Updates

Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BAM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Brunel

Advies
houden
Aandelen Nederland

Sligro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Facebook

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
houden
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BP

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
houden
Aandelen Nederland

PostNL

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Netflix

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
houden
Aandelen Nederland

NIBC

Advies
houden
Aandelen Nederland

Acomo

Advies
kopen

Updates

Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BAM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Brunel

Advies
houden
Aandelen Nederland

Sligro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Facebook

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
houden
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BP

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
houden
Aandelen Nederland

PostNL

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Netflix

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
houden
Aandelen Nederland

NIBC

Advies
houden
Aandelen Nederland

Acomo

Advies
kopen

Nieuw: onze Hoogdividendportefeuille

0 0 Leestijd ongeveer

Dividendaandelen zijn een prima middel om extra inkomen te genereren. Zeker nu obligaties en spaarrekeningen zo weinig opleveren. De nieuwe portefeuille van Beleggers Belangen biedt uitkomst.

Dividendaandelen zijn een prima instrument om vermogen mee op te bouwen. Dat bewijst de dividendportefeuille van Beleggers Belangen al ruim zeven jaar. Dividend heeft echter ook nog een andere functie. Een portefeuille van aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement is namelijk heel geschikt om beleggers van een extra inkomen te voorzien. Helemaal nu traditionele bronnen van inkomen, zoals solide obligaties en sparen, weinig opleveren. Het effectief rendement op tienjarige Nederlandse staatsleningen bedraagt immers slechts 0,6% en dat op solide Europese bedrijfsobligaties slechts 1,4%. Dat is een mager inkomen. In de nieuwe opleiding Dividendbeleggen van de Beleggers Belangen Academy (zie kader) laten we daarom zien hoe dividendaandelen de functie van inkomensverschaffer over kunnen nemen.

Doel is 4% rendement per jaar

Dat doen we aan de hand van een nieuwe portefeuille van aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement: de Hoogdividendportefeuille. Met deze portefeuille willen we een rendement van zo’n 4% per jaar behalen. Let wel: er is een belangrijk verschil tussen dividend en een coupon op een solide staats- of bedrijfslening. De kans dat een bedrijf het dividend verlaagt is groter dan dat een uitgever van solide staats- of bedrijfsobligaties de coupon niet uitkeert. Het vermijden van dividendverlagingen is derhalve van groot belang. Daarop is dan ook de selectie van de aandelen uit de Hoogdividendportefeuille op gebaseerd. We kijken daarvoor naar drie criteria: een sterke balans, een goede winstgevendheid en een gunstige koersontwikkeling. In de video’s van de dividendopleiding op onze website worden deze selectiecriteria uitgebreid behandeld.

In dit artikel stellen we de aandelen uit de nieuwe portefeuille aan u voor. De portefeuille is op 1 juli gestart met twintig Europese en Amerikaanse aandelen met een gemiddeld dividend­rendement van 4% (zie tabel). De twintig aandelen hadden bij de start een gelijke weging van ieder vijf procent en zijn over tien verschillende sectoren verdeeld (zie taartdiagram).

Nieuw aanbod Beleggers Belangen Academy
Vanaf deze maand heeft u als abonnee gratis toegang tot vier online opleidingen van de Beleggers Belangen Academy. Dividendbeleggen is een van die vier. In deze opleiding maakt u kennis met twee dividendstrategieën. Ook leert u de meest geschikte aandelen selecteren voor deze strategieën. En maakt u kennis met de nieuwe voorbeeldportefeuille: de Hoogdividendportefeuille. Meer informatie, zoals rendement en toelichting op de nieuwe portefeuille, vindt u terug op de website. In het forum van de Beleggers Belangen Academy kunt u bovendien met de experts van de redactie in gesprek.

