Mondiale groei Heineken

Heineken heeft de afgelopen jaren goede zaken gedaan. Het werkt aan het terugdringen van de kosten, het verder versterken van de merknaam en het innemen van strategische posities in opkomende markten.

Qua grootte is Heineken inmiddels de derde brouwer ter wereld. Toch kan het zich qua volume nog niet meten met de allergrootsten (Anheuser-Busch Inbev en SABMiller) en dat is een flink nadeel in deze sector. De operationele kosten voor brouwerijen zijn aanzienlijk en dus geldt dat hoe groter het omzetvolume, hoe beperkter deze kosten (relatief) en hoe hoger de winstgevendheid.

Prijsstrategie

In 2011 verlegde Heineken het accent nog meer van kostenbesparingen naar mondiale groei van marktaandeel en het versterken van het merk Heineken. Dat was nodig, omdat een flink deel van de omzet in de krimpende markt Europa behaald wordt. In Nigeria en Ethiopië werden zeven brouwerijen aangekocht en ook in China en India werden nieuwe brouwerijen geopend. Het resultaat was er in het eerste kwartaal naar. De omzet groeide met 6,8%. Voor een deel lag dat aan het verkochte biervolume (+3,5%) en het andere deel van de groei was het gevolg van veranderde prijsstrategieën (+3,3%). In West-Europa daalden de verkopen (in miljoenen hectoliters gemeten) met 2,4%, maar in Centraal- en Oost-Europa (6,3%), de beide Amerika’s (+5,3%), Azië (+7,5%) en Afrika en het Midden-Oosten (+17,1%) steeg de omzet en won het bierconcern aan marktaandeel.

Productief

Als we over een iets langere periode kijken, steeg de nettowinstmarge van Heineken de laatste vijf jaar ruim een procentpunt, van 7,2% in 2007 tot 8,4% in 2011. Dat is een redelijke winstgevendheid, maar als je het vergelijkt met de Amerikaans/Belgische concurrent Anheuser-Busch Inbev, dan blijkt dat het aanzienlijk beter kan. AB Inbev behaalde in 2011 een winstgevendheid van 15%.

Met de productiviteit, dus de omzet per euro aan bezittingen, scoorde Heineken weer een stuk beter (€0,63 tegenover €0,34 omzet per euro aan bezittingen). Dit betekent dat Heineken in verhouding minder investeringen nodig heeft om het bedrijf draaiende te houden, wat een positief effect op de free cashflow heeft. Opvallend is dat Heineken de laatste drie jaar een veel hogere free cashflow heeft dan de jaren daarvoor. In 2011 was dat €2093 mln, tegenover €550 mln in 2008.

Daarnaast is ook de verhouding totaal vermogen/eigen vermogen van Heineken positiever dan bij AB Inbev. Bij Heineken is die verhouding 2,8 terwijl AB Inbev een ratio van 3 scoort. Hoe hoger, hoe meer vreemd vermogen. Ook hier is Heineken dus goedkoper uit door de lagere rentelasten.

Als de winstgevendheid, de productiviteit en de kapitaalstructuur worden samengevoegd, blijkt dat zowel Heineken als AB Inbev een rendement op het eigen vermogen (ROE) behaalt van zo'n 15%. Heineken maakt echter minder gebruik van de hefboom met geleend kapitaal en behaalt toch een vergelijkbare ROE.

Duurzaamheid

Heineken heeft de ambitie om niet alleen letterlijk een groen merk te zijn. Het wil minder water en energie verbruiken bij het brouwen en het wil bijproducten recyclen. Heineken wist het waterverbruik in 2011 te verlagen van 4,5 hectoliter per gebrouwde hectoliter bier naar 4,3 hectoliter. Daarnaast verminderde het de hoeveelheid energie die per hectoliter gebrouwd bier werd verbruikt.

Dat Heineken hier aandacht aan besteedt, is niet alleen van belang voor mensen die het milieu hoog hebben zitten, maar ook – eventueel minder milieubewuste – beleggers moeten hier aandacht aan besteden. Als een bedrijf het milieu relatief zwaar belast en geen enkele aandacht besteedt aan het verbeteren van deze prestaties, zal het daar steeds vaker op worden afgerekend en dat kan vervelende gevolgen hebben voor de waardering van het bedrijf.

Heineken heeft zichzelf in een prima positie gemanoeuvreerd om in de komende jaren de omzet en winst te laten groeien. Door overnames voegt het bedrijf distributiekanalen toe die het kan gebruiken om het eigen biermerk te verkopen. Vermoedelijk zal het premiumsegment, waartoe Heineken behoort, sneller groeien dan de gehele biermarkt. De afgelopen zes jaar bedroeg de gemiddelde groeivoet van de verkochte hoeveelheid bier 3,0% en die van het premiumsegment 4,3%. Deze groei werd versterkt door de gestegen koopkracht van de bevolking in grote delen van de wereld, met name in Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en Azië.

Heineken wil het marktaandeel van zijn toppremiummerk Heineken vergroten. In de periode 2006-2011 steeg het volume-aandeel van dat merk binnen dit segment van 19,4 naar 20,5%. Ook merken als Desperados, Amstel en Sol en de cider van Strongbow Gold probeert Heineken internationaal aan de man te brengen.

 

Conclusie:

Het aandeel Heineken is de laatste maand niet ontkomen aan de algemene trend en zakte van €42,00 naar €39,50. Dit betekent een k/w (voor 2012) van ongeveer 14. Omdat Heineken er goed voor staat en het aandeel iets goedkoper is geworden, verhogen we het advies naar ‘kopen’.

 
Tekst: Hans Vogelsang, 25 mei 2012

 

LEES OOK

NN Group

Binckbank

Heineken