Updates

Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Signify

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
image description
Opinie Jeroen Boogaard, 30 mrt 2018 09:00

Hoe pas je de portefeuille voor de korte termijn aan?

0 0 Leestijd ongeveer

Updates

Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Signify

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen

Afhankelijk van de marktomstandigheden kan het verstandig zijn om tijdelijk af te wijken van de strategische beleggingsmix. Dit kan het rendement verhogen of juist de risico’s verlagen.

Zodra de strategische verdeling over aandelen, obligaties en andere beleggingscategorieën is bepaald, is het zware werk gedaan. Even jaarlijks herbalanceren en de passieve belegger heeft verder weinig omkijken naar zijn portefeuille. Maar voor de actief ingestelde belegger past dit strakke keurslijf niet. Hij zal willen inspelen op actuele marktontwikkelingen door beleggingscategorieën voor de korte termijn te onder- of overwegen. Dit noemen we de tactische assetallocatie. De maximale afwijking van de strategische verhouding wordt in bandbreedtes vastgelegd. Zoek daarbij naar een goede balans tussen flexibiliteit en het aandelenrisico. Een afwijking van 10-20% naar beneden en naar boven is gangbaar. Zorg er ook voor dat tijdelijk een grote liquiditeitsbuffer aangehouden kan worden. Zo kan je profiteren van koersdalingen. Het innemen van tactische posities komt neer op markttiming en dat is gezien de onvoorspelbaarheid van de financiële markten niet eenvoudig. Om de kans op succes te vergroten, geven we een viertal aandachtspunten.

 

Aandachtspunt 1
Kijk op de conjunctuurklok

Om in te schatten hoe de diverse beleggingscategorieën op korte termijn zullen presteren, kunnen beleggers gebruikmaken van diverse signalen. Een bepalende factor is de stand en het verloop van de economie. De economische cyclus omvat verschillende fases, die ruwweg kunnen worden onderverdeeld in: vroeg herstel, hoogconjunctuur, afnemende groei en recessie. Economisch gevoelige asset­categorieën zoals aandelen presteren historisch gezien het sterkst in de vroege fase van het herstel, als de economische groei toeneemt, en krijgen normaliter klappen wanneer de economie in een recessie wegglijdt. Staatsobligaties en andere defensieve beleggingen boeken juist de sterkste outperformance in een recessie en blijven sterk achter bij aandelen in de herstelfase. Wie de stand van de cyclus goed kan inschatten, is dus spekkoper. Als Amerika niest, is de rest van de wereld verkouden. Let daarom op belangrijke Amerikaanse macro-indicatoren met voorspellende waarde zoals de yieldcurve, reële rente, de Leading Economic Index (LEI) van de Conference Board, wekelijkse werkloosheidscijfers en detailhandelsbestedingen. Neem vanzelfsprekend geen grote tactische posities in bij zwakke of niet eenduidige signalen.

Aandachtspunt 2
Let op de waardering

De waardering is bepalend voor de te verwachten rendementen op de lange termijn, maar is geen goed timing-instrument. Markten kunnen lang goedkoop of duur blijven. Toch worden waarderingsindicatoren in elk tactisch assetallocatiemodel opgenomen, omdat ze wel degelijk waarde kunnen toevoegen op de middellange termijn. Door bijvoorbeeld zwaar overgewaardeerde hoeken van de financiële markten te mijden, kan het rendement aanzienlijk worden verhoogd. Denk aan de bubbel op de Japanse aandelenmarkt eind jaren ’80 of de internetzeepbel begin deze eeuw. Gebruik hiervoor de gangbare multiples, zoals de koers-winstverhouding, dividendrendement en de boekwaarde. Zet de waardering van een assetclass af tegen het historische gemiddelde en tegen andere assetcategorieën.

Aandachtspunt 3
Volg de trend

Assetcategorieën kunnen lang over- of ondergewaardeerd zijn. Daarom is het aan te bevelen om de waarderingssignalen te combineren met momentumindicatoren. Nieuwe informatie wordt niet direct maar geleidelijk door de markten verwerkt. Aandelen die het al geruime tijd relatief goed doen, hebben de neiging om in de periode daarna ook bovengemiddeld te presteren. Omgekeerd zien we vaak dat aandelen met een teleurstellend rendement verder achteropraken. Het momentumeffect geldt voor drie tot twaalf maanden en is niet alleen voor aandelen aangetoond, maar ook voor obligaties, grondstoffen en valuta’s. Om het momentum in kaart te brengen, wordt vaak gekeken naar de koersontwikkeling over de afgelopen twaalf maanden exclusief de laatste maand. Dit vanwege het zogeheten reversal-effect: aandelen die recent sterk zijn gedaald, veren vaak op de korte termijn weer even op en omgekeerd.

