Updates

Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BS Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
houden
Aandelen Internationaal

PayPal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Coca-Cola EurPartners

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BS Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
houden
Aandelen Internationaal

PayPal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Coca-Cola EurPartners

Advies
houden
Opinie Peter Schutte, 26 apr 2017 09:19

Onderbelichte Nederlandse kleintjes

0 0 Leestijd ongeveer

In de kelders van Euronext vinden we een aantal bedrijven die nauwelijks aandacht krijgen. Niet altijd terecht, want er zitten een paar fraaie tussen waar grote koerswinsten mee zijn te behalen.

Euronext Amsterdam biedt beleggers van alles wat, van grote multinationals waar de hele wereldpers over schrijft tot kleine lokaal opererende bedrijven waar nauwelijks oog voor is, maar waarvan de koersprestaties in bepaalde gevallen indrukwekkend zijn. Wij selecteerden een tiental van deze ondernemingen die zeker de moeite waard zijn het licht eens over te laten schijnen, al is het alleen al omdat beleggers zich tot deze fondsen aangetrokken voelen. Wij selecteerden de volgende fondsen: Ajax, Batenburg, DPA, Esperite, Headfirst Source Group, Holland Colours, Hydratec, Snowworld, Stern, en Tie Kinetix.

AFC Ajax
Van de uitstaande aandelen van Amsterdamse voetbalclub Ajax zit 73% bij de Vereniging Ajax. De club wil graag toegang houden tot de kapitaalmarkt om geld aan te kunnen trekken als dat nodig mocht zijn. De koers doet al drie jaar niets, maar financieel gaat het momenteel de goede kant op. Over de eerste helft van het boekjaar 2016/2017 (periode juli t/m december) is een nettowinst geboekt van €29,5 mln, gelijk aan €1,59 per aandeel. En door de huidige goede voetbalprestaties in Europa rinkelt de kassa lekker door. Het aandeel lijkt op een koers van €9 dan ook spotgoedkoop. De resultaten zijn echter bijzonder volatiel. Over het vorige boekjaar werd zelfs een nettoverlies geleden. Het grote verschil zit in ontvangen transfergeld. Een beter beeld geeft wellicht de balans. Gezien het onvoorspelbare karakter van de resultaten en de grote invloed van de Vereniging volstaan wij met een houdadvies. Van dividend is lang niet altijd sprake.

Batenburg
Technische dienstverlener Batenburg is voor 77,2% in handen van de familie Van Puijenbroek, Decico BV bezit 8,7% en J.L. Van den Heuvel 5,2%. Anderhalf jaar terug moesten de Van Puijenbroeks een verplicht bod doen, maar deden het bod gestand ongeacht het aanmeldingspercentage. De geboden prijs van €19,50 per aandeel bleek achteraf een koopje want inmiddels noteert het fonds €26,66. Na jaren van tegenvallende bedrijfsprestaties zaten de resultaten vorig jaar goed in de lift en ook voor dit jaar wordt winstgroei voorzien. Over de gehele linie zou het bedrijf naar eigen zeggen robuuster en slagvaardiger zijn geworden. Batenburg heeft verder potentieel waar het gaat om installatie en software ontwikkeling. Voor dit jaar rekenen wij op een behoorlijke verdere winstgroei, maar voor de periode daarna zijn wij wat gematigder. Bij een k/w van ruim 10 volstaan wij daarom met een houdadvies.

DPA
Met een free float van slechts 12% is detacheringsbedrijf DPA ook geen aandachtstrekker op het Damrak. Beleggers hebben ook weinig plezier van het aandeel dat al drie jaar rond het huidige niveau van €1,70 hangt. NIBC ziet kansen in de multi-niche strategie van DPA. Bovendien wordt het aandeel volgens NIBC 10-15% lager gewaardeerd dan sectorgenoten. Daar zullen de gebrekkige verhandelbaarheid en wat magere trackrecord ook zeker mee te maken hebben. De cijfers over het eerste kwartaal vielen ook wat tegen omdat DPA veel last heeft van de nieuwe wetgeving omtrent de inhuur van freelancers. Begin dit jaar kondigde cfo Stefan Heesakkers nog zijn vertrek aan vanwege onenigheid over de te volgen strategie. Dat zou echter ook zo maar een overname op het bedrijf kunnen uitlokken. Met een k/w van 11 starten wij met een houdaanbeveling.

