Updates

Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Signify

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
image description
Opinie Michiel Pekelharing, 21 jul 2017 15:31

Joshua Kendall: ‘Groen beleggen is niet automatisch goed beleggen’

0 0 Leestijd ongeveer

Updates

Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Signify

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen

Veel grote risico’s voor obligatiebeleggers laten zich niet vangen in financiële cijfers. Joshua Kendall raadt aan om goed te kijken hoe bedrijven omspringen met milieu, maatschappij en fatsoenlijk bestuur.

Op de aandelenmarkt heeft duurzaam beleggen een ontwikkeling doorgemaakt van nichemarkt naar hoofdstroming. Sommige beleggers beperken zich tot aandelen van de groenste bedrijven, terwijl anderen juist vervuilende ondernemingen mijden of actief de dialoog opzoeken. Duurzaam beleggen in obligaties is echter een lastiger verhaal.

Hoe werkt duurzaam beleggen in het obligatiesegment?
‘Aandeelhouders kunnen de richting van een bedrijf beïnvloeden door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Ze hebben dan onder meer de mogelijkheid om zich uit te spreken over het beloningsbeleid en het aanstellen van commissarissen. Die optie ontbreekt voor obligatiebeleggers. Daar komt bij dat het handelsvolume in grote delen van de vastrentende markt heel laag ligt, met name bij leningen die niet in een index zijn opgenomen en in het high-yieldsegment. Het is soms heel moeilijk en duur om een obligatiepositie te verkopen. Als je instapt, leg je jezelf dus voor langere tijd vast. Het is zaak om heel scherp te kijken naar alle risicofactoren op korte en vooral lange termijn. Daarbij zijn duurzame ontwikkelingen een belangrijk hulpmiddel. In dit opzicht wordt vaak gesproken over ESG-factoren (Environmental, Social & Governance), waarmee verwezen wordt naar de wijze waarop een bedrijf omspringt met milieu, maatschappij en fatsoenlijk bestuur. Als een bedrijf een slecht trackrecord heeft op het vlak van milieuverontreiniging of slechte arbeidsomstandigheden, is dat voor ons een heel duidelijk waarschuwingssignaal. Het gaat daarbij nadrukkelijk om alle factoren afzonderlijk en niet om de gemiddelde ESG-score voor een bedrijf.’

Kunt u een voorbeeld geven van wat daarbij komt kijken?
‘Het Spaanse Abengoa heeft veel aandacht gekregen van beleggers in duurzame leningen. De onderneming installeert zonnepanelen en in 2014 gaf Abengoa de eerste groene high-yieldobligatie uit. Onze specialisten zetten echter wat vraagtekens bij de boekhoudmethodes en bovendien wilde het concern niet ingaan op onze voorstellen om op bestuurlijk vlak enkele wijzigingen door te voeren, zodat obligatiehouders wat meer zekerheid zouden krijgen. Op basis van de factor fatsoenlijk bestuur hebben we ervoor gekozen om niet in de leningen van Abengoa te investeren. Dat bleek de juiste keuze, aangezien de onderneming in financiële problemen kwam en niet langer aan de rente- en aflossingsverplichtingen kon voldoen. Beleggers kunnen uit de gang van zaken bij Abengoa twee belangrijke lessen trekken. De eerste is dat het ook met groene obligaties verkeerd kan aflopen. Hiermee werd de mythe doorgeprikt dat groen beleggen altijd goed beleggen is. Daarnaast kwam nog eens duidelijk naar voren dat beleggers hun huiswerk moeten doen en alle risicofactoren scherp moeten analyseren voordat ze in een obligatie stappen.’

