image description
Opinie Menno van Hoven, 13 mrt 2012 18:04

Dividend, dividend, dividend

0 0 Leestijd ongeveer

Updates

Aandelen Internationaal

Oracle

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Exxon Mobil

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fagron

Advies
kopen

De dividendportefeuille staat in 2012 op een winst van ruim 5%, en is sinds de start in september 2011 goed voor een plus van 23,5%. De dividendstroom komt nu echt goed op gang. Ik kijk naar de 3 nieuwe aankopen van vorige maand.

Sinds de start op 6 september 2011 bedraagt het totaalrendement voor de dividendportefeuille nu +23,57%, gerekend met de slotkoersen van maandag 12 maart.

Ook 2012 begon sterk met een stijging van ruim 5%, waarvan een flink deel afkomstig is uit dividend, met een YTD ontvangen bedrag van omgerekend net geen €1300.

Zoals bekend zal dit dividend aan het einde van het kwartaal, dus over ruim twee weken, herbelegd worden.

Behalve de constante en elk kwartaal verder groeiende hoeveelheid dividend die ontvangen wordt middels de Amerikaanse posities, gingen tot dusverre ook al 6 van de 14 Europese aandelen ex-dividend, waaronder de Zwitserse farmaceuten Roche en Novartis.

Het totaal ontvangen dividendbedrag sinds de start staat nu op €2100 (buitenlandse valuta omgerekend naar euro's).

De top-3 van grootste posities wordt gevormd door Total, Microsoft en Abbott Laboratories. 

TEGENVALLERS
De voorbije weken kreeg de portefeuille enkele tegenvallers te verwerken, die niet geheel als verrassing kwamen. Immers had ik in een vroeg stadium al de positie in zowel Telefonica als Vivendi gehalveerd, na de aangekondigde dividendverlaging van de eerstgenoemde.

In anticipatie op een soortgelijke mededeling bij Vivendi, dat 10% daalde nadat een lager dividend werd aangekondigd, was het aandeel van het Franse (voornamelijk) telecombedrijf al goed voor de kleinste weging in portefeuille, waardoor de schade op het totaalrendement beperkt bleef.

Zowel Vivendi als Telefonica werden eind december met een kleine koerswinst verkocht. Daarbij werd er voor het Spaanse telecombedrijf al één keer dividend geïncasseerd, terwijl de aandeelhouders van Vivendi nog moeten wachten tot mei voor het eerste dividend, dat bovendien lager zal zijn dan eerder verwacht (vandaar ook mijn grote voorkeur voor Amerikaanse aandelen. Immers: 2 van de 3 vorige maand gekochte nieuwe Amerikaanse posities zijn inmiddels ex-dividend, terwijl het eerste Vivendi dividend nog maanden weg is).

Van de Europese aandelen staan momenteel enkel Vivendi en Telefonica in de min, maar is de invloed gering gezien de relatief kleine wegingen. Hetzelfde geldt voor Tesco dat na opname in portefeuille in januari nog nauwelijks van zijn plaats kwam.

UITBLINKERS
Absolute uitblinker is nog altijd Intel met een rendement van 42%, wat nog exclusief het inmiddels in het eerste kwartaal ontvangen dividend is. Gezien de flinke koersstijging en daarmee samengaande zware weging van bijna 5% verkocht ik vorige maand een klein gedeelte met flinke winst, waardoor de weging nu zo’n 3,5% van het  totaal is.

Behalve Intel werd er ook een stukje winst verzilverd op United Technologies en Wal-Mart (zie tabel hierboven) en werd de positie in Johnson&Johnson gehalveerd.

NIEUWE POSITIES
Met de opbrengst van de vier bovengenoemde verkooptransacties kocht ik tegen de slotkoersen van 13 februari drie nieuwe aandelen: Becton Dickinson, CSX en National Fuelgas. Alle drie deze dividendaandelen kenden een moeizaam koersverloop waardoor een aantrekkelijk instapmoment ontstond. Na krap een maand noteert BDX onveranderd, is CSX (waarvoor al wel een dividend werd ontvangen) ruim 5% gedaald en werd met NFG een winst van ruim 5% geboekt.

