Updates

Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
houden
image description
Opinie Jeroen Boogaard, 11 mrt 2013 12:17

De 5 beste inflatiebestendige beleggingen

0 0 Leestijd ongeveer

Updates

Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
houden

Hoewel op korte termijn geen bedreiging, maken beleggers zich terecht zorgen dat inflatie toch de kop zal opsteken. Welke beleggingen blinken uit in periodes van snel stijgende inflatie?

Vooralsnog blijft de inflatiedruk in de ontwikkelde landen over het algemeen zeer beperkt, het extreem ruime monetaire beleid van de centrale banken ten spijt. De reden daarvan is dat de hoge werkloosheid tot een gematigde loonontwikkeling leidt en de industrie met overcapaciteit te kampen heeft.

Verder hebben de ongeëvenaarde geldinjecties van de centrale banken tot nog toe nauwelijks hun weg gevonden in de reële economie, omdat de banken niet bepaald scheutig zijn met het verstrekken van kredieten.

Zodra de economie aantrekt, de arbeidsmarkt verbetert en ook banken weer geld gaan uitlenen, zijn de inflatierisico’s echter enorm. De centrale banken zullen uit angst dat ze het herstel in de kiem smoren waarschijnlijk niet te snel op de rem willen trappen door de rente te verhogen. Daardoor is de kans groot dat ze straks achter de feiten aanlopen wanneer de inflatie de kop opsteekt.

Niet voor niets maken veel beleggers zich zorgen over een hogere inflatie in de toekomst. Wat daarbij ook speelt is de invloed van de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart in opkomende landen op de grondstof- en voedselprijzen. Gelukkig kunnen beleggers zich via liquide, beursgenoteerde, ‘real asset’ beleggingen indekken tegen het inflatiegevaar. De reële waarde van deze echte activa zal in periodes met een hoge inflatie stabiel blijven of stijgen, terwijl die van financiële activa als obligaties daalt.

Vastgoedfondsen

Een van de belangrijkste beleggingscategorieën waar beleggers op kunnen terugvallen als het inflatiespook opdoemt, zijn vastgoedfondsen. De huren worden immers normaliter jaarlijks verhoogd met de inflatie en vormen een belangrijke component in de waardeontwikkeling. Daarnaast is de waarde gerelateerd aan de huidige vervangingskosten, die doorgaans met de inflatie meestijgen.

Vastgoedfondsen hebben zich dan ook in tijden van hoge inflatie bewezen. Zo blijkt uit onderzoek van het in real assets gespecialiseerde Cohen & Steers dat vastgoedfondsen in periodes van stijgende inflatie een totaalrendement boekten van gemiddeld 9,5% per jaar. Het onderzoek heeft betrekking op de periode december 1974 – december 2011.

Aangezien het rendement voor een groot deel wordt genoten in de vorm van dividenduitkeringen, is het interessant om te constateren dat Amerikaanse vastgoedfondsen sinds 1987 het dividend met jaarlijks gemiddeld 6,4% hebben verhoogd, ruim boven de inflatie van 2,9%.

Grondstoffen

Vanzelfsprekend mogen grondstoffen in een real asset portefeuille niet ontbreken. Grondstofprijzen zijn direct gerelateerd aan de inflatie en hebben daardoor de neiging om te stijgen wanneer de inflatie toeneemt. Zo boekte volgens Cohen & Steers een mandje grondstoffen in periodes met stijgende inflatie een rendement van gemiddeld 18,9% per jaar in de periode 1983-2011. Grondstofprijzen kunnen wel erg volatiel zijn.

Grondstoffenaandelen

Ook valt te denken aan bedrijven in de energiesector, landbouw en mijnbouw die de grondstoffen produceren. Een mandje aandelen van deze bedrijven boekte een rendement van gemiddeld 12,4% per jaar in periodes van stijgende inflatie tussen 1994-2011. Indexdata van voor die periode is niet aanwezig.

Infrastructuur

Uitbaters van tolwegen, luchthavens of andere infrastructuur gaan veelal contracten aan voor tientallen jaren, waarbij de tarieven zijn gekoppeld aan de inflatie. Hierdoor vormen ook aandelen in deze sector bescherming tegen stijgende prijzen.

Goud

De inflatiehedge bij uitstek is natuurlijk goud. Het edelmetaal is door de jaren heen zeer waardevast gebleken en presteert historisch gezien erg sterk bij toenemende inflatie. Tussen eind 1974 en eind 2011 leverde goud een rendement op van 17,8% per jaar in periodes van stijgende inflatie. Hoewel goud derhalve een belangrijke pijler is onder een real asset portefeuille staat het edelmetaal de laatste tijd onder druk door de verbeterde economische vooruitzichten.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.