Updates

Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AND

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

AMG

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Takeawaycom

Advies
houden
Opinie Ivan Snurer, 14 jan 2015 08:52

15 Tips voor 2015

0 0 Leestijd ongeveer

Updates

Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AND

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

AMG

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Takeawaycom

Advies
houden

Of je nu een beginneling bent of een ervaren rot, hier zijn 15 tips die je helpen om in 2015 weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen. De adviezen komen niet van de een of andere analist, beursgoeroe of zakenbank, ze zijn afkomstig van de SEC.

De afkorting SEC staat voor U.S. Securities Exchange Commission. De Amerikaanse tegenhanger van onze AFM, wat op zijn beurt staat voor Autoriteit Financiële Markten, komt ter gelegenheid van het nieuwe jaar aanzetten met vijftien tips die u helpen om betere belegginsbeslissingen te nemen en die moeten voorkomen dat u het slachtoffer wordt van dubieuze beleggingspraktijken.

1.  Controleer altijd de achtergrond van een professionele belegger. Details en kwalificaties van Amerikaanse professionele beleggers zijn beschikbaar bij de SEC. Informatie over Amerikaanse brokers vindt u bij FINRA. In Nederland kunt u hiervoor terecht bij de AFM.

2.  Torenhoge rendementen zonder of met weinig risico zijn klassieke tekenen van fraude. Rendement en risico gaan hand in hand en elke belegging draagt een zekere mate van risico. Hoe groter het verwachte rendement, des te groter… het risico.

3.  Het aflossen van schulden geniet in de regel de voorkeur boven beleggen. Dat geldt vooral voor leningen met hoge rentepercentages.

4.  Let op de kosten verbonden aan het kopen, houden en verkopen van  vermogenstitels en beleggingsproducten. De kosten varieren van bank tot bank en van product tot product, en zelfs kleine verschillen vertalen zich na verloop van tijd in grote verschillen.

5.  Een goed gespreide beleggingsportefeuille rendeert beter en stabieler. Diversificatie tussen laag gecorreleerde vermogenscategorieën dempt de volatiliteit en leidt vaak tot eenzelfde rendement, maar tegen een lager risico. Met beleggingsfondsen en ETF’s kunt u makkelijker diversifiëren dan met individuele aandelen of obligaties.

6.  Bedrijven die in de Verenigde Staten effecten aanbieden moeten zich registreren en aan de SEC rapporteren. De registratie verschaft informatie over het management, producten, diensten en financiën. Bedrijven die vrijgesteld zijn van registratie zijn niet per definitie illegaal. Als u belegt bij een instelling die buiten het toezicht van de SEC valt, loopt u echter een verhoogd risico. De toezichthouder werd immers in 1934 opgericht om beleggers te beschermen tegen malafide praktijken op de effectenmarkten zodat die op een goede wijze kunnen functioneren. Op de database van EDGAR kunt u controleren of een bedrijf geregisteerd is en de rapportages inzien.

7.  Actief handelen en het impulsief kopen en verkopen gaan ten koste van het uiteindelijke rendement. Maar ook het te vroeg verkopen van winnende aandelen en het te lang bijhouden van verlieslatende posities is funest voor het rendement. Andere veelkomende beleggersfouten zijn het extrapoleren van historische resultaten en een te grote voorkeur voor aandelen van eigen bodem. Beleggen is geen spelletje ‘Ik hou van Holland’

8.  Oplichters zijn meesters in het overtuigen. Zij beschikken over een arsenaal aan technieken afgestemd op de kwetsbaarheid van hun slachtoffers. Zij spiegelen rijkdom voor en om uw vertrouwen te winnen, zetten zij aan met voor u herkenbare succesverhalen. Zo spelen zij in op uw gevoel. Om u over de streep te halen, creëren zij een vals gevoel van urgentie, of stellen zij voor om met kleine bedragen te beginnen.

9.  Sommige spaar- en beleggingsproducten leveren fiscaal voordeel op. In Nederland biedt de Belastingdienst in box 3 een extra vrijstelling voor groen sparen.

10.  ETF’s en beleggingsfondsen zijn net als andere effecten niet gegarandeerd of verzekerd door de FDIC, noch door een andere instelling. De Federal Deposit Insurance Corporation is een Amerikaanse overheidsinstantie die in de Verenigde Staten banktegoeden garandeert. In Nederland vallen spaartegoeden tot € 100.000 onder het depositogarantiestelsel, mits het hoofdkantoor in Nederland gevestigd is, zoniet gelden de regels van thuisland.

11 . De laatste jaren is de manier waarop we informatie vergaren en beleggen behoorlijk veranderd. Het internet en sociale media bieden fraudeurs echter ook nieuwe mogelijkheden om beleggers in de val te lokken. Wees voorzichtig bij het gebruik van het internet en wees op uw hoede als u op sociale media wordt benaderd met beleggingsvoorstellen.

12.  Het is gevaarlijk om te beleggen in één enkel aandeel, ook al zijn dat aandelen van uw werkgever. Als de waarde aanzienlijk daalt of het bedrijf gaat failliet, bent u al uw geld kwijt.

13.  Wees beducht voor fraude vanuit uw vriendenkringen. Affiniteitsfraude richt zich op leden van herkenbare groepen, zoals ouderen, religieuze of etnische gemeenschappen, het leger en sportverenigingen. Zelfs als u diegene die het voorstel doet kent, kijk naar de (professionele) achtergrond van de persoon, hoe betrouwbaar hij of zij ook lijkt.

14.  Onpartijdige informatie helpt bij het nemen van weloverwogen beleggingsbeslissingen. Voor de achtergrond van professionele beleggers, voor informatie over beleggingen, nieuwe beleggingsproducten of frauduleuze praktijken, kunt u terecht op Investor, een site van de SEC.

15.  Indien u vragen heeft over beleggingsproducten, beleggingsrekeningen of beleggingsadviseurs, aarzel dan niet om contact op te nemen met de afdeling Investor Education and Advocacy. Deze dienst is bedoeld voor Amerikaanse beleggers, maar biedt ook informatie waar u als Nederlandse belegger voordeel bij hebt.