Verschillen milieu-, maatschappelijke- en bestuurlijke risico’s van karakter?
‘Ontwikkelingen op het vlak van milieu en maatschappij hebben vaak impact op de lange termijn. Als een bedrijf een aanpak ontwikkelt voor bijvoorbeeld het terugdringen van de CO2-uitstoot of het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden, zal het bijna altijd lang duren voordat duidelijk wordt of de maatregelen voldoende zijn om bijvoorbeeld het effect van CO2-belasting of onrust onder werknemers te voorkomen. Misstanden op het vlak van fatsoenlijk bestuur kunnen echter ook op zeer korte termijn grote invloed hebben op de positie van een onderneming. Bij het in kaart brengen van mogelijke risico’s maken we gebruik van ESG-data van MSCI, maar we doen ook een heel groot deel van het werk zelf. Van bedrijven die niet opgenomen zijn in MSCI-indices zijn namelijk geen gegevens beschikbaar. Aan de andere kant krijgen grote Amerikaanse bedrijven vaak te maken met rechtszaken, waarbij we zelf graag goed in beeld willen krijgen wat de impact daarvan kan zijn. Omdat BNY Insight Investment met een beheerd vermogen van $650 mrd een grote partij is, krijgen we vaak de mogelijkheid om regelmatig in gesprek te gaan met het management van de bedrijven waarin we beleggen. Die gesprekken zijn ook heel geschikt om te beoordelen in hoeverre fatsoenlijk bestuur een risicofactor is. Het komt voor dat een onderneming op papier een prima belegging lijkt, maar dat het beeld volledig verandert als je eenmaal tegenover de bestuurders aan tafel zit. Sommige topmannen kunnen soms behoorlijk onbeschoft zijn, weigeren om vragen te beantwoorden en zich agressief gedragen tegenover de leden van hun eigen managementteam. Ik vraag me dan meteen af hoe ze zich zullen opstellen als we ons hebben vastgelegd voor een obligatie-uitgifte.’

Wat kan de particuliere belegger van uw aanpak leren?
‘De belangrijkste les is dat obligatiebeleggers verder moeten kijken dan alleen de financiële cijfers, aangezien ESG-risico’s daaruit onvoldoende naar voren komen. Om dezelfde reden is het ook gevaarlijk om te veel waarde te hechten aan het oordeel van kredietbureaus zoals Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch. Deze partijen kijken vaak maar vijf jaar vooruit, terwijl de risico’s die voortvloeien uit milieu- en maatschappelijke factoren vooral op de zeer lange termijn een rol spelen. Ten slotte is het zaak om een goed beeld te krijgen van hoe het management functioneert. Dat kan bijvoorbeeld door te kijken hoe bestuurders omgaan met lastige vragen aan de hand van het doornemen van het verslag van de analistenbijeenkomsten. Een belegger moet per slot van rekening goed weten aan wie hij zijn geld toevertrouwt.’

Nichespelers sluiten aan bij grote organisaties

In de fondssector tekent zich een tweedeling af waarbij partijen steeds duidelijker moeten kiezen of ze de nadruk gaan leggen op schaalgrootte of zich gaan specialiseren in een bepaald marktsegment of een onderscheidende strategie. Nichespelers missen de middelen voor een grote verkoop- en marketingafdeling. Vaak sluiten dit soort partijen zich aan bij grotere organisaties die wel over een wereldwijd netwerk beschikken. ­ Bank of New York (BNY) Mellon Investment Management heeft bijvoorbeeld een beheerd vermogen van circa $1.700 mrd, verspreid over 13 beleggingsboetieks. Insight Investment – met de focus op vastrentende- en absolute return-strategieën – is daarvan de grootste. Andere voorbeelden van multi-boetiekhuizen zijn Legg Mason, Nordea en Affiliated Managers Group.

Lees ook: Duurzaam beleggen is niet voor iedereen


Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele adviezen voor deze aandelen? U kunt zich als abonnee aanmelden voor de alerts. Vink onderaan dit artikel het fonds aan of ga voor het volledige overzicht naar de alertspagina op onze website.


Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Beleggers Belangen geeft u waardevolle informatie, waarmee u uw rendement kunt verhogen. Ontdek het nu vanaf €10,95 per maand.
 Bekijk onze abonnementen hier!