Updates

Aandelen Nederland

Just Eat Takeawaycom

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nedap

Advies
houden
Aandelen Nederland

Altice Europe

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Avantium

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

Just Eat Takeawaycom

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nedap

Advies
houden
Aandelen Nederland

Altice Europe

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Avantium

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen
Verhaal van de Week Koen Lauwers, 25 sep 2019 14:00

Kansrijke valutaposities voor turbulente tijden

0 0 Leestijd ongeveer

De volatiliteit op de valutamarkten was de voorbije maanden bijzonder groot. Daarbij houdt de Amerikaanse dollar verbazend goed stand. We bekijken welke valutaposities op dit moment interessant zijn en evalueren onze eerdere tips.

De handelsoorlog tussen China en de VS wordt niet enkel uitgevochten op het terrein van import en export. Ook de valutamarkten zijn een strijdtoneel. Daarbij bevond de Amerikaanse dollar zich de voorbije maanden in een stijgende trend. Dat is opmerkelijk, want er zijn verschillende redenen om pessimistisch te zijn over de munt. Zo heeft de Federal Reserve dit jaar al twee renteverlagingen doorgevoerd, en ook is er de chronisch hoge financieringsbehoefte van de Amerikaanse overheid als gevolg van de oplopende handelstekorten en begrotingstekorten.

Tot groot ongenoegen van de Amerikaanse president Trump gaf de Amerikaanse dollar echter tot dusver geen krimp. Een mogelijke verklaring is dat de reële rente (nominale rente min inflatie) in de VS weliswaar afneemt, maar nog altijd positief is. Daarnaast ontstaan er regelmatig dollartekorten omdat veel buitenlandse schuld uitstaat in de Amerikaanse munt. De kapitaalstromen blijven voorlopig nog richting de dollar bewegen, maar ik verwacht dat nog meer monetaire en fiscale stimuli die beweging zullen doen stilvallen. Trump wil met het oog op een herverkiezing de economie weer op de rails krijgen en is gebaat bij een zwakkere dollar.

Hieronder bekijken we welke valuta-posities op dit moment interessant zijn. We beginnen echter met een terugblik op onze valutatips uit november vorig jaar.

USD/ZAR long

Het valutapaar USD/ZAR leverde het voorbije jaar een mooi rendement op. De Zuid-Afrikaanse centrale bank (SARB) verlaagde vorige week de inflatieverwachting voor 2019 naar 4,2% en hield de rente ongewijzigd op 6,5%. Er blijven tal van onzekerheden rond de economische prestaties van Zuid-Afrika en de verwachte bbp-groei van 0,6% dit jaar is verre van indrukwekkend. Hoewel de rand fundamenteel zeker geen sterke munt is, verdwijnt het paar met het oog op een verwachte verzwakking van de USD uit de selectie van koopwaardige valutaposities.

Direct beleggen in valuta's
Op de forexmarkten worden steeds twee valuta’s tegenover elkaar genoteerd. Dit zijn de zogenoemde valutaparen. De meeste valutaparen worden 24 uur per dag verhandeld op alle grote beurzen en door de hoge liquiditeit zijn de transactiekosten laag. Lees hier meer over direct beleggen in valuta’s.

GBP/USD long

Met een longpositie op het paar GBP/USD hoopte ik dat het gezond verstand zou zegevieren en een harde brexit kon worden afgewend. Die hoop bleek ijdel, want politieke spelletjes hadden de overhand. De nieuwe premier Boris Johnson stuurt zelfs openlijk aan op het verlaten van de Europese Unie zonder akkoord. Een en ander bleek dramatisch voor het Britse pond, dat tegenover de Amerikaanse dollar terugviel onder de grens van 1,20. Dit was het laagste niveau sinds 1984.

De jongste weken weegt het brexit-verhaal iets minder op de munt, waardoor de GBP/USD herstelde naar 1,25. Politiek is er echter nog geen oplossing in zicht. Een nieuwe scheidingsovereenkomst afsluiten met de Europese Unie en deze door het Brits parlement loodsen belooft lastig te worden. De Bank of England (BoE) is ook al geen grote hulp om het GBP een duwtje in de rug te geven. Vorig jaar werd de beleidsrente nog verhoogd en stelde de centrale bank bijkomende rentestappen in het vooruitzicht. Maar net als de Federal Reserve verschoof ook de BoE de focus naar renteverlagingen.

Het is op dit moment nog onzeker of de Britse economie een recessie zal weten te vermijden. In het tweede kwartaal kromp het bbp met 0,2% op jaarbasis. Voor het lopende kwartaal wordt opnieuw op een licht positief groeicijfer gerekend, maar negatieve verrassingen zijn niet uit te sluiten.

Samengevat blijft de onzekerheid voor de Britse munt op korte termijn erg groot. Er zijn op dit moment nog verschillende scenario’s mogelijk, maar bij een harde brexit is er een grote kans op een nieuwe duikeling tot onder de 1,20. Om die reden verwijder ik het valutapaar uit de selectie kooptips.

