereldwijde obligatiemarkt levert een negatieve rente op. Dat roept de vraag op hoe je toch nog een aantrekkelijk reëel rendement kunt halen. Een stappenplan.

Stap 1 | Neem wat meer risico…

In de financiële wereld gaan risico en rendement hand en hand. Wie uitzicht wil krijgen op een wat hoger rendement, kan ervoor kiezen om wat meer risico te nemen. Dat kan door binnen elke vermogenscategorie meer te investeren in risicovollere beleggingen. In plaats van te beleggen in Duitse tienjaars staatsobligaties met een negatieve rente van -0,24%, kan je ook Franse staatsleningen kopen met een vergelijkbare looptijd en een rente die nog wel net positief is (0,13%). Een andere optie is om over te schakelen naar een beleggingscategorie met een wat hoger risicoprofiel. Bijvoorbeeld door te beleggen in bedrijfs- in plaats van staatsleningen. Of in aandelen in plaats van obligaties.

Rendementen onder druk
Het beleid van de centrale banken is een belangrijke oorzaak van de zeer lage rendementen waarmee beleggers worden geconfronteerd. In Europa hanteert de ECB bijvoorbeeld een depositorente van -0,5%. Daarnaast koopt de centrale bank maandelijks voor tientallen miljarden euro’s per maand aan (staats)obligaties en andere activa op. De kunstmatige vraag naar onder meer staatsleningen drijft de prijzen op. En op de obligatiemarkt leidt een stijgende prijs tot een lager effectief rendement.

Stap 2 | Neem dat risico met beleid

Het heeft uiteraard wel gevolgen als je aan de samenstelling van je portefeuille gaat sleutelen. Als het goed is, heb je die ooit ingericht aan de hand van je financiële doelen en je risicotolerantie. Hoewel die eerste beter bereikbaar worden als je wat meer risico gaat lopen, neemt de kans wel toe dat je meer risico loopt dan je aanvankelijk van plan was. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang het een bewuste keuze is om wat zekerheid op te offeren om uitzicht te krijgen op een hoger rendement.

Het concept van spreiding is namelijk dat je bepaalde beleggingscategorieën in tegengestelde richting bewegen. Als de beurskoersen plotseling hard dalen, loopt een portefeuille meer averij op als er geen staatsobligaties in zitten, waarvan de koers juist oploopt in onzekere beurstijden. Wie dat gevaar wil vermijden, kiest er liever voor om binnen categorieën meer risico te nemen in plaats van de overstap te maken naar een ander segment van de beleggingsmarkt.

Rendementsremmers
De waarde van beleggingen moet minstens even snel stijgen als de stand van de inflatie om te voorkomen dat er aan koopkracht wordt ingeboet. De DNB verwacht dat de inflatie in 2021 op 1,2% uitkomt en volgend jaar op 1,6%. Behalve met inflatie moet ook rekening gehouden worden met vermogensrendementsheffing.

Stap 3 | Zoek naar alternatieve beleggingsvormen

Het is heel lastig om een aantrekkelijk reëel rendement te halen met een portefeuille die volgens de traditionele beleggingsmix is verdeeld over liquiditeiten, obligaties en aandelen. Een voordeel van de dalende rente is dat deze de prijs van obligaties heeft opgedreven, maar het is zeer de vraag in hoeverre de extreem lage rente nog verder kan dalen. Onder de huidige omstandigheden kan het de moeite waard zijn om de gereedschapskist wat uit te breiden met beleggingsproducten waarvan het rendement niet wordt gedreven door rente(bewegingen) en de stemming op financiële markten.

Een goed voorbeeld zijn zogeheten absolute return-fondsen, die ernaar streven om in elk beursklimaat een positief rendement te halen. Hedgefondsen hebben vaak strategieën waarbij wordt ingespeeld op macro-economische ontwikkelingen, fusies en overnames of die positie kiezen voor zowel koersstijgingen als -dalingen van bepaalde aandelen. Aanvankelijk waren die gericht op institutionele partijen, maar steeds vaker komen deze strategieën ook in een meer toegankelijke (UCITS IV)-fondsvorm beschikbaar. Op websites als Morningstar is via een fondsscreener een redelijk overzicht te vinden van dit soort alternatieve toepassingen.

Wijziging vermogensbelasting
Het heffingsvrij vermogen stijgt in 2021 van €30.846 naar €50.000 (met fiscale partner van €61,692 naar €100.000). Boven dat bedrag rekent het Belastingdienst een heffing over een fictief rendement. De hoogte van dat fictieve rendement hangt af van de omvang van het vermogen. Het tarief van de vermogensrendementsheffing gaat dit jaar overigens van 30% naar 31%.

Stap 4 | Let op de kosten

Naarmate de reële rendementen lager liggen, wordt het belangrijker om scherp op de kosten te letten. Bij een rendement van ruim 10% per jaar lijkt een kostenpost van 1% nauwelijks impact te hebben, maar als dat rendement daalt richting nul, maken kosten soms het verschil tussen winst of verlies. Bovendien hebben kosten ook op de lange termijn veel invloed op het uiteindelijke resultaat.

Wie tussen 2000 en 2020 zijn geld in de MSCI World Index had gestoken, boekte bijvoorbeeld een rendement van ruim 211%. Maar als de jaarlijkse kosten op 1% uitkomen, blijft daar net iets meer dan 150% van over.

Reëel rendement: 1,4%
In de Verenigde Staten werd een verhouding aandelen/staatsobligaties van 60/40 lange tijd gezien als een geschikte portefeuille-indeling. Sinds 1990 ligt het reële rendement van deze mix op bijna 5%. De Amerikaanse vermogensbeheerder AQR berekende de vooruitzichten van allerlei beleggingscategorieën en voorspelt dat dit percentage in de toekomst op slechts 1,4% ligt.

Stap 5 | Houd de vinger aan de pols

Uiteraard is het niet vanzelfsprekend dat de rente altijd laag blijft. Als de obligatiemarktrente gaat stijgen, gaat dat ten koste van de waarde van lopende leningen. Het is de moeite waard om te kijken of dit renterisico verlaagd kan worden door (te beleggen in fondsen met) een actief rentebeleid. Leningen met een korte of variabele looptijd zijn bijvoorbeeld minder gevoelig voor rentebewegingen.

Daarnaast is het interessant om te kijken hoe professionele beleggers met de lage rente omgaan. Deze partijen investeren meer in minder liquide beleggingen, om zo de premie voor illiquiditeit op te strijken. Het is vaak een kwestie van tijd voordat de strategieën van grote verzekeraars en pensioenfondsen via de ontwikkeling van nieuwe beleggingsinstrumenten ook hun weg vinden naar de particuliere markt.

Verwachte rendement
AQR is niet de enige partij die in kaart brengt hoe de toekomst van de beleggingsmix eruit ziet. In Nederland brengt Robeco elk jaar de Expected Returns naar buiten. Voor de periode 2021-2025 moeten beleggers rekening houden met een negatief rendement voor staatsobligaties van zeer kredietwaardige landen (-1,75%). Die leningen zijn gevoelig voor rentestijging. Een overzicht van verwachte rendementen staat hieronder.
Beleggingscategorie Verwacht jaarlijks rendement 2021-2025
AAA-staatsobligaties -1,75%
Investment grade bedrijfsobligaties 0,25%
High yield-leningen 2,25%
Aandelen (ontwikkelde wereld) 4,75%
Aandelen (opkomende landen) 6,75%
Grondstoffen 5,00%

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.