Updates

Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Altice Europe

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

Lucas Bols

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Altice Europe

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden
Opinie Ivan Snurer, 11 jan 2012 14:34

Een verrassende wending

0 0 Leestijd ongeveer

Wie afgaat op de voorlopende indicator van de Conference Board denkt dat de Amerikaanse economie er goed voorstaat. De leidende indicatoren van ECRI en de OESO vertellen echter een ander verhaal.

Lang baarde het economisch herstel in de Verenigde Staten
zorgen. Een herstel met banenverlies overtuigt niet. Een economie
die aantrekt zonder dat de werkgelegenheid toeneemt, is kwetsbaar
voor politieke spanningen, natuurrampen of de problemen in
Europa.

11 jan 1

De werkloosheidscijfers van de maand bevestigen dat de
Amerikaanse economie aan de beterhand is. De werkloosheidsgraad
daalde van 8,6 naar 8,5 procent en daalt nu al vier maanden na
elkaar. Het nu is zes maanden op rij dat er 100.000 banen of meer
op maandbasis bijkomen, iets wat sinds april 2006 niet is
gebeurd.

Conference Board

Het lijkt erop dat de Amerikaanse economie de Europese problemen
achter zich heeft gelaten. Europa dreigt in een recessie weg te
zinken, maar in de Verenigde Staten is dat zeker niet het geval,
althans als we uitgaan van de voorlopende indicator van de
Conference Board.

Ken Fisher is de zoon van de vermaarde Philip Fisher,
vermogensbeheerder, één van de 300 rijkste Amerikanen weet zeker
dat een recessie voor de grootste economie ter wereld niet eminent
is. Fisher jr. ontleedt die informatie aan het verloop van de
leidende economische indicator (LEI) van de Conference Board. In de
voorbije 50 jaar is nimmer sprake geweest zonder dat de LEI daar
voorafgaand trendmatig daalde.

11 jan 2

Ook Russ Koesterich, strateeg bij iShares Global en bij
BlackRock Scientific, is overtuigd dat er geen nieuwe recessie
komt. De lichte daling van begin vorig jaar was voor hem nooit een
reden tot zorg geweest, ook al was het economisch herstel
kleurloos.

ECRI

Lakshman Achuthan, boegbeeld en oprichter van ECRI, is ervan
overtuigd dat in de Verenigde Staten ondanks alle hoopgevende
signalen er een recessie dreigt. Hij baseert zich hiervoor op de
richting en magnitude van zijn leidende indicator. Wel kan het soms
zes tot negen maanden duren vooraleer de recessie zijn intrede
doet.

11 jan 3

Ook fondsbeheerder John Hussman is zeker van zijn stuk. Zijn
binaire recessie-indicator signaleerde drie maanden geleden al dat
de Amerikaanse economie over drie tot zes maanden in een recessie
zal zitten. Uiterlijk eind maart moet de recessie dus voelbaar
zijn. Wat Hussman in zijn overtuiging sterkt, is het feit dat
wekelijkse verandering in ECRI’s leidende indicator al geruime tijd
lager is dan -5.

OESO

Albert Edwards en James Montier daarentegen vertrouwen op de
voorlopende indicator van de OESO. Minpunt is wel dat het cijfer
een maand later gepubliceerd wordt dan bij de Conference Board en
ten opzichte van ECRI zelfs twee maanden, maar het cijfer wordt
door een neutrale partij samengesteld.

Edwards strateeg bij SocGen en zijn ex-collega Montier, nu bij
PIMCO, kijken nadrukkelijk naar de verandering op zes maanden. Die
vertelt hen hoe de economie ervoor staat en welke kant het
uitgaat.

11 jan 4

Daar de indicator sinds augustus daalt en de neerwaartse
beweging nog steeds aan kracht wint, voorspelt dit weinig goeds
voor de Amerikaanse economie.

Verschilanalyse

De stand is dus één tegen twee. De voorlopende indicator van
Conference Board laat uitschijnen dat er niets aan de hand is,
terwijl die van de ECRI en OESO waarschuwen voor een recessie.

Hussman, oud-professor Economie aan de Universiteit van
Michigan, poneert al langer dat dit verschil te wijten is aan de
manier waarop de geldhoeveelheid in de berekening wordt meegenomen.
De LEI van de Conference Board is opgebouwd met tien componenten:
gemiddelde werkweek, werkloosheidsaanvragen, consumentenorders,
orders voor kapitaalgoederen, leveranciers leveringen,
bouwvergunningen, consumentenvertrouwen, rentestructuur,
aandelenkoersen en geldhoeveelheid. Al deze componenten zijn
gewogen en doordat de laatste jaren de geldhoeveelheid sterk
gegroeid is en met een rente van nul procent telt de grootte van de
geldhoeveelheid voor de helft mee.

Voortschrijdend inzicht

Vorige week kondigde Conference Board echter aan dat de LEI op
26 januari op de schop gaat. Een aantal componenten worden verfijnd
of komen te vervallen. De manier waarop het consumentenvertrouwen
wordt gemeten wordt aangepast. De component kapitaalgoederen wordt
vervangen door een die commerciële vliegtuigen uitsluit,
leveranciers leveringen door nieuwe orders en de component
geldhoeveelheid door de Leading Credit Index, een zelfontwikkelde
voorlopende kredietindex.

In aanvulling op deze veranderingen zullen een aantal technische
aanpassingen worden doorgevoerd om een meer rigoureuze lezing van
gegevens en trends te verzekeren en opdat de verstoring voor
gebruikers van de LEI tot een minimum beperkt blijft.

Kleur bekennen

De primaire rol van voorlopende indicatoren is het signaleren of
recessies imminent zijn. Als de samengestelde index overgaat van
een stijging in een daling, dan kan dat een signaal zijn dat de
economie over enkele maanden in een recessie zal belanden.

Indien de economen van Conference Board daadwerkelijk erin
geslaagd zijn om hun voorlopige indicator zodanig te verbeteren dat
pieken en dalen in de economie rigoureuzer naar voren komen, dan
zal binnenkort duidelijk worden hoe de Amerikaanse economie echt
ervoor staat.

De kans is echter groot dat de eerstvolgende lezing de huidige
gang van zaken bevestigd. De overgang van de oude naar de nieuwe
rekenmethode wordt immers zodanig geïntroduceerd om de verstoring
voor gebruikers te minimaliseren.

Over enkele maanden zal de nieuwe voorlopende indicator van
Conference Board kleur bekennen of het een betere richtsnoer is
voor de economie of dat de leidende indicatoren van ECRI en de OESO
zoals in 2002 (OESO) en 2010 (ECRI) de plank misslaan.