USD/JPY short

Het valutapaar USD/JPY bereikte vorige maand een dieptepunt van 105. De shortpositie op dit valutapaar was dus een schot in de roos. Zowel de Federal Reserve als de ECB hebben hun monetaire politiek intussen versoepeld met renteverlagingen en in het geval van de ECB ook nog nieuwe obligatie-inkopen. Zo ver gaat de Bank of Japan (BoJ) voorlopig niet, zodat er nog wel wat opwaartse ruimte is voor de yen.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de Japanse centrale bank al drie decennia lang een extreem soepele monetaire politiek voert. De korte rente blijft gehandhaafd op -0,1%, en naast ¥80 bln aan overheidsobligaties op jaarbasis koopt de Japanse centrale bank ook ETF’s. De inflatie blijft met 0,6% ver onder de langetermijndoelstelling van 2%. Ondanks de hoge schuldpositie van de Japanse overheid blijft de JPY dankzij de grote handelsoverschotten van Japan een veilige haven. De shortpositie op het valutapaar USD/JPY short blijft in de selectie met koopwaardige valutaposities.

Recordprijzen voor goud in verschillende valuta's
Er was weinig rumoer over, maar de goudprijs bereikte vorige maand een nieuw hoogtepunt in euro’s. De vorige top dateerde van eind september 2012. Eerder bereikte het gele metaal ook al een record in onder meer de Japanse yen, de Australische en Canadese dollar en het Britse pond. In Chinese yuan flirt goud met het hoogtepunt van zeven jaar geleden, terwijl een nieuw record in Amerikaanse dollars en Zwitserse franken (voorlopig) nog op zich laat wachten.

Het gebrek aan rentevergoeding, traditioneel het grootste nadeel van goud, is al een tijd niet meer van toepassing. De reële rente is in grote delen van de wereld al negatief en zelfs negatieve nominale rentevoeten zijn normaal geworden. Ik zie in deze situatie op korte termijn geen verandering komen.

Wat eveneens onder de radar bleef, was het nieuws dat goud onder de Basel III-normen de status van Tier 1 kapitaal kreeg. Basel III is een set van regels voor de internationale bankensector die de financiële stabiliteit moeten waarborgen. De regelgeving legt onder meer minimum kapitaalnormen op waar financiële instellingen aan moeten voldoen. Het kapitaal van een bank wordt onderverdeeld naargelang de kwaliteit van de reserves, waarbij Tier 1 het kernkapitaal van de hoogste kwaliteit vormt. Basel III legt minimumnormen op voor Tier 1 kapitaal in verhouding tot de totale risico-gewogen activa. Goud is onder Basel III ‘gepromoveerd’ naar Tier 1. Nu weet u meteen waarom de goudaankopen van de centrale banken nooit eerder zo hoog waren.

EUR/NOK short

Het verwachte herstel van de Noorse kroon (NOK) tegenover de Europese eenheidsmunt is er maar in beperkte mate gekomen. Het valutapaar EUR/NOK zette vorige maand nog een nieuw hoogtepunt neer sinds de financiële crisis, maar de jongste weken kon de Scandinavische munt weer wat aansterken.

De Norges Bank is een witte raaf in het landschap der centrale banken. De Noorse centrale bank verhoogde de voorbije 12 maanden al drie keer de rente en gaat daarmee in tegen de heersende internationale trend. De referentierente bedraagt nu 1,25% en de Norges Bank gaf al aan dat die nog verder zal worden verhoogd. De inflatie bedraagt meer dan 2% en de monetaire autoriteiten verwachten opwaartse loondruk door een stijging van het aantal oliegerelateerde investeringen dit jaar.

Olie is goed voor meer dan 20% van het Noorse bbp en bijna de helft van de totale export. Het IMF verwacht voor 2019 een bbp-groei van 2%. De euro is nog steeds overgewaardeerd tegenover de Noorse kroon. Het oplopende renteverschil met de eurozone en de relatief betere economische vooruitzichten moeten de komende tijd in het voordeel zijn van de NOK. De EUR/NOK short mag daarom in de selectie kooptips blijven.

Hieronder geef ik een aantal nieuwe tips voor valutaposities die op dit moment koopwaardig zijn.

AUD/USD long

De Australische dollar (AUD) bereikte tegenover de Amerikaanse dollar eerder deze maand het laagste niveau sinds het voorjaar van 2009. Eigenlijk zit de AUD al sinds 2011 in een neerwaartse trend maar de beweging versnelde de voorbije maanden met een daling van 0.74 naar 0.67 voor het valutapaar AUD/USD.