Zwaargewichten

De sectoren Financials en Olie & Gas zijn met een weging van ieder 15% de belangrijkste sectoren uit de portefeuille. Twee van de drie financials – Allianz en NN Group – worden regelmatig door ons besproken. Dat geldt minder voor de derde: Münchener Rück, een van ’s werelds grootste herverzekeraars. Münchener Rück verzekert onder meer schades als gevolg van natuurrampen maar ook grote schades die zijn ontstaan door menselijk falen. Dat gaat om grote bedragen. In 2017 keerde de herverzekeraar €3 mrd uit na schade die was ontstaan door de orkanen Harvey, Irma en Maria en een aardbeving in Mexico. Dat vereist een sterke kapitaalpositie. Het eigen vermogen van Münchener Rück is dan ook 2,5 keer zo hoog als het door de toezichthouder vereiste eigen vermogen. Daardoor kan de herverzekeraar ook in jaren van grote schades en dalende winst het dividend gewoon op peil houden. In dergelijke jaren – zoals 2011 en 2017 – keerde Münchener Rück zonder problemen meer dividend uit dan er winst werd gemaakt. Sinds 1970 is het dividend niet meer verlaagd.

Ook de sector Olie & Gas is met drie aandelen vertegenwoordigd: Royal Dutch Shell, Total en Chevron. Oliemajors bieden traditiegetrouw een hoog en stabiel dividend dat bovendien elk kwartaal wordt uitgekeerd. Dat geldt ook voor het Amerikaanse Chevron, een zogeheten Dividend Aristocrat die al tientallen jaren op rij het dividend heeft verhoogd. Chevron, dat net als sectorgenoten nog altijd meebeweegt met de ontwikkeling van de olieprijs, rondde de afgelopen jaren enkele grote investeringsprojecten af. Daar plukt het bedrijf nu de vruchten van. De omzet groeit dit jaar naar verwachting met ruim 26% tot een geschatte $179 mrd. Op jaarbasis betaalt Chevron $8,5 mrd aan dividend, dat dankzij de teruglopende investeringsbehoefte momenteel ruimschoots gedekt wordt door de sterke cashflow. Een hoger dividend is dan ook bijna een zekerheid de komende jaren.

Inkomen portefeuille piekt in voorjaar
De Hoogdividendportefeuille bestaat uit een mix van jaarlijkse, halfjaarlijkse en kwartaalbetalers. Eén aandeel, Realty Income, keert zelfs elke maand uit. De overige vijf Amerikaanse aandelen (Chevron, Consolidated Edison, Kimberly-Clark, Procter & Gamble en Pfizer) betalen vier keer per jaar hun dividend. Van de veertien Europese aandelen betalen ook Shell en Total op kwartaalbasis en is er een halfjaarlijks dividend voor BAE Systems, Enel, NN Group en Orange. Tot slot zijn er acht aandelen die een keer per jaar hun dividend uitkeren. Achtereenvolgens gaat het om Allianz, BASF, Bouygues, Klepierre, Muenchener Ruck, Novartis, Österreichische Post en Randstad. Bij die laatste groep hebben we geen rekening gehouden met eventuele extra uitkeringen. Zo betaalde Randstad in 2018 twee keer dividend: een regulier dividend van €2,07 in april en een eenmalig speciaal dividend van €0,69 in september. Aangezien vrijwel alle jaarlijkse dividendbetalers in de maanden april en mei ex-dividend noteren, piekt het inkomen in het voorjaar. Tot dusverre werd er €581,80 aan dividend ontvangen, hoofdzakelijk van de Amerikaanse aandelen.

Erkende betalers

Nutsbedrijven en vastgoedaandelen zijn traditioneel hoge dividendbetalers. We hebben van deze sectoren dan ook twee aandelen opgenomen in de Hoogdividendportefeuille. In de nutssector zijn dat Enel en Consolidated Edison. Veel grote Europese elektriciteitsbedrijven hebben dividendbeleggers de afgelopen jaren teleurgesteld. Engie halveerde de dividenduitkering in vijf jaar tijd. Eon verlaagde het dividend met twee derde en RWE betaalde over 2015 en 2016 zelfs helemaal geen dividend. Het Italiaanse Enel is een positieve uitzondering. Begin 2015 veranderde Enel van strategie. Het vereenvoudigde de bedrijfsstructuur, verlaagde de kosten, richtte zich op stabielere bedrijfsonderdelen en beloofde het dividend structureel te verhogen. Enel heeft woord gehouden. Sinds 2014 heeft het nutsbedrijf iedere jaar het rendement op het eigen vermogen en het geïnvesteerd kapitaal, het bedrijfsresultaat en de payout-ratio (het deel van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd) verhoogd. Tegelijkertijd is de schuld verlaagd. Daardoor kon Enel de afgelopen jaren wel voortdurend een (hoger) dividend uitkeren, terwijl Engie, Eon en RWE het dividend moesten verlagen.

