Updates

Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Marel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Beter Bed

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
kopen

Updates

Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Marel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Beter Bed

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
kopen
Opinie Peter Schutte, 10 jan 2012 14:28

Overnames stuwen beurskoersen

0 0 Leestijd ongeveer

Hoewel het aantal fusies en overnames eind vorig jaar flink is gedaald, zijn er redenen aan te nemen dat er in 2012 veel meer activiteit zal zijn.

Door de economische onzekerheid en een terughoudend
kredietbeleid bij banken, zijn bedrijven en andere partijen
voorzichtig met het doen van fusies en overnames.

Een logisch verschijnsel in een economische teruggang, maar toch
zal deze situatie niet lang te duren en zullen bedrijven de
acquisitiemotor aanzetten.

Veel geld beschikbaar
Voor een goed verhaal is altijd geld wordt wel eens gezegd en dat
zal nu zeker gelden. Er zijn veel schulden in de wereld, maar er
staat ook heel veel geld aan de zijlijn op zoek naar een goed
rendabele investering.

En dat geldt niet alleen voor private equity, ook banken zullen
kredieten blijven verstrekken, alleen zullen zij veel selectiever
zijn. Voor banken geldt net zo goed dat het keuzeveld van goede
beleggingen schaarser wordt.

Goedkoop
Beurskoersen van veel goede bedrijven zijn het afgelopen jaar
flink gedaald, waardoor zij in bepaalde opzichten als goedkoop
aangemerkt kunnen worden.

Nu is dat een wel wat gevaarlijke uitspraak, omdat niemand weet
waar de economie heen gaat.

Wat we wel weten is dat de centrale banken bijzonder
accommoderend werken door de rente uitzonderlijk laag te
houden.

Gezien de nog altijd behoorlijke inflatieverwachting is de reële
rente negatief. Dat maakt lenen interessanter dan sparen.

Banken kunnen ook goedkoop krediet krijgen bij de centrale bank
en via het verstrekken van een lening aan een solide partij een
hoge winstmarge maken.

Natuurlijk zullen banken buffers moeten aanleggen voor Basel III
en de eis van de European Banking Authority (EBA) over een
kernkapitaalratio van minimaal 9% te beschikken.

Maar van een goede mogelijkheden om een aantrekkelijke
winstmarge te behalen zullen bankenniet vies zijn. Dat is immers
hun bedrijf en bestaansrecht.

Eigen vermogen
Verder zal private equity van zich doen spreken. Deze partijen
zijn in staat geld aan te trekken voor interessante investeringen,
geld dat er zoals gezegd wel degelijk is.

Maar vergeet ook niet dat het bedrijfsleven zelf goed bij kas
zit, beter dan aan de vooravond van de kredietcrisis.

Om minder afhankelijk te zijn van banken hebben bedrijven
winsten gereserveerd, kosten verlaagd en de efficiency
verhoogd.

En de financiering die bedrijven van banken betrekken is door
goede bedrijven in veel gevallen al in een eerder stadium
geregeld.

Motor al gestart
Zo tegen het einde van 2011 wisten enkele aan Euronext Amsterdam
genoteerde bedrijven al een slag te slaan en daarmee wellicht de
toon voor 2012 te zetten.

Arseus deed een overname in Polen, waarmee het zijn snel
groeiende divisie Fagron, leverancier van grondstoffen voor
medicijnen, versterkte.

Kendrion kocht een bedrijf in de Verenigde Staten, waarmee het
de nodige kennis op het eigen werkterrein van elektromagneten voor
de automotive sector in huis haalde en de marktpositie in de
Verenigde Staten aanmerkelijk heeft verbeterd.

Accell kocht de Amerikaanse marktleider in elektrische fietsen
en havenoverslagbedrijf Hes Beheer nam een 19%-belang in een Franse
logistieke onderneming en vergrootte daarmee gelijk het aandeel in
zijn eigen deelnemingen.

Verkocht werd er ook. BAM deed het 21,5%-belang in baggerraar
Van Oord van de hand.

Allemaal transacties waar de nodige ratio achter zit en
waarschijnlijk een waardeverhogendeffect zullenhebben.

Goede overnames brengen de nodige synergiemogelijkheden met zich
mee, wat het voor bedrijven interessanter maakt een acquisitie te
doen dan eigenhandig een positie, ‘greenfield’ op te starten.

Kralen rijgen
Het is wellicht allemaal wat kralen rijgen, maar wat voor het ene
bedrijf een grote acquisitie is, is voor het andere bedrijf
kleingeld.

Overnames van complete Nederlandse beursgenoteerde bedrijven
zijn dit jaar dan ook zeker niet uitgesloten.

Euronext Amsterdam kent genoeg interessante niche spelers die zo
van de beurs geplukt kunnen worden. Juist vanwege de recessie.

Grote trends blijven intact. Wat te denken van de globalisering.
Westerse bedrijven willen graag groeien in Azië en in andere
opkomende landen.

Andersom worden bedrijven uit opkomende landen steeds
kapitaalkrachtiger om bedrijven uit het Westen te kopen.

Vooral Westerse kennisintensieve bedrijven en ondernemingen
actief in de steeds schaarser wordende energie- en
grondstoffenmarkten zijn doelwit.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.