Updates

Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ajax

Advies
verkopen
image description
Opinie Peter Schutte, 12 dec 2013 11:25

2014: het jaar van het aandeel?

0 0 Leestijd ongeveer

Updates

Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ajax

Advies
verkopen

Met een koerswinst van circa 12% tot dusver voor de AEX is 2013 een goed beursjaar. Amerikaanse indices doen het nog veel beter met een plus van 21% voor de Dow Jones, 25% voor de S&P 500 en zelfs 33% voor de Nasdaq. Heeft 2014 nog meer in petto?

Als we de analisten van vermogensbeheerder Fidelity mogen geloven dan zal ook in  2014 een belegging in aandelen renderen. Fidelity is vooral positief over de Amerikaanse economie, al zal de groei niet uitbundig zijn en ook de inflatie beperkt blijven. Dat klinkt wat mager, maar in een dergelijk klimaat kan de rente laag blijven waardoor aandelen wereldwijd relatief aantrekkelijk zijn.

Amerikaanse tekorten dalen

Dominic Rossi, hoofd mondiale aandelenbeleggingen bij Fidelity, vindt niettemin dat de Amerikaanse economie er beter voor staat dan in de afgelopen twintig jaar. Hij wijst daarbij vooral op de structurele verbeteringen die zijn opgetreden in de tekorten op de begroting en handelsbalans ('twin deficit).

Bedroeg het begrotingstekort in 2009 nog 10% van het bbp, tegen 2015 zal dat mogelijk nog maar 3% bedragen. Dat percentage is ongeveer gelijk aan de verwachte trendmatige groei van de economie, wat weer impliceert dat de Verenigde Staten eindelijk aan een stabilisatie van de totaal uit de hand gelopen staatsschuld kunnen gaan denken. In termen van bbp zal de staatsschuld dan zelfs aardig kunnen dalen.

Door de forse winning van schaliegas zijn de Verenigde Staten voor het eerst in dertig jaar in staat gebleken in tijden van economische groei de handelsbalans te verbeteren. Olie-importen zijn door het eigen schaliegas met een derde teruggelopen en zullen verder afnemen.

Dollar stabiel

Door afname van het twin deficit is ook de dollar stabieler geworden. Rossi denkt dat daarmee een einde is gekomen aan een decennium van dollarzwakte. De greenback kan nu appreciëren of minimaal stabiel blijven tegenover andere belangrijke valuta. Dat zal de Verenigde Staten een relatief aantrekkelijke regio maken om in te beleggen.

Waardering verder omhoog

Aandelen zijn behoorlijk opgelopen en kunnen volgens Rossi nog verder omhoog. Beurskoersen kunnen daarbij sneller stijgen dan bedrijfswinsten. Waarderingen zullen dan verder oplopen, wat het risico van overwaardering met zich mee brengt, waardoor correcties plaats kunnen vinden.

Aan beleggers de uitdaging die aandelen te selecteren met een bovengemiddeld winstpotentieel, zegt Rossi. Dat vraagt volgens de vermogensbeheerder om een bottom-up benadering, waarbij vooral bedrijven met veel intellectueel eigendom aantrekkelijk zullen zijn. Te denken valt aan bedrijven actief in de gezondheidssector, technologie – met name internet – en de financiële sector.

Tapering in focus

Een aardige economische groei in reële termen geeft de Fed ruimte de tapering te starten, wat een positieve omgeving zou moeten zijn voor aandelenmarkten. Rossi ziet voor de Amerikaanse economie dan ook geen echte gevaren wat de geleidelijke terugtrekking van de Fed betreft.

De nog altijd zwakke Europese economie kan daarentegen wel hinder ondervinden, zeker als de Fed te snel uit de markt stapt. Amerikaanse aandelen zijn volgens Rossi dan ook te prefereren boven Europese.

Ook opkomende markten zijn minder aantrekkelijk. Een sterkere dollar zal druk blijven zetten op grondstofprijzen, waar veel opkomende landen sterk van afhankelijk zijn.