Updates

Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Signify

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
image description
Advies Peter Schutte, 20 mrt 2018 12:35

IMCD rijgt jaren van sterke groei aaneen

0 0 Leestijd ongeveer

Updates

Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Signify

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen

Het Rotterdamse IMCD houdt de vaart er goed in. Ook 2017 gaat de boeken in met een fraaie groei van omzet en winst. Het concern profiteert van een stijgende mondiale vraag naar speciaal chemicaliën en voedingsingrediënten.

 

IMCD werkt als een soort tussenpersoon tussen de chemische industrie en de voedingssector, de farmaceutische industrie en de verf­industrie. Het is partner van alle grote spelers zoals BASF, DSM en DowChemical/Dupont. Hierbij komt veel kennis kijken van de grondstoffen, de klantspecifieke formuleringen en uiteraard  marketingkracht. Circa 40% van de omzet betrekt IMCD uit de defensieve segmenten life sciences, farmacie, persoonlijke verzorging en voedingsstoffen. Ongeveer 60% is industrie, zoals verf, olie en gas, kunststoffen en schoonmaakmiddelen. Geografisch gezien is de regio EMEA (Europa, Turkije en Afrika) met een aandeel in de concernomzet van 60% nog altijd veruit de belangrijkste voor IMCD. Asia-Pacific is goed voor 16,5% van de omzet. Door een aantal grote overnames in de afgelopen jaren is de regio Americas met 23,5% van de omzet nadrukkelijk op de kaart gezet.

 

Gunstig klimaat
De jaarcijfers 2017 lagen min of meer in lijn met de verwachting. De omzet kwam 11% hoger uit op €1907 mln. Overnames droegen 8 procentpunt aan de groei bij, negatieve valuta-effecten snoepten daar 1 procentpunt vanaf. De autonome groei lag derhalve op 4%, waarmee in de tweede jaarhelft een duidelijk versnelling is ingezet. Bij de halfjaarcijfers lag de autonome groei nog op 2%. IMCD profiteerde duidelijk van het gunstige economische klimaat in de regio EMEA. De overige regio’s bleven min of meer vlak. De operationele ebita steeg het afgelopen jaar met 9% tot €161,7 mln. Exclusief negatieve valuta-effecten zou de groei 11% hebben bedragen. Autonome winststijging en de bijdrage van acquisities hebben elkaar in evenwicht gehouden. De nettowinst steeg met 6% tot €77,3 mln. De winst per aandeel voor amortisatie nam toe van €2,01 naar €2,06. Daarmee blijft het Rotterdamse bedrijf een mooi groeiverhaal, al hadden wij met €2,22 nog wat hoger ingezet. IMCD stelt een dividend van €0,62 per aandeel voor (2016: €0,55).
Sinds de beursgang eind juni 2014 is de omzet met 55% gestegen tot ruim €1,9 mrd. Met de winstgevendheid is het nog indrukwekkender gesteld. Het operationele ebita is over die jaren gestegen met 67%. Gedurende die jaren is de operationele marge verbeterd van 7,8 naar 8,5%. Het afgelopen jaar bleef de groei van het operationele resultaat dus wat achter bij de omzetgroei, waardoor de marge met 10 basispunten is afgenomen. Maar dat komt vooral door de overname in 2017 van het Canadese bedrijf L.V. Lomas, dat bij aankoop niet verder kwam dan een ebita­marge van 4,7%. Door deze overname heeft IMCD zijn positie op de snelgroeiende Noord-Amerikaanse markt weten te verdubbelen. In de regio EMEA steeg de ebita-marge van 9,6 naar 9,9%. In Asia-Pacific bleef de marge vlak op 8,9%.
In de regio Americas daalde de ebita-marge van 9,2 naar 7,9%, wat dus op het conto van L.V. Lomas kan worden geschreven. Door de benutting van synergetische effecten moet de marge van het Canadese bedrijf snel opgepoetst worden. Ceo Piet van der Slikke noemt de overname van L.V. Lomas een belangrijke stap in het realiseren van de strategie in de Noord-Amerikaanse regio. De expansie in deze regio betreft vooral de belangrijke life sciences-markten, met name voeding.