Het Amerikaanse nutsbedrijf Consolidated Edison levert via een aantal dochterondernemingen elektriciteit, gas en gerelateerde diensten aan klanten in de staten New York, New Jersey en Pennsylvania. Met een jaaromzet van $12 mrd, waarvan twee derde afkomstig uit elektriciteit, is het bedrijf een van de grootste beursgenoteerde nutsbedrijven in de VS. De omzet groeit gestaag, met name dankzij periodieke prijsverhogingen. Consolidated Edison richt zijn pijlen steeds meer op alternatieve energie, die momenteel nog 6% van de omzet uitmaakt. Naast windenergie deed Consolidated Edison dit jaar een flinke investering in een groot zonne-energieproject. Consolidated Edison verhoogde begin dit jaar het dividend voor het 44ste jaar op rij en keert momenteel 71,5 dollarcent per kwartaal uit. Dat is goed voor een dividendrendement van 3,8% op jaarbasis. Beleggers mogen rekenen op jaarlijkse verhoging van 3-4% de komende jaren.

Vastgoed

Net als de nutssector is vastgoed vooral aantrekkelijk vanwege het hoge dividendrendement. De vastgoedsector wordt vertegenwoordigd door één Europees (het Franse Klépierre) en één Amerikaans aandeel. Realty Income maakt tevens deel uit van de al langer bestaande Dividendportefeuille van Beleggers Belangen (zie ook kader op pagina 19). Klépierre, dat in 2014 het Nederlandse Corio kocht, bezit zo’n 160 winkelcentra in vijftien Europese landen. Ruim de helft van de omzet wordt in Frankrijk en Italië behaald. Klépierre is geen spectaculaire groeier maar biedt een stabiel dividend dat eens per jaar wordt uitgekeerd en nu goed is voor een dividendrendement van 6,9%.

Het Amerikaanse Realty Income richt zich in tegenstelling tot Klépierre niet op de exploitatie van volledige winkelcentra maar vooral op zichzelf staande commerciële panden in de VS. De portefeuille van Realty Income bestaat uit ruim 5400 panden verdeeld over 257 huurders, waaronder veel solide beursgenoteerde bedrijven. Grootste huurder is apothekersketen Walgreens met 220 panden goed voor 6,6% van de omzet van Realty Income. Het dividend wordt maandelijks betaald en groeide sinds 1994 elk jaar met gemiddeld 4,6%. Het huidige dividend­rendement bedraagt 4,7%.

Diversiteit

Twee sectoren, Industrie en Zakelijke Dienstverlening, zijn met zeer diverse aandelen in de portefeuille vertegenwoordigd. Het Britse defensiebedrijf BAE Systems en het Franse bouw-en telecombedrijf Bouygues bieden beide een bovengemiddeld en vooral zeer stabiel dividend. BAE Systems is wereldwijd actief op het gebied van defensie, veiligheid en luchtvaart als (mede-)producent van onder meer gevechtsvliegtuigen, onderzeeërs, vliegdekschepen en andere wapensystemen. De beurskoers kreeg recent een flinke tik door de vermeende betrokkenheid van Saoedi-Arabië bij het verdwijnen van de kritische journalist Jamal Khashoggi. Saoedi-Arabië was in 2017 goed voor ongeveer 16% van de totale omzet van £19,6 mrd. Er staat dus flink wat op het spel voor BAE Systems, dat in maart een voorlopig contract tekende met de Saoedi’s voor de levering van 48 Eurofighter-straaljagers met een totale waarde van £8 mrd. De VS is met 39% van de omzet overigens de belangrijkste markt voor BAE Systems. Net als de meeste defensiebedrijven wordt ook BAE Systems gekenmerkt door stabiele omzetontwikkeling. Met een geschatte k/w van 13, een gestaag groeiend dividend en een dividendrendement van 3,8% verdient het aandeel dan ook een plek in de portefeuille.