Esperite
De laatste jaren vertoont de koers van Esperite, actief met de opslag van stamcellen en genetische tests, alleen maar een dalend verloop. Het bedrijf is in financiële problemen geraakt en heeft het geduld van beleggers omtrent een nieuwe financieringsronde danig op de proef gesteld. Op 8 maart 2017 kon het bedrijf eindelijk melden dat het zich verzekerd heeft van €9 mln aan externe financiering via de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants. Bij volledige uitoefening van de warrant kan dit bedrag tot €13 mln oplopen. Dat leek goed nieuws, maar sindsdien is de koers juist verder afgegleden. De liquiditeit is erg gering. Topman Frederic Amar bezit al 32% van de stukken en verder zijn er meerder aandeelhouders met pakketten van 8-9%.Wellicht dat de cijfers gepubliceerd op 26 april 2017 meer inzicht geven, maar vanwege de gebrekkige transparantie verlagen wij ons advies van ‘houden’ naar ‘verkopen’.

Headfirst Source Group
Na de eindelijk beklonken fusie tussen de arbeidsbemiddelaars Source Group en Headfirst is een bedrijf ontstaan met een omzet van ruim €450 mln en een ebitda van ruim 7 mln. Een flinterdunne marge van circa 1,6%, maar er zijn veel synergievoordelen te verwachten. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een nettowinst van minimaal €4 mln, gelijk aan circa €0,30 per aandeel. Voor de jaren 2018 en 2019 wordt een groei van de winst per aandeel met minimaal 15% voorgeschoteld. Op de huidige koers van €2,20 lijkt het aandeel een koopje. Value8 heeft circa 62% van de stukken in handen en J.P. Visser 20%. Een aandeel voor de durfal. Wij trappen af met een houdadvies.

Holland Colours
Hoe kleurrijk de industriële kleurpigmenten van Holland Colours ook zijn, echt onder de aandacht van het grote publiek komt het aandeel vrijwel nooit. En dat is bijzonder jammer omdat het bedrijf juist erg goed presteert. Over de afgelopen twaalf maanden is het aandeel met 45% gestegen. Over het gebroken boekjaar 2016/2017, eindigend eind maart, stevent het bedrijf af op een winstgroei van zeker 25% en de groei lijkt er nog niet uit. Holland Colours streeft naar een ebit-marge van 10% te behalen in 2020 (2015/2016: 7,8%) en lijkt dat al een jaar eerder te bereiken. Wij verhogen ons advies van ‘houden’ naar ‘kopen’. Ook hier is de free float met 19% erg gering.

Hydratec
De koers van industriële toeleverancier Hydratec is het afgelopen jaar met liefst 60% gestegen. Met name de overname van Helvoet in 2015 heeft het bedrijf goed gedaan. Het afgelopen jaar is de groei van het bedrijfsresultaat wat bescheidener geweest, maar Hydratec beschikt over een groot potentieel. Met een koers-winstverhouding van rond de 10 en een dividendrendement van 3,5% is het aandeel nog altijd niet duur en een koopadvies waard. De liquiditeit is wel bijzonder beperkt en het fonds zit ook in het veilingsysteem.