Dubbele vrije kasstroom
Eveneens in het oog springend bij IMCD is de ontwikkeling van de vrije kasstroom die over de jaren 2013 tot en met 2017 is verdubbeld tot €161,3 mln. Het afgelopen jaar liep de vrije kasstroom met 15% op. Per ultimo 2017 had IMCD voor €490 mln aan schulden op de balans staan, tegen €397 mln het jaar ervoor. Overnames en dividenduitkeringen overtroffen de uitgaven aan overnames. Hierdoor is ook de schuld­ratio (nettoschuld/ebitda) conform de specificaties in de leenvoorwaarden opgelopen van 2,3 naar 2,7. Dat is wat aan de hoge kant, maar de banken hanteren een maximale grens van 3,5. De rentedekking, het aantal malen dat uit het ebitda-resultaat de rentelasten betaald kunnen worden, ligt met 16,3 ruim boven de met financiers afgesproken grens van 4,0. Bij deze financiële verhoudingen en gezonde ontwikkeling van de kasstroom behoudt IMCD genoeg armslag om toe te slaan op de overnamemarkt indien zich nieuwe kansen voordoen.
Overnames maken nadrukkelijk deel uit van de groeistrategie, aangezien de markt waarin het concern opereert mondiaal nog altijd erg versnipperd is. De afgelopen jaren deed IMCD meerdere overnames, vooral wat kleinere bedrijven werden gekocht in Kenia, Turkije, Italië alsmede in de Verenigde Staten. In de regio Asia-Pacific is IMCD vooral aan het expanderen middels start-upactiviteiten. In Japan, Thailand en Vietnam wordt op deze wijze de aanwezigheid in dit werelddeel versterkt.

Vooruitzichten
Van der Slikke laat weten dat IMCD ook in 2018 geïnvesteerd zal blijven in expertise op het gebied van formuleringen en digitale infrastructuur. Zo werd geld gestoken in laboratoria in Noord-Amerika voor verf en persoonlijke verzorging en is het al zeer geavanceerde voedingslaboratorium verder uitgebreid. Ook blijft het bedrijf gericht op overnames. Het spreekt over interessante kansen in de markt om de mondiale aanwezigheid verder te vergroten en het productportfolio uit te breiden.
Zo vroeg in het jaar waagt het bedrijf zich niet aan een winstprognose. Wel straalt het jaarbericht vertrouwen uit in de toekomst. Voor dit jaar zetten wij in op een winst per aandeel van €2,25. Op de huidige koers van €51,55 betekent dat een behoorlijk hoge koers-winstverhouding van 23. Het dividendrendement bedraagt slechts 1,3%. Een koopadvies zit er daarom niet in, maar gezien de sterke marktpositie en gezonde langetermijnvooruitzichten adviseren wij wel al gekochte stukken in bezit te houden. <

Is er kans op een overname?
Is er kans op een overname? In het Financieele Dagblad werd in de column Bartjens gezinspeeld op een mogelijke overname van IMCD. Vergeleken met de echt grote spelers in de markt Univar (VS) en Brenn­tag (Duitsland) is IMCD maar een kleine speler. Waar IMCD €1,9 mrd omzet, telt Univar en Brenntag inkomsten van respectievelijk $8,3 mrd en €11,7 mrd. Wel weet IMCD hogere ebitdamarges te behalen. De 8,6% van de Rotterdammers is superieur vergeleken met de 7% en 7,1% die Univar en Brenntag respectievelijk afleveren. Het FD ziet IMCD daarom als een aantrekkelijke prooi. Brenn­tag (k/w 19) en Univar (17) zijn echter lager gewaardeerd dan IMCD (k/w 23).

 

Een zeer indrukwekkend koersverloop sinds beursgang in 2014
Een zeer indrukwekkend koersverloop sinds beursgang in 2014 IMCD werd in de zomer van 2014 naar de Amsterdamse beurs gebracht tegen een prijs van €21 per aandeel. Daarna ging het gelijk hard omhoog. In april 2015 stond het aandeel al op €36. Een maand later volgde een 5%-emissie tegen €32,79 per stuk. Op 1 februari werd een voorlopige piek van €57,55 neergezet. Een koersstijging van 275%!

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Beleggers Belangen geeft u waardevolle informatie, waarmee u uw rendement kunt verhogen. Ontdek het nu vanaf €10,95 per maand.
 Bekijk onze abonnementen hier!