Updates

Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden

Updates

Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden
Opinie Jeroen Boogaard, 9 mrt 2018 09:30

Wat is voor mij de optimale beleggingsmix?

0 0 Leestijd ongeveer

De verdeling van het vermogen over verschillende beleggingscategorieën bepaalt in grote mate het rendement. Een vierstappenplan voor een geschikte strategische assetallocatie.

In plaats van veel energie te stoppen in het analyseren van aandelen en het timen van de markt, kunnen beleggers beter eerst zorgen dat ze een goede beleggingsmix hebben. Onderzoeken wijzen uit dat ongeveer 90% van de variatie in rendementen wordt verklaard door de strategische assetallocatie, ofwel de verdeling van het vermogen over verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties. Het overige verschil komt op het conto van kosten en de vaardigheden van de belegger. Beleggen begint dus bij het nemen van deze essentiële strategische beleggingsbeslissing. De doelstelling is een zo hoog mogelijk rendement bij een zo laag mogelijk risico. Dat kan worden bereikt met een evenwichtige spreiding over diverse beleggingscategorieën, die afzonderlijk reageren op macro-economische ontwikkelingen en dus niet sterk zijn gecorreleerd aan elkaar.

STAP 1
Bepaal je risicotolerantie

De samenstelling van een beleggingsportefeuille is heel persoonlijk en hangt vooral af van uw beleggingshorizon, risicobereidheid, doelstellingen en financiële situatie. Een multimiljonair die over vijftien jaar een derde woning in Monaco wil aanschaffen, kan veel risico nemen en in beginsel veruit het grootste deel van de portefeuille in aandelen stoppen. Maar slaat hij of zij in paniek aan het verkopen bij een tussentijdse beurscorrectie van 50%, dan is het verstandig om toch ook plek te reserveren voor hoogwaardige obligaties. Iemand die over een paar jaar met pensioen gaat en dan afhankelijk is van de inkomsten uit zijn beleggingsportefeuille, zal heel defensief moeten beleggen. Denk vooral goed na over het risico dat u wilt lopen en kan dragen. Naast de beleggingshorizon is dit van doorslaggevend belang voor een succesvolle belegging.

 

STAP 2
Stel de optimale mix vast
Vervolgens is het zaak om een goede portefeuilleverdeling te maken, die past bij uw situatie. Banken hanteren hiervoor risicoprofielen, waarbinnen het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën wordt verdeeld. Dit zijn in de regel vijf tot zes profielen, uiteenlopend van zeer defensief (beleggingshorizon minder dan twee jaar) tot zeer offensief (langer dan vijftien jaar). De invulling per profiel varieert per bank, maar de modelportefeuilles kunnen doe-het-zelvers helpen om tot een goede verdeling te komen. In het meest defensieve profiel horen aandelen eigenlijk niet thuis, terwijl het gewicht van obligaties in de meest offensieve portefeuille beperkt mag blijven tot 20-10%. In een klassieke neutrale portefeuille wegen aandelen en obligaties even zwaar en is de beleggingshorizon minimaal vijf jaar. Bij een dergelijk profiel ligt het verwachte rendement volgens Rabobank momenteel op 4,3% per jaar en bedraagt het neerwaartse risico 15%. Uiteraard zijn dit indicaties. Het risico wordt berekend op basis van de historische volatiliteit van aandelen en obligaties en dit kan in de toekomst heel anders uitpakken. Vindt u een verlies van 15% in een gegeven jaar te groot, dan zult u meer in obligaties moeten beleggen. Andersom geldt: wanneer uw rendementsdoelstelling hoger ligt, is meer exposure aan de aandelenmarkt noodzakelijk.

STAP 3
Vul de portefeuille
De derde stap is het invullen van de beleggingsportefeuille met aandelen, obligaties, cash en wellicht ook wat alternatieven zoals hedgefondsen. Van groot belang is om tot een goede spreiding te komen. Dat gaat het beste via beleggingsfondsen en Exchange Traded Funds (ETF’s). Maak een keuze tussen passief of actief beheer in de kern van de portefeuille. Stock pickers houden een spreiding over minstens vijftien aandelen aan. Bij obligaties is dat aantal lang niet voldoende en is een beleggingsfonds/ETF onontbeerlijk om tot een goede risicospreiding te komen. Het obligatiegedeelte kan worden ingevuld met staatsleningen, kredietwaardige bedrijfsobligaties en high yield. Aangezien dit de buffer moet vormen in slechte tijden, is het verstandig om voornamelijk in veilige obligaties te beleggen die in euro’s genoteerd zijn. Bij aandelen is wereldwijd beleggen aan te raden, omdat dit de spreiding ten goede komt. Afhankelijk van uw risicobereidheid en doelen kunnen hier accenten worden gelegd op grote/kleine aandelen, ontwikkelde/opkomende markten en defensieve/cyclische sectoren. Wie het simpel houdt, kiest voor ETF’s op brede standaardindices zoals de MSCI World, MSCI EM en de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index.