SnowWorld
Uitbater van indoor ski-resorts SnowWorld staat sinds 10 december 2013 genoteerd aan het Damrak via een ‘reverse listing’ van Fornix Biosciences. De gang naar de kapitaalmarkt was ingegeven door de snelle uitbreiding die het bedrijf doormaakt. Over het eerste kwartaal van het huidige boekjaar, seizoensmatig het belangrijkste kwartaal, werd volop geprofiteerd van de expansie in Zoetermeer. Recent is er nogal wat geschoven met pakketten. Oprichter en ceo Koos Hendriks bouwde zijn belang af van 67,79% naar 49,53%. Value8 ging eveneens terug, van 12,76% naar 6,61%. De Belgische miljardair Marc Coucke vergrootte zijn positie juist van 9,57% naar 24,42%. De free float ligt rond de 12%. Beleggers dienen zich ook te realiseren dat het bedrijf nog altijd behoorlijk zwaar gefinancierd is. De verhouding nettoschuld/ebitda ligt dit jaar rond de 3,5. Wij volstaan met een houdadvies.

Stern Groep
Nu de ook in Nederland de vraag naar auto’s weer stijgt en Stern verder wil groeien in leasing en verhuur en schadeherstel, zit de koers flink in de lift. Het bedrijf denkt zelfs het ebitda in 2020 te kunnen hebben verdubbeld. Lease en verhuur profiteert van de lage rente-omgeving, terwijl bij de dealertak nog grote efficiencyslagen te maken zijn. Stern bezit ook nogal wat vastgoed waar verborgen waarde in zit. Een winst per aandeel van rond de €3 lijkt voor dit jaar mogelijk, oplopend tot circa €3,75 volgend jaar. Het aandeel is daarmee bijzonder laag gewaardeerd, temeer daar Stern ook nog eens een fraai dividend uitkeert. De free float is beperkt tot minder dan 30%. NPM Capital bezit 27% en heeft in het verleden wel eens een overnamepoging gewaagd. Oprichter Henk van der Kwast bouwde onlangs zijn belang af van 17% naar 13,5%. Navraag leert dat hij dit heeft gedaan om wat financiering af te bouwen in de eigen holding. Koopwaardig.

Tie Kinetix
Tie Kinetix levert SaaS (Software as a Service) oplossingen voor optimalisatie van bedrijfsprocessen en online communicatie. Sinds kort ligt de focus op verdere expansie van Flow, het softwareproduct dat alle technologie van Tie omvat. Tie heeft ook aangegeven een partner te zoeken om Flow verder uit te rollen. De wijziging in de organisatie die de nieuwe strategie met zich meebrengt gaat in eerste instantie gepaard met margedruk. Cijfers over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2016-2017 (periode oktober t/m december) lieten zelfs een omzetdaling zien en een negatief ebit-resultaat. Voorlopig zal het bedrijf zich eerst moeten bewijzen. Wij blijven nog aan de zijlijn: ‘verkopen’.

Balans
Maken wij de balans op van onze zoektocht onder de microcaps aan het Damrak dan komen wij tot de slotsom dat bij vrijwel alle fondsen de liquiditeit bedroevend laag is. Fundamenteel vinden wij dat slechts enkele fondsen als serieuze koopkandidaten aangemerkt kan worden. Holland Colours, Hydratec en Stern pikken wij eruit als eventuele goede aanvulling op uw beleggingsportefeuille. Van deze drie fondsen kan het eenvoudigst een positie in Stern worden opgebouwd. Headfirst Source Group, SnowWorld en Tie Kinetix moeten zich nog meer bewijzen. Voor deze fondsen geven wij houdadviezen. Dat geldt ook voor Batenburg dat de verwachte winstgroei al grotendeels verdisconteerd heeft. DPA presteert wat mager, maar is wel overnamekandidaat. Ajax is een aandeel op zich en wij beperken ons vanwege de volatiele inkomstenstroom tot een houdadvies. Esperite vinden wij te ondoorzichtig en daarom te riskant, ‘verkopen’ derhalve.

