Updates

Aandelen Nederland

PostNL

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Altice Europe

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
houden
Aandelen Nederland

NIBC

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Boskalis Westminster

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Van Lanschot Kempen

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
kopen
Aandelen Nederland

OCI

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen

Actueel advies

Advies Peter Schutte, 27 mei 2019 14:00

Binnenlandse Zaken: zorgen over verdienmodel PostNL nemen toe

0 0 Leestijd ongeveer

Sinds de eerstekwartaalcijfers is de koers van PostNL met 30% gedaald. Beleggers maken zich steeds meer zorgen over de winstcapaciteit van de groeiende pakketdienst. Het zicht op dividend wordt daardoor nog troebeler.

Nadat PostNL eind februari bij publicatie van de jaarcijfers over 2018 had bekendgemaakt concurrent Sandd te willen overnemen, spoot de koers met 10% omhoog tot €2,52. Deze stijging hing ook samen met het voorgestelde dividend van €0,24 per aandeel over 2018, waarmee het dividendrendement op ruim 10% kwam. Op 18 april 2019 is dit bedrag van de koers afgegaan, en inmiddels is het ook aan de aandeelhouders overgemaakt (betaalbaarstelling 10 mei 2019).

Het positieve momentum van het aandeel heeft echter geen stand gehouden. Sterker nog: sinds 7 mei,  de dag waarop cijfers over het eerste kwartaal werden gepubliceerd, is het goed mis. De koers is na de cijferpublicatie ruim 30% gedaald en staat nu rond de €1,58.

Aanhoudende krimp Mail NL

De binnenlandse postbezorging is nog altijd het grootste bedrijfsonderdeel, maar dit onderdeel krimpt al tijden met zo’n 10% per jaar. Om hier het hoofd nog enigszins boven water te houden, is er fors in de kosten gesneden, onder meer door het aantal brievenbussen drastisch te reduceren. Dit laatste ontmoedigt natuurlijk mensen om nog een brief te posten, maar PostNL heeft geen keuze.

Prognose en nieuwe financiële maatstaven
PostNL rekent voor 2019 op een onderliggend cash bedrijfsresultaat van €170-200 mln (2018: €188 mln). Dit staat gelijk aan een genormaliseerde ebit van €155-185 mln. Dit laatste wordt de nieuwe maatstaf, wat vergelijken met peers vergemakkelijkt. De overstap is mogelijk omdat pensioenuitgaven en cash bijstortingen meer in lijn gaan lopen.

De omzet van Mail NL daalde in het eerste kwartaal van €424 mln naar €392 mln. Dat het onderliggende cash bedrijfsresultaat hier slecht beperkt daalde, van €17 mln naar €15 mln, komt door kostenbesparingen en een flink lagere dotatie aan de voorzieningen. Het is de vraag hoeveel kosten er hier nog bespaard kunnen worden. PostNL spreekt ook over hogere autonome kosten bij de postbezorging.

Verdienmodel PostNL

Belangrijkste punt van zorg voor beleggers is de toekomstige winstgevendheid van de pakketdienst van PostNL, de activiteit waarvan het bedrijf het in de toekomst moet hebben. De volumegroei van de pakketten bedroeg daarentegen 16%, maar analisten hadden op wat meer gerekend. De omzet van de pakketten steeg in het eerste kwartaal van €368 mln naar €398 mln.

Daarmee is meer dan 50% van de omzet van PostNL gerelateerd aan e-commerce, oftewel online retail. Deze groei vertaalt zich echter nog niet in een hogere winstgevendheid. Integendeel, het onderliggende cash bedrijfsresultaat van de pakketdienst bleef in het eerste kwartaal vlak, op €22 mln. PostNL rept over hogere arbeidskosten door krapte op de arbeidsmarkt en daaraan gerelateerde kosten voor training en behoud van personeel. Ook nieuwe cao-afspraken en hogere bijdragen aan distributiepartners spelen het bedrijf parten. Daarnaast werden er additionele kosten gemaakt voor optimalisatie van het transportnetwerk. Dit was nodig door uitbreiding van het netwerk met drie pakkettensorteercentra in 2018. Ten slotte waren er hogere kosten voor IT voor de verdere ontwikkeling van digitale diensten.

