Shell verrast op alle fronten

De eerstekwartaalcijfers van Royal Dutch Shell werden door beleggers juichend ontvangen. Vooral de hogere productie nam veel zorgen over de toekomst weg. Zowel bij de winning als bij de raffinage en verkoop vielen de resultaten hoger uit dan verwacht.

Na een wat tegenvallend laatste kwartaal van 2011 kwam Shell met positief nieuws op alle fronten over het eerste kwartaal van 2012. Met name de berichten over hogere productie stemden beleggers tevreden. Shell won in de eerste drie maanden van het jaar 3,55 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Dat is 4% meer dan een jaar geleden, gecorrigeerd voor desinvesteringen en het vertrek uit Syrië. Analisten hielden rekening met een daling. CEO Peter Voser streeft naar een dagelijkse productie van 4 miljoen vaten in 2017/2018.

Resultaten

Shell boekte over het eerste kwartaal van 2012 een nettowinstgroei van 16% ofwel $7,28 mrd, exclusief eenmalige posten en geschoond van voorraadeffecten. De gemiddelde analist verwachtte een winst van $6,78 mrd. Bij de winning van olie- en gas, ofwel 'upstream', lag het resultaat met $6,25 mrd zelfs 35% hoger. Dat was beduidend beter dan de $5,9 mrd die door analisten was voorzien.

De combinatie van een hogere productie, geholpen door het Pearl GTL gasproject in Qatar en de 15 tot 20% hogere olieprijs vergeleken met vorig jaar, stuwden het resultaat. Maar ook de hogere verkopen en winning van LNG (+17%) droegen eraan bij. Wat LNG betreft profiteert Shell van het project Qatargas 4 en van hogere volumes van Nigeria LNG. In de Verenigde Staten heeft Shell nog wel last van een dalende gasprijs, maar in Europa, waar Shell het meeste gas wint, zijn de gas- en olieprijs aan elkaar gekoppeld, hetgeen gunstig uitpakt.

Bij de nog altijd moeizaam draaiende 'downstream' ofwel verwerking (raffinage) en verkoop van olieproducten via benzinestations en de chemie-activiteiten, wist Shell eveneens de marktverwachtingen te overtreffen. Het concern rapporteerde hier een resultaat van $1,12 mrd, tegen een prognose van $900 mln. Het resultaat ligt hier wel 32% lager dan een jaar eerder, maar in het vierde kwartaal van 2011 was er nog een verlies van $278 mln.

Financieel ijzersterk

Voser toont zich positief over de toekomst. Het olieconcern verwacht in toenemende mate de vruchten te kunnen plukken van investeringen in nieuwe oliewingebieden. Financieel gezien staat Shell er ook bijzonder goed voor. Het afgelopen kwartaal steeg de operationele cashflow met een fraaie 56% tot $13,4 mrd, terwijl analisten op circa $11 mrd hadden gerekend. Die aanvoer van cash had een significant positief effect op de financiële positie. De zogeheten 'gearing', de nettoschuld als percentage van het eigen vermogen, daalde van 14 tot 9,9%. Gelukkig is er ook genoeg geld voor betaling van een mooi kwartaaldividend van $0,43, één cent meer dan over de vorige kwartalen. Op jaarbasis zou dat bij deze wisselkoers en op de huidige beurskoers een dividendrendement geven van 4,8%. <

Conclusie

Shell ziet goede mogelijkheden om de productie op te voeren. Het kasgenererend vermogen van het concern is daarmee enorm en zou zelfs ruimte kunnen bieden voor hogere dividenden. Wij verwachten dat de olieprijs op een hoog niveau zal blijven. Daarbij zijn de aandelen bepaald niet hoog gewaardeerd. Wij handhaven dan ook ons koopadvies.


Tekst: Peter Schutte, 4 mei 2012

LEES OOK

NN Group

Binckbank

Heineken