Onder microcaps verstaan we in Europa bedrijven met een marktkapitalisatie onder de €100 mln. Microcaps kennen specifieke risico’s en dus ook rendementskansen. Het feit dat er minder informatie over beschikbaar is, biedt kansen voor degenen die hun huiswerk goed doen. Kleine ondernemingen zijn wel kwetsbaarder voor tegenslagen, waar tegenover staat dat als het goed gaat de groei ook hard kan gaan. Kleine bedrijven kunnen eenvoudiger worden overgenomen, al bewijst de actualiteit dat tegenwoordig ook AEX-fondsen opgeslokt kunnen worden. Groot nadeel is de beperkte verhandelbaarheid, temeer omdat vaak grote pakketten bij enkele aandeelhouders zitten. Dit maakt het erg lastig posities op- en af te bouwen. Handel in grotere pakketten gaat dan ook veelal buiten de beurs om. Een beperkte liquiditeit mag echter geen reden zijn een goedkoop aandeel links te laten liggen. Het feit dat er vaak slechts enkele grootaandeelhouders zijn, kan een overname ook juist weer bespoedigen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de grootaandeelhouder een overname juist wil tegenhouden. Bij Ajax zien we dat bijvoorbeeld, waar de Vereniging Ajax de touwtjes in handen wil houden. Beste advies voor beleggen in microcaps is om goed te blijven spreiden en posities relatief beperkt te houden.

Risico's en kansen van beleggen in microcaps
Onder microcaps verstaan we in Europa bedrijven met een marktkapitalisatie onder de €100 mln. Microcaps kennen specifieke risico’s en dus ook rendementskansen. Het feit dat er minder informatie over beschikbaar is, biedt kansen voor degenen die hun huiswerk goed doen. Kleine ondernemingen zijn wel kwetsbaarder voor tegenslagen, waar tegenover staat dat als het goed gaat de groei ook hard kan gaan. Kleine bedrijven kunnen eenvoudiger worden overgenomen, al bewijst de actualiteit dat tegenwoordig ook AEX-fondsen opgeslokt kunnen worden. Groot nadeel is de beperkte verhandelbaarheid, temeer omdat vaak grote pakketten bij enkele aandeelhouders zitten. Dit maakt het erg lastig posities op- en af te bouwen. Handel in grotere pakketten gaat dan ook veelal buiten de beurs om. Een beperkte liquiditeit mag echter geen reden zijn een goedkoop aandeel links te laten liggen. Het feit dat er vaak slechts enkele grootaandeelhouders zijn, kan een overname ook juist weer bespoedigen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de grootaandeelhouder een overname juist wil tegenhouden. Bij Ajax zien we dat bijvoorbeeld, waar de Vereniging Ajax de touwtjes in handen wil houden. Beste advies voor beleggen in microcaps is om goed te blijven spreiden en posities relatief beperkt te houden.
Free float zegt niet alles
Een beperkte free float is een handicap en daarom ook een risico om in de beleggingsbeslissing mee te nemen. Vaak komt dit risico tot uiting in een wat lagere waardering op de beurs. Wie over een lange adem beschikt, kan op termijn deze illiquiditeitspremie als extra rendement opstrijken. Blindvaren op de opgegeven free float in analistenrapporten kent enkele valkuilen. Zo zijn er genoeg aandelen te vinden waarbij de free float redelijk hoog is maar de gemiddelde dagomzet toch erg gering. In dat geval zijn er niet veel grote pakketten in vaste handen maar houden de kleine aandeelhouders hun stukken gewoon lekker vast. Melden bij de AFM is pas verplicht vanaf een 3%-belang. Bij een fonds als Esperite is een investering van ruim drie ton al voldoende om meldingsplichtig te zijn. Geen wonder dat bij deze categorie fondsen de free float al snel aan de lage kant is.

 

Lees ook: Spitsuur voor dividendbeleggers


Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele adviezen voor dit aandeel? U kunt u als abonnee aanmelden voor de alerts. Vink onderaan dit artikel het fonds aan of ga voor het volledige overzicht naar de alertspagina op onze website


Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!