Sterke start dividendportefeuille

Ruim een maand geleden schreven wij een coverstory over de beste dividendaandelen. Van de destijds geïntroduceerde portefeuille staan momenteel 24 van de 25 aandelen op winst.

We openden ons omslagverhaal van 6 september als volgt: "De malaise op de wereldwijde effectenbeurzen blijft dividendbeleggers prima instapmomenten voorschotelen".

Dankzij de sterke rally van de afgelopen weken konden beleggers in korte tijd een flink rendement behalen, zelfs met de meeste defensievere dividendaandelen.

Voor de samenstelling van de portefeuille (startwaarde €100.000) met favoriete dividendaandelen keken we naar onder meer de dividendhistorie, de houdbaarheid van het dividend, de dividendfrequentie en de waardering van de desbetreffende aandelen.

Ruim een maand verder staan inmiddels 24 van de destijds 25 geselecteerde aandelen op winst (peildatum 12 oktober), aangevoerd door Intel met een koerswinst van 20,4%.

In de onderstaande tabel is nog geen rekening gehouden met het eventueel reeds uitgekeerde dividend en de valuta-effecten. Wel is de dollar sinds 6 september in waarde toegenomen ten opzichte van de euro, wat uiteraard gunstig is voor het totaalrendement, gezien de 14 dollarposities.

Bij de volgende update zal zowel het valutaeffect als het reeds ontvangen dividend meegenomen worden. Het ontvangen dividend zal opnieuw geïnvesteerd worden zodra zich mooie kansen voordoen.

dividendportefeuille 12 oktober

De bovenstaande portefeuille is een combinatie van groei- en value aandelen, die allemaal een mooi en veelal steeds verder groeiend dividend uitkeren.

In de laatste kolom treft u het huidige dividendrendement per aandeel aan. Zoals gezegd volgt binnenkort een meer uitgebreide update, inclusief eventuele wijzigingen.

Tekst: Menno van Hoven, 13 oktober 2011

LEES OOK

Wijziging in Portefeuille NL

Houvast aan uitblinkers

Dollar stuwt offensieve portefeuille