STAP 4

Stuur tijdig bij

Nadat de strategische beleggingsbeslissingen zijn genomen, kan de belegger niet achterover leunen. Koersstijgingen- en dalingen kunnen de beleggingsmix uit het lood slaan, waardoor herbalancering noodzakelijk is. Herbalanceren is het herstellen van de gekozen strategische verhouding tussen aandelen en obligaties. Koop aandelen dus bij na sterke koersdalingen en verkoop wat na flinke stijgingen. Dat is soms lastig, maar wel noodzakelijk om de doelen te halen. Het neerwaartse risico van de portefeuille zou anders veel te groot worden na een sterke stijging van de aandelenkoersen. Daarnaast is aanpassing van de strategische assetallocatie verstandiger naarmate de beleggingshorizon dichterbij komt. Ga dus defensiever beleggen als bijvoorbeeld de pensioenleeftijd nadert.

Alternatieven
De belangrijkste assetcategorieën zijn aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en liquiditeiten. Daarnaast krijgen alternatieve beleggingen, zoals grondstoffen en hedgefondsen, vaak een aparte plek binnen portefeuilles.
Vastgoed
Vermogensbeheerders rekenen vastgoed ook wel tot een aparte beleggingscategorie. Beursgenoteerd vastgoed is echter sterk gecorreleerd aan de aandelenmarkten en biedt in dat opzicht dus nauwelijks diversificatievoordelen.
Tactische assetallocatie
Het is gebruikelijk om bandbreedtes aan te houden waarbinnen de gewichten van de diverse beleggingscategorieën mogen fluctueren. Met deze tactische assetallocatie kan worden ingespeeld op de vooruitzichten voor de korte termijn.
Gewijzigde marktomstandigheden

De risico’s van de diverse beleggingscategorieën zijn gebaseerd op historische ontwikkelingen. Die kunnen nu heel anders liggen. Hetzelfde geldt voor de te verwachten rendementen ten opzichte van de historische prestaties. De assetallocatie moet daarop worden aangepast . Met de huidige lage rente is het bijvoorbeeld de vraag of staatsobligaties nog wel zo veilig zijn. Beoordeel daarom geregeld of de strategische assetallocatie nog wel past bij de huidige omstandigheden op de financiële markten.

Toekomstige rendementen

De Amerikaanse pensioensector is optimistisch over de rendementskansen in de toekomst. Recent onderzoek onder 230 Amerikaanse pensioenfondsen wijst uit dat zij op de lange termijn rekenen op een nominaal gemiddeld rendement van 7,6% per jaar. Dat zou na aftrek van inflatie een reëel rendement van 4,8% opleveren. Daaraan liggen de volgende nominale rendementsverwachtingen ten grondslag: aandelen (8,7%), obligaties (4,9%), vastgoed (7,7%), hedgefondsen (6,9%), private equity (10,3%) en cash (3,2%). De prognoses zijn echter gebaseerd op de prestaties in het verleden. Robeco is een minder positief en gaat voor de lange termijn uit van een nominaal rendement op aandelen van 7% en op obligaties van 4,25%. Een eenvoudige 50/50-portefeuille zou dan resulteren in een jaarlijks nominaal rendement van gemiddeld 5,6%. Uitgaande van een inflatie van 2% per jaar, resteert dan een reëel rendement van circa 3,6%. Het zijn uiteraard maar prognoses: de daadwerkelijke rendementen kunnen hier aanzienlijk van afwijken.

Core-satellite

Bij de invulling van de beleggingsportefeuille komen beleggers voor de keuze te staan of ze actief of passief willen beleggen. Dat kan per assetcategorie verschillen. Ook is een combinatie mogelijk. Veel institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars doen dat via een ‘core-satellite’-strategie. Het grootste deel van de portefeuille wordt dan passief belegd via indexfondsen/ETF’s op brede marktindices. Doel is om het rendement van de markt te evenaren tegen zo laag mogelijke kosten. Actief beheerde beleggingsfondsen of individuele titels moeten in de ‘satellieten’ voor extra rendement zorgen.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!