SOLIDE BECTON DICKINSON
Becton Dickinson is onder meer ’s werelds grootste producent van injectienaalden met een marktaandeel van 70% en behaalt ruim de helft van zijn omzet buiten de Verenigde Staten. Met een trackrecord van 40 jaarlijkse achtereenvolgende dividendverhogingen behoort het aandeel tot de zeldzame Dividend Aristocrats. Kort geleden werd het dividend nog met bijna 10% verhoogd.

OPWAARTS POTENTIEEL CSX
Dat is aanzienlijk meer dan CSX dat goederenvervoer per spoor in het oosten van de VS verzorgt en nu 7 jaar op rij het dividend opschroefde, met een verhoging van ruim 38% als laatste wapenfeit. Ondanks het voor Amerikaanse begrippen niet erg indrukwekkende dividendtrackrecord qua verhogingen,  betaalt CSX zijn aandeelhouders nu wel al weer 357 kwartalen op rij een dividend uit. De laatste maanden ligt de hele Rail Sector onder druk vanwege tegenvallende volumes voor met name het transport van kolen per spoor. Oorzaken zijn een warme winter en vooral ook de zeer lage gasprijzen. Daardoor vervoerde CSX in 2012 tot dusverre 13,8% minder kolen, die volgens schattingen goed zijn voor 20% van het totale volume van het bedrijf. Positief echter is dat m.u.v. kolen alle overige categoriën wel volumegroei vertonen, met als uitschieter een 20% groei van het aantal vervoerde auto’s. Bij de huidige koers is het opwaarts potentieel dan ook veel groter dan het aanvullende neerwaartse risico. Voor de dividendportefeuille waren we er net iets te vroeg bij (zie tabel).

NATIONAL FUELGAS: BUITENCATEGORIE
Tot slot werd er net als bij CSX ook een relatief klein belang genomen in National Fuel Gas. Zoals ik vorige maand al schreef is dit bedrijf veel meer dan een gasproducent. Door de extreem lage gasprijs leverde het aandeel de voorbije maanden stevig in, waardoor een mooie koopkans ontstond voor de dividendportefeuille (hetzelfde geldt voor concurrent Norfolk Southern).

National Fuelgas verhoogde inmiddels alweer 41 jaar op rij het dividend en keert al 109 jaar op rij een dividend uit (!). Daarmee behoort NFG tot de absolute buitencategorie op dividendgebied.

Allereerst is NFG een gas- en olieproducent met vooral enorme (gas)reserves in de Marcellus Shale (745000 acres). Het Exploration & Production onderdeel was in 2011 goed voor 48% van de nettowinst bij een productiegroei van 36%.  Met de olieopbrengsten worden de flinke investeringen in de gasvelden gefinancierd. Voor de komende 3 jaar voorziet NFG een jaarlijkse productiegroei van 30-50% voor Seneca, het onderdeel dat gas produceert in de Marcellus Shale.

Ook is het bedrijf eigenaar van groot netwerk van pijplijdingen (2795 mile) voor het vervoer van gas en beschikt het over 31 grote ondergrondse gasopslagvelden.

Last but not least is NFG een nutsbedrijf dat via het eigen netwerk gas levert aan 732.000 particulieren en bedrijven in de regio’s western New York en Northwestern Pennsylvania. Vooral het stabiele Utility onderdeel van National Fuelgas (in 2011 goed voor een kwart van de nettowinst) ondersteunt al jarenlang voor een belangrijk deel het betrouwbare dividend. De recente koersval leverde een mooie koopkans op voor de dividendportefeuille. Nadat ik het aandeel vorige maand toevoegde staat er inmiddels een koerswinst van ruim 6% op het bord.

De volgende update van de dividendportefeuille volgt na afloop van het eerste kwartaal, wanneer het over de eerste drie maanden van 2012 ontvangen dividend herbelegd zal worden. Voor de volledigheid: de koersstijging van vandaag is nog niet verwerkt in bovenstaande tabellen en grafiek.

Tekst: Menno van Hoven, 13 maart 2012

(De auteur heeft een positie in Total (ADR), Telefonica (ADR), ABT, CSX, MO, DOV, EMR, INTC, MSFT, NFG, PH, PEP, PPG, PG en WAG)