Updates

Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
houden
image description
Opinie Menno van Hoven, 25 nov 2013 16:56

11 sterke hoog-dividendaandelen

0 0 Leestijd ongeveer

Updates

Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
houden

Vergeleken met Europa bieden Amerikaanse aandelen een relatief laag dividendrendement. Hoog dividend in de Verenigde Staten duidt vaak op problemen of slechte beursprestaties. Maar er zijn uitzonderingen.

Nu de Amerikaanse beurzen op recordniveaus staan is het dividendrendement flink terug­gezakt, ondanks het feit dat er in 2013 opnieuw een recordbedrag aan dividend uitgekeerd zal worden.

De S&P500-in­dex biedt momenteel een gemiddeld dividendrendement van 2%, aanzien­lijk lager dan bijvoorbeeld de Europese Stoxx50 en onze eigen AEX-in­dex met ruim 3,5%.

Toch zijn er voor beleggers voldoende beleggingen voorhanden in New York die een hoog dividendrende­ment bieden, van 5% of hoger. Uiteraard geldt hier dat een (te) hoog dividendren­dement in eerste instantie zou moeten fungeren als een duidelijk waarschu­wingssignaal voor beleggers.

Wie inves­teert voor een voor het oog aantrekkelijk dividendrendement van soms wel 10% moet altijd in het achterhoofd houden dat er waarschijnlijk een goede reden is voor die hoge yield. De kans is groot dat het desbetreffende bedrijf in problemen verkeert en/of dat het hoge dividendren­dement hand in hand gaat met een waar­devernietiging (dus koersverlies) voor de onderliggende waarde.

Dat is dan ook de reden dat ik me hoofdzakelijk beperk tot beleggingen met een dividendrende­ment van niet veel meer dan 5-6%, aange­zien kapitaalbehoud voorop staat, ook bij de uitkering van een hoog dividend.

Met uitzondering van een handjevol in­dividuele aandelen, hoofdzakelijk actief in de nuts- en telecomsector, zijn beleg­gers in de VS voor een hoger dividendrendement toch aangewezen op andere beleggingscategorieën en dan met name de zogenoemde Master Limited Partner­ships (MLPs) en Real Estate Investment Trusts (REITs). Ook vormen preferente aandelen een interessant alternatief.

Dat kan natuurlijk net als met MLPs en REITs via een individuele positie, maar uiter­aard ook via een van de vele beschikbare ETFs, wat natuurlijk als voordeel de veel grotere spreiding met zich meebrengt.

In de tabel op pagina 14 van het Dividend E-magazine van november heb ik een selectie gemaakt van aandelen, MLPs, REITs en preferente aandelen waar al dan niet via een ETF in belegd kan worden. Centraal staat een dividendrendement of 'distri­bution' van minstens 5%, aangevuld met enkele interessante alternatieven die de­ze grens net niet halen.

GROTE ACHTERBLIJVERS
Wellicht ten overvloede wil ik nogmaals benadrukken dat dividendgroei de voor­keur geniet boven een hoog dividend, zeker als er belegd wordt voor de lange termijn, zoals ik zelf met de dividend­portefeuille doe.

Een screen van alle Amerikaanse beleggingen met een di­videndrendement van minstens 5% per 13 november leert ons dat een hoog divi­dendrendement in 2013 in veel gevallen samengaat met een zeer slechte presta­tie op de beurs.

De ranglijst op basis van hoogte van dividendrendement wordt gedomineerd door MLPs en REITs, waar­van vooral de laatste, zeer rentegevoelige categorie, dit jaar ruim achterblijft bij de S&P500-index.

Overigens zijn er van de ruim 14.000 beursgenoteerde aandelen in de Verenigde Staten op dit moment slechts 370 goed voor een dividendren­dement van meer dan 4%.

Dat geeft nog maar eens aan hoe dun de spoeling, en vooral, hoe gevaarlijk de zoektocht naar een hoog Amerikaans dividendrende­ment momenteel is.

In het dividend E-magazine van november, dat maandelijks gratis wordt verstuurd naar abonnees van Beleggers Belangen, kom ik met 11 van mijn favoriete hoog-dividendbeleggingen.

Menno van Hoven, 25 november 2013 (Twitter @mennovanhoven)