Updates

Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BS Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
houden
Aandelen Internationaal

PayPal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Coca-Cola EurPartners

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BS Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
houden
Aandelen Internationaal

PayPal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Coca-Cola EurPartners

Advies
houden
Interview Hein Praats, 4 okt 2019 14:40

Gesprek van de Dag: Ben Verwaayen, technologie-ondernemer

0 0 Leestijd ongeveer

Ben Verwaayen is een van de sprekers op de beleggersavond in het kader van de Maand van de Technologie, die Beleggers Belangen op 29 oktober organiseert in de Utrechtse Jaarbeurs. We vroegen de voormalig ceo van British Telecom en Alcatel-Lucent naar zijn visie op de huidige technologische trends.

Ben Verwaayen geniet grote bekendheid als voormalig ceo van British Telecom en Alcatel-Lucent. Tegenwoordig opereert hij echter buiten de schijnwerpers van het grootbedrijf, als partner van durfkapitaalfirma Keen Venture Partners. Verwaayen zal een van de hoofdsprekers zijn bij de Beleggersavond Technologie op 29 oktober. Wij vroegen hem om alvast een tipje van de sluier op te lichten.

Waar bevinden we ons momenteel in de technologische revolutie?

‘Dan moet ik de belangrijkste brief noemen die ik de laatste jaren over technologie heb gelezen. Die is kort geleden verstuurd door de president van Microsoft. Hij vraagt erin aan de wereld: “wilt u ons alstublieft gaan reguleren?” Hij is zich namelijk bewust van de ingrijpende invloed die technologie heeft op alle aspecten van onze samenleving en maakt een goede vergelijking met de uitvinding van de trein, die de samenleving destijds op ingrijpende wijze veranderde. We hebben toen met elkaar regels opgesteld om bijvoorbeeld te voorkomen dat het spoorwegennet dwars door alle stadscentra ging lopen.’

Om in die context te blijven: we zitten nu op eenzelfde ‘spoor’?

Juist. Dat heeft in dit geval te maken met de wijze waarop democratie vorm krijgt, alsook met de manier waarop werk wordt gedefinieerd en geld wordt verdiend. Het is heel opmerkelijk dat de leider van de allergrootste technologische onderneming ter wereld aan de samenleving vraagt om spelregels op te stellen. Dat betekent voor mij dat we de wildwest-fase door zijn en in een volwassener stadium terecht zijn gekomen. Daarin moeten we nu ook weer een aantal spelregels met elkaar afspreken om ervoor te zorgen dat technologie zo effectief en efficiënt mogelijk wordt ingezet.’

Met welke veranderingen gaat dat volgens u gepaard?

‘Innovaties gaan tegenwoordig dwars door bedrijven heen. Neem het gebruik van big data en kunstmatige intelligentie. Die zijn in elke tak van sport hulpmiddelen geworden waardoor op een heel andere wijze moet worden gekeken naar het inrichten van een onderneming om op de meest efficiënte wijze producten te maken en diensten te leveren die in de nieuwe behoefte voorzien. Voorheen werden economieën namelijk vooral gekenmerkt door toeleveringsketens met allemaal afzonderlijke fases. Er werd iets gemaakt en doorverkocht om daar in een keten van afzonderlijke stappen en op zichzelf staande ondernemingen weer het volgende van te maken en uiteindelijk tot een eindproduct te komen. Door de technologische vooruitgang gaan we nu van toeleverings- naar clusterketens, waarin het vooral draait om het delen van kennis en ervaring met veel meer overlap en samenwerking en minder hiërarchische bedrijfsstructuren. Met de opgebouwde nieuwe vaardigheden kunnen bedrijven vervolgens markten bedienen die vroeger niet konden worden aangeboord. De beweging van keten naar cluster zie ik dan ook als de grootste nieuwe wijze van werken.’

Ziet u die veranderingen ook in Europa? Veel beleggers denken bij technologie immers vaak aan Amerikaanse bedrijven als Facebook en Alphabet, en Chinese als Alibaba en Huawei.