Ook het Franse Bouygues wordt gekenmerkt door een solide dividend, dat al jarenlang niet is verlaagd en vorig jaar zelfs voor het eerst sinds 2009 weer werd verhoogd. Familiebedrijf Bouygues zal in 2018 naar verwachting een omzet van €34 mrd realiseren, waarvan 64% afkomstig is uit het thuisland. De belangrijkste onderdelen zijn Colas (wegenbouw en infrastructuur) en de bouwdivisie Bouygues Construction. Deze twee zijn samen goed voor 70% van de omzet, die verder bestaat uit de telecomactiviteiten (15%), de vastgoeddivisie (8%) en de media-activiteiten via een belang van 43,8% in TF1. De grootste divisies draaien het best bij Bouygues, dat eind juni een groei van het orderboek van 9% tot €33,7 mrd rapporteerde met als drijvende kracht Colas (+18%) en Construction (+7%). De telecomactiviteiten blijven het zorgenkindje in de zeer competitieve Franse markt en noodzakelijke investeringen in het nieuwe 5G-netwerk. De sterke spreiding van activiteiten, goede vooruitzichten de komende jaren en vooral ook de ijzersterke (schuldvrije) balans maken Bouygues met een dividendrendement van 3,9% een aanwinst voor de Hoogdividendportefeuille.

Een heel ander doel
De Hoogdividendportefeuille van Beleggers ­Belangen wijkt zowel qua samenstelling als qua doelstelling sterk af van de al langer bestaande Dividendportefeuille. De nieuwe portefeuille richt zich vooral op beleggers die een aanvulling op hun inkomen zoeken en belegt derhalve in aandelen die een groot deel van de winst als dividend uitkeren. De bekende ­Dividendportefeuille, die werd gestart in 2011, richt zich echter hoofdzakelijk op groei van het dividend. Dat dividend wordt echter niet als inkomen gebruikt, maar herbelegd om zo op lange termijn vermogen op te bouwen. Het gemiddelde dividendrendement is met 2,4% dan een stuk lager dan dat van de nieuwe portefeuille, maar het dividend groeit wel harder. Het streven is een jaarlijkse dividendgroei van ten minste 7%. ­Sectoren als nuts, telecom en energie ontbreken in deze al langer bestaande Dividendportefeuille, die zwaar leunt op groeisectoren als technologie, industrie, gezondheidszorg en consumentengoederen- en diensten. Er is wel een kleine overlap tussen beide portefeuilles. ­­ Drie aandelen, te weten Münchener Rück, Realty Income en Novartis, maken zowel onderdeel uit van de Hoog Dividend Portefeuille als van de ­Dividendportefeuille.

 

Zakelijke dienstverlening

In de sector Zakelijk Dienstverlening hebben we gekozen voor Randstad – dat geen verdere toelichting behoeft – en Österreichische Post. De activiteiten van het Oostenrijkse post- en pakketbedrijf zijn te vergelijken met die van PostNL en het Belgische Bpost. Het dividendrendement van de twee laatstgenoemden ligt rond de 9% tegen ruim 5,5% voor Österreichische Post. Toch kiezen we voor de Oostenrijkers, die door de jaren heen niet alleen een stabieler koersverloop laten zien dan PostNL en Bpost maar die ook een sterkere balans hebben. Eind juni stonden tegenover een schuld van niet meer dan €7 mln maar liefst €334 mln aan liquide middelen. Daarmee ziet de balans van Österreichische Post er aanmerkelijk beter uit dan die van PostNL en vooral Bpost. Veel groei zullen de Oostenrijkers niet laten zien. Het doel voor 2018 is stabilisering van omzet en operationele winst. Maar kostenbeheersing en een stabiele balans geven ons een beter gevoel bij het huidige dividendrendement van 5,7% van Österreichische Post dan bij het hogere dividendrendement van PostNL en Bpost.