Deze kosten, hoewel allemaal logisch verklaarbaar, laten zien dat er flink geïnvesteerd moet worden in de pakketdienst. Dat komt mede doordat de concurrentie in dit speelveld bijzonder sterk is. PostNL heeft nog altijd wel circa 60% van de nationale markt in handen, maar spelers als DHL, DPD, GLS en UPS zijn geduchte concurrenten die zowel logistiek als technisch hun zaakjes steeds beter op orde hebben. PostNL maakt gewag van een kostenbesparing van €12 mln voor het concern als geheel, maar dit wordt dus weer tenietgedaan door de benodigde investeringen in de pakketdienst. De doelstelling is dit jaar €45-65 mln aan kosten te besparen, tegen €48 mln over 2018.

Overname Sandd

Over de deal met Sandd kon PostNL bij de kwartaalcijfers geen nieuws melden. De overname vergt een investering van €130 mln, en in het derde jaar van de samensmelting wordt een volledige bijdrage van Sandd van €50-60 mln aan het operationeel resultaat verwacht. Dat is enorm veel, afgezet tegen de overnamesom. Wel zijn eenmalige integratiekosten nodig, die geschat worden op één keer de jaarlijkse synergie, te nemen in de eerste twee jaar na goedkeuring van de transactie. Bovendien zal de overname voor vertraging zorgen bij het reguliere kostenbesparingsprogramma.

Vanwege de omvangrijke initiële kosten zal de schuldratio, de verhouding tussen nettoschuld/ebitda, de grens van 2 overschrijden. PostNL hanteert deze grens voor het al dan niet uitkeren van dividend. Het concern denkt de schuldratio één tot twee jaar boven die 2 zal blijven en er in die periode dus geen dividend wordt uitgekeerd. PostNL beschikte eind eerste kwartaal over een positief eigen vermogen van slechts €46 mln en een nettoschuld van €621 mln. Bedenk dat alleen al de uitkering van een volledig cash dividend van €0,24 het bedrijf €70 mln kost. Zorgen over het pensioenfonds zijn er nu gelukkig minder. De dekkingsgraad lag eind maart op 115,3%.

Minder aantrekkelijk

De zwakke financiële positie, gecombineerd met de hoge investeringen, maakt dividenduitkering voor meerdere jaren onzeker. Dat drukt ook de koers van het aandeel. Veel beleggers zitten in PostNL vanwege het aantrekkelijke dividend. Nu een winstuitkering er voorlopig niet in zit, rest feitelijk een investering in een bedrijf dat deels opereert in een sterk krimpende markt en deels in een groeide vechtmarkt.

Daar staat tegenover dat het aandeel erg laag wordt gewaardeerd. De koers-winstverhouding ligt iets boven de 5 en de verhouding EV/ebitda rond de 3. Beleggers met een lange adem kunnen alsnog plezier aan PostNL hebben, zeker als de synergievoordelen uit hoofde van een samengaan met Sandd worden geëffectueerd. PostNL beschikt daarnaast over een bovengemiddeld fijnmazig netwerk voor pakketbezorging, wat een goede bescherming biedt tegen opkomende concurrenten. Op deze stevig ingeklapte koers blijf ik bij het koopadvies. PostNL blijft gezien de zwakke balans echter wel een belegging met een bovengemiddeld risico.

Focus op groot potentieel pakketdienst
PostNL prognosticeert voor de periode tot 2022 een gemiddelde jaarlijkse groei van circa 14% voor de pakketmarkt in de Benelux. Dit impliceert een totale groei van circa 70%. Over de afgelopen vijf jaar was al bijna sprake van een verdubbeling. Schaalvergroting zal zeker voor de nodige efficiencyvoordelen zorgen. PostNL streeft naar lagere kosten per pakket door onder meer kleine pakketten apart te gaan sorteren. Hiertoe wordt in 2021 een nieuw sorteercentrum geopend. Kleine pakketten zijn goed voor circa 40% van het totale volume en daar zijn grote voordelen te behalen. Dit zal volgend jaar tot een piek in de investeringen leiden.

 

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!