Updates

Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Randstad

Advies
houden
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Boskalis Westminster

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Avantium

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Novartis

Advies
houden
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
kopen

Actueel advies

Advies Michiel Pekelharing, 4 okt 2016 16:06

Neways lijkt de weg omhoog te hebben gevonden

0 0 Leestijd ongeveer

Met een getaxeerde winst van €0,75 per aandeel is Neways met een k/w van 11 en een geschat dividendrendement van 3,5% laag gewaardeerd. Voor een adviesverhoging willen we echter meer bewijs zien dat het bedrijf de winstgevendheid verder weet te verbeteren. We blijven dan ook vooralsnog bij 'houden'.

Elektronicabedrijf Neways uit het Brabantse Son rapporteerde sterke groei-cijfers over de eerste zes maanden van 2016. Ondanks de vele optimistische geluiden werden beleggers de laatste jaren vaak teleurgesteld. Verbeteringen zijn nu duidelijker zichtbaar en ook het orderboek is goed gevuld. 

Neways is met een beurswaarde van nog geen €100 mln een klein bedrijf. Toch mag het zich na de overname van het Duitse Bus, twee jaar geleden, met een jaaromzet van €375 mln en ruim 2500 medewerkers tot de Europese top-5 in de zogeheten Electronic Manufacturing Services (EMS) markt rekenen. Bus voegde 40% aan de omzet van Neways toe en diende voor meer stabiliteit in de verkopen te zorgen. Door een zwakke autonome omzetontwikkeling (-6,4% in 2014 en circa -0,7% over 2015) en lastige marktomstandigheden vielen de positieve effecten van de mega-overname aanvankelijk in belangrijke mate weg.

Opgaande lijn
Het jaar 2015 werd uiteindelijk door ceo Huub van der Vrande omschreven als een ‘belangrijk transitiejaar’. De betere spreiding over de verschillende marktsectoren heeft het fundament van Neways structureel versterkt, zo heette het. Vorig jaar werd ook het verbeterprogramma ‘Up to the Next Level’ geïntroduceerd. Hiermee probeert Neways de organisatie optimaal af te stemmen op de toegenomen dynamiek in de markt. Voorts dient hieruit verdere efficiencyverbetering te volgen en een optimalisatie van de capaciteitsbezetting. De eerste effecten hiervan waren al eind 2015 zichtbaar en deze lijn heeft Neways dit jaar goed weten door te zetten. Over de eerste jaarhelft steeg de omzet met 4,7%, volledig autonoom en vooral dankzij de markten automotive en defensie, waar de groei respectievelijk 11 en 50% bedroeg. De andere grote afzetmarkten industrieel (37% van de omzet) en halfgeleiders (18%) groeiden met 3% bescheidener. De medische markt (14%) liet een krimp van 3% optekenen. Automotive is goed voor een kwart van de totale omzet, defensie voor slechts 3%. Gunstig is vooral ook het feit dat de orderportefeuille vergeleken met een jaar terug 13,1% dikker is en met €184,4 mln bijna een halfjaaromzet beslaat. Meer orders werden ontvangen bij automotive (e-Mobility), halfgeleider en defensie. Bij automotive zijn tevens nieuwe klanten binnengehaald. Neways stelt dat de stijging van het orderboek een weerspiegeling is van een beter zicht op de langeretermijnvraag in de markt. De betere spreiding zal daar zeker aan hebben bijgedragen. Vooral door een betere personeelsbezetting en kostenbesparingen alsmede door de eerste effecten van de organisatorische aanpassingen kon het genormaliseerde bedrijfsresultaat met een fraaie 22% vooruit tot €7,2 mln. Dat impliceert een verbetering van de operationele marge met vijftig basispunten tot 3,6%. Dat is nog lang niet de door het bedrijf gewenste 7%, maar de richting is goed en verdere margeverbetering ligt in het verschiet. Onderaan de streep is de nettowinst in het eerste halfjaar 29,4% hoger uitgevallen op €4,4 mln, gelijk aan €0,39 per aandeel. Het bedrijf heeft flink geprofiteerd van de gedaalde marktrente door leningen af te lossen en goedkoper te herfinancieren. Hierdoor daalde het gemiddelde rentepercentage van 5,6% naar 3,2%. Dit werd deels teniet gedaan door een stijging van de belastingdruk.