Aandachtspunt 4
Peil het sentiment

Beleggers zijn maar al te vaak extreem negatief op de bodem van de markt en verkeren in een jubelstemming als de koersen pieken. Sentimentonderzoeken onder particuliere beleggers zijn daarom een goede contra-indicator. De American Association of Individual Investors (AAII) peilt elke week de stemming onder haar leden en dit is een van de belangrijkste sentimentindicatoren. Ook de in- en uitstroom van particulier geld uit beleggingsfondsen, de volatiliteitsindex VIX en het consumentenvertrouwen zijn relevant. <

 

Combinatie waarde en momentum werkt
Pim van Vliet en David Blitz van Robeco pasten een tactische assetallocatie long/short strategie op basis van momentum en waardering toe op twaalf verschillende beleggingscategorieën. Daarbij ging de portefeuille long in het hoogste kwartiel en short in het laagste kwartiel. Dit leverde een rendement op van meer dan 9% per jaar in de periode 1985-2007. Deze performance is stabiel tijdens de hele periode en is volgens Robeco hoog genoeg om de extra transactiekosten te compenseren.

 

Horizon
Voor de tactische asset­allocatie wordt veelal een vrij korte beleggingshorizon aangehouden van drie maanden tot een jaar. Korter heeft weinig zin, omdat dan de waan van de dag gaat overheersen.
Regio's
Tactische assetallocatie gaat verder dan het schuiven tussen aandelen, obligaties en andere assetcategorieën. Accenten kunnen ook worden verlegd op regionaal niveau, sectorniveau of op bepaalde beleggingsstijlen, zoals waarde of groei.
Risicometer
Met behulp van de site risicoprofieltoets.nl, die de Nederlandse banken hebben ontwikkeld, kunnen beleggers nagaan wat voor invloed tactische veranderingen hebben op het risicoprofiel van de portefeuille.

 

Aandelenrisico
In een neutrale beleggingsportefeuille met 50% aandelen en 50% obligaties vertegenwoordigen aandelen ruim 90% van het risico. Dat komt doordat aandelen veel volatieler zijn dan obligaties. Als beleggers maar lang genoeg beleggen worden ze daarvoor beloond, want aandelen leveren op de lange termijn meer op dan obligaties. Maar niet iedereen heeft een lange horizon van twintig jaar of meer. Dat is wel iets om in de gaten te houden. Zo leverden Amerikaanse large cap aandelen tussen 1966 en 1982 na inflatie niets op. Ook in de toekomst zullen er ongetwijfeld lange periodes zijn dat aandelen slecht presteren

 

Toegevoegde waarde
Steeds minder Nederlandse pensioenfondsen gebruiken de klassieke vorm van tactische assetallocatie. Het kost het bestuur veel tijd en de resultaten laten te wensen over. Zo zat menig belegger op basis van waarderingsgronden onderwogen in aandelen tijdens de enorme rally medio jaren ’90. De modellen wezen uit dat aandelen erg duur waren vergeleken met obligaties. Dat heeft veel rendement gekost. Tactische assetallocatie maakt nu plaats voor een dynamisch beleid, waarbij de strategische mix binnen bandbreedtes wordt aangepast aan de risico- en rendementsverwachtingen voor de lange termijn. Beslissingen worden genomen op basis van de waardering en de stand van de economie, maar de horizon is beduidend langer dan bij de traditionele tactische assetallocatie.

 

Grootste vijand
De meeste particuliere beleggers blijven achter bij de index, zo blijkt uit vele onderzoeken. Dat komt voornamelijk doordat ze niet vasthouden aan een strategie voor de lange termijn, maar zich laten leiden door ontwikkelingen op de korte termijn. Ze stappen geregeld in- en uit beleggingsfondsen en lopen daardoor rendement mis. Zo boekte de Amerikaanse fondsbelegger tussen 1995 en 2015 een jaarlijks rendement van gemiddeld 4,67%, een enorme underperformance vergeleken met de 8,19% voor de S&P500. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse DALBAR. Een beleggingsfonds werd in 2015 gemiddeld genomen 4,1 jaar aangehouden. Elke vier jaar van beleggingsfonds of strategie veranderen draagt dus niet bepaald bij aan het rendement. De grootste vijand van iedere belegger is kortom de belegger zelf. Probeer daarom niet emotioneel te reageren op marktschommelingen, maar hou altijd het beleggingsdoel op de lange termijn voor ogen.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Beleggers Belangen geeft u waardevolle informatie, waarmee u uw rendement kunt verhogen. Ontdek het nu vanaf €10,95 per maand.
 Bekijk onze abonnementen hier!