Luiers en toiletpapier

Bedrijven uit de sector Persoonlijke Verzorging zijn geen typische hoogdividendaandelen. Toch hebben we gekozen voor de Amerikaanse Dividend Aristocrats Procter & Gamble en Kimberly-Clark, beide producent van onder meer luiers en toiletpapier. Door stevige concurrentie, kosteninflatie en druk in opkomende markten presteren aandelen uit deze sector de laatste twaalf maanden vrij zwak. De koersdalingen vertalen zich echter in een relatief hoge dividendrendementen van bijna 4%. Daarmee komen ze op de radar van onze nieuwe Hoogdividendportefeuille. Procter & Gamble laat de laatste jaren een vlakke omzet zien. Het dividend is echter veilig en kan zelfs de komende jaren nog met 3-5% per jaar groeien. Ook kleinere concurrent Kimberly-Clark (beurswaarde $38 mrd), bekend van merken als Huggies en Kleenex, heeft moeite de omzet te laten groeien. Voor dit jaar rekenen analisten op een groei van 0,5% tot $18,3 mrd. Met een geschatte k/w van ruim 16 wordt het aandeel correct gewaardeerd. Het dividend zal ook de komende jaren gewoon verder verhoogd worden, waarbij net als bij Procter & Gamble gerekend moet worden op een lage eencijferige groei. Dat biedt kansen voor inkomensbeleggers in deze aandelen.

Maandelijkse rapportage

En inkomen is hét doel van onze nieuwe Hoogdividendportefeuille, al letten we ook wel op de koersontwikkeling. Die kan, zo weten we uit de Dividendopleiding, immers waarschuwen voor een mogelijke dividendverlaging. Na bijna vier maanden is het rendement – exclusief de ontvangen dividenden – van de portefeuille 0,3%. Positieve uitschieters zijn de farmaceuten Pfizer (+24,4%) en Novartis (+13,3%). Daar tegenover staan dalers BASF (-15,7%) en BAE Systems (-12,7%).

Zoals u van ons gewend bent, houden we de resultaten van onze portefeuille nauwgezet bij. Aan het begin van iedere maand vindt u een overzicht van de Hoogdividendportefeuille op het forum van de Dividendopleiding. Net als de eventuele mutaties en toelichting op deze portefeuille. Dat forum is te bereiken op het Academy-gedeelte van onze website. U kunt dit forum ook gebruiken voor vragen en opmerkingen over onze nieuwe dividendopleiding en de andere nieuwe opleidingen die voor u als abonnee gratis toegankelijk zijn.

Aandeel LandDiv rend.*Rend.**
AllianzDuitsland4,5%4,1%
BAE SystemsVK3,4%-12,7%
BASFDuitsland3,6%-15,7%
BouyguesFrankrijk4,3%-0,7%
ChevronVS3,6%-6,0%
Consolidated EdisonVS4,0%-1,1%
EnelItalië5,6%-7,2%
Kimberly-ClarkVS4,0%4,6%
KlépiereFrankrijk6,2%-8,2%
Münchener RückDuitsland4,8%2,6%
NN GroupNederland4,5%11,6%
NovartisZwitsersland3,8%13,3%
Österreich. PostOostenrijk5,2%-9,1%
OrangeFrankrijk4,7%-3,4%
PfizerVS3,8%24,4%
Procter & GambleVS3,9%6,2%
RandstadNederland3,9%-12%
Realty IncomeVS4,9%9,3%
Royal Dutch ShellNederland5,3%-4,7%
TotalFrankrijk4,7%2,4%
*Dividendrendement per 1 juli
**Koerswinst/verlies in euro’s 1 juli 2018 – 17 okt 2018

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!