Australië bevindt zich in de frontlinie van het handelsconflict tussen het Westen en China. Dit laatste land is geografisch de achtertuin van Australië en een belangrijke economische afzetmarkt voor onder meer grondstoffen. Er is dan ook een grote correlatie tussen de AUD/USD en de USD/CNY. Een goedkopere yuan maakt de invoer voor China duurder en is dus ongunstig voor de Australische economie. De bbp-groei in Australië bleef in het tweede kwartaal beperkt tot 0,5% op kwartaalbasis en 1,4% op jaarbasis, het laagste cijfer in bijna twee decennia.

Naast de zwakke macro-economische cijfers in China woog recent ook de stijgende olieprijs op de waarde van de AUD. Australië is een grondstoffeneconomie waar olie een belangrijke rol in speelt en een hoge olieprijs verzwakt de nationale munt. De Reserve Bank of Australia (RBA) heeft de rente dit jaar al tweemaal verlaagd, in stappen van 25 basispunten. De huidige rente bedraagt 1%. Het positieve renteverschil met andere valutablokken is daarmee deels weggesmolten. De consensusverwachting bij analisten is dat de rente de komende maanden verder omlaag gaat, naar 0,5%. De inflatie bedraagt 1,6%, wat betekent dat de reële rente op dit moment licht negatief is.

Ik denk dat de renteverlagingen en de economische impact van de handelsoorlog al grotendeels in de koers van de AUD zijn verwerkt. Ook de andere valutablokken verlaagden namelijk recent de rente, de Federal Reserve en de ECB voorop. Verder denk ik dat de hogere olieprijs maar tijdelijk is. Met een afnemende groei van de vraag en een hoger aanbod bij niet-OPEC-landen is er fundamenteel geen enkele reden voor een hogere olieprijs. Enkel bij een escalatie van het conflict tussen Saoedi-Arabië en de VS enerzijds en  Iran anderzijds kan een prijsdaling worden vermeden.

Daarnaast zijn ook de hoge prijzen van ijzererts en goud gunstig voor de Australische dollar. Australië is de grootste uitvoerder van ijzererts ter wereld en na China ook de grootste producent van goud. Er is overigens historisch een opvallend sterke positieve correlatie tussen de goudprijs en de AUD. De voorbije maanden bleef de AUD achter bij de goudprijs, maar ik geloof dat dit maar een tijdelijke situatie is.

USD/BRL short

Long gaan op de Braziliaanse real (BRL) is een wat tegendraadse keuze in het huidige valutalandschap. De Braziliaanse centrale bank verlaagde sinds eind juli tweemaal de rente met 50 basispunten, naar 5,5%. De stijging van de consumentenprijzen blijft beperkt tot 3,4%, waarmee de inflatie onder controle is. Dit maakt de weg vrij voor verdere renteverlagingen  al verwacht ik dat de Banco Central do Brasil een adempauze zal inlassen.

De BRL noteert tegenover de USD in de buurt van het historisch dieptepunt, dat ongeveer een jaar geleden werd neergezet. Nochtans is de reële rente ruim positief, wat in theorie gunstig moet zijn voor de BRL. De BRL kampt desondanks met een uitstroom van vreemde valuta’s, en dan vooral van Amerikaanse dollars. Dit komt omdat veel bedrijven hun uitstaande schulden moeten terugbetalen in USD, waardoor er een grote vraag is naar de Amerikaanse munt. Het wordt echter steeds voordeliger om in lokale valuta te lenen.

Brazilië is net als Australië een grondstoffeneconomie. Door de handelsoorlog met de VS koopt China meer landbouwproducten in het Zuid-Amerikaanse land. Dit jaar steeg de Braziliaanse uitvoer naar China met 20%. Ook de geplande pensioenhervorming, waarbij de uitkeringen worden verlaagd en de pensioenleeftijd verhoogd, kan de BRL ondersteunen.

China als ‘valutamanipulator’
De koers van de Chinese yuan (CNY) wordt bepaald door de Chinese centrale bank, die dagelijks een referentiekoers vastlegt. Tot vorige maand werd daarbij de grens van 7 voor de USD/CNY niet overschreden. Boven dat niveau dreigde eerder namelijk een kapitaalvlucht op gang te komen die de Chinese overheid dan weer moest temperen met restricties op het kapitaalverkeer. Maar als vergelding voor nieuwe invoerheffingen van de Verenigde Staten besloot de centrale bank toch om de CNY verder te laten dalen. Een lagere CNY maakt Chinese producten in het buitenland goedkoper en is bijgevolg gunstig voor de export. Dit compenseert het effect van de nieuwe heffingen. President Trump beschuldigde China van valutamanipulatie, maar dit kon niet voorkomen dat het paar USD/CNY begin deze maand verder klom naar 7,18. De goedkope CNY maakt echter niet alleen de export van Chinese producten goedkoper, het maakt ook de invoer van grondstoffen in China duurder. Dit heeft dan weer nadelige effecten op de economische groei.

 

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!