Updates

Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
houden
image description
Opinie Ivan Snurer, 18 apr 2014 08:22

Tien oranje raven

0 0 Leestijd ongeveer

Updates

Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
houden

De Nederlandse beurs kent tot dusver een matig jaar. Beleggers die nu willen kopen, dubben of er nog goedkope fondsen te vinden zijn. De AEX noteert aan 20x de winst en met aandelen die nu niet gestegen zijn, zal wel iets mis zijn.

Eind 2013 noteerde de AEX aan 17x de winst, oftewel een k/w van 17. Inmiddels is de koers-winstverhouding opgelopen naar 20 en dit ondanks een lichte correctie van 2 procent. Niettemin blijven aandelen aantrekkelijk tegenover obligaties. De Nederlandse staat betaalt op 10-jarige leningen 1,81 procent rente, wat in aandelentermen overeenkomt met een k/w van 55!

Winstvermogen

Teneinde zich een oordeel te vormen over de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen beschikken analisten en beleggers over een reeks parameters. Normaal gesproken beoordelen beleggers aan hand van de koers-winstverhouding of aandelen duur of juist goedkoop zijn. De k/w geeft aan hoeveel keer de nettowinst van een onderneming in de koers van het aandeel verwerkt zit. In de regel geldt hoe lager de ratio, hoe beter, mits er sprake is van winst. Over het algemeen keren bedrijven een gedeelte van die winst uit aan de aandeelhouders, in de vorm van dividend. Het rendementspercentage van de uitgekeerde winst en de beurskoers is de gebruikelijke manier om te bepalen of het aandeel een aantrekkelijk dividend biedt. Hier geldt: hoe hoger, hoe beter, doch bij aandelen met tweecijferige dividendrendementen is nader onderzoek op zijn plaats. Mogelijk verkeert de onderneming in financiële nood en komt dat tot uitdrukking in het dividendrendement waarvan het erg onzeker is of het dividend wordt gehandhaafd.

Bedrijfsactiviteiten

In de praktijk betalen bedrijven die verlies maken of voor korte tijd onvoldoende winstgevend zijn toch dividend. Maar dat kan alleen als zij beschikken over een gezonde kasstroom of toegang hebben tot een kredietfaciliteit. De kasstroom meet de gerealiseerde winst uit reguliere bedrijfsvoering. Nettowinst is een boekhoudkundig begrip met oog voor kostenposten, afschrijvingen en meerwaarden dat sterk leunt op de factuurdatum, terwijl het kasstroomoverzicht enkel het geldverkeer naar en uit de onderneming in ogenschouw neemt. Om de maat van de operationele activiteiten te nemen, vervang je simpelweg de w in de standaardratio k/w door cf, wat staat voor cashflow.

Vreemd vermogen

Over kredietfaciliteit gesproken, leningen moet je niet alleen terugbetalen, zij kosten geld op de koop toe. De rentelasten worden gedragen door het bedrijfsresultaat. Wanneer de winst voor de rentelasten en belastingen onvoldoende groot is, dan kunnen bedrijven in de problemen komen. De rentedekking geeft aan hoeveel keer de onderneming zijn rentelasten verdient. De dekkingsgraad bij voorkeur hoger dan drie. Bij een rentedekking van kleiner dan één zijn de operationele inkomsten te laag om aan de renteverplichtingen te voldoen. Weinig schulden houdt de rentedekking hoog, maar daar staat wel tegenover dat naarmate een onderneming meer met vreemd vermogen wordt gefinancierd het rendement op eigen vermogen hoger uitvalt. Beleggers willen dat graag, maar bedrijven die veel schulden aangaan, lopen een aanzienlijk risico op faillissement wanneer de activiteiten onverhoeds vertragen.

Witte raven van Nederlandse bodem

De Nederlandse fondsen die nu op het controlespectrum van koers-winstverhouding, dividendrendement, koers/cashflow, dekkingsgraad en het rendement op eigen vermogen bovendrijven, zijn Hydratec, Royal Dutch Shell, Brill, Holland Colors, Reed Elsevier, Nedap, Nutreco, Fugro, DocData en Ahold.