Markttrends
Neways spreekt over een stabiele marktvraag, al blijft het voorzichtig over de wereldeconomie in het algemeen. Wel ziet het bedrijf een toenemende vraag van Original Equipment Manufacturers (OEM’s) naar een vroege betrokkenheid en gedeelde participatie in het ontwikkelingsproces van een product, zogeheten ‘product life cycle’ management. Ook ontwikkeling en productie van elektronische componenten tot complete systemen neemt toe. Neways zet al langer op deze trends in en is daarvoor goed gepositioneerd. Een verdere verbetering van de samenwerking tussen de verschillende Neways-werkmaatschappijen onderling en met klanten is daarbij essentieel en wordt nu verder geoptimaliseerd. Het feit dat de ontwikkelingsactiviteiten in de halfjaaromzet verder zijn gestegen onderstreept bovenbeschreven trend. Een andere markttrend die al langer gaande is, betreft een toename van elektronica in automotive en medische systemen. Wel zal de EMS-markt bijzonder beweeglijk en lastig voorspelbaar blijven. Deze ontwikkeling wordt nog eens gevoed door de telkens kortere levenscyclus van producten. Ook daar heeft Neways maatregelen voor getroffen. Over het algemeen zullen de investeringen door EMS-fabrikanten toenemen. Ook een toenemende materiaalcomponent door complexe complete systemen zet de bruto winstmarge wat onder druk. Neways heeft dit deels kunnen opvangen met inkoopvoordelen.
Financieel is Neways een solide partner en in staat de grote machinebouwers te volgen naar regio’s als Oost-Europa en Azië. Met een eigen vermogen van €73,7 mln bedraagt het garantievermogen 41,8% van het balanstotaal. De rentedekking − het aantal malen dat de rentelasten betaald kunnen worden uit het bedrijfsresultaat − is een gezonde 9,5. De verhouding nettoschuld/ebitda ligt met 2,0 nog wel wat hoog, maar dat cijfer slinkt gestaag naarmate de resultaten verder stijgen. Een jaar terug lag de schuld­ratio nog op 2,3. Door het verhoogde activiteitenniveau steeg het netto-werkkapitaal van €63,8 mln naar €69,5 mln. Vooral oplopende voorraden lagen hier aan ten grondslag. Beheer van werkkapitaal en dus vooral voorraadbeheer krijgt grote aandacht. Meer uniformiteit in de werkwijze (‘One Neways’) zal de komende jaren stap voor stap worden doorgevoerd en moet leiden tot een control proces met een structurele reductie van het werkkapitaal tot gevolg. We moeten dan vooral denken aan optimalisatie van de inkoop, met name ook minder leveranciers, en van de supply chain. De eerste resultaten hiervan zullen in de loop van het volgende jaar zichtbaar worden.

Vooruitzichten
Neways verwacht over geheel het jaar een hogere omzet en een hoger bedrijfsresultaat. Duidelijk is dat het bedrijf goed bezig is, al blijft het een kleine speler en opereert het in een markt met veel concurrentie. Het goed gevulde orderboek moet garant staan voor een aanhoudende omzetgroei het komende jaar. Gecombineerd met een verhoogde efficiency van de organisatie kan dit resulteren in een verder marge-, winst-, en dividendgroei. Het inmiddels weer tot de lokale markt gedegradeerde aandeel Neways noteert dit jaar al 16% in de plus en in mei werd €0,11 dividend uitgekeerd. Opvallend aspect blijft de aandeelhoudersstructuur. Het eveneens Brabantse VDL van industrieel ondernemer Wim van der Leegte houdt 27% van de aandelen, ZBG Beheer 23%, Todlin en Menor ieder 10% en Otterbrabant 6%. De free float is beperkt tot 24%.

Lees ook: Neways draait goed, maar kent risico’s

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!