Updates

Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
houden
image description
Opinie Redactie Beleggers Belangen, 21 aug 2014 18:35

Uitdagende tweede jaarhelft voorzien

0 0 Leestijd ongeveer

Updates

Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
houden

BNP Paribas voorziet voor de Europese economie een ’uitdagend’ tweede halfjaar. Voor dit jaar schat de bank de economische groei in Nederland op 0,5%.

Nadat de economische groei in de eurozone in het tweede kwartaal tot stilstand is gekomen, verwacht BNP Paribas dat Europa, vooral door de spanningen in het Midden-Oosten en Oekraïne, in het tweede halfjaar voor grote uitdagingen staat.

Het zal lastig worden de eerder voorspelde groei van 1,2% te halen. Enkele landen zullen vertraging oplopen bij het hervormen van hun begrotingen, aldus de bank, die betwijfelt of de lidstaten zich laten dwingen tot het nakomen van de afspraken binnen de Europese Unie wanneer de economische ontwikkelingen verslechteren.

De bank constateert dat de rente in Europa daalt, mede onder invloed van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank met een refi-rente van slechts 0,15%. Maar, omdat de inflatie ook gedaald is, zijn de reële rentetarieven toch relatief hoog gebleven, speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Bovendien zijn banken terughoudend met hun kredietverlening, alhoewel er op dit punt wel enige verbetering lijkt op te treden.

Dat concludeert BNP Paribas althans uit een onderzoek van de ECB, waaruit blijkt dat de kredietvoorwaarden van de banken wel iets soepeler zijn geworden in het tweede kwartaal. De lage inflatie is positief voor de consumenten, die de lonen overigens nauwelijks ziet verbeteren. Dat laatste heeft trouwens ook te maken met het zwakke economische klimaat.

Het blijft volgens de bank moeilijk voor consumenten en overheden om hun schuldenlast te verminderen. Een door politieke spanningen omhooggedreven olieprijs zou de deflatievrees in Europa doen afnemen, maar anderzijds tasten hogere energiekosten wel de koopkracht van de burger aan.

Over Nederland schrijft BNP Paribas dat de hypotheeklasten nog steeds een zware druk op de huishoudens leggen. Circa een kwart van de hypotheken staat onder water.

Ook voor Nederland geldt dat de gematigde loonontwikkeling het verminderen van de (hypotheek)schuld bemoeilijkt. Voor dit jaar schat de bank de economische groei in Nederland op 0,5%. 

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.