‘Dat was lange tijd ook zo, maar doordat Europa steeds beter begrijpt dat clusteren en van elkaar leren meer oplevert dan op jezelf blijven staan, zien we ook hier nu veel nieuwe en interessante technologiebedrijven opkomen.’

WIE IS BEN VERWAAYEN?
Partner Keen Venture Partners
                                                                                                                                                                            
2015 – heden Partner bij Keen Venture Partners
2012/2013 – heden Commissaris bij AkzoNobel, Akamai, OFCOM
2008 – 2013 Ceo van Alcatel-Lucent
2004 – 2008 Ceo van British Telecom
1997 – 2002 Coo van Lucent Technologies
 1988 – 1997 Algemeen directeur van KPN
 1975 – 1988 Diverse functies bij ITT
Opleidingen Rechten en Internationale Politiek aan de Universiteit van Utrecht

Geldt dat, nog specifieker, ook voor Nederland?

‘Zeker, ook hier is veel aandacht voor nieuwe bedrijvigheid – veranderingsbedrijvigheid, beter gezegd. Om nieuwe tech-ondernemingen te helpen tot schaalgrootte te komen, moet men zich bewust zijn van drie broodnodige elementen. Ten eerste talent. Nederland doet er meer aan dan vroeger om dat binnen te halen en te faciliteren; denk alleen al aan de aantrekkingskracht van innovatieve hightech-regio’s als Brainport Eindhoven en Kennispark Twente. Ten tweede de toegang tot de kapitaalmarkt, want voor risicokapitaal kan je niet naar de bank omdat je geen balans hebt. Ook op dat gebied is er in Nederland veel verbeterd, met steeds meer partijen en specialisaties in de durfkapitaalsector. En ten derde de support, vooral van de overheid. Die is de afgelopen jaren flink toegenomen in Nederland, waar bijvoorbeeld ook de samenwerking tussen particuliere bedrijven en universiteiten steeds beter wordt. Dat alles vertaalt zich in fintech-bedrijven die naar de markt gaan en het ontzettend goed doen. Adyen is daarvan natuurlijk een van de bekendste voorbeelden, maar er zijn zowel in de zakelijke markt als in de softwaresector veel meer bedrijven die – wellicht minder bekend voor het grote publiek, maar wel met schaal – iets bijzonders neerzetten.’

Welke investeringsstrategie hanteert Keen Venture Partners daarbij?

Wij investeren vooral in de menskant, omdat wij geloven dat goed leiderschap in ondernemingen doorslaggevend is voor succes. Daarbij is het allerbelangrijkste dat je achter je keuzes blijft staan, want het is zelden een weg die uitsluitend is geplaveid met rozen. Daarnaast richten wij ons op dat deel van de markt waar sprake is van schaalgrootte. Daarbij werken we graag samen met technologiebedrijven in de categorieën Data & Intelligence, Software Services en Digital Models.’

En wat betekent dat concreet?

‘Dat betekent dat wij de vraag die in de markt bestaat naar meer computercapaciteit en connectiviteit willen koppelen aan eenvoud en betrouwbaarheid om nieuwe dienstverlening, in bijvoorbeeld het toerisme en onderwijs, te faciliteren. Daarbij willen we gebruik maken van technologie op een wijze die zowel veilig als schaalbaar is.’

'Ik heb geleerd om op mijn handen te zitten'
Gedurende drie decennia heeft Ben Verwaayen talloze leidinggevende functies bekleed bij vooraanstaande telecommunicatie- en technologieleveranciers. Sinds 2014 verschaft de oud-ceo van British Telecom en Alcatel-Lucent durfkapitaal aan jonge Europese groeibedrijven in de techsector. Hoewel Verwaayen dus een schat aan bestuurservaring meebrengt vanuit zijn eerdere carrière, heeft hij in de afgelopen vier à vijf jaar wel moeten leren om op zijn handen te zitten. Tegen een ondernemer zeggen ‘doe het maar zo’ werkt volgens hem namelijk zelden. ‘Al blijft het me altijd moeite kosten hoor, want je popelt natuurlijk af en toe wel. Verstandig is het echter niet en bovendien is het niet waarvoor je aan het werk bent. Het is meer een paar suggesties doen en dan weer wegwezen. Het is oké zo.’

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.