Updates

Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Altice Europe

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Altice Europe

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden
Opinie Peter Schutte, 31 jan 2012 15:01

Aandeleninkoop zwaktebod

0 0 Leestijd ongeveer

Beleggers en analisten blijven gecharmeerd van het fenomeen inkoop eigen aandelen. KPN en Philips leggen weer eens pijnlijk bloot wie de rekening betaalt.

Zowel KPN als Philipskomen terug op eerdere beloften over het
aandeleninkoopprogramma. KPN trekt het programma ter grootte van €1
mrdvoor 2012 in zijn geheel in.

Philips gaat een jaartje langer gaat doen over de inkoop van het
eigen aandeel ter waarde van €2 mrd. Hiervan is 35% ingekocht en de
rest zal nu medio 2013 zijn afgewikkeld.

Positief dat de beide nieuwe topmannen tot het inzicht zijn
gekomen dat het beter is de vrije kasstroom te investeren in zaken
waar de aandeelhouder echt beter van wordt, namelijk versterking
van de onderneming.

KPN kan niet anders
Eelco Blok, ceo van KPN, windt er geen doekjes om en zegt dat er
hoog nodig geïnvesteerd moet worden in het up to date krijgen van
de sterk verouderde netwerken.

Het telecombedrijf zal bovendien het nodige geld vrij moeten
maken om het innovatieve vermogen op te krikken.

Het is al langer duidelijk dat KPN de slag met partijen als
Vodafone, Deutsche Telekom en Facebookaan het verliezen is.

Financieel zwak
Bij KPN speelt nog iets anders. Door de onder druk staande
kasstroom en de relatief hoge schuld, heeft Fitch de kredietrating
van KPN al verlaagd en zullen mogelijk nieuwe afwaarderingen
volgen.

Bovendien zou KPN wel eens in de knoei kunnen komen met de eigen
bankafspraken.

KPN heeft simpelweg geen geld meer voor de inkoop van het eigen
aandeel.

Blok nam tevens afstand van het ruimhartige dividendbeleid van
de telecomreus. De uitkering van 90 cent over 2012 zal er nog wel
komen, maar de beloofde 95 cent over 2013 staat op de tocht.

Fout beleid
Volstrekt fout beleid in het verleden. Sinds 1999 heeft KPN ruim
€17 mrd uitgegeven aan dividend en inkoop van het eigen aandeel. De
huidige marktkapitalisatie bedraagt slechts rond de €12 mrd.

De onderneming heeft zichzelf uitgehold en de aandeelhouder
heeft zich in de luren laten leggen met hoge uitkeringen en
omvangrijke inkoopprogramma’s.

Het dividend is binnen, maar koersmatig zijn beleggers de
afgelopen zes jaar niets opgeschoten. De inkoop van het eigen
aandeel heeft zijn beoogde uitwerking volledig gemist.

Aandeelhouders Philips hebben het nog beroerder. Het aandeel is
noteert op het niveau van 2002 toen de technologiebubbel al
gebarsten was.

Ook hier waren betere investeringen denkbaar geweest dan de
omvangrijke inkoopprogramma’s die Philips de afgelopen jaren heeft
afgewerkt.

Zorgwekkend
Analisten vinden het zorgwekkend dat bedrijven als KPN en Philips
minder eigen aandelen gaan inkopen.

Het is inderdaad zorgwekkend indien er geen geld meer voor is,
maar het zijn de inkoopprogramma’s zelf die debet zijn aan de grote
problemen die beide bedrijven hebben.

Op zich beschikt Philips over voldoende middelen, maar voor €2
mrd aan eigen aandelen inkopen, terwijl de eigen marktwaarde rond
de €14,5 mrd ligt?

Geen analist durft zich daar kritisch over uit te laten.

Kortetemijnpolitiek
De geschiedenis leert dat de inkoop van het eigen aandeel zelden
een groot succes is.

Bedrijven proberen zo de winst per aandeel op te krikken en
daarmee de beurskoers omhoog te krijgen.

KPN illustreert dat een verslechtering van de balansverhoudingen
ook de zorgen van de aandeelhouder vergroot en de beurskoers zelfs
onder druk kan zetten.

Ook het ontbreken van groeiplannen en innovatief vermogen kan
beleggers sceptisch maken en een hogere rendementseis, oftewel
lagere aandelenkoers tot gevolg hebben.

In de praktijk worden het eigen aandeel ook vaak te duur
ingekocht. De overvloed aan kasgeld ontstaat immers meestal in
tijden dat het goed gaat.

En wordt het aandeel wel ‘goedkoop’ ingekocht dat is er in feite
sprake van een overdracht van welvaart van de aandeelhouders die
hun stukken blijkbaar te goedkoop aan de onderneming teruggeven en
de blijvende aandeelhouders.

Natuurlijk kan het zo zijn dat er even geen waardeverhogende
overnamekansen of andere investeringen voor handen zijn, maar
inkoop eigen aandelen istoch vaak een uiting van een gebrek aan
ideeën en kortzichtigheid.

Beter dan slechte overname
Inkoop eigen aandelen is wel altijd nog beter dan een slechte
overname. Het geld dat KPN voor Getronics heeft uitgegeven had het
beter in het eigen aandeel kunnen investeren.

Maar in het algemeen geldt dat bedrijven niet moeten doen wat de
aandeelhouder al gedaan heeft: het eigen aandeel kopen.

Beleggers hebben hun geld niet voor niets aan de onderneming
beschikbaar gesteld. Het management moet daar meerwaarde mee
creëren.

Het geld weer aan de aandeelhouder teruggeven is eigenlijk
altijd een zwaktebod. In de regel kunnen deze bedrijven beter
gemeden worden.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.